TUẦN VII PHỤC SINH  (Ngày 2 – 8 tháng 6 năm 2019)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

Bạn thấy Chúa Ki-tô đã dành hầu hết cuộc đời Người để chữa lành, giảng dạy và lân la với những kẻ muốn được kêu gọi đến đón nhận một lối sống cao thượng hơn.  Người làm mọi sự giống như chúng ta – ăn uống, trao đổi những câu chuyện, nói đùa – và Người đã làm nghiêm túc vì Người liên kết với Chúa Cha trong cầu nguyện.  Người đã sẵn sàng đáp lại mọi hạng người rất bất xứng, và chúng ta cũng được kêu gọi làm giống như vậy.  Người đã có một trái tim đặc biệt dành cho những con người tuyệt vọng đến độ chỉ muốn trở nên dở điên dở khùng vì đói khát và thiếu thốn.  Chúa Giê-su tỏ mình ra trong một thế giới hỗn độn và rất quái dị, phải đương đầu trong cuộc tiếp cận với những con người đang gặp khó khăn, mâu thuẫn, nghi ngờ, đói khát và đau khổ.  Cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa Ki-tô đang xảy ra trong khi chúng ta khát mong một vương quốc không thuộc về trần gian này và là vương quốc chúng ta phải tìm kiếm cũng như làm việc hết khả năng chúng ta giữa thế giới.

-  Heather King, Holy Desperation

 

Sự hiện diện của Chúa

Chúa phán:  “Ta đứng ở trước cửa và gõ”.  Quả là một đặc ân tuyệt vời được Chúa muôn loài mong đến với tôi.  Tôi chào đón Người.

 

Sự tự do

Mọi sự đều có tiềm năng rút ra từ nơi tôi một lòng yêu thương và cuộc sống trọn vẹn hơn.  Tuy nhiên những ước ao của tôi lại thường cố định, bị ràng buộc vào những ảo tưởng thành công.  Tôi cầu xin Chúa, qua sự tự do của tôi, Người sắp đặt mọi ước ao của tôi sao cho hài hòa và sống động.

 

Ý thức

Ý thức về điều gì có nghĩa là nhận biết về điều ấy.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp con nhớ rằng Chúa đã ban cho con sự sống.  Con cảm tạ Chúa về ơn sự sống.

Xin Chúa dạy con biết chậm chậm lại, biết thinh lặng và vui hưởng những thú vui Chúa đã tạo dựng cho con.

Nhận thức vẻ đẹp chung quanh con:  sự hùng vĩ của núi non, tĩnh lặng của những mặt hồ, sự mỏng dòn của một cánh hoa.  Con phải nhớ rằng mọi sự ấy đều đến từ nơi Chúa.

 

Lời Chúa

Tôi đọc chậm chậm lời Chúa một ít lần, rồi lắng nghe điều Chúa nói với tôi.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã sẵn sàng để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã xong, xin bạn trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Những cảm nghĩ nào đã dấy lên trong tôi khi tôi cầu nguyện và suy niệm lời Chúa?  Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi bên cạnh tôi, rồi tôi mở lòng cho Người.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những giây phút Chúa và tôi đã ở bên nhau và về những ơn soi sáng của Chúa đã giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

Tuần VII Phục Sinh

 

Chúa Nhật, ngày 2 tháng 6

Lễ Chúa Thăng Thiên

Lu-ca 24:46-53

 

Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.49 "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông.51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ,53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

 

*  Lạy Chúa, xin hãy củng cố đức tin của con – đức tin sẽ cho con đôi mắt nội tâm để nhìn và đôi tai thiêng liêng để nghe;  đức tin sẽ biểu lộ sự hiện diện sáng láng của Chúa ngay trong tâm hồn con.  Khi ấy con sẽ bắt đầu cuộc hành trình tiến lên tới Chúa.  Xin Chúa cho con một ngày kia được ở nơi Chúa ngự và hưởng vinh quang Chúa Cha đã ban cho Chúa từ trước khi tạo thành trời đất.

*  Tôi xin được cảm nghiệm niềm vui khi thờ phượng cũng như khi làm công việc của Nước Thiên Chúa.

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 3 tháng 6

Gio-an 16:29-33

 

Các môn đệ Người thưa: "Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến."31 Đức Giê-su đáp: "Bây giờ anh em tin à?32 Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian."


*  Đồng hóa với các tông đồ là chuyện thật dễ dàng!  Được nung đốt do lòng nhiệt thành, các tông đồ tuyên xưng đức tin vững vàng.  Chúa Giê-su biết họ còn rõ hơn cả chính họ biết mình.  Chúa cảnh giác họ rằng lòng sốt sắng sẽ mau phai nhạt và họ sẽ nhanh chóng biến mất khi bão táp bắt đầu tấn công Người.  Tôi thường hứa sẽ gạt bỏ mọi sự ngăn cách tôi với Chúa, nhưng rồi ngay trước rào cản đầu tiên thì tôi đã quỵ ngã rồi.

*  Lạy Chúa, xin cho con được an ủi nhờ sự kiên nhẫn của Chúa với các môn đệ.  Chúa không căn cứ vào những sa ngã hiện thời của họ để thấy họ sẽ ra thế nào;  nhưng Chúa thấy họ là những người sẽ vững vàng làm chứng cho Chúa khi họ phải đương đầu với những cực hình và cái chết.  Xin Chúa ban cho con ơn biết luôn khởi đầu, luôn trở thành, chứ không nản lòng vì những sa ngã quá khứ, biết luôn mở lòng đón nhận sự thay đổi và trưởng thành.

