TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 14 – 20 tháng 6 năm 2020)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Gia đình cầu nguyện có thể là điều hoàn toàn xa lạ.  Khi còn là một đứa bé đi học, hễ nghe tiếng còi báo động là các sơ đang dạy chúng tôi sẽ ngưng ngay lớp học và bắt cả lớp phải cùng nhau cầu nguyện cho những ai không nghe thấy tiếng còi.  Tôi vẫn làm việc này và tôi đã dạy các con gái tôi làm điều này.  Chúng tôi cầu nguyện rằng:  “Lạy Chúa, xin giúp đỡ bất cứ ai đang tham dự vào tiếng còi này”.  Đó là người đang cần lời cầu nguyện – những người đang gặp ngày khó khăn nhất trong đời – những người trong gia đình và các nhân viên cứu hộ.  Bạn cũng hãy cầu nguyện cho một người hoặc một nhóm người ở trong danh sách cầu nguyện của bạn vì họ đang cần lời cầu nguyện, dù bạn biết họ hay không biết họ.

-  Jane Knuth, The Prayer List

 

Sự hiện diện của Chúa

Tôi dừng lại một chút để nghĩ đến tình yêu và ân sủng Chúa ban xuống dồi dào cho tôi.  Tôi được dựng nên theo hình ảnh Chúa;  tôi là nơi Chúa ngự.

 

Sự tự do

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con ân sủng là sự tự do.  Lạy Chúa, trong thời buổi này, xin cho con được tự do, thoát khỏi mọi vướng mắc thái độ kỳ thị hoặc bất dung thứ.  Xin Chúa nhắc nhở con biết rằng hết thảy chúng con đều bình đẳng trước mặt Chúa.

 

Ý thức

Biết là Chúa yêu thương tôi vô điều kiện, tôi có thể thành thực về con người của mình.  Trước đây tôi đã thế nào và bây giờ ra sao?  Tôi cởi mở chia sẻ với Chúa cảm nghĩ của tôi.

 

Lời Chúa

Tôi dành thì giờ để chậm chậm đọc Lời Chúa vài lần, rồi để mình dừng lại ở bất cứ điều gì đánh động tôi.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý cầu nguyện đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa, đôi khi con thắc mắc không biết phải nói gì với Chúa.  Con nghĩ con có thể nói:  “Tạ ơn Chúa, bởi Chúa luôn hiện diện ở đó vì con”.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những lúc Chúa và tôi đã ở với nhau và về những ơn Người soi sáng giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

Tuần 11 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 14 tháng 6

Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô

Gio-an 6:51-58

 

Chúa Giê-su phán:  Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

 

*  Ngày hôm trước tại bờ biển hồ, Chúa Giê-su đã làm cho năm chiếc bánh và hai con cá hóa ra nhiều để hơn năm ngàn người ăn.  Giờ đây họ lại tụ tập chung quanh Người để được ăn nữa.  Nhưng Người bảo họ rằng thứ lương thực này không thể tồn tại vĩnh viễn, giống như man-na ngày xưa ông Mô-sê đã cho tổ tiên họ ăn trong sa mạc.  Giờ đây bánh đích thực Người ban chính là thịt và máu Người.  Những lời Người phán đòi họ phải xét lại cơn đói thiêng liêng chứ không phải đói lương thực và nước uống.  Vậy tôi phản ứng thế nào đối với điều Chúa khẳng định ở đây?

*  Mười hai môn đệ sẽ ở với Chúa Giê-su trong Bữa Tiệc Ly, khi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, trao cho họ và phán:  “Anh em hãy nhận lấy mà ăn, đây là Mình Thầy…”  Khi rước Thánh Thể, tôi sẽ nhớ lại câu chuyện Chúa nuôi dân chúng và câu chuyện Bữa Tiệc Ly.  Tôi xin Chúa giúp tôi biết dùng những khung cảnh này để hiểu biết hơn về ý nghĩa bánh và rượu.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 15 tháng 6

Mát-thêu 5:38-42

 

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

 

*  Chúa Giê-su đưa ra những lý tưởng cao cả nhất trước mắt chúng ta.  Chúng ta từ bỏ những quyền lợi của ta để mưu ích cho người khác.  Không báo oán, không trả thù!  Khi Chúa Giê-su bị một tên cảnh binh tát vào mặt trong cuộc xử án, Người đã bình tĩnh chất vấn việc làm sai trái của hắn:  “Nếu tôi nói phải, tại sao anh lại đánh tôi?” (Gio-an 18:23).

*  Chúa Giê-su kêu gọi lòng quảng đại:  Hãy cho!  Hãy chia sẻ!  Hãy cho vay!  Khi thấy ai cần giúp đỡ, chúng ta có bước sang phía bên kia để tránh né, giống như vị tư tế trong dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu đã làm không?  Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi chúng ta đừng làm ngơ trước người nào ăn xin bên đường, rồi Người nói rằng cách thức một người đến với những người cần được giúp đỡ là phải nhìn thẳng vào mắt họ và chạm vào tay người ấy.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 16 tháng 6

Mát-thêu 5:43-48

 

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

 

*  Có thể nào nơi một người mà lại có cả yêu lẫn ghét không?  Thực ra thì yêu và ghét, một trong hai sẽ trở thành nét trổi vượt hơn.  Tôi cầu xin cho những việc đạo đức của tôi sẽ giúp cho tình yêu phát triển và sự ghen ghét chết dần đi.

