TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 27 tháng 9 – 3 tháng 10 năm 2020)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Chúng ta thấy chấp nhận phục vụ, được người khác tha thứ và yêu thương, nhất là bởi Chúa Giê-su, là điều vô cùng khó khăn.  Bởi vì chúng ta không thể làm bất cứ điều gì xứng đáng để được Chúa yêu thương;  tệ hơn nữa, chúng ta biết mình còn thường hay phản bội Chúa và những giá trị của Chúa.  Rồi đây là điều Người nói với chúng ta:  "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?  Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.  Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.  Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Gio-an 13:12-15).

        Có lẽ một phần chúng ta ngần ngại không muốn lãnh nhận sự tha thứ của Chúa vì cho rằng khi ấy Người sẽ kêu gọi ta phải bỏ đi mọi thù hận.  Nhưng lý do sâu xa nhất của sự ngần ngại dường như đến từ việc khó mà chấp nhận một ân huệ tuyệt đối được ban như không.  Nhưng khi thực sự lãnh nhận sự tha thứ ấy, ta sẽ cảm nghiệm được tâm tình khiêm nhường của Phê-rô:  Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa” (Gio-an 13:9).

-  William A. Barry, SJ, Seek My Face

 

 

Sự hiện diện của Chúa

Lạy Chúa Giê-su, khi cầu nguyện với Chúa hôm nay, con ý thức rằng con thường đến xin Chúa ban ân huệ.  Hôm nay con chỉ muốn được ở trong sự hiện diện của Chúa thôi.  Xin giúp tâm hồn con biết đáp lại tình yêu của Chúa.

 

Sự tự do

Lạy Thiên Chúa, Đấng tạo dựng con, Chúa đã ban cho con sự sống và sự tự do.  Nhờ tình yêu của Chúa mà con hiện diện trong thế giới này.  Xin cho con đừng khi nào lãnh nhận ơn sự sống một cách vô ích.  Xin cho con luôn biết tôn trọng sự sống của người khác.

 

Ý thức

Lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng Chúa đã ban cho con sự sống.  Xin Chúa dạy con biết chậm lại, biết thinh lặng mà vui hưởng những thú vui Chúa đã dựng nên cho con.  Xin cho con nhận ra vẻ đẹp chung quanh con:  kỳ quan của những ngọn núi cao, vẻ thinh lặng của mặt hồ, sự mong manh của một cánh hoa.  Con cần nhớ rằng tất cả những thứ này đều từ Chúa mà có.

 

Lời Chúa

Lời Chúa đến với chúng con qua Kinh Thánh.  Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con để con biết đáp lại giáo huấn của Tin Mừng.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Những cảm nghĩ nào đã dậy lên trong tôi khi tôi cầu nguyện và suy nghĩ về Lời Chúa?  Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang ngồi hoặc đứng cạnh tôi, rồi tôi mở lòng ra với Người.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những lúc Chúa và tôi đã cùng ở với nhau và về mọi ơn Chúa soi sáng cho tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

 

 

Tuần 26 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 27 tháng 10

Mát-thêu 21:28-32

 

Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho."29 Nó đáp: "Con không muốn đâu! " Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây! " nhưng rồi lại không đi.31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? " Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy."

 

*  Chúa đã chuẩn bị những điều trọng đại cho những kẻ Người tuyển chọn để thuộc về Người.  Nhưng khi những ân huệ này được thể hiện qua những người Chúa sai đến là các ngôn sứ, thì dân chúng lại chối từ.  Việc rao giảng của ông Gio-an Tẩy Giả chỉ là một thí dụ diển hình:  lời kêu gọi tin vào Thiên Chúa đã bị đồng bào ông từ chối, nhưng các gái điếm và những người thu thuế cho chính quyền Rô-ma thì lại đón nhận.

