CHÚA NHẬT II PHỤC SINH  (Ngày 19 – 25 tháng 4 năm 2020)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Lời bắt đầu của cha Pedro Arrupe, SJ, Tổng quyền dòng Tên, là:  “Không gì thực tiễn hơn việc tìm gặp Chúa, nghĩa là hết lòng yêu mến một cách hoàn toàn tuyệt đối và tận cùng”.  Những điều cha Arrupe nói tiếp theo đã đánh động tôi.

 

          Điều bạn say mê, điều nắm bắt trí tưởng tượng của bạn, sẽ ảnh hưởng đến mọi sự.  Nó sẽ quyết định   những gì bạn sẽ làm sau khi thức dậy, những gì bạn sẽ làm vào buổi tối, cách thức bạn sử dụng thời gian      cuối tuần, những gì bạn đọc, những người bạn biết, những gì làm bạn đau khổ và những gì giúp bạn vui        mừng và biết ơn.  Bạn hãy say mê, hãy ở trong tình yêu và tình yêu sẽ quyết định mọi sự.

 

   Tôi không biết phải làm sao diễn tả chính xác hơn về những điều thánh Inhaxiô Loyola muốn nói khi ngài liên kết các bài linh thao lại với nhau.  Ngài muốn chúng ta hãy yêu mến.  Ngài rất ưa thích những dòng cảm nghĩ sâu xa uốn nắn những điều chúng ta muốn, để rồi chúng ảnh hưởng trên những điều chúng ta hành động.  Các nhà tâm lý nói về ba thành phần của lý trí:  khả năng hiểu biết (lý luận và những tiến trình suy nghĩ), khả năng ý chí (lòng muốn) và khả năng tình cảm (cảm nghĩ và cảm xúc).  Thánh Inhaxiô rút ngắn lại trong một từ là “say mê”.  Hiểu biết là điều quan trọng và ý chí thì sống động, tuy nhiên điều gắn chặt với bạn khi bạn bước ra khỏi giường vào ban sáng đó là điều bạn yêu mến.  Đấy chính là điểm thánh Inhaxiô muốn Linh Thao ảnh hưởng trên bạn.

- Jim Manney, God Finds Us

 

 

Sự hiện diện của Chúa

Bất cứ lúc nào ban ngày hay ban đêm, chúng ta đều có thể kêu cầu Chúa Giê-su.

Người luôn chờ đợi, lắng nghe lời kêu xin của chúng ta.

Thật là một hồng ân tuyệt vời.

Chẳng cần phải điện thoại, email, nhưng chỉ cần một tiếng thì thầm thôi.

 

Sự tự do

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được tinh thần tự do.  Xin Chúa thanh tẩy trái tim và linh hồn con để con được vui sống trong tình yêu Chúa.

 

Ý thức

Biết Chúa yêu thương tôi vô điều kiện, tôi thành thực nhìn lại ngày hôm qua với những biến cố và những cảm nghĩ của tôi.  Tôi có điều gì để cảm tạ Chúa không?  Vậy tôi cảm tạ Chúa.  Có điều gì tôi phải hối hận không?  Vậy tôi xin ơn tha thứ.

 

Lời Chúa

Lời Chúa đến với chúng ta qua Kinh Thánh.

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con để con biết đáp lại những giáo huấn của Tin Mừng là:

yêu tha nhân như chính mình,

chăm sóc các anh chị em trong Chúa Ki-tô.

(Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa, con biết chắc chắn đã nhiều lần Chúa bồng con đi.  Có nhiều lần nhờ sức mạnh của Chúa mà con đã vượt thắng được những lúc đen tối trong đời con.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

Tuần II Phục Sinh

 

Chúa Nhật, ngày 19 tháng 4

Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót

Gio-an 20:19-31

 

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em."27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

 

*  Cửa tâm hồn tôi có khóa lại không?  Tôi có chờ đợi Chúa Giê-su xuất hiện và viếng thăm tôi không?  Tôi có sợ hãi, sợ rằng những lối suy nghĩ và hành động đã được sắp xếp hẳn hòi của tôi có thể bị đảo lộn nếu tôi để cho Chúa Giê-su can thiệp vào không?

