TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 23 – 29 tháng 8 năm 2020)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Vận tốc và sinh hoạt chinh phục được mọi sự.  Nhưng rèn luyện một tâm hồn biết lắng đọng để sẵn sàng cầu nguyện và chiêm niệm sâu xa là những việc ý nghĩa nhất, thì không phải là điều chúng ta có thể mau chóng hoặc khéo léo thực hiện được đâu.  Lắng đọng tâm hồn không phải là một tiến trình của tính hữu hiệu, cũng chẳng phải là một thành công cá nhân;  nhưng sự lắng đọng ấy lại đâm rễ nhiều hơn ở sự trống rỗng và tĩnh lặng của tâm hồn.  Lắng đọng tâm hồn là một ơn huệ giấu ẩn Chúa ban, nhưng đòi hỏi ta phải kiên nhẫn, tập luyện, lập đi lập lại và sau hết là phải khiêm nhường và quyết định bắt mình sẵn sàng, không tính toán, để cho Chúa Thánh Thần hoạt động.  Trước một thế giới bị chi phối, việc tập luyện lắng đọng tâm hồn có thể bị coi là phí thì giờ.  Thái độ hiền lành và tính nội tâm bị coi là những nhược điểm cần phải lướt thắng, thậm chí chúng ta còn bị đầu độc và giáo dục tẩy não nữa.

-  Elizabeth M. Kelly, Jesus Approaches

 

Sự hiện diện của Chúa

Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con đến với Chúa, lòng ao ước sự hiện diện của Chúa.  Con muốn yêu mến Chúa như Chúa yêu thương con.  Mong đừng có gì ngăn cách con xa Chúa.

 

Sự tự do

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được ơn tự do của ThánhThần.  Xin Chúa thanh tẩy tâm trí và linh hồn con, để con được vui sống trong tình yêu của Chúa.

 

Ý thức

Tôi đang ở đâu với Chúa?  Với anh chị em?

Tôi có điều gì để cảm tạ Chúa không?  Vậy tôi tạ ơn Chúa.

Có điều gì tôi phải hối hận không?  Vậy tôi xin ơn tha thứ.

 

Lời Chúa

Lời Chúa đến với chúng con qua Kinh Thánh.  Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con để con biết đáp lại giáo huấn của Tin Mừng.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lời Chúa đã đánh động tâm hồn tôi thế nào?  Có làm cho tôi lạnh nhạt không?  Lời Chúa có an ủi và thúc giục tôi hành động một cách mới mẻ không?

Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi cạnh tôi;  tôi hướng về Chúa và chia sẻ với Người mọi cảm nghĩ của tôi.

 

Kết thúc

Tôi cám ơn Chúa về những lúc Chúa và tôi đã cùng ở với nhau và về những ơn Người soi sáng giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

Tuần 21 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 23 tháng 8

Mát-thêu 16:13-20

 

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

 

*  Chúa Giê-su có thể tin Phê-rô thành thực vì ông nói ra những gì trong tâm trí và tâm hồn ông.  Khi Chúa Giê-su hỏi tôi cùng một câu hỏi ấy, tôi trả lời thành thực vì biết rằng tôi không nói điều gì khiến tôi trở thành xa lạ với Chúa.

*  “Còn con, con bảo Thầy là ai?” Vậy tôi có mở lòng đón nhận câu hỏi của Chúa Giê-su không?  Đoạn Kinh Thánh này rất thường được sử dụng cho những mục đích bênh vực đức tin (hộ giáo), nên người ta khó mà hiểu được toàn bộ câu chuyện và sự im lặng nào đó, tức là những gì xảy ra sau câu hỏi của Chúa Giê-su.  Chúa đã ngạc nhiên về điều các môn đệ nói và Chúa cũng đang ngạc nhiên điều tôi trả lời cùng một câu hỏi của Người.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 24 tháng 8

Lễ kính thánh Batôlômêô, tông đồ

Gio-an 1:45-51

 

Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét."46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? " Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem! "47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! "50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

 

*  Thánh Batôlômêô chúng ta mừng lễ hôm nay là một trong danh sách mười hai tông đồ được ghi lại trong các sách Tin Mừng Nhất lãm (Mát-thêu, Mác-cô và Lu-ca), nhưng không mang tên Batôlômêô trong sách Tin Mừng Gio-an.  Ngài cũng xuất hiện như một trong các chứng nhân Chúa lên trời.  Trong những áng văn không mang tính cách lịch sử, người ta nhiều lần nhắc đến ngài.

*  Na-tha-na-en, người mà các nhà chú giải Kinh Thánh đều cho đấy chính là Batôlômêô, được Chúa hứa rằng giống như ông Ít-ra-en (tức là Gia-cóp) trong Cựu Ước đã được thấy vinh quang Thiên Chúa trong thị kiến cái thang bắc lên đến trời để ông xứng đáng với cái tên Ít-ra-en, thì ông Na-tha-na-en cũng sẽ được thấy vinh quang của Con Người trong phép lạ tại Ca-na.  Hôm nay tôi xin ơn biết nhận ra vinh quang Thiên Chúa nơi mọi người chung quanh.  “Thế giới đầy tràn sự cao cả của Thiên Chúa” (Gerard Manley Hopkins).

_______________

 

Thứ Ba, ngày 25 tháng 8

Mát-thêu 23:23-26

 

"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.24 Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.25 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ.26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.

