TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 9 – 15 tháng 8 năm 2020)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Thánh Inhaxiô nói rằng người ta thường làm những quyết định đi ngược.  Họ bảo:  “Tôi muốn làm điều này.  Vậy bây giờ tôi có thể làm điều này thế nào để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Chúa?  Tôi có thể sử dụng các phương tiện làm sao đạt được mục đích?”  Inhaxiô nói rằng chúng ta phải bắt đầu từ mục đích.  Vậy mục đích của chúng ta là làm môn đệ Chúa Giê-su:  “Đối với tôi, yêu mến như Chúa Giê-su yêu mến nghĩa là gì?”  Câu Kinh Thánh thách đố nhất đó là “Anh em hãy yêu mến nhau như Thầy yêu mến anh em”.  Thử hỏi còn có gì thách đố hơn thế?  Điều trở thành khuôn vàng thước ngọc xem ra thật dễ dàng.  Lòng yêu thương xả kỷ và hy sinh này chính là mục đích của ta.  Inhaxiô muốn ta trước hết hãy suy nghĩ xem tại sao chúng ta ở đây và đâu là cứu cánh cuộc đời ta.  Rồi theo dòng tư tưởng ấy, chúng ta chọn lựa những phương tiện tốt nhất để đạt mục đích.

-  Gerald M. Fagin, SJ, Discovering Your Dream

 

Sự hiện diện của Chúa

Hiện diện nghĩa là đến bằng chính con người mình và mở lòng cho người khác.  Vậy vào lúc này, khi tôi đến đây thì Chúa đang hiện diện và chờ đợi tôi.  Chúa luôn đến trước tôi, muốn liên hệ với tôi còn hơn người bạn thân nhất của tôi.  Tôi dừng lại một lúc để chào đón Thiên Chúa đầy yêu thương.

 

Sự tự do

Xin để tôi đây,

một mình trong phòng tối,

không ánh sáng mặt trời,

cũng chẳng có một người,

sẽ nói chuyện với tôi. 

Nhưng chính thinh lặng ấy,

đã giải thoát tôi rồi!

        - Trích từ một bài thơ của Chân phước Titus Brandsma,

        được sáng tác đang khi ngài là một tù nhân trong trại tập trung Dachau

 

Ý thức

Tôi đang ở đâu với Chúa?  Với anh chị em?

Tôi có điều gì để cám ơn Chúa?  Vậy tôi tạ ơn Chúa.

Có điều gì tôi phải hối hận không?  Vậy tôi xin ơn tha thứ.

 

Lời Chúa

Tôi dùng thì giờ để chậm chậm đọc Lời Chúa một vài lần, để cho mình ở lại với điều nào đánh động tâm hồn tôi.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang sau.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lời Chúa đã đánh động tâm hồn tôi thế nào?  Có làm cho tôi lạnh nhạt không?

Lời Chúa có an ủi và thúc giục tôi hành động một cách mới mẻ không?

Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi cạnh tôi;  tôi hướng về Chúa và chia sẻ với Người mọi cảm nghĩ của tôi.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

Tuần 19 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 9 tháng 8

Mát-thêu 14:22-33

 

Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy! ", và sợ hãi la lên.27 Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! "28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài."29 Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến! " Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với! "31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi? "32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! "

 

*  Mặc dù sống bên cạnh Chúa Giê-su và chứng kiến những dấu lạ Người làm, các tông đồ vẫn kinh ngạc khi Chúa Giê-su truyền cho bão táp yên lặng.  Rất nhiều bão táp làm cho đời sống chúng ta phải tả tơi:  tội lỗi và cám dỗ, lo lắng, sợ hãi và thất vọng.  Tuy vậy Chúa Giê-su vẫn không ở cách xa chúng ta hơn khi Người ở với các môn đệ dưới thuyền nhỏ.

*  Khi gặp sóng gió, chúng ta dâng cho Chúa Giê-su những khó khăn của ta.  Chúng ta ngồi với Chúa khi ta cầu nguyện và cho Người biết chúng ta như thế nào và cứ để Người trầm tĩnh đến với ta.  Cầu nguyện đem lại cho ta sự can đảm và sức mạnh để ta đương đầu với bão táp khi nó xảy đến.

_______________

                                                                                                        

Thứ Hai, ngày 10 tháng 8

Lễ kính thánh Lôrensô, phó tế tử đạo

Gio-an 12:24-26

 

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."

 

*  Nếu không có điều kiện tốt, hạt lúa sẽ ngủ vùi mà chẳng bao giờ sinh hạt cả.  Nhưng hạt cần nắng, mưa và chất bổ dưỡng trước khi nó bắt đầu lớn lên.  Vậy đức tin của tôi có đang ngủ vùi không?  Hay tôi đang nuôi dưỡng nó để nó được kết quả phong phú?  Điều gì cần phải chết đi trong tôi cho tôi được sống trọn vẹn?

