TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 7 – 13 tháng 10 năm 2018)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Chuẩn bị để cầu nguyện

Cuộc sống đặt nền móng trên cầu nguyện phải bao gồm việc chuẩn bị và hiểu biết những đòi hỏi ngắn hạn cũng như dài hạn.  Nhiều người gần như nghĩ về cầu nguyện bằng những ý niệm lãng mạn và thiện ý, nhưng lại gặp những thực tại cuộc sống làm tàn lụi nhiệt tâm của họ.  Tôi nghi ngờ rằng chẳng có nỗ lực nào giúp chúng ta không cần phải chọn lựa;  cũng như bất cứ điều gì khác, cầu nguyện là phải biết rõ những ưu tiên.  Có hằng trăm cách chúng ta có thể sử dụng thì giờ của chúng ta, và như thế nếu chúng ta muốn dành thì giờ để cầu nguyện thì chúng ta phải được chuẩn bị với những gì cần thiết cho việc cầu nguyện.  Tuy nhiên, hơn thế nữa, chúng ta phải ý thức rằng điều chúng ta sắp làm là điều rất đáng được chuẩn bị.  Thực khó có thể cam kết với điều gì xem ra chỉ làm mất thì giờ.  Theo chương trình ngắn hạn, điều này có nghĩa là hãy tin tưởng những người đã từng quen với sinh hoạt cầu nguyện rồi.  Các lực sĩ mới bước vào nghề tin tưởng nơi những huấn luyện viên của họ và tin tưởng nơi các bạn hữu đã trải qua một thời gian huấn luyện, lấy họ làm gương mẫu cho bất cứ ngành nào họ muốn chọn.  Ki-tô hữu tin tưởng vào Chúa Giê-su và các thánh, vì các ngài chính là những gương mẫu để họ noi theo trong việc một lòng một dạ muốn nên thánh thiện.  Chúng ta cần đến các thánh, không chỉ những vị đã được Giáo Hội tôn kính, mà ngay cả những người bình thường trong cuộc sống chúng ta vì họ âm thầm làm chứng cho công cuộc của Thiên Chúa giữa chúng ta.

-  Tim Muldoon, The Ignatian Workout

 

Sự hiện diện của Chúa

“Hạy thinh lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa!”  Lạy Chúa, lời Chúa đưa chúng con đến với vẻ trầm lặng và cao cả của sự hiện diện của Chúa.

 

Sự tự do

Mọi sự đều có tiềm năng làm nảy sinh từ nơi tôi một tình yêu và một cuộc sống trọn vẹn hơn.  Tuy nhiên những ước ao của tôi lại thường nhắm tới và bị ràng buộc vào những ảo vọng muốn thành công.  Cho nên tôi cầu xin Chúa, nhờ sự Tự do của tôi, tôi có thể sắp đặt những ước ao của tôi theo một nhịp điệu yêu thương đầy sự hài hòa.

 

Ý thức

Tôi đang sống trong một mạng lưới các mối tương quan:  với thiên nhiên, với người khác và với Chúa.

Tôi lần theo những tương quan này để cảm tạ Chúa và cám ơn người khác vì sự sống đã trào ra từ Chúa và họ.

Một số tương quan đang bị méo mó hoặc đổ vỡ;  có thể tôi cảm thấy hối tiếc, giận dự, thất vọng.

Tôi xin Chúa ban ơn biết chấp nhận và tha thứ.

 

Lời Chúa

Tôi đọc chậm chậm lời Chúa; đọc đi đọc lại vài lần rồi lắng nghe điều Chúa nói với tôi.  (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Khi bạn đã sẵn sàng, hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa Giê-su, Chúa nói với con qua những lời trong Tin Mừng.  Xin cho con biết đáp lại lời Chúa gọi hôm nay.  Xin Chúa dạy con nhận ra bàn tay Chúa hoạt động trong cuộc sống hằng ngày của con.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những lúc Chúa và tôi cùng ở với nhau và về mọi ơn soi sáng giúp tôi hiểu đoạn Tin Mừng.

 

 

Tuần 27 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 7 tháng 10

Mác-cô 10:2-16

 

Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? " Họ hỏi thế là để thử Người.3 Người đáp: " Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì? "4 Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ."5 Đức Giê-su nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông.6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ;7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình,8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy.11 Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình;12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào."16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

 

*  Sự hợp nhất và yêu thương của một hôn nhân hạnh phúc chính là một ơn huệ Chúa ban.  Nhưng bất hạnh thay, nhiều người trong bậc sống vợ chồng vì nhiều lý do đã không thể sống ơn huệ này trọn vẹn.  Cũng như trong những lãnh vực khác, việc không thể thực hiện được lý tưởng càng là lý do để chúng ta phải hướng đến ân sủng và sự chữa lành của Chúa Giê-su.

*  Hôm nay tôi có thể cầu nguyện cho các cặp vợ chồng.  Mong cho sự cảm thông của Chúa Ki-tô đến với tất cả những ai đang hoặc đã cảm nghiệm khó khăn trong hôn nhân.

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 8 tháng 10

Lu-ca 10:25-37

Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?”26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? "27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình."28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống."29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi? "30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác."36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? "37 Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."

 

*  Ai là người thân cận của tôi?  Đây là một câu hỏi căn bản mỗi người chúng ta phải trả lời.  Tôi đang ở trong câu hỏi này và đang khi phải vật lộn với câu trả lời, tôi xin Chúa Giê-su giúp tôi trả lời như một người môn đệ đích thực của Chúa.

