TUẦN II MÙA VỌNG  (Ngày 8 – 14 tháng 12 năm 2019)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Điều tôi biết rõ, đó là Thiên Chúa thật lắm chuyện.  Trong thượng trí và lòng thương xót của Người, Người lấy những chiến thắng cũng như những thất bại của chúng ta đan kết lại thành những tấm thảm tuyệt đẹp nhưng đầy trớ trêu.  Mặt trái của tấm vải trông như là lộn xộn với những sợi chỉ chằng chịt, tức là những biến cố xảy ra trong đời ta, và đây có thể là mặt vải nói lên con người chúng ta lúc chúng ta nghi ngờ.  Nhưng mặt phải của tấm thảm lại trưng bày một câu chuyện rạng rỡ, và đây cũng là mặt vải mà Chúa nhìn chúng ta.

-  Pope Francis and Friends, Sharing the Wisdom of Time

 

 

Sự hiện diện của Chúa

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:28).  Lạy Chúa, này con đây.  Con đến tìm sự hiện diện của Chúa.  Con mong đợi quyền năng Chúa chữa lành.

 

Sự tự do

“Trong những ngày này, Chúa dạy tôi giống như thầy giáo dạy học trò của mình”  (Thánh Inhaxiô).

Tôi nhắc nhở mình rằng còn nhiều điều Thiên Chúa chưa dạy tôi, nên tôi xin ơn biết lắng nghe những điều ấy và để những điều ấy thay đổi tôi.

 

Ý thức

Lạy Chúa, xin giúp con biết ý thức sự hiện diện của Chúa hơn.  Xin Chúa dạy con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi người khác.

Xin Chúa cho lòng con tràn đầy sự biết ơn vì nhiều lần Chúa đã biểu lộ tình yêu cho con qua sự chăm sóc của người khác.

 

Lời Chúa

Chúa nói với từng người chúng ta.  Tôi chú ý lắng nghe những gì Chúa nói với tôi.  Bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh vài lần rồi lắng nghe.  (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Tâm sự đòi cả việc nói lẫn lắng nghe.

Khi nói với Chúa Giê-su, tôi cũng hãy học thinh lặng và lắng nghe.

Tôi hình dung ra vẻ dịu hiền trong ánh mắt Chúa và nụ cười đầy yêu thương khi Người nhìn tôi.

Tôi có thể hoàn toàn thành thực với Chúa Giê-su khi tôi nói với Người về những âu lo và nghi ngờ của tôi.

Tôi sẽ xin Người giúp tôi hoàn toàn đặt mình trong sự chăm sóc của Người và phó thác cho Người, vì biết rằng Người luôn muốn điều tốt nhất cho tôi.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những lúc Chúa và tôi ở với nhau và về những ơn soi sáng của Người đã giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

Tuần II vùa Vọng

 

Chúa Nhật, ngày 8 tháng 12

Mát-thêu 3:1-12

 

Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng:2 "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.4 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn.5 Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông.6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.9 Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: "Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham." Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham.10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.11 Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.12 Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."

 

*  Dân được tuyển chọn sống trong đợi chờ.  Họ đợi chờ ngày sứ giả Thiên Chúa sẽ xuất hiện trên mặt đất và chỉnh đốn mọi việc – báo thù cho “những kẻ công chính” là những người vẫn trung thành với Thiên Chúa và với sứ điệp Người ban qua các vị ngôn sứ.  Đấng Mê-si-a sau hết này sẽ đại diện cho chính Thiên Chúa.  Đó là Ngày của Đức Chúa, Ngày Đức Chúa ngự đến, ngày Tận Thế.  Người ta phải thanh tẩy mình để được sẵn sàng.  Một trong những nghi thức thanh tẩy là được rửa sạch bằng nước:  rửa tội.  Trong những ngày mùa Vọng, tôi có thể sống trong niềm mong đợi Hài Nhi Ki-tô đến và suy niệm về bí tích Rửa tội tôi đã lãnh nhận.

