TUẦN II MÙA CHAY  (Ngày 28 tháng 2 – 6 tháng 3 năm 2021)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Nhiều năm trước đây khi người ta nói với chúng ta về những rủi ro của nạn nghiện rượu tại các trường trung học, chúng ta có hình ảnh một người nhút nhát, sợ sệt đã phải nốc rượu vào để lấy can đảm mà giao tiếp với người khác.  Những năm sau đó, tôi đã hiểu được sự tai hại đối với kẻ phải ẩn mặt đằng sau sự nghiện ngập.  Công việc phục hồi là phải gặp con người mà bạn cảm thấy họ không xứng đáng được người khác chú ý tới và phải yêu thương đem họ trở lại sự toàn vẹn và phẩm giá con người.

        Những cuộc nói chuyện với các học sinh đã khiến tôi ý thức rằng những nghiện ngập ngày nay thì tinh tế hơn nhiều.  Các học sinh nói với tôi là các em càng lúc càng sống dưới áp lực phải tung ra hình ảnh về chính họ làm sao cho xã hội chấp nhận họ, rồi cũng như người nghiện rượu, họ thường thấy chính mình lại đàn áp con người thực của mình.

        Theo cái nhìn này, một chân lý các học sinh thấy biểu hiện khi tôi chia sẻ với các em, đó là chân lý nói về ảnh hưởng của những sản phẩm công nghệ thông tin hiện đại.  Những sản phẩm này sản sinh ra một thứ chủ nghĩa tự kiêu mới tạo nên những con người ngày càng dễ đổ vỡ hơn.  Sự bất an trong tính dễ đổ vỡ này có nghĩa là người ta cứ tìm cách để được nhìn nhận do những tác nhân nông cạn chỉ có thể chống đỡ cho chúng ta khi nào chúng ta cần đến họ hơn mà thôi.

        Quả là khó để Thiên Chúa can thiệp khi Người chỉ muốn thấy con người thực của chúng ta.  Lập đi lập lại trong Tin Mừng, nhờ Con của Người, Chúa Cha kêu gọi người ta bỏ sự giả dối để đến với chân lý.  Chúa Cha dễ dãi hơn nhiều đối với con người đích thực là con người đang phấn đấu.  Nơi Người chứa đựng cả một biển rộng tha thứ và am hiểu dành cho họ.  Đối với con người giả dối thì Chúa Cha không làm gì được đâu.  Vậy chúng ta hãy cố gắng dựng nên hình ảnh bình thường về bản thân để ta có thể là một “hình ảnh” chấp nhận được đối với những ai thực sự không quan trọng.  Giống như mẹ tôi thường nói:  “Này con, đó là hoàn toàn giả tạo”. Chính con người đích thực và sâu thẳm của chúng ta mới là quan trọng và vô cùng đáng yêu.

-  Alan Hilliard, Dipping into Lent

 

Sự hiện diện của Chúa

Tôi nhắc nhở mình rằng đang khi tôi ngồi đây, thì Chúa âu yếm nhìn tôi và gìn giữ tôi được hiện hữu.  Tôi dừng lại một chút để suy nghĩ về điều này.

 

Sự tự do

“Có rất ít người ý thức được điều Chúa muốn làm cho họ nếu họ phó thác mình trong tay Người và để cho ân sủng Người uốn nắn họ” (thánh Inhaxiô).  Tôi xin ơn biết hoàn toàn phó thác cho tình yêu Thiên Chúa.

 

Ý thức

Tôi cảm nhận được đâu là niềm hy vọng, khích lệ và phát triển trong đời tôi?  Nhìn lại quá khứ mấy tháng qua, tôi có thể nhận ra những gì đã sinh hoa trái tốt và tôi quyết định trong tương lai sẽ dành thì giờ và không gian cho những lãnh vực ấy.

 

Lời Chúa

Lạy Chúa Giê-su, Chúa trở nên người phàm để cảm thông với con.  Chúa đã bước đi và làm việc trên trái đất này.  Chúa đã chịu đựng cái nóng bức và vật lộn với giá lạnh.  Tất cả thì giờ của Chúa trên trần gian này là để chăm sóc nhân loại. Chúa đã chữa lành kẻ yếu đau bệnh tật, Chúa đã cho kẻ chết sống lại.  Nhưng quan trọng nhất, Chúa đã cứu con khỏi chết.

(Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Điều gì khuấy động trong tôi khi tôi cầu nguyện?  Tôi được an ủi, bối rối hay lạnh nhạt?  Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su ở bên cạnh và tôi chia sẻ cảm nghĩ của tôi với Người.

 

Kết thúc

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có và đời đời chẳng cùng.  A-men.

 

Tuần II mùa Chay

 

Chúa Nhật, ngày 28 tháng 2

Mác-cô 9:2-10

 

Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.

 

*  Ông Phê-rô vui mừng và kinh ngạc kêu lên:  “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!”  Đây là cách chúng ta chắc chắn hiểu được thế nào là cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa, tức là trong sự kinh ngạc và vui mừng, tạo vật dâng lời tôn vinh giữa sự hiện diện của Đấng Tạo Dựng.  Rất thường là chúng ta lướt trên mặt địa cầu đang quay tít này, nhưng không bao giờ lắng nghe tiếng đập con tim của nó.  Chúng ta nhìn vào sâu thẳm của vũ trụ, nhưng không khi nào nghe được tiếng ca hát của các vì sao.

