TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 21 – 27 tháng 10 năm 2018)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Không cầu mà được

Người bạn của tôi là một trong số những người luôn vui vẻ và tích cực, ngay cả khi cô gặp rủi ro nhiều hơn may mắn trong đời.  Kết quả của tất cả những may mắn ồn ào này là cô sẽ có những câu chuyện thật hay để chia sẻ.  Câu chuyện tôi thích nhất, đó là một đêm kia khi cô tỉnh giấc thì có hai viên cảnh sát đang đứng ở cuối giường trong lúc cô ngủ.  Do vài bất thường trong tình huống, cửa trước nhà của cô đã để mở toang ban đêm.  Hàng xóm lo lắng cho cô và gia đình cô, nên đã kêu cảnh sát.  Lập tức cảnh sát tới nhà và tìm kiếm các phòng trước khi đánh thức bạn tôi dậy để nói cho cô biết rằng mọi sự yên ổn (cũng làm ơn đóng cửa và khóa lại lần tới).  Tôi nghĩ nếu phải là tôi thì tôi sẽ lên cơn đau tim khi thức dậy mà thấy hai ông cảnh sát đứng bên cạnh giường giữa đêm khuya!  Quả thực, Chúa đã canh chừng cho bạn tôi và đã giúp đỡ cô nhờ người hàng xóm lo lắng và các viên cảnh sát.

          Đôi khi Chúa Giê-su giúp đỡ chúng ta mặc dù chúng ta không ý thức là mình cần được giúp đỡ.  Tôi được nhắc nhở rằng đôi khi lời cầu xin của chúng ta được Chúa nhậm lời cả trước khi chúng ta cầu xin Người.  Mới đây tôi nghe một người nói về việc “không cầu mà được”, và điều đã xảy đến với tôi là đang khi chúng ta nhận thấy rất nhiều trường hợp “không cầu mà được” (hoặc ít ra những gì chúng ta có thể cảm nhận là không cầu mà được), thì đôi khi chúng ta lại không ý thức đó là những cái “không cầu mà được”.

-  Cara Callbeck trên mục dotMagis, trang mạng IgnatianSpirituality.com

http://www.ignatianspirituality.com/18773/un-prayed-for-answers

 

 

Sự hiện diện của Chúa

Chúa phán:  “Ta đứng ngoài cửa và gõ”.  Thật là một đặc ân tuyệt vời khi Chúa muôn loài muốn đến với tôi.  Tôi đón tiếp sự hiện diện của Người.

 

Sự tự do

Tôi sẽ cầu xin Chúa giúp đỡ

để tôi được tự do khỏi mọi lo lắng bận rộn,

để mở tâm hồn cho Chúa trong giờ cầu nguyện này,

để được biết, yêu mến và phục vụ Chúa nhiều hơn.

 

Ý thức

Trong sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa, tôi trải lòng nói về ngày sống hôm qua,

bắt đầu từ lúc này và nhìn lại quá khứ, tùng lúc một.

Tôi lắng đọng trong tất cả sự tốt lành và ánh sáng của Chúa cũng như trong niềm cảm tạ Người.

Tôi để ý đến những bóng tối và những gì các bóng tối ấy nói với tôi, để tôi tìm kiếm sự chữa lành, ơn can đảm và tha thứ.

 

Lời Chúa

Bây giờ tôi mở đoạn Kinh Thánh dành cho ngày hôm nay.  Tôi đọc chậm chậm Lời Chúa và xem có câu nào hoặc tâm tình nào đánh động tôi không.  (Xin bạn mở Kinh Thánh ở những trang sau.  Những điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa, đôi khi con cứ thắc mắc không biết sẽ nói gì nếu con gặp riêng Chúa.

Con nghĩ con có thể nói “Con cám ơn Chúa” vì Chúa luôn hiện diện ở đó vì con.

 

Kết thúc

Tôi cám ơn Chúa về những giây phút Chúa và tôi đã ở với nhau và về những ơn Chúa soi sáng giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

Tuần 29 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 21 tháng 10

Mác-cô 10:35-45

 

Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây."36 Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? "37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang."38 Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? "39 Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được."41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

 

*  Thỉnh cầu của hai tông đồ cho chúng ta thấy những ước muốn tự nhiên của chúng ta là điều chấp nhận được và nói theo người đời đó là được tưởng thưởng.  Còn Chúa Giê-su lại dạy chúng ta hiểu thế nào là sự vĩ đại đích thực:  đó là phục vụ và chăm sóc cho người khác.

*  Làm sao tôi cảm nghiệm được là Chúa Giê-su phục vụ tôi?  Tôi có để cho mình nghĩ đến Chúa Giê-su là người tôi tớ của tôi và điều ấy nghĩa là gì không?

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 22 tháng 10

Lu-ca 12:13-21

 

Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi."14 Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? "15 Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu."16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi,17 mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!18 Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó.19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."

 

*  “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”.  Trong thế giới chúng ta dường như sự tham lam đã là động lực thúc đẩy rất nhiều điều, cho nên nếu tôi không coi chừng thì tôi cũng để cho tham lam ảnh hưởng đến những quyết định của tôi.  Dưới ánh sáng Lời Chúa, tôi nhìn vào những động lực thúc đẩy cuộc sống tôi.