*  Hình ảnh Chúa Giê-su trình bày tuy giản dị nhưng rất mạnh mẽ.  Chúa không nói hạt lúa “qua đi” hoặc “ngủ yên”, nhưng Người nói nó phải chết đi và mất đi.  Đức tin vào Chúa Giê-su củng cố tôi để tôi nhận ra được đằng sau cái chết chính là khởi đầu cho sự sống mới.  Chúa Giê-su nói với tôi như một người bạn và Người kêu gọi tôi bước vào gia đình của Người.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 11 tháng 8

Lễ thánh Clara, trinh nữ

Mát-thêu 18:1-5, 10, 12-14

 

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? "2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.5 "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy… 10 "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 12 "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

 

*  Chúa Giê-su nói rõ ràng với chúng ta rằng mọi cuộc sống đều quý giá trước mắt Người.  Mỗi người tôi gặp đều vô giá và không thể thay thế được.  Chúa Giê-su đảo ngược những thái độ quy ước của người đời:  những kẻ bé mọn, những kẻ thế gian không cho là quan trọng lại là những người quý giá nhất.  Những thái độ của tôi sẽ nghĩ về điều này như thế nào?

*  Giả như tôi là người duy nhất trong thế giới cần được cứu độ, thì Chúa Giê-su vẫn chết vì tôi.  Điều này có làm tôi ớn lạnh và kinh hãi không?  Tại sao?

_______________

 

Thứ Tư, ngày 12 tháng 8

Mát-thêu 18:15-20

 

"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.18 "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. 19 "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."

 

*  Có lẽ Chúa Giê-su không có ý nói rằng sự đồng thuận của các môn đệ khi họ cầu nguyện bảo đảm Thiên Chúa sẽ can thiệp một cách lạ lùng, nhưng Người muốn nói là phép lạ ở ngay nơi hai con người cùng một lòng một dạ.  Khi người ta tín thác nhau và cùng tin vào Chúa, thì Nước Thiên Chúa được thể hiện rồi.

*  Nếu tôi bị một người làm phiền lòng, thì người đầu tiên tôi phải đến gặp với sự kính trọng và ưu ái chính là con người ấy, dù đó là một thân nhân hay một người quen biết, một linh mục giáo xứ hay một bạn làm cùng sở.  Rất nhiều người lại bắt đầu bằng cách đến gặp người có quyền hành.  Lạy Chúa, bất cứ con làm điều gì khi bị làm phiền lòng, xin Chúa giúp con làm trong tình bác ái yêu thương.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 13 tháng 8

Mát-thêu 18:21 – 19:1

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! "29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh."30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? "34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình"…

1 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.

 

*  Chúa Giê-su cho thấy sự tha thứ không có giới hạn nào cả.

*  Thái độ không tha thứ cho những người xúc phạm chúng ta có thể làm mai một con người ta và khiến ta khư khư giữ những nỗi đau tác hại.  Vậy có những ai bạn không thể tha thứ cho họ không?  Nếu có, bạn hãy dành thì giờ đầu cầu xin Chúa cho bạn có thể tha thứ, và bạn hãy lập đi lập lại lời kinh Lạy Cha:  “Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Mát-thêu 6:12).

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8

Lễ thánh Maximilian Kolbe, linh mục tử đạo

Mát-thêu 19:3-12

 

Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? "4 Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ",5 và Người đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt."6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."7 Họ thưa với Người: "Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? "8 Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình."10 Các môn đệ thưa Người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn."11 Nhưng Người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu.12 Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu."

 

*  Dù chúng ta kết hôn hay còn độc thân, chúng ta vẫn được kêu gọi sống hết lòng.  Với lòng biết ơn, tôi cầu nguyện cho mọi người tôi biết là họ đã có thể sống trọn vẹn niềm mong đợi và mơ ước của họ.  Với lòng cảm thông, tôi cầu nguyện cho những người tuyệt vọng do những tình huống đổi thay trong cuộc sống họ.

*  Thiên Chúa muốn mọi người nam nữ hãy đến với nhau bằng tất cả con người thể xác, tâm trí và linh hồn.  Trong sự cam kết của hôn nhân, hai người được kết hợp sâu xa.  Dường như ở đây Chúa Giê-su chưa nói hết lời về hôn nhân và sự bất trung.  Nhưng Chúa nhìn những lỗi lầm và yếu đuối con người với lòng cảm thông.  Chúa hết lòng thương những ai đang gặp khó khăn hay đổ vỡ trong hôn nhân của họ.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 8

Lễ trọng kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời

Lu-ca 1:39-56

 

Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48 Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;

từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời."
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

 

*  Chắc chắn lời kinh của Mẹ Ma-ri-a không phải là sự khiêm nhường giả tạo.  Nhưng đó là sự khiêm nhường đích thực, nhận thức rằng mọi sự được hoàn thành nơi Mẹ đều là hành động của Thiên Chúa.  Mẹ Ma-ri-a chấp nhận một cách trọn vẹn vui mừng và đầy hy vọng sự vĩ đại của sứ mệnh được trao cho Mẹ.

*  Lạy Chúa, xin giúp con vui mừng và dũng cảm thực thi ý Chúa.  Con muốn đáp lời Chúa kêu gọi bằng tiếng vui mừng “xin vâng” và biết chắc chắn rằng dù con đang tiến tới nơi không rõ, nhưng hành trình của con sẽ rạng ngời nhờ sự hiện diện đầy sức mạnh biến đổi của Chúa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space