TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 4 – 10 tháng 10 năm 2020)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Bạn có nhớ bạn đã phản ứng thế nào khi thoạt nghe nói ở thiên đàng ta được hưởng nhan thánh Chúa không?  Bạn có thể tự hỏi “Hưởng nhan thánh Chúa là gì?”  Khi người ta giải thích rằng phúc vinh hiển có nghĩa là được nhìn thấy và hưởng mặt Chúa đời đời, bạn có nghĩ rằng nếu chẳng làm gì khác nữa thì thật là chán không?  Nghiêm chỉnh trước mặt Chúa, nếu bạn nghĩ như vậy, có lẽ cũng giống như tôi, bạn sẽ giữ những ý nghĩ ấy cho riêng mình chứ không dám nói ra đâu.  Tóm lại, thiên đàng còn xa lắm, nhưng còn rất nhiều điều phải làm phải thấy ở trên đời này.  Việc hưởng nhan thánh Chúa có là gì đi nữa thì cứ mặc kệ nó.

-  William A. Barry, SJ. God’s Passionate Desire

 

Sự hiện diện của Chúa

Chúa phán:  “Ta đứng trước cửa và gõ”.  Thực là một ân huệ tuyệt vời vì được Chúa muôn loài ước ao đến với tôi.  Tôi đón mừng sự hiện diện của Người.

 

Sự tự do

Mọi sự đều có thể rút ra từ nơi tôi một tình yêu và sức sống đầy đủ hơn.  Tuy nhiên mọi ước muốn của tôi lại bị cố định và ràng buộc với những ảo tưởng sẽ được thực hiện.  Vậy tôi xin Chúa sắp đặt những ước muốn của tôi cho đúng trật tự, nhờ sự tự do của tôi và trong một nhịp hài hòa phong phú.

 

Ý thức

Ý thức về điều gì có nghĩa là cảnh giác về điều ấy.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp con nhớ rằng chính Chúa đã ban cho con sự sống.  Con cảm tạ Chúa về ơn sự sống này.  Xin Chúa dạy con chậm chậm lại, biết thinh lặng và tận hưởng những thú vui Chúa đã tạo dựng cho con.  Ý thức vẻ đẹp chung quanh con:  sự kỳ diệu của núi non, mặt hồ không gợn sóng, cánh hoa yếu mềm.  Con cần nhớ rằng tất cả những điều này đều do Chúa mà có.

 

Lời Chúa

Tôi đọc chậm chậm Lời Chúa vài ba lần, rồi lắng nghe điều Chúa nói với tôi.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để ban sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Những cảm nghĩ nào đã dậy lên trong tâm hồn tôi khi tôi cầu nguyện và suy nghĩ Lời Chúa?  Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi bên cạnh tôi, rồi tôi mở lòng cho Chúa.

 

Kết thúc

Tôi cám ơn Chúa về những lúc Chúa và tôi cùng ở với nhau và về những ơn Người soi sáng giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

Tuần 27 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 4 tháng 10

Mát-thêu 21:33-43

 

Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta."38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! "39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? "41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông."42 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

 

*  Dụ ngôn đã rõ ràng.  Các người thuê đất không chịu trả tiền hoa lợi cho ông chủ.  Những người đầy tớ được sai đến thu tiền thì bị đánh đập.  Con trai của ông chủ bị họ giết.  Chúng ta đều hiểu rằng câu chuyện không kết thúc tốt đẹp cho những kẻ thuê đất.  Nhưng Chúa Giê-su còn quảng diễn thêm.  Những thợ xây nhà sẽ chối bỏ chính viên đá góc tường.

*  Trình thuật về cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-su đều là tâm điểm của các sách Tin Mừng Nhất lãm Mát-thêu, Mác-cô và Lu-ca.  Dụ ngôn này hé mở cho chúng ta thấy:  “Đây là việc Chúa làm, thật diệu kỳ trước mắt chúng ta”.  Có thể tôi không có một ông chủ đất.  Nhưng ai là ông chủ đất của cuộc đời tôi?

_______________

 

Thứ Hai, ngày 5 tháng 10

Lu-ca 10:25-37

 

Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? "27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình."28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống."29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi? "30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác."36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? "37 Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."

 

*  Có lẽ đây là một dụ ngôn cảm động nhất trong sách Tin Mừng.  Tại sao vậy?  Vì nó đi vào tận căn những định kiến của thế giới này.  Bạn hãy nhớ là trong thời Chúa Giê-su, người Do-thái và người Sa-ma-ri khinh miệt nhau.  Nhưng bất kể người ta theo tôn giáo nào hoặc vô tôn giáo thì họ vẫn có thể tìm thấy ngay chân lý trong câu chuyện này.

*  Khi người ta hỏi Chúa Giê-su “Ai là người thân cận của tôi?”, Chúa đã không trả lời bằng cách định nghĩa, những bằng cách kể một câu chuyện.  Đoạn Tin Mừng tuyệt vời này cho thấy câu trả lời phải xuất phát từ trái tim chứ không phải từ óc suy nghĩ.  Khi cầu nguyện, tôi có thể xin Chúa giúp tôi nhờ trái tim mà nhận thức được đâu là con đường Chúa dẫn tôi đi.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 6 tháng 10

Lu-ca 10:38-42

 

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! "41 Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."

