TUẦN V PHỤC SINH  (Ngày 10 – 16 tháng 5 năm 2020)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Tôi sử dụng định nghĩa giản dị nhất trong từ điển nói về việc lãnh đạo khi tôi giúp những cuộc hội thảo:  lãnh đạo là khả năng “đề ra một đường lối, hướng đi hay mục đích… và gây ảnh hưởng đến người khác để tiến tới mục tiêu ấy”.  Chẳng phải là đúng khi mỗi người chúng ta đều đang lãnh đạo theo một đường lối nào đó sao?  Cha mẹ thì “chỉ dẫn một đường lối” cho con cái họ khi họ làm mẫu gương sống các nhân đức như kiên nhẫn, kỷ luật hay ưu ái, hoặc thật bất hạnh khi họ làm gương xấu cho con cái về thói kỳ thị chủng tộc, tham lam hay ích kỷ.  Ta có thể dẫn người khác đến điều thiện hoặc điều ác.  Học sinh thì đưa ra một đường lối khi họ nêu gương học hành chăm chỉ hoặc cam kết sẽ trưởng thành con người mình.  Nhà nhân bản vĩ đại Albert Schweitzer đã phát biểu:  “Gương mẫu không phải chỉ là điều chính ảnh hưởng người khác.  Mà nó là điều duy nhất gây ảnh hưởng”.

-  Chris Lowney, Make Today Matter

 

Sự hiện diện của Chúa

“Hãy lặng thinh và biết rằng Ta là Thiên Chúa!”  Lạy Chúa, lời Chúa dẫn dắt chúng con đến với vẻ trầm tĩnh và cao cả của sự hiện diện Chúa.

 

Sự tự do

Mọi sự đều có khả năng lôi kéo tôi đến một tình yêu và cuộc sống trọn vẹn hơn.  Tuy nhiên ước muốn của tôi thì lại thường cố định, vướng mắc vào những ảo tưởng thành công.  Tôi cầu xin Chúa, nhờ sự tự do của tôi, tôi có thể sắp xếp mọi ước muốn trong nhịp độ hài hòa sống động và phong phú.

 

Ý thức

Tôi đang sống trong một mạng lưới gồm những mối tương quan:  với thiên nhiên, với mọi người và với Chúa.  Tôi lần theo những tương quan này, để cảm tạ Chúa vì cuộc sống tôi trải qua những tương quan ấy.  Một số tương quan bị méo mó hoặc đổ vỡ;  tôi có thể thấy mình hối tiếc, giận dữ hoặc thất vọng.  Tôi xin ơn biết chấp nhận và ơn tha thứ.

 

Lời Chúa

Tôi chậm chậm đọc lời Chúa vài ba lần và lắng nghe điều Chúa nói với tôi.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa Giê-su, Chúa nói với con qua những lời Tin Mừng.  Xin cho con biết đáp lại tiếng Chúa gọi hôm nay.  Xin Chúa dạy con nhận ra bàn tay Chúa đang hoạt động trong ngày sống của con.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những lúc Chúa và tôi cùng ở với nhau và về những ơn Người soi sáng cho tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

 

Tuần V Phục Sinh

 

Chúa Nhật, ngày 10 tháng 5

Gio-an 14:1-12

 

Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? "6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện."9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.

 

*  Mọi việc Chúa Giê-su làm đều nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.  Thật là tuyệt diệu khi Chúa Cha cũng ban cho chúng ta cùng một Thánh Thần ấy, để ta có thể làm những việc Chúa Giê-su đã làm.  Đúng như thánh Phao-lô đã nói:  “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi làm được mọi sự” (Phi-líp-phê 4:13).

*  Chúa Giê-su là hoa quả đầu mùa của cuộc Tạo dựng Mới, tức là của cộng đồng được Thánh Thần hướng dẫn.  Nhờ phó thác cho hồng ân của Thánh Thần, chúng ta được kêu gọi trở thành thân thể Đức Ki-tô và được định sẵn để thực hiện những điều cao cả.  “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và làm tràn đầy lòng tín hữu Chúa, xin thắp lên trong họ ngọn lửa tình yêu Chúa.  Xin sai Thánh Thần Chúa đến thì họ sẽ được tạo dựng.  Và Chúa sẽ đổi mới bộ mặt trái đất”.

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 11 tháng 5

Gio-an 14:21-26

 

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian? "23 Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

 

*  Lạy Chúa, con thường cảm thấy cuộc sống con thật là hỗn độn và không biết đi về đâu.  Con cám ơn Chúa về hồng ân cao cả là Thánh Thần Chúa, Đấng luôn ở bên con, bênh vực con, an ủi con và dạy con biết đường lối yêu thương. “Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu của Chúa”.

