TUẦN I MÙA CHAY  (Ngày 10 – 16 tháng 3 năm 2019)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Thế giới của Thiên Chúa là thế giới trong đó mọi người đều cảm thấy có trách nhiệm đối với người khác, đối với lợi ích của người khác…  Khi suy nghĩ, ăn chay và cầu nguyện, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi thâm tâm mình.  Đây có thực là thế giới tôi mong ước không?  Đây có thực là thế giới tất cả chúng ta đều canh cánh trong lòng không?  Có phải thế giới mà chúng ta thực sự muốn là một thế giới của hài hòa và bình an, giữa chúng ta, trong những tương quan với người khác, trong các gia đình, các thành thị, tronggiữa các quốc gia không?  Rồi chẳng phải tự do chân thực có nghĩa là chọn lựa những đường lối trong thế giới nhằm đem phúc lợi cho mọi người và được hướng dẫn do tình yêu sao?  Nhưng rồi chúng ta thắc mắc đây có phải là thế giới chúng ta đang sống không?  Công cuộc tạo dựng vẫn còn giữ được vẻ đẹp khiến chúng ta ngưỡng mộ và đó vẫn còn là một công cuộc tốt lành.  Nhưng cũng có “bạo lực, chia rẽ, bất đồng, chiến tranh”.  Những điều này xảy ra khi con người, đỉnh cao trong các tạo vật, không còn muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp và tốt lành nữa, mà lại thu mình vào vỏ ốc ích kỷ của họ.

-  Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Embracing the Way of Jesus

 

 

Sự hiện diện của Chúa

Tôi nhắc nhớ mình rằng đang khi tôi ngồi đây, thì Chúa âu yếm nhìn tôi và gìn giữ cho tôi được hiện hữu.

Tôi dừng lại một lát để suy nghĩ về điều này.

 

Sự tự do

“Rất ít người ý thức được điều Chúa muốn họ làm khi họ phó mình trong tay Người và để cho ơn thánh Người đào tạo họ” (thánh Inhaxiô).  Tôi xin ơn biết hoàn toàn tín thác vào tình yêu của Chúa.

 

Ý thức

Tôi cảm nhận được niềm hy vọng, sự khích lệ và sự phát triển ở đâu trong cuộc sống của tôi?  Nhìn lại ít tháng vừa qua, tôi có thể thấy những sinh hoạt và cơ hội nào đã đem lại kết quả phong phú.  Nếu nhận xét những lãnh vực như thế, tôi sẽ quyết tâm dành thì giờ và chỗ cho những lãnh vực ấy trong tương lai.

 

Lời Chúa

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã làm người phàm để giao lưu với con.

Chúa đã bước đi và làm việc trên mặt đất này.

Chúa đã chịu nắng nôi thiêu đốt và phải chống đỡ giá lạnh.

Mọi thì giờ của Chúa trên trần gian là để chăm sóc cho nhân loại.

Chúa đã chữa lành kẻ đau yếu, đã cho kẻ chết sống lại.

Quan trọng hơn cả, Chúa đã cứu thoát con khỏi sự chết.

(Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang sau.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Điều gì khuấy động lên trong tâm hồn tôi khi tôi cầu nguyện?  Tôi được an ủi?  bối rối?  lạnh nhạt?  Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi bên cạnh, rồi tôi chia sẻ với Chúa những cảm nghĩ của tôi.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

 

 

Tuần I mùa Chay

 

Chúa Nhật, ngày 10 tháng 3

Lu-ca 4:1-13

 

Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về.2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi! "4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh."5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ.6 Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý.7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông."8 Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn.11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."12 Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

 

*  Lạy Chúa, Chúa đã nói cho các môn đệ biết về những cám dỗ này – làm sao họ không biết được?  Vậy con có thể diễn tả theo cách của mình những cám dỗ, những yếu đuối hoặc sự gian ác lôi cuốn con đặc biệt như thế nào không?  Con có thể nhận ra những cám dỗ như Chúa đã nhận ra, dựa trên những gì thuộc sứ mệnh Chúa đã kêu gọi con không?

