TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 19 – 25 tháng 7 năm 2020)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần                   

 

Cha Hierônimô Nadal, người lãnh đạo các tu sĩ dòng Tên đầu tiên, đã cổ võ thái độ của “người môn đệ biết đối thoại”.  Người môn đệ này sẽ “âm thầm và từ từ chiếm được cảm tình của tha nhân, biết xử sự dịu dàng với họ và thắp lên ngọn lửa yêu mến trong tâm hồn họ”.  Cha Nadal nói rằng thánh Inhaxiô là một bậc thầy về sám hối.  Cha nói:  “Cho dù kẻ đến gặp ngài có là một người tội lỗi cứng lòng, thì ngài vẫn tìm thấy điều gì đó nơi họ để yêu thương họ”.  Thánh Inhaxiô sẽ bắt đầu câu chuyện và kiếm cơ hội để đưa câu chuyện ấy sang phương diện thiêng liêng.  Inhaxiô gọi phương pháp này là “đi vào qua cửa nhà họ để đi ra qua cửa chúng ta”.

        Thánh Inhaxiô rất quan tâm đến cách thức nói chuyện của các tu sĩ dòng Tên.  Ngài bảo các tu sĩ của ngài hãy tham dự Công đồng chung Triđentinô để chỉnh đốn giọng điệu của mình.  “Trong các cuộc thảo luận và trình bày lý lẽ, các bạn phải ngắn gọn;  tuy nhiên, để giúp người ta theo đường nhân đức và tránh nết xấu, các bạn phải nói dài, nhưng đầy tràn lòng mến và sự ưu ái”.  Bao nhiêu thế kỷ trước khi các e-mails bị tấn công, thì thánh Inhaxiô đã cảnh báo các tu sĩ của ngài cần phải khôn ngoan khi nói chuyện.

-  Jim Manney, Ignatius Spirituality A to Z

 

Sự hiện diện của Chúa

Đang khi tôi ngồi đây, tiếng đập của trái tim, hơi thở phập phồng trong lồng ngực, những chuyển động của tâm trí, tất cả đều là những dấu hiệu nói lên rằng Chúa đang tiếp tục tạo dựng tôi.  Tôi ngừng lại một lúc để ý thức sự hiện diện này của Chúa trong tôi.

 

Sự tự do

Tôi sẽ xin Chúa giúp tôi thoát khỏi những bận rộn để mở lòng cho Chúa trong giờ cầu nguyện này, để tôi được biết Chúa, yêu mến và phụng sự Người hơn nữa.

 

Ý thức

Lạy Chúa, vào lúc này con hướng tâm tư con tới Chúa.  Con sẽ dẹp qua một bên mọi lo lắng bận rộn của con.  Con sẽ nghỉ ngơi và để mình được bồi dưỡng trong sự hiện diện của Chúa.

 

Lời Chúa

Giờ đây tôi lấy bài Tin Mừng dành cho tôi hôm nay.  Tôi chậm chậm đọc đi đọc lại từng lời để xem có câu nào hoặc tâm tình nào lôi cuốn tôi không.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Bạn hãy bắt đầu nói với Chúa Giê-su về đoạn Kinh Thánh vừa đọc.  Phần nào đã đánh động bạn?  Có lẽ những lời của một người bạn hoặc câu chuyện bạn vừa nghe sẽ nổi lên trong tâm thức bạn.  Nếu có, câu chuyện có soi sáng cho những điều đoạn Kinh Thánh nói với bạn không?

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

Tuần 16 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 19 tháng 7

Mát-thêu 13:24-30

 

Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó! " Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? " 29 Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."

 

*  Người chủ ruộng khám phá ra hành vi gian ác, nhưng ông không muốn phản ứng một cách vội vã.  Ông sẵn sàng chờ đợi cho đến lúc thuận tiện, vì biết rằng khó phân biệt được lúa với cỏ lùng đang khi cả hai còn nhỏ, nhưng sau sẽ khác biệt nhau rõ ràng.  Khi trải đời mình ra trước mặt Chúa, tôi nhắc nhở mình rằng xét đoán không phải là việc của tôi, cũng không phải là lúc này.