*  Ông Tô-ma can đảm và thành thực đã không có mặt với mọi người để than thân trách phận riêng mình, cho nên ông đã mất cơ hội gặp Chúa Phục Sinh.  Tôi cũng đã đau khổ giống như thế khi tự cô lập với cộng đoàn đức tin.  Chính lúc tôi bị dằn vặt đau buồn là lúc tôi cần đến bạn hữu và cần sự nâng đỡ đức tin nhất.

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 20 tháng 4

Gio-an 3:1-8

 

Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái.2 Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: "Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy."3 Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên."4 Ông Ni-cô-đê-mô thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? "5 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.6 Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy."

 

*  Ông Ni-cô-đê-mô, một người thận trọng, ở trong bóng tối cả về tâm linh lẫn thể chất.  Những lời của Chúa Ki-tô thắp lên ngọn nến cháy chậm chậm, nhưng sẽ bừng sáng lên vào một thời điểm bất ngờ nhất.  Sau lúc Chúa bị đóng đinh vào thập giá và mọi sự xem ra đã kết thúc, thì ông Ni-cô-đê-mô xuất hiện, đến ngôi mộ trong vườn của ông, mang theo mộc dược và trầm hương (Ga 19:39).

*  Thánh Thần Chúa hiện diện khắp nơi, nên chúng ta hãy để cho Người làm cho chúng ta ngạc nhiên!  Người là hồng ân Thiên Chúa, nên bất cứ ở đâu chúng ta gặp được niềm vui, bình an, thương cảm, công bằng cũng như mọi điều đem lại sự sống là chúng ta tìm thấy Thánh Thần.  Cầu nguyện là mở lòng đón nhận Thánh Thần ngay trong lúc cầu nguyện cũng như sau đó.

_______________

 

 

Thứ Ba, ngày 21 tháng 4

Gio-an 3:7b-15

 

Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy."9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? "10 Đức Giê-su đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy!11 Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi.12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? "13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

 

*  Ông Ni-cô-đê-mô tuy là một bậc thầy thông thái, nhưng hơi thiếu khôn ngoan.  Quen sử dụng quyền bính nên ông không thể nhận ra quyền bính của Chúa Giê-su khi Chúa nói về những điều Người biết.  Trước mặt Chúa, tôi nhận ra những thói quen, những ưa thích và những khuynh hướng của mình;  tôi xin Chúa ban cho tôi sự tự do cần thiết để được những lời Chúa Giê-su đánh động, để tỉnh thức đối với cách Người khơi động óc tưởng tượng và để mong có được sự tự do Người muốn tôi có.

*  Đây là một chiều kích thần linh dành cho mỗi người chúng ta.  Có một sự sâu xa trong tâm hồn chúng ta, nơi Chúa ngự trị.  Đó là không gian thánh thiện nhất của chúng ta.  Chúa hành động tại đó.  Chúng ta mang DNA của Thiên Chúa.

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 22 tháng 4

Gio-an 3:16-21

 

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."

 

*  Thiên Chúa đã ban Con Một duy nhất, người Con của Cha hằng hữu.  Những từ Cha, Consinh bởi là những tỉ dụ so sánh của loài người để diễn tả tính năng động nhiệm mầu của Thiên Chúa Ba Ngôi.  Chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã can thiệp vào lịch sử nhân loại và đã ban Con Một để tỏ ra cho thấy thái độ của Người đối với chúng ta là thái độ của bậc cha mẹ đầy yêu thương.

*  Cầu nguyện có thể ví như thời gian để ta mở lòng đón nhận ánh sáng Thiên Chúa, như cuộc sưởi ấm tâm hồn trong ánh nắng ấm áp của mặt trời, như ánh sáng êm dịu nhưng chói chan để soi sáng hoàn toàn cho chúng ta.  Khi cầu nguyện, ánh sáng Thiên Chúa đi vào tâm hồn con người để làm nhẹ bớt những gánh nặng cuộc đời và khích lệ chúng ta chia sẻ ánh sáng với người khác.  Cầu nguyện cũng giúp ta tưởng tượng ra ánh sáng chung quanh ta và nhắc nhở ta rằng ánh sáng này cũng bao bọc ta ngoài những lúc chúng ta cầu nguyện nữa.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 23 tháng 4

Gio-an 3:31-36

 

Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người;32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người.33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật.34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy."

