TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 7 – 13 tháng 6 năm 2020)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Trong gia đình, lòng nhân từ là dấu hiệu nói lên rằng mối quan hệ thì quan trọng hơn là sống cho đúng, hơn là tiền bạc của cải và hơn là cứ chịu đựng đối với những niềm đau của chúng ta.  “Bảy mươi lần bảy” chỉ là con số những cơ hội các thành viên gia đình có được để tha thứ cho nhau suốt nhiều năm trời.  Nhưng lòng nhân từ và tha thứ còn đòi hỏi cầu nguyện thật nhiều nữa.  Chúng ta không thể đích thân tha thứ cho những tổn thương lớn lao vì tình yêu của chúng ta thì quá nhỏ bé.  Nhưng Chúa thì không hẹp hòi như vậy.  Người có thể tha thứ cho điều tổn thương nặng nề nhất mà chúng ta không thể tha thứ.  Có người bảo rằng cầu xin Chúa tha thứ cho người thân yêu chúng ta chính là cách giúp ta có thể đích thân tha thứ cho người ấy.

Jane Knuth. The Prayer List

 

 

Sự hiện diện của Chúa

Lạy Chúa, xin giúp con được hoàn toàn sống động trước sự hiện diện thánh thiện của Chúa.  Xin Chúa ấp ủ con trong tình yêu của Chúa.  Xin cho trái tim con nên một với trái tim Chúa.

Lạy Chúa, linh hồn con khao khát sự hiện diện của Chúa.  Khi hướng tâm tư con về với Chúa, con thấy mình được bình an và hài lòng.

 

Sự tự do

Cái chết của Chúa trên thập giá đã giải thoát con.  Con được sống vui và tự do mà không sợ cái chết.  Lòng Chúa thương xót không có giới hạn nào cả.

 

Ý thức

Lạy Chúa, vào lúc này, con hướng tâm tư con tới Chúa.

Con sẽ dẹp bỏ mọi lo lắng và bận rộn của con.

Con sẽ nghỉ ngơi và được bồi dưỡng trong sự hiện diện của Chúa.

 

Lời Chúa

Lời Chúa đến với chúng con qua Kinh Thánh.  Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con,

để con biết đáp lại những giáo huấn của Tin Mừng,

để con biết yêu mến người khác như chính mình,

để chăm sóc cho các anh chị em con trong Đức Ki-tô.

(Xin bạn lấy phần Kinh Thánh trong những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Bạn hãy bắt đầu nói với Chúa Giê-su về đoạn Kinh Thánh vừa đọc.  Phần nào đã đánh động tâm hồn bạn?  Có lẽ những lời của một người bạn, hoặc một câu chuyện bạn mới đọc, sẽ dần dần hiện lên trong ý thức bạn.  Nếu có, câu chuyện ấy có soi sáng cho những điều đoạn Kinh Thánh đã nói với bạn không?

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những giây phút Chúa và tôi cùng ở với nhau và về những ơn Người soi sáng cho tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

 

Tuần 10 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 7 tháng 6

Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi

Gio-an 3:16-18

 

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

 

*  Thiên Chúa đã sai Chúa Giê-su xuống thế gian để cứu độ thế gian chứ không phải để lên án.  Chân lý này ảnh hưởng thế nào đến cách tôi nhìn thế gian và nhìn vào bản thân tôi?

*  “Thiên Chúa đã yêu thế gian” là toàn bộ sứ điệp của Chúa Giê-su được biểu lộ trong lời giảng của Người và được hiện thân trong tất cả cuộc đời Người một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.  Một nhà thần học đã nói về sứ điệp này của Chúa:  “Đích thực là như vậy chứ không có gì hơn nữa”.  Vậy tôi có xác tín sứ điệp ấy không?  Vì yêu thương tôi, Chúa muốn cứu độ tôi, làm cho tôi được trọn hảo.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 8 tháng 6

Mát-thêu 5:1-12

 

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:

3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.  Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

 

*  Chúa Giê-su kể ra những thái độ sẽ giúp chúng ta được hạnh phúc đích thực.  Rồi Người quảng diễn điều thế nào là học nơi Người:  “Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mát-thêu 11:29).  Chúa Giê-su muốn chúng ta phải đối phó với hai thực tại.  Thực tại thứ nhất, chúng ta là những người có giới hạn và tội lỗi;  còn thực tại thứ hai, tự bản chất chúng ta đã được Chúa ban ân huệ và được tham dự vào sự sống Thiên Chúa.