*  Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con nhớ những lời các ngôn sứ cảnh cáo về lòng kiêu căng.  Xin cho con đừng bao giờ xem thường lòng trung thành của Chúa dành cho con, khi con không tôn trọng thánh ý Chúa và quên đi tất cả những gì Chúa đã dạy và đã ban cho con.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 28 tháng 9

Lu-ca 9:46-50

 

Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất?47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình48 và nói với các ông: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất."49 Ông Gio-an lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy."50 Đức Giê-su bảo ông: "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta! "

 

*  Các môn đệ Chúa Giê-su ngay trước mặt Người cũng đã tỏ ra những dấu hiệu của tham vọng, khi họ tranh giành những địa vị quan trọng.  Chỉ có một điều đi ngược lại thứ kiêu căng này, đó là đức khiêm nhường.  Chúa Giê-su dùng tính lệ thuộc của trẻ em làm thí dụ.  Đi xa hơn, Chúa Giê-su lấy chính những đau khổ Người sẽ chịu để dạy các môn đệ những bài học căn bản, lập đi lập lại cùng một bài học.

*  Tôi có tự do, không vướng mắc bởi địa vị và ảnh hưởng trong cộng đồng không?  Tôi có lòng quảng đại để quý trọng việc Chúa làm nơi người khác không?  Tôi có tỏ ra kiên nhẫn với các Ki-tô hữu khác, như Chúa Giê-su đã tỏ ra kiên nhẫn với các môn đệ khi Người cố gắng chỉ vẽ cho họ một đường lối tốt hơn không?

_______________

 

Thứ Ba, ngày 29 tháng 9

Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en, Gáp-riên và Ra-pha-en

Gio-an 1:47-51

 

Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! "50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

 

*  Lạy Chúa Giê-su, khi thấy con đến với Chúa, Chúa sẽ nói gì?  Xin Chúa giúp con bắt chước ông Na-tha-na-en, có một tâm hồn không gian dối.  Ông là một con người chân thực:  ông hỏi thẳng Chúa Giê-su và đã triệt để sống theo xác quyết điều mình tin, việc này làm đẹp lòng Chúa Giê-su.

*  Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã tưởng thưởng ông Na-tha-na-en khi Chúa tỏ mình ra và thân mật với ông ở một cấp độ mới.  Xin Chúa kiên nhẫn với con và ban cho con “được nhận ra Chúa rõ ràng hơn, yêu mến Chúa tha thiết hơn và theo sát Chúa hơn”, như lời nguyện của thánh Inhaxiô Loyola đã dạy con.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 30 tháng 9

Lễ thánh Giêrônimô, linh mục và tiến sĩ Hội Thánh

Lu-ca 9:57-62

 

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."59 Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi! " Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã."60 Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã."62 Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

 

*  Theo đoạn Tin Mừng thánh Lu-ca, người ta ngưỡng mộ Chúa Giê-su nên họ đã đến với Người và nói:  “Tôi xin theo Thầy”.  Nhưng họ lại có những mối quan ngại và muốn trước tiên cần giải quyết đã.  Chúa Giê-su hỏi họ xem việc đi theo Người thực sự nghĩa là gì.  Người không có chỗ tựa đầu.  Cuộc sống Người là một con đường không thể đoán trước và hoạch định để bảo đảm được yên ổn, giàu sang hoặc thoải mái.

*  Vậy chúng ta được gợi ý như thế nào do thánh Giêrônimô khi ngài hoàn toàn phó thác trước lời Chúa Giê-su kêu gọi?  Khi chết, chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào như thế nữa.  Nhưng hiện giờ, chúng ta có thể phó thác cho Chúa Giê-su ở mức độ nào?  Những lo lắng thực tiễn về gia đình và công ăn việc làm là một lối sống hay là một trở ngại ngăn cản ta theo Chúa?  Chúng ta có thể làm gương cho người khác bằng cách liên hệ với họ và bằng cách ta chu toàn những bổn phận hằng ngày không?  Hiện giờ chúng ta có trở nên giống như nhiều vị thánh đã theo Chúa Giê-su không?

_______________

 

Thứ Năm, ngày 1 tháng 10

Lễ thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ và tiến sĩ Hội Thánh

Lu-ca 10:1-12

 

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! "6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói:11 "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần."12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó."

