TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 16 – 22 tháng 2 năm 2020)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Camino (nghĩa là cuộc Hành hương) luôn là một thách đố đối với tôi:  Điều gì sẽ xảy ra hôm ấy?  Tôi sẽ gặp ai?  Tôi có nhận thấy thái độ mở lòng nơi tôi cũng như nơi người khác không?  Tôi có gặp được sức sống và niềm an ủi không?  Đối với thánh Inhaxiô, hành hương là cảm nhận được Thiên Chúa đang phán dạy ta trong và qua những biến cố thường ngày.  Còn đối với tôi, hành hương chỉ có sau khi những biến cố xảy ra, để lúc suy nghĩ lại tôi mới thấy được rõ ràng Chúa đang hành động để chăm sóc tôi, thách đố tôi và dẫn dắt tôi theo những nẻo đường rất thực tế.  Làm một khách hành hương có nghĩa là vứt bỏ đi cái lớp bao bọc bảo vệ ta và nhấn mạnh đến ý nghĩa việc ta tín thác lệ thuộc vào Chúa, là bước vào cõi không biết.  Mỗi ngày là một hành vi tín thác, tin rằng mọi sự sẽ được giải quyết trên đường ta đi.

-  Brendan McManus, SJ, Redemption Road

 

 

Sự hiện diện của Chúa

Điều đang hiện diện đối với tôi chính là điều đang ảnh hưởng đến sự phát triển của tôi.

Vậy tôi suy nghĩ về sự hiện diện của Chúa luôn luôn ở đó trong tình yêu, giữa bao nhiêu cái ràng buộc tôi.

Tôi dừng lại và cầu xin cho mình biết để Chúa ảnh hưởng trên sự phát triển của tôi trong lúc này.

 

Sự tự do

Nhờ ơn Chúa, tôi được sinh ra để sống trong tự do.  Được tự do vui hưởng những gì Chúa đã tạo dựng cho tôi.  Lạy Chúa, xin ban cho con biết sống theo ý Chúa muốn, hoàn toàn tin tưởng vào sự chăm sóc yêu thương của Chúa.

 

Ý thức

Tôi đang sống trong một mạng lưới những mối tương quan:  liên hệ với thiên nhiên, với người khác và với Thiên Chúa.

Tôi nhìn lại những liên hệ này, cám ơn Chúa vì cuộc sống đã diễn ra qua những liên hệ này.  Một số liên hệ bị méo mó hoặc đổ vỡ;  nên tôi cảm thấy hối tiếc, giận dữ, thất vọng.

Tôi xin ơn biết chấp nhận và tha thứ.

 

Lời Chúa

Chúa nói với từng người chúng ta.  Tôi chú ý lắng nghe điều Chúa đang nói với tôi.  Bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh vài lần rồi hãy lắng nghe.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Tôi bắt đầu nói với Chúa Giê-su về đoạn Kinh Thánh vừa đọc.  Phần nào đánh động tâm hồn tôi?  Có lẽ những lời của một người bạn hoặc câu chuyện tôi vừa mới đọc sẽ hiện lên trong ý thức của tôi.  Nếu có, câu chuyện ấy có soi sáng cho điều đoạn Kinh Thánh nói với tôi không?

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

  

 

Tuần 6 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 16 tháng 2

Mát-thêu 5:20-22a, 27-28, 33-34a,37

 

"Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt…27 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình.28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi…  33 "Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa.34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa… 37 Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

 

*  Những lời trên đây trích từ Bài giảng trên núi.  Đối với đám kinh sư và Pha-ri-sêu, lòng đạo đức phần lớn được thẩm định bằng việc tuân giữ lề luật bề ngoài.  Còn đối với Chúa Giê-su, đạo đức đích thực nằm trong tâm hồn.  Chúa mong người ta có những mối tương quan đàng hoàng và đáng tôn trọng giữa con người với nhau.  Một Ki-tô hữu phải thành thực và đáng tin, là một người biết giữ lời.

*  Điều nào trong đoạn Tin Mừng hôm nay đánh động tôi và đánh động thế nào?  Tôi cầu nguyện qua những câu gợi ý cho tôi hoặc thách đố tôi.  Tôi cầu nguyện qua những lời đem lại niềm vui cho tôi hoặc những lời gợi lên một sự phản kháng nào đó trong tôi.

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 17 tháng 2

Mác-cô 8:11-13

 

Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.12 Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả."13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

 

*  Các phép lạ Chúa Giê-su thực hiện đều là “những dấu lạ từ trời” mà nhóm Pha-ri-sêu đòi hỏi.  Nhưng họ đã đóng tâm hồn lại rồi.  Nếu có một phép lạ mới thì họ sẽ lại đòi một phép lạ khác nữa.  Chúa Giê-su biết rằng Người không thể thỏa mãn việc đòi hỏi dấu lạ để làm bằng chứng.

*  Lạy Chúa, còn con thì sao?  Con có luôn tìm kiếm điều gì hơn thế nữa nơi Chúa không?  Chúa tỏ ra hoàn toàn bênh vực con nhờ cuộc Thương khó và Phục Sinh của Chúa.  Xin cho con biết chấp nhận những dấu lạ này.  Xin cho con tin rằng Chúa bênh vực con ngay trong những điều nhỏ nhặt xảy ra không được tốt đẹp.

