TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 6 – 12 tháng 9 năm 2020)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Chúa Giê-su tỏ mình ra trong một thế giới đầy hỗn độn và không an toàn với những con người chống đối nhau trong cảnh xáo trộn, mâu thuẫn, nghi ngờ, đói khát và đau khổ.  Đâu phải muốn gặp gỡ đích thực với Đức Ki-tô là chúng ta phải ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng và phô trương lý lịch tốt đẹp của mình, nhưng là trong chính thân phận con người đổ vỡ của chúng ta.  Gặp gỡ Đức Ki-tô là khi mong đợi một vương quốc không phải như trần gian này, nhưng là vương quốc ta phải tìm kiếm và xây dựng bằng tất cả sức lực giữa thế giới này.

        Chúng ta được kêu gọi hãy cống hiến năng lực, thời giờ và trái tim ta – tức là tất cả con người mình – cho “người nghèo”:  những người chúng ta không bao giờ có thể cứu vớt, thay đổi hoặc “chữa trị” bằng tâm trí cùng với ý chí của chúng ta được.

-  Heather King, Holy Depression

 

Sự hiện diện của Chúa

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:28).  Lạy Chúa, này con đây.  Con đến tìm sự hiện diện của Chúa.  Con trông đợi quyền năng chữa lành của Chúa.

 

Sự tự do

Nhờ ơn Chúa, tôi được sinh ra trong sự tự do.  Được tự do để hưởng những thú vui Chúa đã dựng nên cho tôi.  Lạy Chúa, xin ban cho con được sống như Chúa muốn, biết hoàn toàn phó thác vào sự chăm sóc đầy yêu thương của Chúa.

 

Ý thức

Biết rằng Chúa yêu thương tôi vô điều kiện, tôi thành thực nhìn lại ngày hôm qua với những biến cố và cảm nghĩ của tôi.  Tôi có điều gì để tạ ơn Chúa không?  Vậy tôi cảm tạ Chúa.  Có điều gì tôi phải hối hận không?  Vậy tôi xin Chúa thứ tha.

 

Lời Chúa

Chúa nói với mỗi người chúng ta.  Tôi chú ý lắng nghe điều Chúa nói với tôi.  Bạn hãy đọc bài Tin Mừng vài lần, rồi lắng nghe.  (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa, con biết rõ có nhiều lần Chúa đã bồng con đi.  Biết bao lần nhờ sức mạnh của Chúa mà con đã vượt qua được những lúc đen tối trong cuộc đời.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

 

Tuần 23 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 6 tháng 9

Mát-thêu 18:15-20

 

"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.18 "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.19 "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."

 

*  Diễn từ thứ bốn trong sách Tin Mừng Mát-thêu là dành cho các môn đệ lãnh đạo.  Diễn từ đưa ra những quy luật dành cho cộng đồng Ki-tô.  Nó nhấn mạnh đến vai trò đối thoại, nói theo cách khác, đó là chúng ta phải luôn tìm kiếm sự đồng thuận.  Nó chấp nhận rằng điều này không phải lúc nào cũng thực hiện được và những hiệu quả thật rõ ràng.

*  Vậy tôi tìm cách đồng thuận với người khác tới mức độ nào?  Tôi cố gắng đề cao ý muốn, kế hoạch hay ý kiến của tôi như thế nào?

_______________

 

Thứ Hai, ngày 7 tháng 9

Lu-ca 6:6-11

 

Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải.7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người.8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây! " Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó.9 Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? "10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra! " Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường.11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.

 

*  Khi nhìn các kinh sư và Pha-ri-sêu phản ứng vì Chúa Giê-su chữa lành một người, tôi được nhắc nhở rằng mình có khuynh hướng đóng cửa trái tim lại trước đau khổ của người khác, thậm chí trước cả sự hiện diện của Chúa nữa.  Tôi nhìn vào Chúa Giê-su và cầu xin để có được trái tim cảm thương của Người, trái tim thật nhạy cảm và tự do khi đối diện với đau khổ của con người.

*  Lạy Chúa, hôm nay Giáo Hội chúng con đang đau khổ vì những kẻ sử dụng quyền lực và chức vị để thống trị người khác.  Xin cho con thấy những cách Chúa kêu gọi con hãy đưa tay ra để trợ lực cho những người chung quanh.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 8 tháng 9

Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

Mát-thêu 1:1-16, 18-23

 

Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.1 Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô…18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."

 

*  Emmanuel nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.  Đây là một trong những khẳng định đem lại nhiều an ủi nhất.  Tôi thường cảm thấy cô đơn và mong có người ở bên cạnh;  tôi cũng cảm thấy như không có ai quanh tôi cả.  Nhất là khi về già, tôi thấy mình đang hành trình một mình.  Nhưng đây là Tin Mừng:  Chúa ở với tôi!  Đây là ơn cứu độ của tôi, đó là Chúa không bao giờ xa tôi.