 

*  Chúa Giê-su sai một nhóm lớn các môn đệ ra đi thi hành sứ mệnh trước khi Người tới, thì chắc chắn có những thử thách đang chờ đợi họ, có bao nhiêu người sẽ đón nhận họ.  Chúng ta đang có hình ảnh về một thế giới trong đó hòa bình thật bấp bênh và thiếu vắng yêu thương.  Vậy Chúa nói với bạn:  hãy làm những gì có thể để đem chữa lành, ủi an, hòa bình và hòa thuận đến với mọi người.

*  Để giúp bành trướng Nước Thiên Chúa, Chúa Giê-su lựa chọn lệ thuộc vào tài năng của những kẻ Người tuyển chọn.  Người sai chúng ta đi với con người chân thực của chúng ta.  Ngoài chút mạnh mẽ và đầy những yếu đuối, chúng ta mang theo một ít hành trang thôi.  Ơn bình an chúng ta có thể mang đến cho những ai tiếp đón ta sẽ quý hơn bất cứ cuộc trò chuyện ồn ào bên đường.  Lạy Chúa, xin ban cho con bình an và tinh thần thinh lặng này.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 10

Lễ các Thiên thần Hộ mệnh

Mát-thêu 18:1-5, 10

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? "2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.5 "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy… 10 "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

 

*  Trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su làm cho các môn đệ phải bối rối.  Người nêu ra những đức tính của trẻ em – sự vô tội, lòng khiêm nhường và thành thực – như là các dấu hiệu nói lên sự vĩ đại đích thực.  Quyền lực chính trị, kinh tế hoặc trí tuệ không phải là dấu hiệu nói lên sự vĩ đại đâu.  Chúa Giê-su khiến cho các môn đệ ngơ ngác khi Người bảo họ phải trở nên giống như trẻ em.  Vậy khi nhận thấy có điều gì đó không đúng, tôi có sẵn sàng lấy đức tính không sợ hãi của trẻ em để thách đố bạn bè, gia đình hoặc bạn làm cùng sở không?

*  Tâm hồn trong sáng và lòng chân thành đơn sơ của trẻ em khiến chúng ta phải chú ý và mỉm cười ngưỡng mộ.  Tôi dừng lại trong thinh lặng để suy nghĩ về sự cao cả đích thực nơi một em nhỏ và cầu nguyện cho những người đang chăm sóc con cái họ.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 3 tháng 10

Lu-ca 10:17-24

 

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con."18 Đức Giê-su bảo các ông: "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống.19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời."21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.22 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho."23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."

 

*  Bảy mươi môn đệ của Chúa Giê-su trở về, hớn hở vui mừng.  Sứ mệnh đem bình an và hòa giải đến cho người khác đã vượt thắng được mọi thù ghét và sự dữ.  Nhưng Chúa Giê-su nhắc nhở các môn đệ rằng quyền lực đang hoạt động nơi họ là do tình yêu Chúa Cha yêu thương họ.  Rồi Chúa đưa họ vào quỹ đạo Thiên Chúa của Người:  “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!”

*  Mục đích khi chúng ta chia sẻ con người và tài năng là để người khác được chữa lành.  Rồi trong chính hành động quảng đại thường chúng ta không để ý, chúng ta bước vào thần tính của bản chất con người chúng ta.  Một thời gian ngắn tôi sống trong cảm nghiệm của một người hay của một nhóm khi sự hiện diện của tôi là tích cực và hữu ích.  Vậy tôi cảm thấy thế nào sau kinh nghiệm ấy?  Tôi có ý thức những tài năng của tôi là từ một nguồn mạch ở xa tôi mà đến không?  Tin rằng Thiên Chúa là nguồn mạch của tất cả con người tôi thật không dễ dàng.  Tôi cầu xin biết ý thức sâu xa hơn về mầu nhiệm tôi thuộc về Đấng nào.        

 

 

 

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space