 

*  Có thể Chúa Giê-su ưa thích việc chiêm niệm hơn là hành động, khen cô Ma-ri-a và phê bình cô Mác-ta.  Tuy nhiên Chúa không thể bảo chúng ta cứ yên tâm ngồi đấy mà lắng nghe lời Người, vì Người luôn nhấn mạnh rằng lắng nghe đích thực có nghĩa là phải thực hành lời Chúa.  Điều Chúa muốn nhắc nhở cô Mác-ta là cô quá lo lắng và bị chi phối bởi nhiều sự nên không thực sự lắng nghe Người.  Vậy tôi có đáng cho Chúa khiển trách như vậy không?  Tôi cầu xin có được tâm hồn thanh khiết, chỉ chú ý vào những gì là vững bền mà thôi.

*  Chúa Giê-su quan tâm về cô Mác-ta vì cô chất lên mình những gì không cần thiết.  Chúa không muốn cô phải lo lắng quá nhiều.  Bạn hãy tưởng tượng Chúa Giê-su đang gọi tên bạn – gọi hai lần và dịu dàng.  Điều này sẽ nói gì với bạn?

_______________

 

Thứ Tư, ngày 7 tháng 10

Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi

Lu-ca 11:1-4

 

Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông."2 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến,3 xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy;4 xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."

 

*  Khi một môn đệ xin Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa nhập thể, Đấng gần gũi Chúa Cha nhất, dạy cho họ những lời của kinh nguyện đích thực, Chúa đã đáp lại bằng những điều chúng ta gọi là Kinh Lạy Cha.  Vậy hôm nay bạn hãy lấy một câu trong kinh nguyện này mà suy niệm.

*  Tha thứ cho người khác dù chỉ những điều tổn thương nho nhỏ cũng thật là khó khăn.  Nói chi đến những tổn thương về công lý, lạm dụng, bỏ bê… thì sao?  Chúa Giê-su khích lệ chúng ta hãy suy nghĩ về những điều ấy trong kinh nguyện này.  Bước đầu tiên tiến tới việc tha thứ là hãy cầu nguyện cho người ta, cả khi chúng ta không thể nói với người ấy hoặc nghĩ tốt về họ.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 8 tháng 10

Lu-ca 11:5-13

Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả";7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.?8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? "

*  Chúa Giê-su muốn tôi phải kiên trì khi cầu xin và Người nói Người sẽ ban cho tôi điều tôi cần, nhưng không phải luôn là điều tôi muốn.  Tôi xin Chúa Giê-su dẫn dắt tôi để tôi biết được sự khác biệt giữa hai điều ấy.

*  Có thể chúng ta đã cầu nguyện cho mình và cho người khác từ nhiều năm rồi, nên bây giờ tôi thấy mệt mỏi.  Thiên Chúa luôn nhậm lời chúng ta cầu xin, nhưng không phải luôn luôn theo ý chúng ta.  Lạy Chúa, khi con cầu nguyện và cầu nguyện, con nhận được gì nơi Chúa?  Sự hiện diện của Chúa?  Sự hiểu biết của con?  Lòng cảm thông của con?

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 10

Lu-ca 11:15-26

Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ."16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.23 "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.24 "Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi."25 Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi.26 Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước."

*  Không tin và chối bỏ là những điểm nổi cộm trong bài Tin Mừng hôm nay.  Dân chúng thời Chúa Giê-su không nhìn nhận những việc tốt Chúa làm là nhờ quyền năng của Thiên Chúa.  Chúa Giê-su biện hộ cho mình rất giản dị:  ma quỷ không thể bị hủy diệt bởi ma quỷ.  Nhưng điều thiện thắng điều ác.  Ma quỷ làm cho người tốt bị tê liệt.

*  Tin vào quyền năng Thiên Chúa có nghĩa là chúng ta tin có Đấng quyền năng và đầy yêu thương ở giữa những biến cố của cuộc đời chúng ta cũng như của toàn thế giới.  Tôi ngừng lại một chút để cầu nguyện cho thế giới và ca ngợi Chúa về những sự tốt lành từ Thiên Chúa mà đến.

_______________

 

Thứ Bẩy, ngày 10 tháng 10

Lu-ca 11:27-28

 

Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! "28 Nhưng Người

đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."

 

*  Người phụ nữ trong đám dân chúng quý trọng những điều Chúa Giê-su đã nói nên bà ca tụng và tôn vinh mẹ của Người.  Đáp lại, Chúa Giê-su xin bà hãy nghĩ tới những người đang lắng nghe và thực hành Lời Chúa mà khen ngợi họ.  Bạn hãy làm điều họ làm thay vì hoan hô điều họ nói.  Trong văn hóa ngày nay, chúng ta thường gặp những từ FollowLike trong truyền thông điện toán.  Tôi có bị cám dỗ chỉ biết chia sẻ ý kiến thay vì thực hành điều mình tin hay không?

*  Tôi đã tốn bao nhiêu thì giờ cho những chuyện vô nghĩa, và đã dành bao nhiêu thì giờ cho những gì là ý nghĩa?  Tôi nhận thấy sự khác biệt giữa hai chuyện này như thế nào?

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space