TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN  (ngày 30 tháng 9 – 6 tháng 10 năm 2018)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

Cầu nguyện hay là xin xỏ?

Nếu như Chúa trả lời “không” với một trong những điều chúng ta cầu nguyện thì sao đây?  Chúng ta đã được ban câu trả lời này nhiều lần rồi.  Đôi khi nghe trả lời “không”, chúng ta dễ dàng chấp nhận câu trả lời, bởi vì điều chúng ta xin là điều thực sự không quan trọng.  Tuy nhiên có những khi chúng ta nghe câu trả lời “không” mà tất cả con người chúng ta lại muốn câu trả lời là “có”.  Lúc ấy điều gì xảy ra cho mối tương quan giữa chúng ta với Chúa?  Mối tương quan với Chúa có hoàn toàn đổ vỡ không?  Tất cả mối tương quan với Chúa có tùy thuộc vào việc Chúa nhậm lời chúng ta không?

          Chúng ta được mời gọi bước vào một mối tương quan với Chúa để tin rằng lời cầu xin của chúng ta sẽ được nhậm lời, chứ không phải để đòi hỏi lời cầu xin của chúng ta phải được nhậm lời.  Chúng ta được mời gọi bước vào một mối tương quan tin tưởng rằng Chúa có thể nhậm lời chúng ta cầu xin, nhưng đồng thời chúng ta được mời gọi bước vào một mối tương quan đòi chúng ta phải hoàn toàn phó thác cho đường lối của Chúa.  Mối tương quan với Chúa mà chúng ta được mời gọi không phải là một chính sách bảo hiểm cam kết rằng chúng ta sẽ có được điều mình muốn.  Tuy nhiên, chúng ta lại được hứa là Chúa sẽ nghe chúng ta và sẽ ở với chúng ta trên từng bước đường.

-  Becky Eldredge trên mục dotMagis, trang mạng IgnatianSpirituality.com

http://www.ignatianspirituality.com/14524/what-if-the-answer-is-no

 

Sự hiện diện của Chúa

Điều đang hiện diện đối với tôi cũng là điều đã giúp tôi biến đổi.

Tôi suy nghĩ về sự hiện diện của Chúa luôn có đó trong tình yêu,

giữa nhiều điều đang vây bọc tôi.

Tôi ngừng lại và cầu xin cho tôi biết để Chúa ảnh hưởng trên sự biến đổi con người tôi trong chính lúc này.

 

Sự tự do

Nhờ ơn Chúa, tôi được sinh ra để sống tự do.  Được tự do để vui hưởng những thú vui Chúa tạo dựng cho tôi.

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con biết sống theo ý Chúa, hoàn toàn phó thác vào sự chăm sóc yêu thương của Chúa.

 

Ý thức

Ý thức về điều gì có nghĩa là nhận thức được điều ấy. 

Lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng Chúa đã ban cho con sự sống.

Con cảm tạ Chúa về hồng ân sự sống.

Xin Chúa dạy con chậm rãi lại, biết thinh lặng và hưởng những thú vui Chúa đã tạo cho con.

Ý thức vẻ đẹp chung quanh con:  vẻ kỳ diệu của núi non, vẻ lặng lẽ của mặt hồ, sự mềm yếu của cánh hoa.  Con phải nhớ rằng tất cả những điều này đều đến từ Chúa.

 

Lời Chúa

Chúa phán dạy riêng với mỗi người chúng ta.  Tôi chú ý lắng nghe, nghe điều Chúa sẽ nói với tôi.  Bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh vài lần, rồi lắng nghe.  (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang sau.  Những điểm gọi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.   Khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Tôi bắt đầu nói với Chúa Giê-su về đoạn Kinh Thánh vừa đọc.  Phần nào đánh động tâm tư tôi?  Có lẽ là lời của một người bạn, hoặc một câu chuyện tôi vừa nghe, sẽ hiện lên trong ý thức của tôi.  Nếu có, câu chuyện ấy có soi sáng gì cho điều đoạn Kinh Thánh nói với tôi không?

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. 

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

Tuần 26 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 30 tháng 9

Mác-cô 9:38-43, 45, 47-48

 

Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta."39 Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục.46 [ ]47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

 

*  Những người theo Chúa Giê-su không được là một nhóm đóng kín để coi thường các việc lành của những người khác.  Chúng ta được khích lệ hãy làm việc với các Ki-tô hữu khác, dĩ nhiên là với bất cứ ai có thiện chí.  Câu khẩu hiệu ngày xưa “Bên ngoài Rô-ma không có ơn cứu độ” đã là một vấp phạm cho nhiều người tốt, nên giờ đây phải dẹp bỏ khẩu hiệu ấy đi.

*  Trong Nước Thiên Chúa, không có chỗ cho sự khoe khoang.  Chúa Thánh Thần thổi giống như gió thổi bất cứ nơi nào nó muốn và Người hoạt động âm thầm trong mọi tâm hồn.  Chúa có trí tưởng tượng vô cùng lớn lao và Người làm việc để sắp đặt mọi sự vì ích lợi của thế giới.  Hôm nay tôi cảm nhận những khuấy động nào của Chúa Thánh Thần?