*  “Đồ ngốc”.  Tôi xin ơn khôn ngoan đích thực để nhận ra điều gì là quan trọng và vững bền trong đời mình và xin ơn can đảm để lựa chọn điều gì không phải là chóng qua hoặc tạm bợ.

_______________

 

 

Thứ Ba, ngày 23 tháng 10

Lu-ca 12:35-38

 

"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.

 

*  Khi chúng ta hoàn toàn bắt tay vào việc gì thì chúng ta cũng hoàn toàn chú ý đến việc ấy.  Có những lần chúng ta có khuynh hướng muốn trì hoãn mọi sự.  Thật là một ân huệ lớn khi chúng ta lưu ý đến sự kiện mình đã đến từ Thiên Chúa và mình sẽ trở về cùng Thiên Chúa.  Điều này giúp đưa cuộc đời chúng ta vào một viễn tượng thích hợp.  Thân mật với Chúa Giê-su là phương thức để giữ cho ý thức này được sống động.

*  Lạy Chúa, con có thể làm gì để được chuẩn bị hơn mà đón nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời con?  Con muốn tham gia với Chúa trong công việc Chúa đang làm trong thế giới.  Có những ngày con không được chuẩn bị, nhưng con thực sự muốn tham gia với Chúa.

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 24 tháng 10

Lu-ca 12:39-48

 

Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến."41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? "42 Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta.44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa,46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.47 "Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều.48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.

 

*  Chúa Giê-su không khi nảo bảo chúng ta phải sợ hãi việc Người đến, vì Người đến để cứu độ chúng ta.  Nhưng Người thực sự nhấn mạnh rằng chúng ta hãy coi chừng đừng để mình lâm vào thái độ không tỉnh thức hoặc thiếu chuẩn bị.  Tôi thực hiện điều này bằng cách hết sức sống trọn vẹn giây phút hiện tại, hết sức ý thức sự hiện diện của Chúa trong mọi lúc cuộc sống.

*  Tôi xin ơn biết ý thức về những tài năng của tôi cũng như trách nhiệm do những tài năng ấy.  Tôi cầu xin để điều này trở nên một nguồn vui và cảm tạ đối với tôi chứ không bao giờ là một gánh nặng.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 25 tháng 10

Lu-ca 12:49-53

"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!51 "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng."

 

*  Ki-tô hữu nhiều khi giống như một nhóm người chán nản, trong cuộc sống họ không mấy nhiệt tâm đối với những gì họ tin.  Tuy nhiên chúng ta đã chọn theo một Đấng đến ném lửa vào thế giới và thiết tha mong làm bùng lên ngọn lửa ấy.

*  Hăng say sống đức tin chắc chắn sẽ đem lại cho tôi sự xung đột, thậm chí ở ngay những bình diện sâu xa nhất của đời sống cũng như trong các mối tương quan.

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 10

Lu-ca 12:54-59

 

Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: "Mưa đến nơi rồi", và xảy ra đúng như vậy.55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: "Trời sẽ oi bức", và xảy ra đúng như vậy.56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?57 "Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục.59 Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng."

 

*  Dường như chúng ta đang sống trong một thế giới rất nông cạn, một thế giới thấy mình như không sao suy nghĩ lẩn quẩn trong cái vòng thực dụng và tức thời.  Chúa Giê-su thách thức chúng ta hãy biết “nhận xét thời đại này” và sống khôn ngoan.

*  Để đọc được những dấu chỉ thời đại, đòi hỏi chúng ta phải có chiều sâu thiêng liêng và thái độ thức tỉnh.  Điều này thể hiện được là nhờ biết tâm sự với Chúa.  Việc tâm sự này phát triển trong sự thinh lặng suy ngắm và trong những lúc chúng ta suy niệm lời Chúa hoặc chiêm ngưỡng sự hiện diện của Chúa trong đời sống hằng ngày.  Tôi cầu xin cho mình biết trung thành với những việc thiêng liêng giúp tôi chuẩn bị tiếp nhận sự khôn ngoan đích thực.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 10

Lu-ca 13:1-9

 

Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng.2 Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao?3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao?5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy,7 nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?8 Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó.9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi."

 

*  Người làm vườn tin rằng nếu ông ta cố gắng thêm một lần nữa thì cây vả sẽ có thể sinh trái, bất chấp những gì thấy hiện thời.  Có thể tôi cũng đang ở trong một tình huống xem ra không thể chịu đựng được một người ở gần tôi, trong gia đình tôi, hoặc cùng sở làm với tôi.  Tôi cầu xin cho mình biết tỏ lòng thương xót giống như người làm vườn kia.

*  Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II là một sự hiện diện quan trọng trong Giáo Hội và trên thế giới trong thời gian quá một phần tư thế kỷ.  Tôi cảm tạ Chúa về những điều tôi biết là mình đã lãnh nhận được từ vị giáo hoàng vĩ đại này.  Tôi cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và xin Chúa sai đến cho chúng tôi những vị lãnh đạo khôn ngoan thánh thiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space