TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 23 – 29 tháng 2 năm 2020)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Tình yêu cứ luân lưu giữa Chúa và tôi, bởi vì đó là bản chất của tình yêu – tình yêu thì hỗ tương.  Tình yêu như thế khởi đầu từ Thiên Chúa, rồi trong sự tự do tôi được mời gọi đón nhận tình yêu này để lấy tình yêu đáp lại tình yêu.  Mỗi ngày tôi ước ao được thêm vui mừng khi biết rằng mình được Chúa yêu thương vô điều kiện.  Sự đáp trả của tôi khi thâm tâm biết được tình yêu này, đó là tôi phải yêu mến Chúa qua việc ngợi khen, tôn kính và phụng sự Người.

-  Casey Beaumier, SJ, A Purposeful Path

 

 

Sự hiện diện của Chúa

“Hãy thinh lặng và biết rằng Ta là Thiên Chúa!”  Lạy Chúa, Lời Chúa đưa con đến với vẻ thinh lặng và cao cả của sự hiện diện của Chúa.

 

Sự tự do

“Trong những ngày này, Chúa dạy dỗ tôi như thầy giáo dạy học trò” (Thánh Inhaxiô).  Tôi nhắc nhở mình rằng còn có những điều Chúa chưa dạy tôi, nên tôi xin ơn biết lắng nghe và để những điều ấy thay đổi con người tôi.

 

Ý thức

Tôi thực sự cảm thấy thế nào?  Lòng thanh thoát?  Hay nặng nề?  Có thể tôi cảm thấy rất bình an, hạnh phúc được ở đây.

Cũng vậy, có thể tôi thấy thất vọng, lo lắng hoặc giận dữ.

Tôi biết mình thực sự thế nào.  Đó là con người đích thực của tôi mà Chúa đang yêu thương.

 

Lời Chúa

Chúa nói với từng người chúng ta.  Tôi chú ý lắng nghe điều Người nói với tôi.  Bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh một ít lần, rồi lắng nghe.  (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Tôi có nhận thấy mình phản ứng khi cầu nguyện bằng Lời Chúa không?  Tôi cảm thấy bị thách đố, được an ủi, giận dữ?  Tưởng tượng Chúa Giê-su đang ngồi hoặc đứng bên cạnh, tôi nói với Người những cảm nghĩ của tôi, như một người bạn tâm sự với một người bạn.

 

Kết thúc

Tôi cám ơn Chúa về những lúc Chúa và tôi đã cùng ở với nhau và về mọi ơn Người soi sáng giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

 

Tuần 7 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 23 tháng 2

Mát-thêu 5:38-48

 

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

 

*  Tôi phải nên hoàn thiện như Thiên Chúa Cha!  Có phải Chúa Giê-su vô lý và đòi hỏi tôi quá đáng không? Chúa Giê-su mô tả Thiên Chúa là người Cha yêu thương và hãnh diện, Đấng hiện thân trong tôi và trong từng người con cái Chúa.  Vậy Người mong rằng tôi, một đứa con rất yêu dấu của Người và được dựng nên theo hình ảnh Người, sẽ nhân lành đối với mọi anh chị em khác, thậm chí với cả những “kẻ thù” và những kẻ bách hại tôi.

*  Tôi không được trả thù, nhưng phải cho đi, phải chia sẻ, cho vay và đi thêm một dặm đường với họ.  Tôi thấy mình trong những ngày tới sẽ thực hành một trong những điều nói trên như thế nào?

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 24 tháng 2

Mác-cô 9:14-29

 

Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông.15 Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người.16 Người hỏi các môn đệ: "Anh em tranh luận gì với họ thế? "17 Một người trong đám đông trả lời: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám.18 Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi."19 Người đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi."20 Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép.21 Người hỏi cha nó: "Cháu bị như thế từ bao lâu rồi? " Ông ấy đáp: "Thưa từ thuở bé.22 Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi."23 Đức Giê-su nói với ông ta: "Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin."24 Lập tức, cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! "25 Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ: "Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa! "26 Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: "Nó chết rồi! "27 Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên.28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? "29 Người đáp: "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi."

 

*  Bạn hãy để ý đến thái độ mất kiên nhẫn của Chúa Giê-su trong tình huống này.  Trong tình huống ấy, chúng ta nhận thấy phản ánh chính sự mất kiên nhẫn của chúng ta và chúng ta cũng tìm được sức mạnh để kiên trì.  Nghi ngờ có thể là một phần quan trọng trong niềm tin và có thể giúp chúng ta trưởng thành hơn.

*  Các môn đệ Chúa Giê-su tỏ ra một thái độ thất vọng.  Lạy Chúa, đôi khi con cảm thấy thất vọng chán nản vì Giáo Hội hoặc những người phục vụ của Giáo Hội.  Khi con thất vọng, xin Chúa giúp con nhìn ra xa hơn tổ chức hoặc thừa tác viên của Giáo Hội.  Lạy Đấng chữa lành và ban sự sống, xin cho con hướng về Chúa trong đức tin.

