KHÔNG GIAN THÁNH THIỆN – Tập sách cầu nguyện 2021

Do các Tu sĩ dòng Tên Ai-len biên soạn

 

Chuyển ngữ:  Lm. Đa-minh Trần đình Nhi

__________

 

Cách sử dụng Tập sách cầu nguyện này

 

Quý vị thân mến,

        Đây là tập sách giúp cầu nguyện theo phương pháp của thánh Inhaxiô Loyôla, vị sáng lập dòng Chúa Giê-su, cũng thường gọi là Dòng Tên.  Các bài cầu nguyện được các Tu sĩ dòng Tên thuộc nước Ai-len soạn, dựa trên bài đọc Tin Mừng của Thánh lễ từng ngày mỗi tuần lễ trong Năm Phụng vụ.  Tuy nhiên, để giúp chúng ta suy niệm và cầu nguyện hữu hiệu, mỗi tuần đều bắt đầu bằng một đoạn giới thiệu chủ đề Lời Chúa trong tuần, tức là Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần;  đây cũng là ơn xin của chúng ta mỗi lần cầu nguyện.  Tiếp theo là phần chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe Lời Chúa:  Bước đầu tiên là “Sự hiện diện của Chúa” giúp chúng ta thực sự đặt mình trong sự hiện diện của Chúa;  bước thứ hai, “Sự tự do” là trạng thái của tâm hồn thoát khỏi mọi lo lắng bận bịu để chúng ta có thể kết hiệp với Chúa dễ dàng hơn, và bước thứ ba, “Ý thức” là nhìn nhận sự can thiệp của Chúa vào cuộc sống chúng ta trong quá khứ cũng như hiện tại, nhờ đó chúng ta có thể biết được Chúa muốn nói gì với ta qua sứ điệp Lời Chúa hôm nay.  Sau phần chuẩn bị tâm hồn là Lắng nghe “Lời Chúa”, chúng ta đọc chậm bài Tin Mừng (kèm theo sẵn), trong tâm tình cầu nguyện.  Theo sau bài Tin Mừng là vài điểm gợi ý để giúp chúng ta suy niệm.  Sử dụng những điểm gợi ý này là tùy chúng ta muốn hoặc thấy cần thiết mà thôi.  Tiếp theo phần suy niệm là phần “Tâm sự với Chúa” để chúng ta trải lòng ra với Chúa.  Sau cùng là phần “Kết thúc”, có thể là kinh Sáng Danh hoặc lời nguyện riêng của chúng ta.  Xin quý vị theo tiến trình này mỗi ngày trong giờ cầu nguyện của quý vị.