*  Tôi cũng lắng nghe lời khuyên của Chúa, đi và làm như Người dạy, lấy lòng nhân từ mà đối xử với người khác trong cuộc đời.  Khi nhìn khuôn mặt của những người hiện diện trong ngày sống của tôi, tôi xin Chúa ban ơn để tôi có một tâm hồn cởi mở và nhân từ giống như trái tim của Chúa Cha.

_______________

 

 

 

Thứ Ba, ngày 9 tháng 10

Lu-ca 10:38-42

 

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! "41 Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."

 

*  Có thể dường như Chúa Giê-su thích việc chiêm niệm hơn hoạt động khi Người khen cô Ma-ri-a và trách cô Mác-ta.  Tuy nhiên Người không thể bảo chúng ta cứ yên tâm ngồi đấy mà lắng nghe lời Người, vì Người luôn nhấn mạnh rằng thực sự lắng nghe lời Người có nghĩa là hãy đem lời ấy ra thực hành.  Điều Người không hài lòng mấy đối với cô Mác-ta là vì cô ấy quá lo lắng và bận tâm về nhiều chuyện nên không thể lắng nghe Người.  Tôi có đáng cho Chúa trách cứ như vậy không?  Tôi cầu xin có được một tâm hồn trinh trong, biết chú ý vào điều sẽ không bị lấy đi mất.

*  Nếu Chúa Giê-su phải gọi tên tôi tới hai lần giống như Người gọi cô Mác-ta, đầy yêu thương nhưng cương quyết, thì tôi thử tưởng tượng Chúa sẽ bảo tôi điều gì?

_______________

 

 

 

Thứ Tư, ngày 10 tháng 10

Lu-ca 11:1-4

 

Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông."2 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

Triều Đại Cha mau đến,

3 xin Cha cho chúng con

ngày nào có lương thực ngày ấy;

4 xin tha tội cho chúng con,

vì chính chúng con cũng tha

cho mọi người mắc lỗi với chúng con,

và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."

 

*  “Xin dạy chúng con cầu nguyện”.  Chắc chắn đây là một thỉnh nguyện không khi nào bị từ chối.  Vậy tôi sẽ lấy ngày hôm nay để cầu nguyện bằng kinh ấy, để cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Người đã dạy tôi.

*  Chính Chúa Giê-su dạy tôi cầu nguyện qua những lời này.  Tôi đọc kinh Lạy Cha thật chậm, từng lời một, để mỗi lời vang lên trong tâm hồn tôi, giúp gợi lên những gì sâu thẳm nhất trong tôi mà dâng lời cầu xin Chúa Cha.

_______________

 

 

 

Thứ Năm, ngày 11 tháng 10

Lu-ca 11:5-13

 

Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả";7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.?8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? "

 

*  Tôi có tin rằng cầu nguyện sẽ có “kết quả” không?  Tôi nhớ lại những lần sự kiên trì cầu nguyện của tôi đã được nhậm lời.  Tôi tự hỏi có phải sự kiên trì này chỉ là một thứ cứng đầu hay nó giúp tôi mở lòng hơn với tình yêu và sự chăm sóc của Chúa dành cho tôi cũng như những người thân yêu của tôi.  Giờ đây tôi xin Chúa Giê-su dạy tôi cầu nguyện tốt hơn.

*  Tôi cầu xin để có được lòng tín thác của trẻ em, tin vào Thiên Chúa và vào tình yêu của Người dành cho tôi.  Tôi cũng cầu xin để có được khả năng tin tưởng vào Chúa khi những lời cầu xin của tôi không được nhậm lời, rồi tôi cầu xin ơn an ủi và khôn ngoan của Chúa Thánh Thần.

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 10

Lu-ca 11:15-26

 

Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ."16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.23 "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.24 "Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi."25 Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi.26 Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước."

 

*  “Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông”.  Tôi nhận thấy ý nghĩa về sự cấp bách trong những lời này, cũng như lời mời gọi thúc giục tôi phải chọn đứng về phía nào và phải hoàn toàn dấn thân cho Triều Đại Thiên Chúa.

*  Giống như những kẻ thù của Chúa Giê-su, thay vì chấp nhận hành vi và sự hiện diện của Chúa là bí nhiệm, thì đôi khi chúng ta lại nói ra những điều ngu xuẩn không thể tin được về Thiên Chúa.  Tôi sấp mình thờ lạy trước sự hiện diện cứu độ của Chúa ở giữa thế giới đầy phức tạp và bạo lực của chúng ta.

_______________

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 10

Lu-ca 11:27-28

 

Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! "28 Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."

 

*  Tôi cùng với người phụ nữ này ca ngợi thân mẫu Chúa Giê-su, một người mẹ đã nuôi nấng, dạy dỗ cho Chúa biết phải liên hệ với người khác thế nào, đã giáo dục tâm hồn Chúa biết cảm thông, và đã là người đầu tiên nói với Chúa về Thiên Chúa cũng như về việc cầu nguyện.  Tôi nhớ rằng Mẹ cũng là Mẹ của tôi nữa.

*  Tôi bỡ ngỡ về sức mạnh câu trả lời của Chúa Giê-su.  Sự cao cả của Mẹ Ma-ri-a là bởi thái độ mở lòng và vâng phục trước lời Chúa.  Tôi xin Mẹ giúp tôi trở nên giống Mẹ về điều này.

 

 

 

 

 

 

 

 

   


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space