_______________

 

 

Thứ Ba, ngày 18 tháng 2

Mác-cô 8:14-21

 

Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người răn bảo các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê! "16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.17 Biết thế, Người nói với các ông: "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao:19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh? " Các ông đáp: "Thưa được mười hai."20 "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh? " Các ông nói: "Thưa được bảy."21 Người bảo các ông: "Anh em chưa hiểu ư? "

 

*  Chúa Giê-su thất vọng về các môn đệ Người.  Tại sao vậy?

*  Chúa Giê-su nhắc nhở các môn đệ về những dấu lạ họ đã chứng kiến Người làm.  Vậy trong đời tôi, những phép lạ nào tôi cần phải nhớ khi đức tin của tôi yếu kém?

_______________

 

 

Thứ Tư, ngày 19 tháng 2

Mác-cô 8:22-26

 

Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta.23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: "Anh có thấy gì không? "24 Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại."25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự.26 Người cho anh về nhà và dặn: "Anh đừng có vào làng."

 

*  Chúa Giê-su dắt người mù ra khỏi làng, rồi sau khi chữa lành cho anh, Người bảo anh về nhà và đừng trở lại đó nữa.  Giờ cầu nguyện này là lúc tôi dành riêng để một mình ở với Chúa Giê-su.  Có những lo lắng nào tôi cần xếp lại một lát không?  Có những ưu tư nào tôi có thể phó dâng trong tay Chúa không?

*  Phép lạ này khác thường ở điểm nó xảy ra từ từ.  Thánh Mác-cô dùng phép lạ này để nhấn mạnh đến sự mù lòa che khuất tâm hồn và trí khôn chúng ta làm cho Thiên Chúa không thể hoạt động trong chúng ta.  Tôi suy nghĩ về thái độ phấn đấu chậm chạp của tôi để hoàn toàn tin vào Chúa Giê-su, rồi tôi xin Người giúp đỡ tôi.  Lạy Chúa, xin cho con nhìn người khác như Chúa nhìn họ, nghĩa là họ là người anh chị em mà Chúa đã chết cho họ.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 20 tháng 2

Mác-cô 8:27-33

Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai? "28 Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó."29 Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô."30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: "Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."

 

*  Chúng ta có thể thông cảm cho ông Phê-rô vì ai trong chúng ta chịu nổi khi nghĩ đến người bạn thân nhất của mình bị hành hạ và giết chết?  Nhưng Chúa Giê-su lại bảo Phê-rô rằng kế hoạch của Thiên Chúa thì vĩ đại hơn ông ấy tưởng.  Có người nói rằng những giấc mơ của Thiên Chúa về chúng ta rất là lớn lao!  Chúng ta phải có thì giờ để phát triển theo những giấc mơ ấy.

*  Về sự phát triển nội tâm của tôi:  tôi có ngưng phát triển ở điểm nào đó đến nỗi Chúa không thể tiếp tục công cuộc sáng tạo của Người trong tôi không?  Lạy Chúa, xin cho con biết mở lòng đón nhận những giấc mơ không giới hạn Chúa muốn làm cho con, cho dù chúng có làm cho con phải thay đổi và đau đớn, thậm chí phải chết đi nữa.  Đây là con đường đưa tới vui mừng vĩnh cửu.

_______________

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2

Mác-cô 8:34 – 9:1

 

Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người."

1 Đức Giê-su còn nói với họ: "Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực."

 

*  Tôi nhận thấy “đám đông” – nghĩa là tất cả chúng ta – được kêu gọi hãy trung thành với những giá trị của Chúa Giê-su, đó là:  từ bỏ mình, công bằng, cảm thông nhân ái với người khác, hơn là trung thành với những giá trị của thế gian như thói tham lam, dung túng cho mình, thích nổi tiếng.  Đó là cách tôi phải sống để đạt được sự sống đích thực.

*  Khi thánh Mác-cô viết sách Tin Mừng (khoảng năm 64 sau công nguyên), các Ki-tô hữu đang bị bách hại vì Tin Mừng.  Trong thời chúng ta, vẫn có bao nhiêu là Ki-tô hữu bị giết vì trung thành với Chúa Ki-tô!  Tôi cầu xin Chúa cho họ được mạnh sức.

_______________

 

 

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 2

Lễ lập Tông tòa thánh Phêrô tông đồ

Mát-thêu 16:13-19

 

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."

 

*  Hôm nay, mừng lễ Tông tòa thánh Phê-rô, hoặc quyền tối thượng của thánh Phê-rô, vị tiền bối của gia đình Ki-tô hữu chúng ta, đánh dấu việc thiết lập một cộng đồng Ki-tô có tổ chức dưới quyền lãnh đạo của Si-môn (giờ đây được đổi tên là Tảng Đá) và các vị kế nhiệm ngài.

*  Với lòng yêu mến, bạn có tin và quả quyết rằng thánh Phê-rô tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-su không chỉ là Đấng Mê-si-a mà còn là Con Thiên Chúa nữa không?

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space