TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 11 – 17 tháng 10 năm 2020)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Bạn nghĩ thế nào về con người cứ nhất định sống cuộc đời Ki-tô hữu tầm thường, chứ đừng nói là hoàn hảo, thí dụ một phụ nữ vừa đi làm sở, vừa làm vợ và làm mẹ, đang hết sức cố gắng để công việc sở được đàng hoàng và chu toàn những bổn phận gia đình?  Một người như thế đã cảm thấy vui và bình an trong sự hiện diện của Chúa rồi bà đi cầu nguyện.  Tuy nhiên không bao lâu bà cảm thấy lo lắng, thấy mình như quá kiêu hãnh chờ Chúa nói với mình và thấy việc dành thì giờ để cầu nguyện như vậy là uổng phí quá.  Bà tự nhủ:  “Thế này thì quá đáng đối với những người như tôi”.  Giờ đây dường như Chúa ở xa rồi.  Thánh Inhaxiô dạy rằng những cảm nghiệm tích cực thì từ Chúa mà đến, hoặc thần khí tốt thì muốn lôi kéo bà tới tình bạn;  trái lại, những tư tưởng khuấy động thì đến từ thần khí xấu hoặc từ những sợ hãi của bà đối với sự gần gũi Thiên Chúa.

-  William A. Barry, SJ, Here’s My Heart, Here’s My Hand

 

Sự hiện diện của Chúa

Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con đến với Chúa, khao khát sự hiện diện của Chúa.  Con muốn yêu mến Chúa như Chúa yêu thương con.  Mong đừng có điều gì ngăn cách con với Chúa.

 

Sự tự do

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được tinh thần tự do.  Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con, để con được vui sống trong tình yêu Chúa.

 

Ý thức

Tôi đang ở đâu với Chúa?  Với người khác?

 

Lời Chúa

Lời Chúa đến với chúng con qua Kinh Thánh.  Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm hồn con để con biết đáp lại những giáo huấn Tin Mừng.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lời Chúa đánh động tâm hồn tôi thế nào?  Lời Chúa làm cho tôi lạnh lẽo?

Lời Chúa đã an ủi tôi hay thúc đẩy tôi hành động một cách mới mẻ?

Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi cạnh tôi;  tôi chia sẻ cảm nghĩ của tôi với Người.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những lúc Chúa và tôi đã ở với nhau và về những ơn Người soi sáng giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

Tuần 28 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 11 tháng 10

Mát-thêu 22:1-14

 

Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:2 "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! "5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn,6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới."10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.11 "Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới,12 mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? " Người ấy câm miệng không nói được gì.13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít."

 

*  Chúa mời gọi chúng ta đến với Người, không phải vì chúng ta xứng đáng hay do những cố gắng của chúng ta, nhưng để Người quảng đại chia sẻ sự sống của Người với chúng ta.  Giờ cầu nguyện này là phần đáp lại của tôi:  tôi hết lòng dâng giờ cầu nguyện này cho Chúa.

*  “Áo cưới” tôi đang mặc là sự ý thức chỗ đứng của tôi trước mặt Chúa.  Tôi cầu xin cho tôi biết khiêm nhường, ý thức mình thực sự được chúc phúc và thêm lòng tin tưởng khi tôi đáp lại Thánh Thần Chúa trong đời tôi.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 12 tháng 10

Lu-ca 11:29-32

 

Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

 

*  Dân thành Ni-ni-vê sám hối do cảm động trước dấu chỉ ngôn sứ Giô-na mà họ nhận ra đó là lời chân thật của Thiên Chúa.  Sau này Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian như dấu chỉ cuối cùng nói lên tình yêu Thiên Chúa yêu thương chúng ta.

*  Lạy Chúa Giê-su, Chúa là dấu chỉ tối cao trên mọi dấu chỉ.  Những ai đi tìm Chúa qua mọi dấu chỉ đã không thực sự thấy Chúa.  Nhưng trong Chúa, con tìm thấy mọi sự con cần, để hoàn toàn làm con người và để gặp được thân phận của con với Chúa.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 13 tháng 10

Lu-ca 11:37-41

 

Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.40 Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

 

*  Đồng ý với những mong đợi của người khác có thể là việc dễ dàng.  Sở dĩ ta không đồng ý được là vì không phát huy đời sống nội tâm của ta.  Vậy tôi xin Chúa Giê-su ban cho tôi ơn tự do nội tâm, để nhờ vậy có được sự phán đoán đúng đắn.

*  Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng sự thánh thiện mang tính cách toàn diện và nguyên vẹn;  chúng ta được mời gọi làm một phần nhỏ trong sự toàn diện đó mà vẫn không xung khắc mạnh với những phần nhỏ khác.  Tôi giãi bày hoàn toàn và cởi mở cuộc sống tôi trước mặt Chúa, cầu xin cho mọi phân rẽ trong tôi được chữa lành, nghĩa là cho tôi được lành mạnh.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 14 tháng 10

Lu-ca 11:42-46

 

Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.43 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng.44 Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay."45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa! "46 Đức Giê-su nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.

