TUẦN III MÙA CHAY  (Ngày 24 – 30 tháng 3 năm 2019)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Bạn có thể tự hỏi mình:  Tại sao tôi không có được mối tương quan với Chúa?  hoặc Có quá muộn cho tôi không?  Bạn cũng có thể suy nghĩ về chính mình:  Tôi đã xa Chúa một thời gian dài rồi, hoặc Tôi muốn mối tương quan ấy sâu xa hơn.  Dù bạn ở bất cứ đâu trong cuộc hành trình đức tin thì bạn cũng đừng sợ hãi.  Hãy chắc chắn điều này:  Chúa muốn có một mối tương quan mật thiết và chân thực với bạn.  Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẩn khoản xin chúng ta hiểu rằng Chúa đang chờ đợi chúng ta:  “Khi bạn đã có đủ sức mạnh để nói rằng ‘Tôi muốn về nhà’, thì bạn sẽ thấy cánh cửa mở ra.  Chúa sẽ tới gặp bạn, vì Người luôn chờ đợi bạn – phải, Chúa luôn chờ đợi bạn.  Chúa sẽ ôm lấy bạn, hôn bạn và ăn mừng”.  Giờ đây tôi mời bạn hãy suy nghĩ về cuộc sống mình.  Bạn có thấy được một cảm nhận giao động không?  Bạn có cảm thấy đói khát điều gì đó không?  Bạn có ước ao một mối tương quan với Chúa nhưng lại không biết phải khởi đầu từ đâu không?  Bạn có thắc mắc làm sao Chúa có thể hiện diện trong những điều nhỏ nhặt của cuộc sống hằng ngày của bạn không?  Chúa muốn dành thì giờ ở với chúng ta, và chúng ta cũng có thể bắt đầu chia sẻ thời giờ ấy với Chúa hôm nay.

-  Becky Eldredge, Busy Lives & Restless Souls

 

 

Sự hiện diện của Chúa 

Tôi dừng lại một chút và suy nghĩ về tình yêu cũng như ân sủng Chúa ban xuống cho tôi.  Tôi được tạo dựng theo hình ảnh Chúa;  tôi là nơi Chúa cư ngụ.

 

Sự tự do

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con ân huệ là sự tự do.  Lạy Chúa, biết bao lần xin Chúa ban cho con được tự do tránh khỏi mọi hình thức kỳ thị chủng tộc hoặc thái độ thiếu bao dung.  Xin Chúa nhắc nhở con biết rằng tất cả chúng con đều bình đẳng trước mặt Chúa.

 

Ý thức

Biết Chúa yêu thương tôi vô điều kiện, tôi có thể thành thực về con người tôi.

Ngày hôm qua tôi thế nào và hiện giờ tôi cảm thấy thế nào?  Tôi cởi mở chia sẻ những cảm nghĩ của tôi với Chúa.

 

Lời Chúa

Tôi dùng thì giờ đọc chậm chậm lời Chúa một ít lần, để tôi dừng lại ở điều nào đánh động tôi.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa, đôi khi con thắc mắc không biết mình phải nói gì nếu con gặp riêng Chúa.  Con nghĩ con có thể nói “Cảm tạ Chúa”, vì Chúa luôn có mặt ở đó với con.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những giây phút Chúa và tôi cùng ở với nhau và về mọi ơn soi sáng của Người giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

 

 

 

 

Tuần II Mùa Chay

 

Chúa Nhật, ngày 24 tháng 3

Gio-an 4:5-15, 19-26, 39-42

 

Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se.6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống! "8 Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn.9 Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: "Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao? " Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri.10 Đức Giê-su trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống."11 Chị ấy nói: "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống?12 Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy."13 Đức Giê-su trả lời: "Ai uống nước này, sẽ lại khát.14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."15 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước" 19 Người phụ nữ nói với Người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ.20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa."21 Đức Giê-su phán: "Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem.22 Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái.23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật."25 Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự."26 Đức Giê-su nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây"  39 Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. 40 Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày.41 Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn nữa.42 Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian."

 

*  Nghĩ đến Chúa Giê-su đang ngồi một mình bên bờ giếng quả là một lời mời gọi chúng ta hãy ở với Người.  Chúa nhìn tôi giống như Chúa đã nhìn người phụ nữ bên bờ giếng:  Người khao khát ban cho tôi sự sống;  Người mời gọi tôi hãy nhận ra ý nghĩa sâu xa hơn trong điều tôi đang làm;  Người tôn trọng phẩm giá của tôi, xin tôi hãy làm cho Người những gì tôi có thể.

*  Khi Chúa Giê-su nói:  “Nếu chị nhận ra…”, Người tỏ ra ước ao chúng ta hãy biết Thiên Chúa như Người biết.  Trái tim cởi mở và độ lượng của Người chính là trái tim của Thiên Chúa, mời gọi tất cả chúng ta hãy nghỉ ngơi tại nơi chúng ta được Thiên Chúa biết và yêu thương, hãy tìm lấy sự sống đời đời và bồi dưỡng vĩnh cửu.