*  Tôi tưởng tượng Chúa Cha và Chúa Con quyết định đến với tôi.  Tại sao các Ngài làm điều này?  Các Ngài nghĩ và nói gì về tôi khi các Ngài đến?  Những ân huệ nào các Ngài chọn để ban cho tôi?  Các Ngài thấy gì khi các Ngài đến?  Tôi là tâm điểm của một tình yêu vĩ đại.

_______________

 

 

 

Thứ Ba, ngày 12 tháng 5

Gio-an 14:27-31a

 

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.28 Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy.31 Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.

 

*  Biết và yêu mến Thiên Chúa đem lại cho chúng ta bình an và niềm vui không ai có thể cho được. Một khi biết Chúa là nguồn sự hiện hữu, chúng ta yêu thương mọi tạo vật như là những biểu lộ tình yêu và sự tốt lành của Người.  Mọi tạo vật, kể cả những người thân yêu của ta, đều không phải là những cạnh tranh đối với tình yêu Thiên Chúa, nhưng là những biểu lộ tình yêu Thiên Chúa.

*  Yêu thương ai, bạn muốn điều tốt nhất cho người ấy:  đó là họ biết được sự bình an mà thế giới không thể ban cho họ.  Thứ bình an này có được duy bởi biết và yêu mến Thiên Chúa và sự hiện diện của Người trong tạo vật mà thôi.  Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đang hiện hữu và vì phép lạ sự hiện diện của Chúa trong đời con.

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 13 tháng 5

Gio-an 15:1-8

 

"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

 

*  Từ “ở lại” là từ êm ái đối với người Do-thái nào sống đời du mục hoặc lưu đày.  Họ ước mong có một nơi chốn để mãi nghỉ ngơi.  Chúa Giê-su cống hiến cho người ta không phải một xứ sở, nhưng là chính bản thân Người để người ta ở lại.  Quan trọng là mối quan hệ chứ không phải nơi chốn.  Tôi cảm tạ Chúa vì cho dù đời tôi luôn đổi thay, nhưng Chúa Giê-su vẫn là nhà, là nơi nghỉ ngơi vĩnh viễn của tôi.

*  Làm thế nào để tôi ở lại trong Chúa?  Trước hết là nhờ cầu nguyện, nâng tâm hồn và trí khôn lên Chúa mỗi buổi sáng.  Có cả một thế giới rộng lớn ngoài kia đang cùng tôi cầu nguyện, để tất cả chúng ta được ở lại trong Chúa Giê-su và múc lấy sức mạnh từ nơi Người.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 14 tháng 5

Lễ kính thánh Mát-thi-a, tông đồ

Gio-an 15:9-17

 

 

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

 

*  “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em”. Chúa Giê-su chọn lựa tôi là để ban cho tôi ý thức về nơi chốn của tôi trong thế giới, một ý thức có mục đích.  Vậy tôi được kêu gọi để sinh hoa trái nào?

*  Để yêu thương nhau như Chúa Giê-su yêu thương chúng ta, trước hết chúng ta cần phải chính mình cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Giê-su.  Tôi có thể yêu thương chính mình vì tôi là con yêu dấu của Chúa! (Rô-ma 1:7).

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 5

Gio-an 15:12-17

 

Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

 

*  Lạy Chúa, Chúa mời gọi con, chọn lựa con để làm bạn hữu thân mật với Chúa, để ra đi nhân danh Chúa và gây một ảnh hưởng trên thế giới yêu quý này cũng như đem lại hoa trái vĩnh cửu.  Vì thế, có lý nào cho con từ chối được không?

*  Hạnh phúc của tôi đan kết với ạnh phúc của mọi người.  Chúa Giê-su hiểu điều này, cho nên Người nói đi nói lại rằng chúng ta phải chăm sóc cho nhau.  Tôi cố gắng tưởng tượng ra cuộc sống mình liên kết với người khác nơi đây cũng như mọi nơi.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 5

Gio-an 15:18-21

 

Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.

 

*  Chúng ta có thể là Ki-tô hữu đích thực nếu chúng ta không gặp thách đố và bạo lực từ những kẻ chỉ biết lợi dụng mọi sự và mọi người để lo cho lợi ích riêng của họ không?  Tin Mừng không phải là Tin Mừng đầu tiên cho họ, vậy mà Thiên Chúa vẫn muốn cứu độ họ như cứu độ mọi người.  “Hãy thống hối và tin vào Tin Mừng” (Mác-cô 1:15).

*  Lạy Chúa, nói về việc thế gian thù ghét là điều chán ngấy và mang mầu sắc chính trị sai quấy.  Nhưng con vẫn phải nhận rằng điều ấy là thực.  Thù ghét xảy ra khi những Ki-tô hữu tốt lành đã bị lăng mạ và thù ghét vì bất cứ lý do nào.  Khi ấy con cần phải nhớ rằng Chúa đã bị thù ghét vậy mà Chúa vẫn giữ được sự an bình chứ không để cho lòng Chúa bùng lên cơn giận trả thù.   


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space