TUẦN I MÙA VỌNG  (Ngày 1 – 7 tháng 12 năm 2019)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Một cách nào đó, chính chúng ta phải làm cho Tin Mừng có ý nghĩa, vì ý nghĩa của Tin Mừng không chứa đựng trong một cuốn sách, mà là do chúng ta đọc thật đúng đắn.  Sách Thánh hoạt động đầy đủ với tính cách mặc khải khi chúng ta biểu lộ tình yêu Chúa Ki-tô trong điều mình nói và làm.  Nếu người đọc không yêu mến thì Kinh Thánh chỉ là một cuốn sách để trên kệ mà thôi…

          Sách Thánh làm chứng cho một tình yêu nhắc nhở chúng ta chỉ là những người xa lạ đi qua trên hè phố, sống bên cạnh láng giềng, quan tâm đến những nhu cầu của một người bạn, hay chúng ta lại là những kẻ xen vào một cuộc tranh luận không mấy tốt đẹp với một người chúng ta không thích chút nào.  Khoảng thời gian dù chỉ là bảy giây hoặc bảy mươi lần hay bảy năm cũng chẳng khác nhau.  Vì tình yêu thì vĩnh cửu;  nó không thể bị thời gian kìm hãm.

-  Kyle C. Cupp, Living by Faith, Dwelling in Doubt

                         

Sự hiện diện của Chúa

“Hãy lặng thinh và biết rằng Ta là Thiên Chúa”.  Lạy Chúa, Lời Chúa dẫn chúng con đến với vẻ trầm tĩnh và cao cả khi Chúa hiện diện.

 

Sự tự do

Tôi được tự do.  Lạy Chúa, khi nhìn dòng chữ này, con thấy nó tạo trong con một cảm giác kinh ngạc.  Vâng, một cảm giác tuyệt vời về tự do.  Con cám ơn Chúa.

 

Ý thức

Lạy Chúa, ngay lúc này con hướng mọi tư tưởng con tới Chúa.

Con sẽ dẹp bỏ mọi lo lắng bận rộn của con.

Lạy Chúa, con sẽ nghỉ ngơi và để mình được bồi dưỡng trong sự hiện diện của Chúa.

 

Lời Chúa

Lời Chúa đến với chúng con qua Kinh Thánh.  Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con để con biết đáp lại những giáo huấn của Tin Mừng.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Bạn hãy bắt đầu nói với Chúa Giê-su về đoạn Kinh Thánh bạn vừa đọc.  Phần nào đánh động bạn?  Có lẽ những lời của một người bạn hoặc một câu chuyện bạn vừa mới nghe qua bài đọc sẽ từ từ hiện lên trong ý thức của bạn.  Nếu có, câu chuyện ấy có soi sáng cho những điều đoạn Kinh Thánh cố gắng nói với bạn không?

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

 

Tuần I mùa Vọng

 

Chúa Nhật, ngày 1 tháng 12

Mát-thêu 24:37-44

 

"Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu.39 Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.40 Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại;41 hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.42 "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

 

*  Khởi đầu năm Phụng vụ mới từ Mùa Vọng, chúng ta được nhắc nhở phải sẵn sàng và chờ đợi Chúa xuất hiện.  Việc Chúa đến với chúng ta có thể bất ngờ.  Tuy nhiên một người đang tỉnh thức và tràn đầy hy vọng sẽ mau chóng nhận ra Chúa khi Người xuất hiện.  Ngay trong cuộc sống hằng ngày, Chúa Giê-su vẫn đến với chúng ta qua người khác, qua những tình huống và qua giờ cầu nguyện của chúng ta.  Hôm nay bạn hãy cầu xin cho mình biết trông đợi gặp Người.

*  Chúa Giê-su mong muốn chúng ta làm bạn hữu khi Người kêu gọi và ban cho chúng ta tình bạn của Người.  Việc ban tặng này vẫn tiếp tục suốt cuộc sống chúng ta.  Vậy làm sao bạn phát huy được tình bạn với Chúa Giê-su tại đây và trong lúc này?

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 2 tháng 12

Mát-thêu 8:5-11

 

Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm."7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp:8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! ", là nó đi, bảo người kia: "Đến! ", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! ", là nó làm."10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.

 

*  Viên đại đội trưởng cầu xin Chúa Giê-su cho người đầy tớ của ông chứ không phải cho chính ông.  Vậy hôm nay tôi muốn cầu nguyện cho ai?

*  “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng”.  Có khi nào tôi cảm thấy mình giống như vậy không?  Có khi nào tôi cảm thấy mình có được hơn cả những gì mình xứng đáng không?  Chúng ta đang sống trong một văn hóa nhãn hiệu, luôn nghĩ rằng mình xứng đáng được mọi sự.  Vậy tôi thì sao?