 

*  Nhiều người có quyền hành đã sử dụng địa vị để đòi hỏi người khác phải nhìn nhận địa vị của họ và đồng ý với những kế hoạch của họ trong từng chi tiết.  Những gì có thể thiếu vắng chính là những hành động chủ yếu của thuật lãnh đạo:  thí dụ nhận ra được nhu cầu của những người chúng ta chăm sóc và phục vụ họ vì chúng ta có khả năng làm được như vậy.  Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi xét xem mình sử dụng như thế nào mọi quyền lực mình có để phục vụ người khác.

*  Chúa Giê-su đã thấy đám Pha-ri-sêu và kinh sư là những kẻ chỉ lo cho cá nhân họ và biết họ là những kẻ tham lam.  Họ chú ý đến bề ngoài và coi thường đời sống tinh thần.  Cuộc sống không phải chỉ là làm đẹp và xun xoe quảng cáo, cũng không phải được đo lường bằng thái độ đồng ý và chấp thuận.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 15 tháng 10

Lễ thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ và tiến sĩ Hội Thánh

Lu-ca 11:47-54

 

"Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.49 "Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia.50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa,51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.52 "Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản."53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện,54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.

 

*  Xã hội hiện nay, đặc biệt ở Tây phương, hầu hết đã như chống đối tôn giáo chính thức và việc loan báo Tin Mừng.  Tại nhiều nơi, nếu đức tin vào những niềm tin tôn giáo đã mất thì lòng yêu thương và chăm sóc anh chị em sẽ đi về đâu?  Liệu có nguy cơ chúng ta đang bước vào một thế giới thiếu tình yêu nhưng lại đầy mưu mô chính trị của các kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu không?

*  Nhiều ngôn sứ trước thời Chúa Giê-su đã bị giết vì nói sự thật;  đây cũng sẽ là số phận của Chúa Giê-su.  Thực là sự tự do hoàn toàn khi chúng ta mở lòng đón nhận chân lý mà không bị sa lầy trong những định kiến của ta.  Tôi cầu xin Chúa ban cho tôi sự yên ổn trong mối tương quan với Người để giúp tôi có tinh thần cởi mở hơn nữa.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 10

Lu-ca 12:1-7

 

Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: "Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả.2 Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.3 Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.4 "Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa.5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy.6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

 

*  Tin Mừng Lu-ca tiếp tục cho thấy sự căng thẳng đã tăng thêm và việc chống đối Chúa Giê-su đã mạnh mẽ hơn khi Chúa lên đường đi Giê-ru-sa-lem.  Bất cứ ai theo Chúa đều phải chú ý và sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì.

*  Những người đang đau khổ hoặc sống bên lề xã hội có lẽ không biết rằng họ còn “đáng giá hơn nhiều chim sẻ”.  Tin rằng hằng triệu người đang chịu những thử thách của nạn bất công trên thế giới sẽ tìm được sự an ủi trong cuộc sống mai sau, đó là một bước nhảy vọt đức tin.  Vậy tôi có tin điều này không?  Tôi có chăm sóc cho những con chim sẻ và những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của những người tôi quen biết không?  Tôi có thể biểu lộ việc chăm sóc này thế nào?

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 10

Lễ thánh Inhaxiô Antiokia, giám mục và tử đạo

Lu-ca 12:8-12

 

"Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.10 "Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.11 "Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì,12 vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói."

 

*  Chắc chắn có điều không ổn về một người lang thang qua rừng hoa, cánh đồng xanh và nhìn ngắm núi cao, rồi lại chửi rủa, xúc phạm đến thiên nhiên.  Vẻ đẹp của thế giới chỉ là một tia sáng nhỏ của tất cả ánh sáng kim cương đến từ Chúa Thánh Thần.  Bạn hãy nhìn ngắm các vì sao.  Hãy lướt qua những hình ảnh của giải ngân hà.  Hãy nghĩ đến những tư tưởng sáng ngời và những tài năng khó tin được của loài người.  Những soi sáng trong những lúc tăm tối đang luân lưu để đổi mới chúng ta.  Tất cả những điều này đều là những mặt phản chiếu Chúa Thánh Thần.

*  Không những Chúa Giê-su hứa sẽ luôn hiện diện trong cuộc đời các tín hữu, nhưng Người còn hứa sẽ ban sự giúp đỡ và ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, đặc biệt trong những lúc họ gặp khốn khó.  Vậy tôi cảm thấy thế nào khi tôi phải luôn luôn cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ?

 

   


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space