*  Giống như ông Mô-sê, Chúa Giê-su lui vào hoang địa, ở đó Người ăn chay bốn mươi ngày.  Mỗi cám dỗ có một cách xúi giục người ta nắm lấy quyền lực:  quyền lực trên những yếu tố thụ tạo bằng cách biến các hòn đá thành bánh ăn;  quyền lực chính trị và quân sự bằng cách chiếm đoạt quyền bính của các vương quốc trên thế giới;  và quyền lực bó buộc Thiên Chúa bảo vệ mình cách không chính đáng.  Thời Ki-tô giáo sơ khai, việc tưởng niệm Chúa Giê-su bị thử thách suốt thời gian thi hành sứ vụ đã được phổ biến rộng rãi.  Thư gửi tín hữu Do-thái nói với chúng ta rằng:  Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Do-thái 4:15).

_______________

 

 

 

Thứ Hai, ngày 11 tháng 3

Mát-thêu 25:31-46

 

"Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc?39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? "40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống;43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng."44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? "45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."

 

*  Mỗi nhóm đi về nơi họ đã chọn lựa.  Những ai sống theo lối yêu mến và thương xót thì đến với tình yêu và lòng thương xót của Chúa.  Những ai loại trừ khỏi đời sống họ những người thiếu thốn sẽ tự mình rút ra khỏi Nước Thiên Chúa, vì nơi đó chỉ có sự chấp nhận và yêu thương nhau.  Vậy đâu là nơi tôi chọn lựa qua những ưu tiên và hành động trong ngày hôm nay?

*  Dụ ngôn chiên và dê không nói về tương lai, nhưng về thái độ mở mắt ngay đây và lúc này để nhận ra những nhu cầu của người thân cận tôi:  kẻ đói khát, người lang thang không nhà, kẻ tị nạn, những người lẻ loi và bị cô lập.  Chúa Giê-su đồng hóa mình với mỗi người trong họ.  Nếu tôi quay lưng không nhận biết những anh chị em thiếu thốn, là tôi đang quay lưng khỏi người anh Giê-su của tôi.

_______________

 

 

 

Thứ Ba, ngày 12 tháng 3

Mát-thêu 6:7-15

 

"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:
"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
10 triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;
12 xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con;
13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

 

*  Chúa biết con cần gì trước cả khi con cầu xin.  Vậy con nên xin điều gì?  Lạy Chúa, Chúa có muốn chính con hãy lắng nghe xem mình cần những gì không?  Chúa có khao khát chuyện vãn với con không?  Chúa có đợi con nương cậy vào Chúa và hướng về Chúa để cầu xin điều con cần không?

*  Khi nào những lời cầu nguyện của tôi chỉ là “những câu sáo ngữ rỗng tuếch”?  Làm sao tôi biết được việc cầu nguyện của mình không có ý nghĩa gì cả?  Tôi cảm thấy thế nào khi việc cầu nguyện trở nên trống rỗng?  Tôi dành thì giờ nhớ lại mình đã cảm nghiệm thế nào trong các lần cầu nguyện?  Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng cho con biết con cần phải nhận ra điều gì.

_______________

 

 

 

Thứ Tư, ngày 13 tháng 3

Lu-ca 11:29-32

 

Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

 

*  Nhờ dấu lạ ngôn sứ Giô-na, dân thành Ni-ni-vê đã ăn năn sám hối nhờ dấu lạ ông Giô-na, vì họ đã nhận biết dấu lạ đó như là lời Chúa đích thực.  Sau này, Thiên Chúa sai Con Một đến trần gian như dấu lạ sau hết để nói lên tình yêu Thiên Chúa yêu thương chúng ta.  Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Dấu Lạ trên mọi dấu lạ.  Những ai tìm kiếm những điều lạ lùng nào khác đã không thực sự nhận ra Chúa.  Trong Chúa, con gặp được mọi sự con cần để sống kiếp người cho trọn vẹn và tìm được thân phận của con với Chúa.