_______________

 

 

Thứ Ba, ngày 3 tháng 12

Lễ thánh Phanxicô Xaviê, linh mục

Lu-ca 10:21-24

 

Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.22 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho."23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."

 

*  Niềm vui của Đức Ki-tô là một thực tại sâu xa.  Niềm vui ấy khác với trạng thái tâm hồn nhẹ nhõm hoặc cảm thấy dễ chịu.  Nhưng yếu tố căn bản của niềm vui ấy chính là sự bình an.  Ở nơi Chúa Giê-su cũng như nơi chúng ta, niềm vui đến từ Chúa Thánh Thần.  Vậy hôm nay, đâu là cảm nghiệm của tôi về niềm vui đích thực?

*  Trẻ em tín thác cha mẹ mình, rồi nhờ sự tín thác ấy, chúng lắng nghe điều cha mẹ dạy.  Chúa Giê-su đã tín thác và vâng nghe Chúa Cha.  Vậy hôm nay tôi có thể bắt chước tín thác như Chúa trong giờ cầu nguyện không?

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 4 tháng 12

Mát-thêu 15:29-37

Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó.30 Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành,31 khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en.32 Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường."33 Các môn đệ thưa: "Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? "34 Đức Giê-su hỏi: "Anh em có mấy chiếc bánh? " Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ."35 Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất.36 Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông.37 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy.

 

*  Dân chúng đến với Chúa Giê-su, họ là những người khốn khổ.  Điều này vẫn đúng cho đến nay.  Chính vì thế mà tôi đang ở đây và lắng nghe Chúa.  Vậy đời sống khốn khổ của tôi là gì?  Tôi cần được quyền năng Chúa chữa lành ở những lãnh vực nào?  Nhưng điều quan trọng là tôi phải tiếp xúc với lãnh vực ấy trong đời mình.

*  Chúa Giê-su nuôi dưỡng chúng ta bằng lương thực lạ lùng là Lời Người.  Lời ấy còn dư để thỏa mãn chúng ta hơn cả cơn đói của chúng ta.  Vậy chúng ta lắng nghe, nghiền ngẫm và để Lời Chúa thấm nhập, rồi chúng ta sẽ cảm nhận được bình an do Lời Chúa đem lại.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 5 tháng 12

Mát-thêu 7:21, 24-27

 

"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi…24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".

 

*  Chúng ta làm cho đức tin của mình vững chắc bằng cách thực hành đức tin ấy.  Chúa Giê-su biết rằng chỉ những ai theo Chúa nhờ hành động mới có thể xây dựng nền móng cho đức tin của họ.  Vậy hôm nay tôi sẽ lấy hành động nào để sống đức tin của mình và giúp nó vững mạnh hơn?

*  Lạy Chúa, thánh Phanxicô Xaviê đã cảm nghiệm được mưa sa của bất hạnh và nước lũ của tai ương khi ngài làm công việc loan truyền Lời Chúa.  Lạy Chúa, khi con bị tai ương đe dọa và làm cho đức tin của con vào Chúa bị lung lay thì xin Chúa giúp con vững vàng, xin giúp con đâm rễ sâu nơi Chúa là đá tảng của con!

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 6 tháng 12

Mát-thêu 9:27-31

 

Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! "28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? " Họ đáp: "Thưa Ngài, chúng tôi tin."29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh tin thế nào thì được như vậy."30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết! "31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

 

*  Lạy Chúa, những người mù này không sợ bị người ta nghe thấy, nên họ lớn tiếng kêu xin Chúa.  Xin cho con đừng sợ nói lên những nhu cầu của con, dù trong lúc cầu nguyện riêng hay giữa cộng đoàn đức tin khi con cần được Chúa giúp đỡ qua những ân huệ của họ.

*  Lạy Chúa, hôm nay con dâng lên Chúa một nhu cầu đặc biệt của con;  con biết Chúa sẽ giúp con.  Xin Chúa đoái nhìn cuộc sống con khi cần được phục hồi.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 7 tháng 12

Lễ thánh Ambrôsiô, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh

Mát-thêu 9:35 – 10:1, 5a, 6-8

 

35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."

1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền… 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

 

*  Chúa Giê-su cảm thương cho những người bị ức hiếp và yếu đuối.  Còn tôi thì sao?  Tôi có cảm nhận được mình cần Chúa giúp đỡ trong lãnh vực nào không?

*  Chúa dạy chúng ta hãy xin chủ mùa gặt sai thợ đi gặt lúa về.  Vậy chúng ta hãy cầu xin đi!  Tôi có tự nguyện giúp đỡ công cuộc truyền giáo bằng cách nào không?

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện 2019 - Sacred Space