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 1 tháng 10

Lu-ca 9:46-50

Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất?47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình48 và nói với các ông: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất."49 Ông Gio-an lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy."50 Đức Giê-su bảo ông: "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!"

 

*  Đây là một cuộc tranh luận kỳ cục ngay sau khi Chúa nói với các môn đệ rằng Người sẽ bị người ta phản bội.  Câu chuyện đã chứng tỏ các môn đệ không hiểu lời Chúa nói, tức là chân lý sẽ được hoàn toàn rõ rệt khi Người chịu cuộc Thương Khó.

*  Bạn hãy cố nhớ lại khi nào bạn vui thích với những tư tưởng hoàn toàn trái nghịch với sứ điệp của Chúa Giê-su.  Bạn đã đối phó với những tư tưởng ấy thế nào?  Hãy xin Chúa giúp bạn nhận ra khi nào điều này thường xảy ra và xin Chúa ban cho bạn sức mạnh để tẩy chay những tư tưởng ấy.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 2 tháng 10

Mát-thêu 18:1-5, 10

 

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? "2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.5 "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.10 "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

 

*  Chúa Giê-su chăm sóc cá nhân chúng ta qua thiên thần hộ thủ của chúng ta.  Tôi có tin là chính mình được Thiên Chúa chăm sóc không?  Tin điều này, đó là một hồng ân đức tin lớn lao.  Chúng ta phải tín thác Thiên Chúa giống như trẻ em, vì bản chất của trẻ em là tín thác.

*  Tôi có thể tạ ơn Chúa vì Người đã chăm sóc tôi, tôn trọng những dấu hiệu nói lên sự chăm sóc ấy trong đời tôi, và tôi xin Người giúp tôi biết phát huy sâu xa hơn mối tương quan với Người.

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 3 tháng 10

Lu-ca 9:57-62

 

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."59 Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi! " Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã."60 Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã."62 Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

 

*  Đây là một thí dụ cho thấy cách dạy dỗ của người Do-thái là nói phóng đại.  Chúa Giê-su đã nói lên một điểm mạnh mẽ về việc cam kết, chứ không phải Người có ý bảo người ta phải coi thường gia đình.

*  Khi bạn tự nhủ “Đã tra tay cầm cày, mà còn ngoái lại đằng sau” thì điều này có ý nghĩa nào không?  Đâu là những hậu quả của điều ấy?  Nếu bạn đã không bao giờ làm điều ấy, thì đâu là những việc có thể cám dỗ bạn làm như thế?  Bạn hãy nói với Chúa về những điểm này.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 4 tháng 10

Lu-ca 10:1-12

 

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! "6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói:11 "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần."12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó."

 

*  Thực là một trách nhiệm quan trọng và là một đặc ân Chúa ban cho tôi, cùng với những người khác, là đem sứ điệp tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đến cho thế giới.  Vậy tôi xin Chúa ban cho tôi đức khôn ngoan, can đảm và sức mạnh để thi hành tác vụ của Người.

*  Hôm nay là ngày lễ kính thánh Phanxicô Átxixi.  Chúng ta thấy con người của ngài rất thu hút, vì ngài đã thể hiện được tinh thần của Tin Mừng.  Trong ngày lễ kính thánh nhân, tôi xin ngài giúp tôi trở nên giống Chúa Ki-tô hơn.  Tôi cũng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vì ngài thường xin chúng ta cầu nguyện cho ngài.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 10

Lu-ca 10:13-16

 

"Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!16"Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy."

 

*  Có một số “lời nói khó nghe” của Chúa Giê-su khi Người cảnh báo sự trừng phạt dành cho những kẻ không lắng nghe những người được Chúa sai đến.  Chúa đặc biệt nhắc tới những ai được diễm phúc chứng kiến các việc Người làm.  Chúng ta đã được đặc ân và diễm phúc bởi gương mẫu của các vị tử đạo và các thánh, cũng như bởi cơ cấu xã hội vững chắc của Giáo Hội luôn nâng đỡ đức tin chúng ta.

*  Bạn hãy xin Chúa giúp bạn biết quý trọng đức tin hơn và quý trọng những nâng đỡ do cộng đồng Giáo Hội đem lại cho bạn.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 10

Lu-ca 10:17-24

 

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con."18 Đức Giê-su bảo các ông: "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống.19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời."21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.22 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho."23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."

 

*  Tôn giáo có thể làm nổi lên mọi thứ biểu lộ giả tạo hoặc những ưu tiên sai lầm.  Chúa Giê-su cảnh báo các bạn thân của Người phải thận trọng về những điều thuộc tôn giáo, không phải là những động lực cảm thấy tốt bề ngoài, nhưng là phẩm chất của mối tương quan chúng ta với Chúa.

*  Chúa Giê-su dường như không thể kìm hãm được niềm hạnh phúc khi thấy Thiên Chúa Cha tỏ mình ra cho những kẻ bé mọn.  Tôi xin Chúa cho tôi được ở trong số những người bé mọn ấy, không phải ở trong số những kẻ tự cho mình là khôn ngoan thông thái.  Tôi cầu xin để mình có thể làm kẻ bé mọn theo cùng một tinh thần tự do của Chúa Giê-su, tức là tránh khỏi mọi thái độ ích kỷ hoặc tự tôn.


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space