 

*  “Thiên Chúa ban Thần Khí vô ngần vô hạn”.  Chúng ta không quyết định được sự sinh ra của ta.  Chúng ta cũng không ép buộc được sự sinh lại trong Thánh Thần.  Tuy nhiên, việc sinh lại được ban tặng cho ta mỗi ngày trong cuộc sống.  Cho nên chúng ta phải học đón nhận điều Chúa ban cho chúng ta vô ngần vô hạn.

*  Lời Chúa không ngừng phán dạy trong linh hồn tôi.  Chẳng có lúc nào mà Thiên Chúa không hiện diện trong tôi và chung quanh tôi.  Với Chúa, tôi cùng tạo dựng linh hồn tôi mỗi ngày trong cuộc sống thường ngày này.  Cho nên tôi không cần phải sợ được sinh ra hay được tái sinh,  sợ thay đổi, sợ sống hay sợ chết.  Trái lại, tôi chỉ coi những điều ấy một cách thực tế như những giai đoạn sống động suốt cuộc hành trình siêu việt trở về nhà Cha mà thôi.

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 4

Gio-an 6:1-15

 

Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a.2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm.3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ.4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? "6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.7 Ông Phi-líp-phê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút."8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người:9 "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! "10 Đức Giê-su nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi."13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian! "15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

 

*  Trong phép lạ này, Chúa Giê-su dùng một chút lương thực các tông đồ có để nuôi sống đám đông dân chúng.  Qua những hành động của Chúa Giê-su, Người cho ta thấy hành động của Thiên Chúa là nuôi dưỡng, chăm sóc, quảng đại và quan tâm đến mọi nhu cầu của ta.

*  Thiên Chúa cũng mong chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ chút gì chúng ta có.  Thánh Têrêxa Calcutta nói về Chúa Giê-su:  “Chúa dùng chúng ta làm tình yêu và lòng thương cảm của Người trong thế giới, bất kể những yếu đuối và mỏng giòn của chúng ta”.  Tôi cầu xin được lòng can đảm để dám cho đi cả những gì ít nhất tôi đang có.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 4

Lễ kính thánh Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng

Mác-cô 16:15-20

 

Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

 

*  Những lời của Chúa Giê-su phán để kết thúc các cuộc hiện ra sau khi Người sống lại đã liên kết trời với đất.  Từ trên trời là nơi chốn của Người, Chúa cùng với chúng ta hành động và Người đồng hành với chúng ta trong công cuộc rao giảng Tin Mừng.  Tình bạn của Người với mỗi người chúng ta đã là một Tin Mừng cho chúng ta rồi.  Chúng ta phải chia sẻ điều này trong mọi hoàn cảnh.  Cầu nguyện giúp đào sâu trong ta ý thức rằng sứ điệp của Chúa Giê-su chính là Tin Mừng trong cuộc sống chúng ta và nhờ chúng ta trong cuộc sống người khác.  Mỗi người chúng ta được kêu gọi tham dự vào sứ vụ của Chúa Giê-su theo một cách riêng.

*  Chúng ta được kêu gọi làm “Đức Ki-tô khác”, làm những người giúp cho người ta biết tình yêu Thiên Chúa và sự chăm sóc Người dành cho dân Người trong thế giới.  Chúng ta không bao giờ biết được mình đã thực hiện điều này được bao nhiêu;  nhưng cứ làm những gì chúng ta có thể là đủ rồi.  Chúa có những việc để làm mà chỉ nhờ chúng ta mới được thực hiện.  Vậy trong giờ cầu nguyện, chúng ta cầu xin cho mình biết sử dụng tài năng hết sức có thể để phụng sự Thiên Chúa.

 

  

 

       


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space