_______________

 

 

Thứ Ba, ngày 4 tháng 6

Gio-an 17:1-11

 

Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người.3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.4 Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm.5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha.7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha,8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.9 Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.10 Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ.11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

 

*  Sứ mệnh của Chúa Giê-su sắp hoàn tất.  Thánh Gio-an nhìn cuộc Thương Khó và cái chết của Chúa Giê-su như là thời điểm Người được vinh hiển nhất, bởi vì sứ mệnh của Người là lấy hình thể người phàm để tỏ ra cho toàn thể nhân loại trong mọi hoàn cảnh biết tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.  Tôi dừng lại để suy niệm về mầu nhiệm trọng đại và lòng thương xót này.

*  Tình yêu và lòng thương xót ấy rõ ràng nhất khi Chúa Giê-su lấy tình yêu và lòng thương xót đáp lại việc Người bị phản bội, chối bỏ, chế giễu, chịu đánh đòn và chịu đóng đinh vào thập giá.  Sứ điệp là không gì có thể ngăn cách chúng ta ra khỏi tình yêu và lòng thương xót của Người.  Chúa cho thấy rõ bản chất nội tâm của Thiên Chúa.  Sự dữ của toàn thể nhân loại được biến đổi trong tâm hồn của Chúa Giê-su chịu đóng đinh thập giá.  Hôm nay tôi hãy nhận biết những chân lý vinh hiển này trong sự sống tôi được hưởng nhờ trong Chúa Ki-tô.

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 5 tháng 6

Gio-an 17:11-19

 

[Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện:] "11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 

*  Không đâu, lạy Chúa, xin đừng cất con ra khỏi thế gian.  Con thuộc về thế gian với tất cả sự hỗn độn của nó, giống như Chúa đã thuộc về thế gian và đã lãnh nhận mọi thứ liều lĩnh vì nó.  Con không xin được hiện hữu tựa như bông huệ trắng ngần, nguyên vẹn trước sự tranh đấu để sống còn.  Nhưng con cầu xin Chúa che chở con khỏi sự dữ, khỏi điều ác ở trong tâm hồn con.

*  Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su cho thấy tình yêu nồng nàn Người dành cho các môn đệ.  Bạn hãy đọc chậm chậm hết cả đoạn này và lắng nghe Chúa Giê-su cầu nguyện cho bạn và những người thân yêu của bạn bằng lời nguyện ấy.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 6 tháng 6

Gio-an 17:20-26

 

Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con,21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một:23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."

 

*  Lạy Chúa, con quý trọng mọi cơ hội được làm bạn đồng hành với những người tin vào Chúa.  Khi con làm việc hoặc nói chuyện với họ, yêu thương hoặc phục vụ họ, cầu nguyện với họ, thì ân sủng Chúa hoạt động trong chúng con.  Những cơ hội này có thể không mang danh là những biến cố đại kết, nhưng chúng đem lại ơn phúc của Chúa.

*  Lời nguyện thứ hai của Chúa Giê-su trong Bữa Tiệc Ly là cầu cho các thế hệ tương lai gồm các tín hữu, kể cả chúng con nữa.  Lời nguyện của Chúa Giê-su là xin cho hết thảy chúng con được hiệp nhất với Thiên Chúa, Cha chúng con, và hiệp nhất với Người.  Người cũng muốn chia sẻ với tất cả chúng con những gì sâu xa nhất trong trái tim Người:  đó là vinh quang Người đã có từ trước muôn đời.  Yêu là muốn chia sẻ với người mình yêu tất cả những gì tốt đẹp nhất.

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 7 tháng 6

Gio-an 21:15-19

 

Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy."16 Người lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy."17 Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? " Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn."19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy."

 

*  Có bao giờ bạn thắc mắc là mình thực sự yêu mến Chúa không?  Ông Phê-rô đã yêu mến Chúa chứ?  Cuối cùng ông cũng chẳng có bằng chứng nào nói lên rằng ông yêu mến Chúa;  ông chỉ biết là Chúa biết ông yêu mến Chúa.  Chúa Giê-su nhìn vào tâm hồn và biết rõ lòng yêu mến của chúng ta và Người cũng biết cả những cố gắng yêu mến của chúng ta nữa.

*  Chúng ta được kêu gọi chăn dắt dân Chúa bằng nhiều cách, không phải vì chúng ta hoàn hảo, nhưng vì chúng ta làm hết sức mình để chia sẻ với người khác điều tốt nhất của đời sống chúng ta.  Chúng ta có thể dâng hiến tình yêu của tâm hồn, mặc dù nó bất toàn, rồi chúng ta có thể thưa với Chúa:  “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa”, vì chúng ta tin rằng Người biết rõ những ao ước chân thực của chúng ta.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 8 tháng 6

Gio-an 21:20-25

 

Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy? "21 Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, còn anh này thì sao? "22 Đức Giê-su đáp: "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy."23 Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là: "Anh ấy sẽ không chết", mà chỉ nói: "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? "24 Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.25 Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

*  Trang giấy trắng ở cuối một cuốn Kinh Thánh mời gọi chúng ta hãy viết xuống câu chuyện Tin Mừng của riêng chúng ta.  Câu chuyện Tin Mừng của chúng ta bắt đầu khi chúng ta sinh ra và tiếp tục qua suốt cuộc sống, trong khi chúng ta gặp gỡ Chúa và bước theo Người.  Vậy bạn sẽ viết điều gì về câu chuyện đời mình ngày hôm nay?

*  Có lẽ hôm nay bạn sẽ cảm tạ Chúa về những cách bạn đã thấy Người gần gũi bạn, khi vui cũng như lúc buồn.  Trong nhật ký đời mình, chúng ta ghi khắc tình yêu và những hành động của Chúa.  Còn trong nhật ký của Chúa, “cuốn sách hằng sống”, tên chúng ta được ghi vào đó rồi.

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space