*  Thánh Gio-an Tẩy giả cảnh báo rằng một sự thanh tẩy sâu xa hơn sẽ tới và do “Đấng sẽ đến sau tôi”:  thanh tẩy bằng lửa.  Chúng ta nhớ lại điều đã được nói trước đây thật lâu rằng không ai thấy mặt Thiên Chúa mà còn sống được:  "Ngươi không thể xem thấy tôn nhan Ta, vì con người không thể thấy Ta mà vẫn sống" (Xh 33:20).  Sự sáng láng và thánh thiện của Thiên Chúa có thể đốt cháy mọi nhơ bẩn.  Người ta phải sắp xếp cuộc sống mình cho thứ tự gọn gàng đang khi họ còn có thì giờ, chứ không phải chỉ dựa vào lời Chúa hứa với Áp-ra-ham hoặc vào sự trung thành tuân giữ những luật lệ do tay con người làm ra.  Trong cuộc sống, chúng ta không bao giờ biết được lúc nào sẽ có những thay đổi lớn lao xảy ra theo kế hoạch của Thiên Chúa.

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 9 tháng 12

Lễ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lu-ca 1:26-38

 

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng."35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

*  Kinh Thánh rõ ràng cho chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng đặt kế hoạch lâu dài;  Người có thể quyết định cho cả một chuỗi những biến cố xảy ra đúng lúc theo thời giờ của Người.  Đúng vậy, Người đã thực hiện điều này vì lợi ích cho tất cả chúng ta, vì Người đã hoạch định từ trước khi tạo thành vũ trụ để chúng ta được trở nên anh chị em của Chúa Giê-su.  Hôm nay tôi cảm tạ Chúa vì Người đã hoạch định để đem tôi vào trong gia đình Người.

*  Việc cộng tác của Mẹ Ma-ri-a cần thiết để giúp cho kế hoạch vĩ đại được hoàn thành.  Vậy sự cộng tác của tôi cần thiết thế nào đối với những gì Chúa đang làm trong cộng đoàn của tôi hôm nay?  Tôi nhận ra lời Chúa mời gọi tôi trong những việc gì?

_______________

 

 

Thứ Ba, ngày 10 tháng 12

Mát-thêu 18:12-14

 

"Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

 

*  Trước mặt Chúa, không có ai là khẩn thiết, vậy mà Chúa không muốn mất ai, cả đến những người đã ở trong vương quốc Người.  Vậy ai là những người, hoặc hạng người, mà tôi có khuynh hướng không muốn nghĩ đến họ nhiều?  Ai là những kẻ tôi sẽ không tiếc nhớ nếu họ có ra khỏi cuộc sống tôi?  Lạy Chúa, xin phát huy trong con một tâm hồn biết cảm thương.

*  Chúa Giê-su nói về con chiên lạc.  Tự bản chất, chiên sẽ đi lạc nếu không có người chăn dắt chúng.  Vậy khi Chúa Giê-su nói về việc chúng ta đi lạc là Người nói rằng chúng ta có khuynh hướng đi sai đường nếu không được hướng dẫn.  Chúng ta cần đến người chăn chiên và người chăn chiên tự nguyện chăm sóc chúng ta.  Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã hiểu những phấn đấu và những khúc quẹo sai trái của con, biết con cần được nâng đỡ.  Con lãnh nhận sự nâng đỡ của Chúa trong niềm cảm tạ.

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 11 tháng 12

Mát-thêu 11:28-30

 

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

 

*  Vương quốc của Vua cứu độ không những đem lại sự yên ổn mà còn đón nhận bất cứ ai cảm thấy họ bị lạc và bị bỏ rơi.  Vương quốc Chúa Giê-su cũng hứa ban sự nghỉ ngơi và nâng đỡ những kẻ đơn thuần cảm thấy cuộc đời là quá nặng nề đối với họ.  Chúa Giê-su hiểu từng người chúng ta hơn chính chúng ta hiểu mình.  Lòng hiền hậu và khiêm nhường của Chúa dành cho chúng ta.  Vậy trong giờ cầu nguyện này, bạn hãy nhận ra mình cần sự nghỉ ngơi bồi dưỡng nào.