*  Tốt và xấu cùng hiện diện trong đời sống con người và trong thế giới.  Không có gì và không có ai là hoàn hảo cả.  Tất cả chúng ta đều cần được tha thứ và cứu độ.  Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết những ưu và khuyết điểm của con.  Xin giúp con sinh những hoa trái tốt để làm vinh quang Chúa Cha được rạng sáng hơn.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 20 tháng 7

Mát-thêu 12:38-42

 

Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ."39 Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy.41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.

 

*  Giống như  các kinh sư và người Pha-ri-sêu, chúng ta rất thích có một dấu hiệu cho thấy không cần phải tin là Thiên Chúa đang phán dạy chúng ta trong và nhờ Đức Giê-su.  Tuy nhiên ở nơi khác trong sách Tin Mừng cho ta thấy Chúa Giê-su chỉ có một dấu lạ duy nhất để ban cho ta:  là chính bản thân Người sau khi phục sinh.  Đó là dấu lạ tối cao nói lên Chúa Cha xác nhận mọi lời Chúa Giê-su đã nói và đã minh chứng.  Vậy theo cách tôi hiểu và làm môn đệ Chúa Giê-su, sự Phục Sinh có tầm quan trọng như thế nào?

*  Chúa Giê-su so sánh mình với ông Giô-na, vị ngôn sứ đã rao giảng sự sám hối.  Hơn thế nữa, Chúa còn bảo Người cao trọng hơn cả ông Giô-na và hơn cả vua Sa-lô-môn rất nhiều, đến nỗi nếu ta từ chối không chịu sám hối thì ta sẽ bị lên án.  Ở nơi khác Chúa Giê-su nói rằng Người sẽ ngồi xét xử mọi dân nước vào ngày tận thế.  Tôi xin ơn đừng giả điếc trước lời Người kêu gọi hãy thay đổi những gì tôi cần phải thay đổi.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 21 tháng 7

Mát-thêu 12:46-50

 

Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.47 Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy."48 Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? "49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."

 

*  Mẹ Ma-ri-a quả quyết rằng Chúa Giê-su đã đem lại những điều Mẹ đã coi là giá trị trong tâm hồn Mẹ và việc này đã khiến cho Mẹ được vui mừng hơn;  Mẹ biết rõ giá trị của Mẹ trong cuộc sống và trong việc làm.  Tôi xin Chúa củng cố tôi, về con người tôi cũng như về những hành động của tôi.

*  Chúa Giê-su luôn nói về lời mời gọi hãy đến với Nước Thiên Chúa đang rộng mở đón nhận mọi người không trừ ai.  Tôi cảm tạ lòng quảng đại của Chúa vì Người coi tôi thuộc về kế hoạch yêu thương của Người.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 22 tháng 7

Lễ thánh Maria Mađalêna

Gio-an 20:1-2, 11-18

 

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu"11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.13 Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc? " Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu! "14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su.15 Đức Giê-su nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? " Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về."16 Đức Giê-su gọi bà: "Ma-ri-a! " Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: "Ráp-bu-ni! " (nghĩa là "Lạy Thầy").17 Đức Giê-su bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em"."18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

 

*  Bà Maria là một trong số những chứng nhân đầu tiên về sự Phục sinh của Chúa;  bà là người đã báo tin cho ông Phê-rô và Gio-an về ngôi mộ trống, rồi sau lại báo tin cho các môn đệ:  “Tôi đã thấy Chúa!”  Tôi cảm tạ Chúa về những chứng từ này.  Tôi cũng xin ơn biết làm một chứng nhân vui mừng và nhiệt thành cho sự hiện diện của Chúa Giê-su phục sinh trong thế giới, đồng thời cũng làm chứng cho niềm vui và sự tự do chiếu tỏa từ nơi Chúa.