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 25 tháng 3

Lễ Truyền Tin

Lu-ca 1:26-38

 

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

*  Là Ki-tô hữu, chúng ta kỳ vọng những điều cao cả, nhưng điều con người không làm được cho cá nhân chúng ta, cho Giáo Hội và cho xã hội.  Khi liên lỉ cầu xin những điều ấy, chúng ta nhớ rằng “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.

*  Nếu hiện giờ tôi có những khó khăn, cùng với Mẹ Ma-ri-a, tôi sẽ cố gắng thưa:  “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.

_______________

 

 

 

Thứ Ba, ngày 26 tháng 3

Mát-thêu 18:21-35

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! "29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh."30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? "34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

 

*  Tha thứ có thể là việc rất khó.  C. S. Lewis đã viết:  “Ai cũng nói việc tha thứ là một tư tưởng thật dễ thương, cho đến khi chính họ có điều gì phải tha thứ”.  Tuy nhiên khi tôi không thể tha thứ, thì tôi bị xiềng vào điều xấu người ta đã làm cho tôi.  Tôi không thể tiến tới.  Vào lúc đó, tự do của tôi như thế nào?  Những thù hận nào đang trói buộc tôi?

*  Nếu phải sẵn sàng tha thứ đến bảy mươi lần bảy, thì chúng ta cũng phải sẵn sàng xin được tha thứ – và tin rằng mình được tha thứ – bảy mươi lần bảy.  Đâu là lần mới nhất tôi xin người ta tha thứ cho tôi?  Tôi cầu xin Chúa giúp tôi kiểm điểm lại tâm hồn về bất cứ chuyện gì chưa làm xong.

_______________

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 27 tháng 3

Mát-thêu 5:17-19

 

"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời”.

 

*  Lạy Chúa, Chúa đã chỉ trích những luật lệ tỉ mỉ đã được thêm vào Lề Luật Chúa.  Chúa gồm tóm Lề Luật và lời các ngôn sứ vào điều răn mến Chúa và yêu tha nhân.  Chúa không quay lưng lại với quá khứ, nhưng Chúa làm cho ý nghĩa thêm sâu xa hơn về chỗ đứng của chúng con trước mặt Thiên Chúa:  không phải như những kẻ tuân giữ lề luật theo từng câu từng chữ, nhưng như những người con cái yêu thương của Chúa.

*  Hãy kết thúc giờ cầu nguyện của bạn với lời tác giả Thánh Vịnh:  Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.  Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con” (Thánh Vịnh 25:4-5).

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 28 tháng 3

Lu-ca 11:14-23

Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ."16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.23 "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.

 

*  Bạn biết quả thực đau đớn khi người ta hiểu lầm những động lực của bạn, khi người ta giải thích bóp méo những ý tốt của bạn.  Những kinh nghiệm ấy giúp bạn đồng hóa mình với Chúa Giê-su và suy nghĩ giống như Người.  Bạn hãy ở lại với Chúa;  hãy chia sẻ với Chúa những kinh nghiệm của bạn.

*  Một số thính giả là những người vừa mới chứng kiến Chúa Giê-su chữa lành cho một người bị câm, đã không muốn nghĩ tốt về Chúa, rồi họ còn chế ra một câu chuyện nhục mạ Người.  Điều ấy đòi tôi phải tự hỏi:  Tôi có sẵn sàng nghĩ xấu cho người khác hơn là nghĩ tốt cho họ không?  Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con biết nhận ra điều tốt nhất nơi người khác, giống như con chỉ mong họ nhận ra điều tốt nhất nơi con.

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 3

Mác-cô 12:28-34

 

Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? "29 Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! " Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

 

*  Tại sao phải yêu thương hết lòng?  Bởi vì đó là cách Chúa yêu thương chúng ta.  Ông bà cha mẹ lúc nào cũng nghĩ đến con cái của họ.  Các ngài quan tâm đến chúng cả khi chúng sống xa cách.  Bạn luôn ở trong tâm trí Thiên Chúa.

*  Điều răn thứ hai “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” sẽ làm cho lòng yêu mến Chúa của bạn trở nên thực.  Ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Gio-an 4:20).  Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa tiếp tục dạy con biết yêu thương.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 3

Lu-ca 18:9-14

 

Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác:10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế.11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

 

*  Có bao giờ tôi hoàn toàn loại bỏ được con người Pha-ri-sêu ở trong tôi không?  Tôi thấy thật dễ dàng cảm nhận mình hơn người ta cách này hoặc cách khác, đang khi chính mình lại mù quáng không nhận ra những khuyết điểm của mình.  Tôi chỉ có thể thoát khỏi nguy hiểm ấy khi nào thực sự khiêm nhường cầu nguyện như lời người thu thuế:  “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!”

*  Câu chuyện này khiến tôi cảm động thế nào?  Có lẽ tôi không thích làm đối tượng cho người ta khinh miệt.  Nhưng lạy Chúa, nếu họ biết rõ con như Chúa biết con, thì chắc họ sẽ cảm thấy khinh miệt con là chuyện đúng.  Rồi con cũng không có quyền coi thường những kẻ mà tội lỗi của họ bị bêu riếu trên truyền thông.  Xin Chúa thương xót con.

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space