TUẦN VI PHỤC SINH  (Ngày 17 – 23 tháng 5 năm 2020)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Bạn đừng biến đời mình thành một cuộc đua nhất định phải thắng.  Bạn đừng chú tâm vào việc phải đạt tới đỉnh, bởi vì cứ mỗi đỉnh núi bạn tới sẽ khiến bạn nhìn thấy rõ hơn đỉnh núi tiếp theo đã có người khác là đối thủ của bạn chiếm ngự trong cuộc chơi trường đời rồi.  Bạn cứ chạy mỗi cuộc đua của mình như là cuộc đua cuối cùng, nhưng trước tiên hãy quyết định xem tại sao bạn chạy đua.  Thay vì tranh thủ với chính mình hay với người khác, tại sao bạn không dồn hết năng lực để làm cho chúng ta thành những con người tốt hơn, nhờ có bạn hướng dẫn, yêu thương, làm gương sáng hoặc thực thi sứ mệnh cao cả?  Thay vì để cố thắng cuộc đua, tại sao bạn không biến cuộc đua ấy thành một sứ mệnh để bạn đóng góp vào cuộc đua, cuộc đua của nhân loại, bằng cách giúp cho góc thế giới của bạn được công chính hơn, đáng yêu và hạnh phúc hơn?

-  Chris Lowney, Make Today Matter

 

Sự hiện diện của Chúa

Tôi dừng lại một chút để suy nghĩ về sự hiện diện ban sức sống của Thiên Chúa trong từng phần thân thể tôi, trong mọi sự chung quanh tôi và trong toàn thể cuộc sống tôi.

 

Sự tự do

Đang lúc này có nhiều quốc gia phải đau khổ vì chiến tranh khốc liệt.  Tôi cúi đầu cảm tạ Chúa về sự tự do tôi đang có.  Tôi cầu nguyện cho mọi tù nhân và những kẻ bị giam cầm.

 

Ý thức

Biết Chúa yêu thương tôi vô điều kiện, tôi thành thực nhìn lại ngày qua với mọi biến cố và cảm nghĩ của mình.  Tôi có điều gì để cảm tạ Chúa không?  Vậy tôi cảm tạ Chúa.  Có điều gì tôi phải hối hận không?  Vậy tôi xin ơn tha thứ.

 

Lời Chúa

Giờ đây tôi trở lại với đoạn Kinh Thánh hôm nay.  Tôi chậm chậm đọc đi đọc lại lời Chúa và xem có câu nào hoặc tâm tình nào lôi cuốn tôi không.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa, con biết chắc chắn có nhiều lần Chúa đã bồng con đi.  Nhiều lần nhờ sức mạnh Chúa mà con đã vượt qua được những lúc đen tối đời con.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

Tuần VI Phục Sinh

 

Chúa Nhật, ngày 17 tháng 5

Gio-an 14:15-21

 

Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."

 

*  Chúa Giê-su vẫn biết rằng việc Người không còn hiện diện nữa sẽ là một hụt hẫng đối với các môn đệ Người.  Người vỗ về họ:  “Thầy sẽ không để anh em mồ côi đâu”.  Đối với các môn đệ, việc mất mát sự hiện diện thể lý của Chúa sẽ được đền bù bằng việc Người sai Thánh Thần đến để vĩnh viễn ở lại với họ.  Trong xã hội xoay vần và mỗi ngày bị thế tục hóa, người ta dễ dàng cảm nhận sự mất mát và bị bỏ rơi. Nhưng Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục dẫn dắt và soi sáng chúng ta qua những hình thức loan truyền Tin Mừng một cách sáng tạo và mới mẻ cho phù hợp với thế giới hôm nay.

*  Tôi không cần dựa vào những khả năng riêng mình, nhưng hướng về Chúa, Đấng hứa nâng đỡ tôi và sai Chúa Thánh Thần đến.  Để mở lòng đón nhận Thánh Thần, trước hết tôi phải lắng đọng thể xác rồi đến tâm hồn.  Trong thời gian lắng đọng này, Chúa dạy tôi nhìn thế giới một cách khác;  tôi không một mình hành động trong thế giới, nhưng có Thánh Thần Chúa luôn hiện diện phù trợ.

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 18 tháng 5

Gio-an 15:26 – 16:4a

“Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu… 1 Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã.2 Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa.3 Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy.4 Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.  Những điều ấy, Thầy đã không nói với anh em ngay từ đầu, vì lúc ấy Thầy con ở với anh em”.

 

*  Người ta đã thực hiện những điều ghê gớm nhân danh Thiên Chúa.  Nhưng đường lối của Thiên Chúa là yêu thương, nên Chúa Giê-su đoan chắc với chúng ta rằng những kẻ làm như thế là những kẻ sai lạc.  Chúng ta xin ơn được biết Chúa rõ ràng hơn để đừng phạm vào những sai lầm như vậy.

*  Trong những chương này của Tin Mừng Gio-an, có một bầu khí như là Chúa Giê-su thích ở với chúng ta và chăm sóc cho tình bạn với chúng ta.  Cầu nguyện trước hết là lời Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy hiện diện trước khi hành động.  Chúng ta cầu nguyện vì Thiên Chúa là Chúa, vì Thiên Chúa hiện hữu và vì Thiên Chúa là tình yêu.  Giờ cầu nguyện là “giờ phó thác”, phó thác trong bàn tay yêu thương của Chúa mọi lo lắng, niềm vui và ưu phiền của ta.

_______________

 

 

Thứ Ba, ngày 19 tháng 5

Gio-an 16:5-11

 

Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: "Thầy đi đâu?6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền.7 Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử:9 về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy;10 về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa;11 về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.