*  Chúa Giê-su sống lại không để cho bà Maria giữ chân Người ở lại, nhưng Chúa sai bà đi thi hành sứ mệnh, nói cho người khác biết Người đã sống lại.  Tôi cảm thấy gì khi Chúa Giê-su sai tôi đi sau khi gặp Người đã sống lại?  Tôi cầu nguyện xin ơn đừng bịt tai trước lời kêu gọi này, nhưng sẵn sàng đáp tiếng Chúa với hết lòng quảng đại.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 23 tháng 7

Mát-thêu 13:10-17

 

Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? "11 Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu.14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy;15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.16 "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

 

*  Tôi có là một trong số những kẻ nhìn mà không thấy, hoặc nghe mà không hiểu không?  Chúa Giê-su dùng dụ ngôn mà nói để lôi kéo chúng ta ra khỏi tính lười biếng để tìm ý nghĩa sâu xa hơn của các vấn đề.  Thật dễ dàng tâm trí bị chi phối, nhất là ngày nay khi chúng ta cảm thấy chóng mặt vì có quá nhiều thông tin, hình ảnh mà chẳng có ý nghĩa nào.

*  Chúa Giê-su gọi tôi là người có phúc, vì tôi là một chứng nhân cho sự hiện diện của Người, khác với nhiều vị ngôn sứ và những bậc thánh thiện đã sống trong niềm trông đợi Người.  Tôi xin ơn biết ý thức hơn sự hiện diện này của Chúa và cho tôi được vui mừng làm thành viên của Nước Thiên Chúa.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7

Mát-thêu 13:18-23

 

"Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."

 

*  Tôi nhìn vào cuộc sống mình với tâm tình cảm tạ vì những kết quả phong phú do lời Chúa đã được gieo vào tâm hồn tôi và sinh hoa kết trái qua những mối tương quan, với thái độ tự do và mở lòng cho Chúa cũng như anh chị em, và với cảm nhận những đau khổ chung quanh mình.  Nhất là tôi xét xem chỗ đứng của Chúa Giê-su trong đời tôi thế nào.

*  Tôi cũng nhìn vào những “vệ đường” của tâm hồn tôi, những lãnh vực mà lời Chúa khó mang lại hoa trái vĩnh cửu, rồi tôi xin ơn soi sáng và tự do để gỡ bỏ những trở ngại và chi phối này.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7

Lễ thánh Gia-cô-bê, tông đồ

Mát-thêu 20:20-28

 

Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy."22 Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi."23 Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được."24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."

 

*  Nhân ngày lễ kính thánh Gia-cô-bê, một trong Nhóm Mười Hai, tôi vui mừng với sự trung thành của các vị ấy. Các ngài sẵn sàng để cho Thánh Thần giúp các ngài thắng vượt những khuyết điểm của mình, biến đổi các ngài thành tông đồ của Tin Mừng Nước Trời.  Nhờ các ngài và nhờ lòng yêu mến Chúa Giê-su, đồng thời sẵn sàng uống chén đắng Chúa Giê-su sắp phải uống, đức tin đã đến với chúng ta và hằng tỉ người khác trên thế giới.  Tôi cũng xin được lòng biết ơn và như các ngài, biết ý thức sự cấp bách phải loan truyền Tin Mừng cho thế giới.

*  Sách Tin Mừng thường hay trình bày những người thân thiết nhất của Chúa Giê-su cũng phải vật lộn với vấn đề quyền lực và việc phục vụ.  Tôi nhìn vào tâm hồn mình và ở lại trong lời Chúa nói với tôi về thái độ của Ki-tô hữu đối với một vấn đề rất quan trọng như vậy.  Tôi xin ơn được ngày càng bắt chước thánh tông đồ đã đến để phục vụ chứ không phải để cho người ta phục vụ mình. 

 

 

  


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space