TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 19 – 25 tháng 8 năm 2018)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Một ngày bình thường nhưng tuyệt vời

Hai mươi năm nữa – nếu bạn sống lâu được như vậy – bạn sẽ có dịp suy nghĩ về mùa hè bạn đang sống lúc này.  Bạn thử tưởng tượng bạn đã bước vào tương lai nhiều năm trời rồi và đó là một ngày mùa hè bớt nóng, rồi bạn dành chút thời gian để nhớ lại ngày hôm ấy.

 

Những thời điểm nào của ngày hôm ấy nổi bật nhất?

Khi nhìn lại, những lo lắng nào xem ra không đáng cho bạn phải lo lắng?

Những lúc đi đây đi đó nào không cần thiết mà bạn mong bỏ qua được?

Những cuộc chuyện trò nào đã giúp đỡ cho linh hồn bạn?

Những người nào đã gây ảnh hưởng tốt trong ngày ấy?

Những hương vị nào có trong không khí?

Bạn đã nhìn thấy bao nhiêu con chó, mèo, chim và những tạo vật khác và lấy làm vui?

Bữa ăn nào ngày hôm ấy bạn thích nhất và tại sao?

Khí trời như thế nào khi bạn bước đi trong buổi chiều?

Những âm thanh nào đã làm tăng thêm sự thoải mái hay niềm vui của bạn?

Bầu trời hôm ấy như thế nào khi màn đêm tới?

Bạn đã gây một ảnh hưởng đáng yêu như thế nào đối với ngày sống của một người nào đó?

Trong ngày bình thường nhưng tuyệt vời này, bạn đã gặp gỡ Chúa ở đâu?

 

-  Bạn hãy xem cuốn video về suy tư này được thực hiện do Vinita Hampton Wright

https://www.youtube.com/watch?v=e_zO0CctvsE

 

 

Sự hiện diện của Chúa

Tôi nhắc nhở mình rằng tôi đang ở trong sự hiện diện của Chúa, Đấng là sức mạnh của tôi trong những lúc tôi yếu đuối và niềm an ủi tôi khi sầu khổ.

 

Sự tự do

Thánh Inhaxiô nghĩ rằng một khúc thân cây lớn và không hình thù sẽ chẳng khi nào tin nó lại có thể trở thành một pho tượng được người ta ngưỡng mộ như một phép lạ của ngành điêu khắc, và nó cũng chẳng bao giờ chịu phó thác cho lưỡi đục của điêu khắc gia, người đã nhờ tài năng mà nhận thấy mình sẽ có thể làm gì với khúc cây ấy.  Vậy tôi xin ơn biết để cho mình được tạo hình do Đấng Tạo Dựng đầy yêu thương của tôi.

 

Ý thức

Lạy Chúa, xin Chúa giúp con nhớ rằng Chúa đã ban cho con sự sống.  Xin Chúa dạy con biết chậm lại, thinh lặng và vui với những thú vui Chúa đã tạo dựng cho con.  Biết ý thức vẻ đẹp chung quanh con:  sự kỳ diệu của núi non, vẻ yên tĩnh của mặt hồ, sự mỏng dòn của một cánh hoa.  Con cần nhớ rằng tất cả những điều ấy đều từ Chúa mà đến.

 

Lời Chúa

Trong trạng thái chờ đợi của tâm trí, bạn hãy mở phần Kinh Thánh với lòng tin tưởng.  Hãy tin rằng Chúa Thánh Thần đang hiện diện và Người có thể tỏ ra bất cứ điều gì mà đoạn Kinh Thánh sẽ nói với bạn.  Bạn hãy đọc với tâm tình suy nghĩ, nghe với đôi tai nội tâm để lắng nghe điều gì đang xảy ra trong tâm hồn bạn.  (Xin mở phần Kinh Thánh in trong những trang tiếp theo.  Những điểm gợi ý có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Những cảm nghĩ nào nảy sinh trong tôi khi tôi cầu nguyện và suy nghĩ về Lời Chúa?  Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang ngồi hoặc đứng gần tôi, rồi tôi mở lòng đối với Người.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những lúc Chúa và tôi cùng ở với nhau và về những ơn soi sáng của Người đã giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