 

*  Chú ý đến vẻ bề ngoài không chỉ là hiện tượng thời nay đâu:  các nhà khảo cổ đã tìm thấy những đồ trang điểm nghệ thuật thân thể trong hầu hết các nền văn hóa cổ đại.  Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng càng để ý đến vẻ bề ngoài thì chúng ta càng ít lưu tâm đâu mới là cuộc sống đích thực của ta.  Tôi xét xem Chúa nhìn tôi như thế nào và Chúa muốn tôi hãy chống lại những gì thúc đẩy tôi chỉ lo phô trương điều đẹp nhất của mình thôi.  Chúa yêu thương tôi qua chính con người thực của tôi và mời gọi tôi hãy nhìn vào con người thực của tôi.

*  Những người ngoài đạo thường ngạc nhiên về thói giả hình của các Ki-tô hữu thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật, nhưng lại phỉ báng tiếng tốt của người khác tất cả những ngày còn lại.  Có khi nào tôi lỗi phạm như thế không?  “Rửa sạch bên ngoài chén đĩa” có là điều tôi luôn bận tâm không?

_______________

 

Thứ Tư, ngày 26 tháng 8

Mát-thêu 23:27-32

 

"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.28 Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!29 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính.30 Các người nói: "Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ."31 Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ.32 Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!

 

*  Tôi nhìn thế nào những kẻ bất đồng với tôi?  Tôi có phán đoán người khác theo những khác biệt về xã hội và chính trị không?  Tôi có thể nhận ra cách nào đó tôi cũng giống với những người bị Chúa Giê-su trách mắng không?

*  Chúa Giê-su thách thức các kinh sư và Pha-ri-sêu hãy nhìn vào nội tâm họ đầy rẫy những điều họ muốn giấu người khác, dĩ nhiên giấu cả chính họ nữa.  Lạy Cha, chúng con cũng có thể sống thiếu thực tế, tự biên tự diễn và chẳng quan tâm mình đang đối xử thế nào với những người chúng con gặp gỡ.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 27 tháng 8

Lễ thánh Mônica

Mát-thêu 24:42-51

 

"Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.45 "Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc?46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy.47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: "Còn lâu chủ ta mới về",49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa,50 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết,51 và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

 

*  Trong các sách Tin Mừng, Chúa Giê-su đều nói đến việc “tỉnh thức” và phải chú ý.  Vậy tôi có quá bận bịu với cuộc sống và lo lắng cho chính mình đến nỗi quên cả việc tỉnh thức và cầu nguyện không?

*  Ý nghĩ Chúa có thể đến bất cứ giờ nào làm cho một số người lo lắng sợ hãi.  Nếu để Chúa Giê-su dẫn dắt tôi yêu mến Thiên Chúa hơn, tôi sẽ nhận ra tôi không có gì phải sợ hãi, trái lại vào bất cứ lúc nào tôi cũng có thể thưa “Lạy Chúa, con đây”.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 8

Lễ thánh Augustinô, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh

Mát-thêu 25:1-13

 

"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! "7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! "9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! "12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! "13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

 

*  Kẻ dại và người khôn thường đối nghịch nhau trong Kinh Thánh.  Những kẻ dại tưởng rằng họ biết rõ lúc nào chú rể sẽ tới, do đó khác với những người khôn, họ chỉ đem vừa đủ dầu để chờ đợi, rồi sau mới thấy là không đủ dầu.  Họ đã bị bỏ lại không phải vì họ là người xấu, nhưng vì họ đã không chuẩn bị cho việc chú rể đến trễ.  Cần phải khôn ngoan là điều luôn liên kết với thái độ khiêm nhường và uyển chuyển.

*  Lạy Cha, Cha kiên nhẫn chờ đợi chúng con trở về với Cha và lãnh nhận mọi sự Cha ban cho chúng con nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.  Xin Cha giúp chúng con giữ ngọn đèn luôn cháy sáng nhờ dầu của cầu nguyện.  Nhờ ánh sáng ấy giúp đỡ, chúng con có thể làm những việc lành và chia sẻ tình yêu của Cha với người khác.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 8

Lễ thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết

Mác-cô 6:17-29

 

Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê,18 mà ông Gio-an lại bảo: "Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài! "19 Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được.20 Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.21 Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê.22 Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: "Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con."23 Vua lại còn thề: "Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được."24 Cô gái đi ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì đây? " Mẹ cô nói: "Đầu Gio-an Tẩy Giả."25 Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: "Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm."26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô.27 Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục,28 bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ.29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

 

*  Thánh Gio-an Tẩy Giả bị chém đầu vì ngài đã nói lên sự thật trước cường quyền.  Đấng dọn đường cho Chúa Giê-su đến đã bị hành quyết giữa cảnh chơi bời của một bạo chúa tham nhũng.  Những ai hành động cho công lý trong thế giới này hoặc làm chứng cho đức tin thường phải đối mặt với khó khăn và với cả những tình huống đe dọa mạng sống nữa.  Tôi dừng lại để nhớ đến họ trong cầu nguyện.

*  Qua những điều xảy ra cho thánh Gio-an Tẩy Giả, chúng ta có thể gọi Hê-rô-đê là điều đối nghịch trong con người chúng ta.  Ông ta không chịu hối cải mà theo thánh Gio-an, nhưng đồng thời ông ta lại cố gắng che chở ngài và muốn nghe ngài nói.  Cuối cùng Hê-rô-đê đã chọn chống lại thánh Gio-an.  Chao đảo giữa hai thái độ trung thực hoặc nguyên lý đối nghịch nhau thường đưa chúng ta tới hậu quả xấu.  Vậy hôm nay tôi có chao đảo như thế không?

 

 

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space