*  Chúa Giê-su dùng trí tưởng tượng cố gắng giúp đám thính giả của Người hiểu được mầu nhiệm Người là Đấng nào.  Vậy Người nhắc nhở họ về những nhân vật nổi tiếng trong những truyện mà họ đã rất quen thuộc.  Rồi Người cố gắng mở trí họ thêm nữa bằng cách lập lại hai lần “mà đây thì còn hơn” để ám chỉ về Người.  Tôi có trau dồi khả năng để tìm hiểu mầu nhiệm, hay tôi chỉ sống hời hợt bề ngoài?  Tôi có cho rằng những kỳ diệu của thiên nhiên và vũ trụ chỉ đơn thuần là những sự kiện, hay tôi để cho mình được lôi cuốn đến ngưỡng mộ chính Đấng tạo dựng nên chúng?  Mọi sự đều là một mầu nhiệm về Thiên Chúa, vì mọi sự đều đến từ Thiên Chúa.  Tôi hãy ngồi với Chúa Giê-su và xin Người làm sống động chiều kích mầu nhiệm có lẽ đang ngủ vùi trong tôi.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 14 tháng 3

Mát-thêu 7:7-12

 

"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

 

*  Ngay trong khi cầu nguyện, chúng ta đã lãnh nhận được điều gì đó từ nơi Chúa.  Khi mở lòng cho Chúa lúc ta cầu nguyện, bàn tay Chúa mở ra để ban cho chúng ta những ơn lành.  Chúng ta rời giờ cầu nguyện và được thêm lòng tin, cậy, mến, đem lại cho chúng ta ơn an ủi của Chúa.  Không có thì giờ cầu nguyện nào là uổng phí đâu;  tất cả việc cầu nguyện là để phục vụ trong yêu thương, mà cầu nguyện làm tăng thêm trong chúng ta khả năng yêu thương.

*  Chúa đón nhận tôi trong vòng tay yêu thương, và Người muốn ban cho tôi “những ơn lành” khi tôi cầu xin Người với lòng chân thành và cởi mở.  Vậy tôi có thực sự mở lòng cho Chúa khi cầu nguyện không?  Tôi có chia sẻ với Chúa mọi điều tôi sống, với những phấn đấu và niềm vui và cả những tình huống thực tế tôi cần Người giúp đỡ không?

_______________

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3

Mát-thêu 5:20-26

 

"Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

 

*  Những tiêu chuẩn để được vào Nước Trời cao quá!  Chúa Giê-su không bãi bỏ những giáo huấn của Cựu Ước, nhưng Người muốn đi vào tận gốc rễ những giáo huấn ấy.  Chúng ta có thể tự mãn và hài lòng với lối sống tốt theo tập quán.  Tuy nhiên Chúa Giê-su bảo chúng ta:  “Thế còn sự giận dữ của anh chị em thì sao?  Khi anh chị em nguyền rủa người khác thì sao?  Anh chị em có bao giờ khinh miệt người khác không?  Lối sống như thế sẽ không nên tiếp tục nữa”.

*  Có người nào tôi cần tha thứ cho họ không?  Tôi xin ơn thật lòng tha thứ cho người ấy và hoàn toàn bỏ đi mọi cảm nghĩ giận dữ hoặc thù hận tôi có thể có đối với họ.  Tôi xin Chúa ban ơn giúp tôi đến với người ấy và hòa giải với họ, rồi nếu có thể, phục hồi mối tương quan của tình yêu và tình bạn với họ.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3

Mát-thêu 5:43-48

 

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

 

*  Yêu thương kẻ thù là một trong những lệnh truyền đầy thách đố nhất do Chúa Giê-su dạy.  Bạn hãy để ý xem Chúa đưa ra động lực và tiêu chuẩn thế nào theo tình yêu của Cha trên trời của chúng ta:  đó là một tình yêu bao gồm tất cả, không kỳ thị, không loại trừ.  Uốn nắn tình yêu của chúng ta theo khuôn mẫu tình yêu của Chúa Cha là phương thức trở nên hoàn thiện.

*  Bạn hãy chiêm ngưỡng sự diệu kỳ của tình yêu vô điều kiện mà Chúa Cha yêu thương bạn và hãy xin ơn biết chiếu tỏa tình yêu ấy qua mọi hoàn cảnh và sinh hoạt trong ngày sống của bạn.

 


 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space