*  Trong giờ cầu nguyện, bạn hãy dành thì giờ ở trong sự hiện diện của Chúa Giê-su và để Người chấp nhận những gì bạn không hài lòng với chính mình.  Rồi bạn hãy để Người nhìn nhận điều gì tốt về bạn.  Hãy nói với Chúa bạn cảm thấy thế nào.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 9 tháng 6

Mát-thêu 5:13-16

 

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

 

*  Muối dùng để thanh tẩy, ướp thức ăn và bảo trì.  Chúa Giê-su muốn chúng ta lấy cuộc sống theo tinh thần Tin Mừng mà ướp cộng đoàn chúng ta.

*  Tôi hãy để cho sứ điệp của Chúa Giê-su chiếu tỏa qua lời nói và hành động.  Lòng nhân lành thắp sáng cả người cho lẫn người nhận.  Tôi bênh vực cho các quyền lợi của những kẻ bé mọn của Thiên Chúa.  Tôi hành động để xây dựng một thế giới nhân ái, bình an và yêu thương.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 10 tháng 6

Mát-thêu 5:17-19

 

"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

 

*  Bằng những cách nào chúng ta thường coi nhẹ lề luật và đức khôn ngoan của Chúa dành cho chúng ta?  Bằng những cách nào chúng ta cổ võ người khác làm giống như chúng ta đã làm?  Tôi cầu xin để thấy được rõ ràng mình có lỗi về điều này.

*  Cùng với tác giả Thánh Vịnh, tôi kết thúc giờ cầu nguyện này:  Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.  Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con” (Thánh Vịnh 25:4-5).

_______________

 

Thứ Năm, ngày 11 tháng 6

Lế thánh Ba-na-ba, tông đồ

Mát-thêu 5:20-26

 

"Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

 

*  Chúa Giê-su nói một cách chân tình.  Ghét người khác tuy không giống như giết người ấy, nhưng việc ghét này lại có sức mạnh làm cho chính tôi lẫn kẻ tôi ghét đều bị tổn thương.  Tự nội tâm (tức là trong thái độ và niềm tin của tôi) cũng như trong những hành động bề ngoài, tôi đều phải nhất nhất như một.

*  Có ai tôi cần phải tha thứ cho họ không?  Tôi xin ơn biết tha thứ cho người ấy tận đáy lòng và dẹp bỏ mọi cảm nghĩ giận dữ hoặc thù hận.  Tôi xin Chúa ban ơn giúp tôi đến với người ấy và hòa giải với họ.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 6

Mát-thêu 5:27-32

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình.28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.31 "Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị.32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

 

*  “Hôn nhân bất hợp pháp” ở đây có lẽ ám chỉ hôn nhân loạn luân là hôn nhân không thành sự và cần phải được tháo gỡ.

*  Lạy Chúa, đâu là điểm cốt yếu Chúa muốn nói lên qua những điều khẳng định này?  Hôm nay Chúa muốn con lắng nghe điều gì?

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 6

Lễ thánh Antôn Pađua, linh mục và tiến sĩ Hội Thánh

Mát-thêu 5:33-37

 

"Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa.34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa.35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả.36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được.37 Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

 

*  Một người thành thật và đáng tin cậy sẽ không khi nào cần thề thốt để giúp cho điều mình khẳng định là đúng sự thật.  Lời nói của tôi là bảo chứng của tôi rồi.

*  Hành động của tôi nói lên sự chân thành của lời tôi.  Tôi xin Chúa ơn giúp tôi sống như tôi tuyên xưng đức tin.  Tôi biết mình đã hứa trong quá khứ, nhưng cũng thú nhận rằng có thể mình đã không luôn làm tròn những lời hứa ấy.  Tôi đặt mình trước mặt Chúa là Đấng yêu thương tôi, Đấng nhận thấy tôi ước ao làm điều tốt và tha thứ cho tôi.

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space