*  Sứ điệp này được lập đi lập lại hoài trong Kinh Thánh, cho nên tôi muốn trân quý nó, như Mẹ Ma-ri-a và những người khác đã làm.  Thay vì chạy trốn sự thinh lặng, tôi có thể sử dụng nó như cơ hội để ở với Thiên Chúa của tôi.  Chúa ở với tôi, nên tôi hãy để mình ở với Chúa!  Tôi cảm tạ Chúa về mọi cơ hội sẵn sàng giúp cho việc cầu nguyện.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 9 tháng 9

Lễ thánh Phêrô Claver, linh mục

Lu-ca 6:20-26

 

Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.24 "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói."Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

 

*  Tôi cố gắng xem mối phúc nào đánh động tâm hồn tôi hôm nay, có phải vì nó giúp tôi vui mừng trong ân huệ Chúa ban cho tôi hay vì tôi cảm thấy sự phản kháng trong tâm hồn mình.  Tôi cầu xin có được tâm hồn biết lắng nghe.

*  Tôi tự hỏi mình đã hiểu và sống đời sống Ki-tô hữu thế nào dưới lăng kính của các mối phúc, đang khi đi tìm hạnh phúc chứ không phải chỉ sống theo luật lệ mà thôi.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 10 tháng 9

Lu-ca 6:27-38

"Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."

 

*  Lạy Chúa Giê-su, một lần nữa Chúa lại đảo lộn lối suy nghĩ của chúng con!  Yêu kẻ thù là điều trái với bản chất con người, nhưng đó lại là điều Chúa đòi hỏi chúng con.  Tuy nhiên, lạy Chúa, con chính là kẻ mà Chúa gọi là tội lỗi, vì khi người khác xúc phạm đến con, con đã đóng tâm hồn lại đối với họ và hết sức trừng phạt họ.

*  Giờ đây Chúa dạy con phải đem kẻ thù vào trong tâm hồn con và tỏ lòng nhân từ đối với họ.  Lạy Chúa, xin thay đổi tâm hồn con, nếu không con sẽ chẳng bao giờ trở nên “con Đấng Tối Cao” được.  Xin cho con dành thì giờ suy nghĩ xem Chúa đã nhân từ với con thế nào, ngay cả khi con “vô ơn bạc nghĩa”.  Việc ấy sẽ giúp con thôi không xét đoán và lên án kẻ thù của con nữa.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 9

Lu-ca 6:39-42

 

Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!

 

*  Thay vì tìm cách cho mình được chữa lành thì kẻ có cái xà trong mắt mình lại có thể trở thành kẻ đi tìm cái rác trong mắt người khác.  Nếu không thể nhìn thế giới để tìm thấy những điều đáng ca tụng và chúc phúc, tôi cần phải nhìn để nhận ra những gì che mắt tôi, khiến tôi hóa ra mù trước công việc của Chúa nơi người khác.  Khi cầu nguyện để có lương thực hằng ngày, tôi cũng cầu xin cho mình biết nhận ra và lãnh nhận lương thực ấy.

*  Chúa nhìn mỗi người chúng ta từ trong nội tâm.  Chúa nhìn ta bằng ánh mắt đại lượng và nhân từ.  Người không khinh miệt hoặc kết án ta vì những thiếu xót và lầm lỗi.  Lạy Chúa, hôm nay xin Chúa giúp con nhìn những người hay làm phiền người khác bằng thái độ nhân từ như Chúa nhìn.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 9

Lu-ca 6:43-49

 

"Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.46 "Tại sao anh em gọi Thầy: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! , mà anh em không làm điều Thầy dạy?47 "Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai.48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc.49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành."

 

*  Đức Giáo Hoàng Phanxicô khuyến khích chúng ta hãy là những con người biết phân định thần khí, tức là những người biết nhận ra và lựa chọn điều gì là tốt nhất, vượt trên cả thái độ phân biệt trắng với đen.  Bài đọc hôm nay cho thấy tiêu chuẩn căn bản để phân định:  cây tốt sinh ra trái tốt nào?  Tôi nhìn vào cuộc sống mình và cố gắng thẩm định hoa trái của từng cây.

*  Trong thời đại bị ảnh hưởng rất nặng do chủ thuyết tương đối, giáo huấn của Chúa Giê-su về việc sống theo lời Người quả là một thử thách.  Tôi xin ơn hiểu được điều ấy nghĩa là gì trong đời tôi, để nhận ra cuộc sống tôi đang được xây trên cát hay được xây trên nền móng bằng đá.

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space