 

*  Tất cả mục đích của Chúa Giê-su là thức tỉnh chúng ta hiểu rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa (nhờ ân sủng);  là đồng thừa kế Nước Thiên Chúa với Người.  “Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô” (Rô-ma 8:16, 17).

*  Tôi không cô độc.  Chúa Thánh Thần sẽ giúp đỡ tôi trong mọi sự, bất chấp tôi cảm thấy yếu đuối và bất lực. Được đón nhận hay không thì Thánh Thần vẫn hiện diện khắp nơi, triệt hạ những giá trị giả dối để cho chân lý và sự thiện thắng thế.  Tôi được trao bổn phận làm phát ngôn viên cho Chúa Thánh Thần.  Vậy Chúa Thánh Thần có thể tin tưởng tôi không?

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 20 tháng 5

Gio-an 16:12-15

 

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

 

*  Chúa Giê-su giới thiệu Ba Ngôi Thiên Chúa như một mối tương quan hoặc một cộng đồng tình yêu.  Đó phải là mẫu gương cho mọi xã hội nhân loại.  Thánh Inhaxiô nói Ba Ngôi Thiên Chúa giống như ba nốt nhạc làm thành một hợp âm, mỗi nốt đóng góp sâu xa vào toàn bộ hợp âm.  So sánh này có thể giúp chúng ta hiểu được Ba Ngôi Thiên Chúa hoặc không.  Tuy nhiên điều quan trọng hơn, đó là Ba Ngôi luôn hiểu và yêu thương chúng ta!

*  Chúa Giê-su rất tế nhị đối với giới hạn hiểu biết của các môn đệ.  Khi nói với họ rằng Người còn nhiều điều phải nói với họ thì đó là cách nhẹ nhàng Người đang chuẩn bị giúp họ hiểu đấy!  Tôi xin đức khôn ngoan của Người giúp tôi biết lúc nào tốt để nói và lúc nào tốt để chờ đợi và im lặng.  Chúa Giê-su biết chúng ta vừa lo lắng buông đi quá khứ vừa tin tưởng vào những gì tương lai sẽ đem tới.  Vậy tôi có thể nói với Chúa về những lo lắng của tôi không?

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 21 tháng 5

Gio-an 16:16-20

 

"Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy."17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau: "Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: "Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy" và "Thầy đến cùng Chúa Cha"? "18 Vậy các ông nói: ""Ít lâu nữa" nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì! "19 Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: "Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: "Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy".20 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.

 

*  Chúa Giê-su cố gắng chuẩn bị cho các môn đệ chấp nhận những việc sắp xảy ra.  Người báo tin cho họ và gợi ý cho những câu hỏi của họ.  Bạn hãy lưu ý là Chúa không đưa ra những chi tiết về điều sẽ xảy ra hoặc những hướng dẫn cho những gì họ phải làm hay phải chuẩn bị;  nhưng Người mô tả những gì họ sẽ cảm nhận.  Người nói trước về ảnh hưởng của những biến cố ấy đối với họ là những kẻ thân cận với Người.  Tôi cảm nhận sự an ủi trong cách Chúa Giê-su chú tâm đến những điều tôi đang phải trải qua hoặc sẽ trải qua.

*  Dù các môn đệ đã ở với Chúa Giê-su thật lâu rồi mà họ vẫn còn e ngại hỏi Người nhiều điều.  Tôi có khổ sở vì e ngại giống như thế không?  Tại sao tôi tránh né không trực tiếp hỏi Chúa trong những giờ cầu nguyện của tôi?  Có phải tôi nghĩ Chúa không lắng nghe hoặc không trả lời tôi không?  Hay tôi sợ chính câu trả lời của Chúa?

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 5

Gio-an 16:20-23

 

Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.21 Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian.22 Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.23 Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.

 

*  Bất cứ người phụ nữ nào đã sinh con đều có thể chứng thực cho điều Chúa Giê-su nói ở đây, là khi đứa con đã lọt lòng rồi thì tương đối người ta sẽ quên đi sự đau đớn đã chịu và rất vui vì đã cho ra đời một người con.  Tuy nhiên niềm vui này vẫn không thể so sánh được với niềm vui mãi mãi được ở trong cánh tay yêu thương vĩnh viễn của tình yêu Thiên Chúa, một niềm vui sẽ không bao giờ mất đi khỏi chúng ta.

*  Bạn có tin rằng Thiên Chúa âm thầm yêu thương hoạch định cho bạn không?  Bạn hãy nói với Chúa trong tâm hồn bạn như Chúa Giê-su đã dạy:  “Nếu anh em xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy”.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5

Gio-an 16:23b-28

 

Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.25 Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở.26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em.27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha."

 

*  Chúa Giê-su cố gắng giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa rất yêu thương chúng ta đến nỗi chẳng có điều gì mà Người không ban cho chúng ta nếu nó tốt cho chúng ta và cho nhân loại.  Không có điều gì Chúa muốn làm cho ta ngoài việc muốn ta được hạnh phúc:  đầy tràn niềm vui.  Chúa Giê-su bảo đảm với chúng ta rằng Người phản ánh Chúa Cha theo cách này và không điều gì làm hài lòng Chúa Cha hơn là chúng ta tin tưởng vào tình yêu vô điều kiện của Người.  Chúa Giê-su đến thế gian này là để biểu lộ tình yêu của Chúa Cha yêu thương chúng ta.  Giờ đây sứ mệnh của Người sắp hoàn tất và Người trở về với Chúa Cha.

*  Bạn hãy tưởng tượng Chúa hỏi bạn câu hỏi này:  “Con có muốn tin rằng Cha yêu con với một tình yêu vĩnh cửu không?”  Bạn hãy xem bạn trả lời thế nào.


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space