Tuần 20 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 19 tháng 8

Gio-an 6:51-58

 

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

 

*  Thực khó mà mô tả được một cách ngoạn mục hơn hoặc gây ngạc nhiên hơn về sự chia sẻ không thể tách biệt giữa một sự sống với một sự sống khác.  Trong ngôn ngữ Do-thái, cụm từ “thịt và máu” có nghĩa là toàn thể sinh vật.  Thực tại về sự hiện diện của Chúa Ki-tô trong Bí tích Thánh Thể vượt qua sự hiểu biết của chúng ta.  Chúng ta đừng tìm hiểu, nhưng hãy cảm nghiệm thực tại ấy.

*  “Hãy ở lại trong Thầy” là một câu Chúa Giê-su lập đi lập lại.  Người mời gọi chúng ta hãy đem Người vào trong chính con người chúng ta và hãy trở nên một với Người.  Làm sao tôi đem theo bài đọc hôm nay, cùng với những lời “hãy ở lại trong Thầy” đến bàn thánh khi tôi tham dự Tiệc Thánh Thể?

_______________

 

Thứ Hai, ngày 20 tháng 8

Mát-thêu 19:16-22

 

Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? "17 Đức Giê-su đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn."18 Người ấy hỏi: "Điều răn nào? " Đức Giê-su đáp: "Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian.19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình."20 Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? "21 Đức Giê-su đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

 

*  Thật là thú vị, những giới răn Chúa Giê-su kể ra với người thanh niên giàu có lại không bao gồm ba giới răn đầu tiên là những giới răn nói về mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa.  Trái lại, Chúa kể ra những giới răn nói về những tương quan giữa chúng ta với nhau.  Sứ điệp đã rõ:  chúng ta không sống cô độc.  Yêu tha nhân là cánh cửa để bước vào sự sống đời đời.

*  Những quyến luyến nào trong đời tôi đã giữ tôi lại để không có được một tương quan sâu xa hơn với tha nhân và với Thiên Chúa?

_______________

 

Thứ Ba, ngày 21 tháng 8

Mát-thêu 19:23-30

 

Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời.24 Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: "Thế thì ai có thể được cứu? "26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được."27 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? "28 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.30 "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."

 

*  “Lỗ Kim” là tên một cái cổng rất nhỏ đi vào thành Giê-ru-sa-lem.  Chúa Giê-su rất thường nhận xét những chuyện thường ngày và sử dụng chúng làm những hình ảnh để chuyển tải sứ điệp của Người.  Nhưng Chúa Giê-su lại nâng cao tiêu chuẩn cho những ai muốn vào Nước Thiên Chúa và một lần nữa các môn đệ Người cảm thấy bực mình.

*  Chúa Giê-su thường thái quá khi Người trình bày một chân lý. Chúng ta có thể bị cám dỗ quay đi trong trạng thái vỡ mộng.  Hoặc chúng ta có thể đợi chờ lời xót thương Chúa thêm vào qua những cách thay đổi.  Vậy tôi có tin tưởng được những gì Chúa nói về sự sống đời đời không?

_______________

 

Thứ Tư, ngày 22 tháng 8

Lễ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Nữ Vương

Mát-thêu 20:1-16

 

"Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ.4 Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng."5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy.6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? "7 Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho! "8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất."9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền.10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền.11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ:12 "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt."13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao?14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó.15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? "16 Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. (Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.)