*  Một ngày nọ Chúa Giê-su sẽ đem những môn đệ thân tín nhất của Người tới một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi một chút.  Họ sẽ cảm thấy thoải mái trong sự hiện diện của Người và họ được bồi dưỡng.  Sự nghỉ ngơi này, theo ý nghĩa là được tiếp nhận, sẽ phá tan phiền muộn và đổi mới năng lực của chúng ta.  Ở đây không có gì là ngạc nhiên, vì Chúa chính là trung tâm năng lực của toàn vũ trụ và là Đấng tạo dựng đặt tên cho những vì sao trên trời.  Vậy hôm nay bạn hãy nương tựa vào nguồn năng lực ấy.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 12 tháng 12

Lễ Đức Mẹ Guadalupe

Lu-ca 1:26-38

 

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

*  Mẹ Ma-ri-a phản ứng thế nào trong một cuộc khủng hoảng?  Mẹ nghe sứ thần Chúa, nhưng Mẹ thắc mắc.  Điều sứ thần nói có thật không?  Rồi điều ấy làm sao phù hợp với đức đồng trinh của Mẹ?  Mẹ biết rằng Mẹ được tự do quyết định thưa “xin vâng” hoặc từ chối và câu trả lời của Mẹ là từ toàn thể tâm hồn Mẹ.

*  Lạy Chúa, đây không phải là việc cầu nguyện dễ làm.  Chính Chúa đã cầu nguyện xin vâng trong Vườn Dầu với tình trạng đổ mồ hôi máu.  “Xin đừng theo ý con, nhưng là ý Cha”.  Xin Chúa giúp con làm cho lời cầu nguyện ấy thành mẫu mực cho đời con.  Mẫu mực ấy có nêu lên vấn đề phó thác và tin tưởng nào đối với tôi không?

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 12

Lễ thánh Lucia, đồng trinh tử đạo

Mát-thêu 11:16-19

 

"Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác,17 và nói: "Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than."18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: "Ông ta bị quỷ ám."19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi." Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động."

 

*  Chúa luôn luôn muốn ban thật nhiều ân huệ xuống cho dân Người.  Nhưng khi ân huệ được ban (qua miệng các sứ giả, ngôn sứ), thì người ta lại quay lưng.  Dường như họ chỉ muốn có điều gì khác với ân huệ ấy, nên họ thường phàn nàn với Chúa thay vì cảm tạ Người.  Điều này xảy ra suốt thời Cựu Ước.  Còn chuyện tôi đáp lại những hồng ân của Chúa thì sao?

*  Chúa Giê-su cho thấy dân chúng chẳng bao giờ thỏa mãn cả:  gần như họ luôn thấy có gì sai trái đối với người hoặc sứ điệp được gửi đến cho họ.  Họ lên án ông Gio-an Tẩy Giả là quá kỳ dị và khắt khe;  họ lên án Chúa Giê-su ăn nhậu với đủ hạng người.  Tôi có thể nghĩ đến người nào đó mà tôi đã từ chối sứ điệp của họ vì họ không phải là người của Chúa theo như tôi nghĩ.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 12

Lễ thánh Gio-an Thánh giá, linh mục và tiến sĩ Hội Thánh

Mát-thêu 17:9a, 10-13

 

Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy." 10 Các môn đệ hỏi Người rằng: "Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước? "11 Người đáp: "Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự.12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế."13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.

 

*  Đức tin của người Do-thái hướng về “ngày sau hết”, hoặc tận thế, khi Đức Chúa ngự đến trong vinh quang và cuối cùng sẽ kết thúc mọi sự thuộc thế gian này.  Rồi người ta xác tín rằng ngày tận thế sẽ được báo trước do một vị tiền hô;  vị này là ngôn sứ Ê-li-a sẽ lại xuất hiện.  Có sự liên tục giữa các ngôn sứ thời Cựu Ước với việc Chúa Giê-su đến.  Vậy tại sao bạn không đọc lại đoạn Cựu Ước nào đó về các ngôn sứ, thí dụ I-sai-a hoặc Giê-rê-mi-a?

*  Chúa Giê-su cho thấy Gio-an Tẩy Giả là vị tiền hô.  Một số môn đệ Chúa Giê-su đầu tiên đã là môn đệ ông Gio-an cho đến lúc ông giới thiệu họ cho Chúa Giê-su.  Thiên Chúa thường dùng những người khác để chỉ cho chúng ta đến với Chúa Giê-su.  Vậy ai là “những vị tiền hô” đối với tôi? 

 

  


Không Gian Thánh Thiện 2019 - Sacred Space