_______________

Thứ Ba, ngày 25 tháng 2

Mác-cô 9:30-37

Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại."32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? "34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."

 

*  Các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-em với Chúa Giê-su.  Họ không thể chấp nhận được sự kiện một số phận thảm khốc lại đang chờ Người tại nơi đó:  Người bị phản bội và bị giết chết.  Họ choáng váng, chán nản, gây gổ nhau.  Tôi sẽ phản ứng thế nào nếu tôi là một trong số các môn đệ ấy và biết rằng chẳng bao lâu Chúa Giê-su sẽ bị giết chết?

*  Tôi có tìm cách để mình trở thành quan trọng, giàu có, nổi tiếng không?  Khi đón tiếp một em nhỏ, Chúa Giê-su nhắc nhở tôi rằng phải tìm gặp sự cao trọng qua việc yêu thương phục vụ những người yếu kém của cộng đoàn.

_______________

 

 

Bắt đầu Mùa Chay

 

Thứ Tư, ngày 26 tháng 2

Thứ Tư Lễ Tro

Mát-thêu 6:1-6, 16-18

 

"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh… 16 "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

 

*  Hôm nay là Thứ Tư lễ Tro, bắt đầu mùa Chay, để chúng ta dọn mình cử hành Tuần Thánh và lễ Phục Sinh.  Vậy chúng ta hãy dành thêm thời giờ để cầu nguyện trong sáu tuần lễ của mùa Chay này.

*  Tại sao bạn nghĩ Chúa Giê-su khích lệ chúng ta hãy riêng tư khi cầu nguyện?  Bạn có thấy là nguy hiểm nếu chúng ta phô trương đời sống nội tâm của mình không?

_______________

 

 

Thứ Năm sau lễ Tro, ngày 27 tháng 2

Lu-ca 9:22-25

 

Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?

 

*  Cuộc sống có rất nhiều thách đố: những mất mát và những thất vọng hằng ngày xảy ra cho chúng ta.  Vậy tôi có thất vọng, rã rời và buông xuôi không?  Hay tôi đứng lên trước những thách đố và can đảm vác lấy thập giá, vì biết rằng Chúa Giê-su đang chia sẻ gánh nặng với tôi, nhờ đó làm cho tôi đầy tràn hài lòng và còn vui vẻ nữa?

*  Tôi nghĩ gì khi nghe Chúa Giê-su khẳng định:  “Còn ai liều mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”?  Hôm nay trong giờ cầu nguyện, tôi suy nghĩ về lời phát biểu này của Chúa.

_______________

 

 

Thứ Sáu sau lễ Tro, ngày 28 tháng 2

Mát-thêu 9:14-15

 

Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? "15 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.

 

*  Mỗi ngày bạn hãy dành chút thì giờ để cho niềm vui của Chúa đầy tràn tâm hồn bạn.  Hãy dành chút thì giờ để cùng phiền muộn với Chúa khi thấy rất nhiều người đã đánh mất niềm vui ấy.  Bất cứ việc ăn chay nào cũng phải nhắc nhở chúng ta rằng Chúa của mọi niềm vui đang chịu đau khổ cho dân Người, có lẽ ngay nơi những người gần chúng ta nhất.  Cầu nguyện đem chúng ta đến với những người khác và giúp ta gần Chúa hơn nữa.

*  Ở đây Chúa Giê-su sử dụng từ ăn chay để cho thấy rằng Thiên Chúa, Đấng người Do-thái hằng đói khát, đã đến rồi.  Vui lên chứ không phải than khóc chính là thái độ thích đáng đối với sự hiện diện của lòng Chúa thương xót đã được bộc lộ nơi Chúa Giê-su.  Lạy Chúa, trong mùa Chay này, xin cho việc cầu nguyện và ăn chay của con nói lên cơn đói nội tâm của con về Chúa.

_______________

 

 

Thứ Bảy sau lễ Tro, ngày 29 tháng 2

Lu-ca 5:27-32

 

Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! "28 Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.29 Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài.30 Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-su rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? "31 Đức Giê-su đáp lại họ rằng: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.32 Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn."

 

*  “Ai?... Tôi ư?”  Ông Lê-vi, một người thu thuế làm việc cho quân Rô-ma đáng ghét chắc chắn phải sững sờ khi thấy Chúa Giê-su muốn ông làm môn đệ Người.  Hiện giờ bạn có đang ngồi ở bàn của bạn không?  Bạn hãy nghe Chúa gõ cửa và hỏi:  “Ta vào được không?”

*  Hoặc bạn hãy ngồi tại bàn ăn nhà ông Lê-vi và ăn tiệc với Chúa Giê-su cùng các khách mời khác.  Chúa Giê-su rất thích giao tiếp với người ta, rất thích gặp gỡ người ta ngay tại nhà họ hoặc những nơi ăn uống vui vẻ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space