 

*  Học giả Kinh Thánh Nicholas King, SJ, mô tả lòng quảng đại của Thiên Chúa như sau:  “Thiên Chúa vô cùng quảng đại (nên quảng đại là đức tính định nghĩa Thiên Chúa là ai) và chúng ta không bị mất đi bởi vì Thiên Chúa cũng quảng đại cả với những ai không xứng đáng nữa”.

*  Dung tha và quảng đại dường như là những đức tính dễ nhận thấy nhất nơi những ai gần Chúa Giê-su nhất.  Bạn có ngạc nhiên là điều này lại không luôn được người ta lưu ý không?  Tại sao bạn nghĩ những đức tính này không tỏa sáng nơi những môn đệ Chúa Giê-su?  Đâu là kinh nghiệm riêng của bạn về điều này?

_______________

 

Thứ Năm, ngày 23 tháng 8

Mát-thêu 22:1-14

 

Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:2 "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! "5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn,6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới."10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.11 "Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới,12 mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? " Người ấy câm miệng không nói được gì.13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít."

 

*  Đây là một dụ ngôn thật kỳ lạ và cách trừng phạt người khách mời không mặc y phục lễ cưới xem ra quá nghiêm khắc:  bị trói lại và quăng ra ngoài thành.  Nếu bạn tham dự một buổi dạ hội mà ăn mặc lôi thôi thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy ngượng chín người.

*  Các khách mời gồm đủ loại, người tốt người xấu, rồi mỗi người đều ăn mặc sao cho thích hợp.  Họ cố gắng tuân thủ lối ăn mặc đúng cách, và điều này chứng tỏ lòng kính trọng chủ nhà.  Ngoại trừ người khách không tỏ ra kính trọng.  Có thể nào Nước Thiên Chúa được mở ra cho những người mạnh và những người yếu, nhưng không mở ra cho những kẻ bất cần đời không?

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 8

Lễ kính thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ

Gio-an 1:45-51

 

Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét."46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? " Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem! "47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! "50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

 

*  Đầu tiên dường như Na-tha-na-en mỉa mai về Chúa Giê-su.  Nhưng rồi Chúa Giê-su cho Na-tha-na-en thấy là Chúa biết ông còn rõ hơn cả chính ông thấy được mình.  Chúa Giê-su đã thấy Na-tha-na-en ở dưới cây vả.  Ý nghĩa của việc này chỉ có mình Na-tha-na-en biết.  Khi ấy, giống như ông Phê-rô thường làm, Na-tha-na-en sấp mình dưới chân Chúa Giê-su mà tuyên xưng đức tin vào Người.

*  Có người nào thấy được cuộc sống cá nhân của bạn một cách sâu xa và nói lên điều đẹp nhất nơi bạn, trong khi lại am hiểu cho điều xấu nhất nơi bạn không?  Được người khác biết mình một cách sâu xa là điều xây dựng cho bạn hay là điều đe dọa bạn?  Bạn có thể để cho Chúa Giê-su nhìn vào cuộc sống bạn và lối sống của bạn qua mọi hình thức tốt cũng như xấu hay không?

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 8

Mát-thêu 23:1-12

 

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

 

*  Chúa Giê-su mô tả rất sống động tầm quan trọng của một số người được biết đến, được khâm phục và tôn trọng.  Chẳng có gì thay đổi lắm phải không?  Khi nào tôi cố tìm kiếm một địa vị cao hơn, một chỗ cao trọng hơn tại bàn ăn hay trong phòng họp?

*  Trong một nhận xét nghiêm túc hơn, Chúa Giê-su đã mô tả những kẻ lãnh đạo lại thực sự trở nên gánh nặng cho những người đáng lẽ họ phải giúp đỡ.  Tôi đã thấy điều này xảy ra khi nào và ở đâu?  Tại nhà thờ?  Tại nơi làm việc? Tại một câu lạc bộ hoặc một tổ chức?  Ở trong gia đình tôi?  Lạy Chúa, xin Chúa cho con thấy phải tôn trọng người khác và chăm sóc cho họ như thế nào.

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space