*  Tôi nghĩ đến một người tôi khó lòng yêu thương được, một người tôi luôn bị cám dỗ ghét bỏ họ, một người tôi vẫn coi như một kẻ thù.  Rồi tôi cầu nguyện cho người ấy.  Đúng vậy, tôi cam kết sẽ cầu nguyện cho người ấy mỗi ngày trong một tuần lễ.  Rồi tôi sẽ nghĩ lại xem việc cầu nguyện này đã ảnh hưởng tới những cảm nghĩ của tôi thế nào.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 17 tháng 6

Mát-thêu 6:1-6, 16-18

 

"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh… 16 "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

 

*  Thật là hiển nhiên khi Chúa Giê-su cực lực chống lại thái độ giả hình.  Người nghiêm khắc trách cứ khi đưa ra một loạt thí dụ:  Giả hình có thể nấp dưới bóng nhân đức khi người ta bố thí, cầu nguyện và ăn chay.  Danh sách này kể ra chẳng bao giờ hết.  Có lẽ bạn còn có thể thêm vào nữa.  Hãy xin Chúa Giê-su giúp bạn biết nhạy cảm hơn để nhận ra bất cứ lối gia hình nào len lỏi vào đời sống bạn.

*  Có khi nào tôi sắp xếp để việc cầu nguyện của tôi được người khác ngưỡng mộ không?  Chúng ta được dạy hãy thi hành việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay cách kín đáo.  Điều gì người ta làm với tình yêu thành thực thì sẽ tồn tại vĩnh viễn.  Tôi cầu xin có được một tâm hồn tự do giúp tôi sống bằng một tình yêu chân thành.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 18 tháng 6

Mát-thêu 6:7-15

 

"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. 9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; 13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

 

*  Nhiều người chúng ta sai lầm khi sử dụng thật nhiều lời rồi gọi đó là cầu nguyện.  Đôi khi thói lắm lời của chúng ta lại nhằm để biện minh cho điều mình suy nghĩ hoặc hành động.  Đôi khi chúng ta cứ nói liên tục để tránh né những vấn đề quan trọng mà ta cần phải nói với Chúa.  Vậy tôi cầu xin Chúa Thánh Thần thức tỉnh tôi về những lần tôi dùng lời nói để tránh chân thành gặp gỡ Chúa.

*  Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy cầu xin Chúa đừng để chúng ta sa chước cám dỗ và gìn giữ ta khỏi sự dữ.  Vậy tôi có thường cầu xin để được gìn giữ không?  Tôi có thường xin Chúa dẫn tôi tránh thử thách và khó khăn không?

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6

Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-su

Mát-thêu 11:25-30

Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.27 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

 

*  Đôi khi bạn có thấy mình buồn phiền vì phải vật lộn, đau đớn, thất vọng không?  Lời Chúa Giê-su mời gọi “Hãy đến cùng tôi” luôn mở rộng, nhất là khi bạn cần được sự bình an, nghỉ ngơi, gìn giữ và tình yêu Thiên Chúa.

*  Trong nội tâm bạn có một không gian dành cho Chúa.  Ban có thể xin Chúa đến trong tâm hồn nghèo hèn của bạn và làm cho nó được đầy tràn tình yêu và sự khôn ngoan của Người.  Trong nơi sâu thẳm ấy, bạn và Chúa có thể tâm sự.  Vậy hôm nay bạn hãy cầu xin điều bạn muốn và hãy mở lòng để Chúa thấy điều gì tốt nhất mà ban cho bạn.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 6

Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria

Lu-ca 2:41-51

 

Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua.42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ.43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết.44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc.45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.47 Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu.48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con! "49 Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? "50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

 

*  Lạc mất con là một cơn ác mộng kinh hoàng nhất cho bậc cha mẹ, gây hốt hoảng nên họ phải đi tìm kiếm trong lo sợ.  Đó là trường hợp của Mẹ Ma-ri-a và thánh cả Giu-se khi các ngài đôn đáo đi tìm cậu Giê-su mười hai tuổi đầu.  Tìm kiếm mãi rồi mới thấy Chúa đang ở trong Đền Thờ.  Mẹ Người biết là có điều gì đó đặc biệt về cậu bé này, cũng như các thầy dạy ở trong Đền Thờ đã biết.

*  Thế rồi Chúa cũng trở thành một vị Thầy trong Đền Thờ:  Thầy Giê-su, Đấng đã thấy hai đồng xu kẽm bà góa nghèo bỏ vào thùng tiền để dâng cúng… còn đáng giá hơn tất cả số tiền dâng cúng của đám nhà giàu.  Cũng chính Thầy Giê-su đã đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi Đền Thờ và việc này đã được thực hiện thẳng tay.  Các quan chức Đền Thờ bắt đầu âm mưu giết Chúa.

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space