*  Khi nào tôi đã ngừng ca hát và làm thành cung điệu dâng kính Chúa bằng tâm hồn tôi, hoặc ngừng vỗ tay hay vang lời tung hô Chúa?

_______________

 

Thứ Hai, ngày 1 tháng 3

Lu-ca 6:36-38

 

"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."

 

*  Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy là con người như Thiên Chúa muốn, không hơn không kém!  Chúa không hù dọa chúng ta hoặc làm cho ta nản chí bởi lời mời gọi lớn lao, nhưng Người muốn ta hãy ngưỡng mộ nhìn vào khả năng yêu thương vô biên của Thiên Chúa.  Với bản tính nhân loại, chúng ta không vô hạn, nhưng chúng ta được kêu gọi đến với tình yêu và niềm hy vọng vĩ đại.  Lời mời gọi gửi tới con người đích thực ấy của chúng ta, nhưng lại kêu gọi ta bước vào sự sống của Thiên Chúa.

*  Xét đoán, lên án và thiếu lòng tha thứ, tất cả đều cản trở và ràng buộc tinh thần.  Lạy Chúa, xin giúp con sống quảng đại, không là ép buộc phải cho đi bất cứ điều gì nơi con mà là chia sẻ hoàn toàn những gì Chúa ban cho con.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 2 tháng 3

Mát-thêu 23:1-12

 

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

 

*  Mặc dù nội dung đoạn Tin Mừng này phản ánh những mâu thuẫn trong Giáo Hội sơ khai giữa Ki-tô hữu và những người Do-thái do nhóm Pha-ri-sêu lãnh đạo, nhưng chắc chắn những thái độ mãnh liệt tố cáo Chúa Giê-su của người Pha-ri-sêu đã trở lại.  Việc họ tố cáo Chúa là dấu chỉ cho thấy họ đã bị sói mòn đối với tôn giáo đích thực khi họ không đặt ưu tiên cho lợi ích và nhu cầu của con người.

*  Các môn đệ Chúa Giê-su không được nặng phần trình diễn tôn giáo, họ cũng không được tìm kiếm những danh xưng trọng vọng như “cha”, “thầy” và “ráp-bi”.  Thầy chúng ta là Thiên Chúa nên môn đệ đích thực chỉ phải học nơi Thiên Chúa mà thôi.  Tôi nghĩ đến những gì sẽ như vậy đối với tôi khi chọn chỗ rốt hết, khi thực lòng chấp nhận điều Chúa Giê-su nói về đức khiêm nhường.  Tôi bắt đầu cầu nguyện bằng cách khiêm nhường và chân thành xin Chúa giúp đỡ tôi.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 3 tháng 3

Mát-thêu 20:17-28

Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông:18 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người,19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy."20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy."22 Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi."23 Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được."24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."

 

*  Khi cầu nguyện chúng ta thường hay xin điều mình muốn.  Nhưng khi ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ thấy Chúa muốn điều gì đó cao cả hơn dành cho chúng ta.  Có thể rõ ràng là chúng ta phải bỏ đi những điều chúng ta cầu xin, nhưng chẳng mấy chốc chúng ta lại nhận ra rằng không có điều gì chúng ta thực sự muốn mà lại bị mất đi nơi Chúa đâu.

*  Chúa Giê-su rất sáng suốt về mối tương quan của Người với Chúa Cha;  Người biết Chúa Cha là Đấng nào và điều gì Người phải cho đi.  Lạy Chúa, xin giúp con biết rõ hơn những gì con phải làm và những gì con hãy để Chúa làm là tốt hơn hết.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 4 tháng 3

Lu-ca 16:19-31

 

"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!29 Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.31 Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."

 

*  Chúa Giê-su xin các người đang nghe Người giảng hãy mở mắt để nhận biết những điều chung quanh họ và mở tai đón nhận luật giản dị của Tin Mừng là hãy yêu thương tha nhân.

*  Cầu nguyện bằng câu chuyện này có thể thách đố chúng ta hãy chăm lo cho những người nghèo khổ bằng bất cứ cách nào có thể, để giúp cải thiện cuộc sống của những người nghèo.

*  Mọi người dù giàu hay nghèo cũng phải chết.  “Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác” (Thánh Vịnh 49:11).  Cái chết là điều không ai tránh khỏi.  Chúng ta chuẩn bị cho chỗ ở tương lai của mình ngay bây giờ bằng cách thực thi bác ái và kiên trì chịu đựng.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 3

Mát-thêu 21:33-43, 45-46

 

Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta."38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! "39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? "41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông."42 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi… 45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ.46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.

 

*  Một trong những khẳng định buồn nhất trong các sách Tin Mừng, đó là lời phỏng đoán ngây thơ của người cha:  “Chúng sẽ nể con ta”.  Tôi thực cảm thấy sợ hãi khi nghĩ điều gì sẻ xảy ra nếu như Chúa Giê-su đến với thế giới chúng ta hôm nay.  Sứ điệp của Người về Nước Thiên Chúa sẽ buộc Người phải trực tiếp chống đối với rất nhiều vương quốc khác. Người sẽ biến thành một kẻ thù cần phải diệt bỏ.

*  Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã bị chối bỏ và bị giết.  Nhưng Chúa không trả thù.  Trái lại, Chúa vẫn chữa lỗi cho những kẻ hành hạ Chúa, rồi nhờ tình yêu của Chúa, Chúa đã hòa giải mọi người với Thiên Chúa.  Chúa đã cho thấy thế nào là tình yêu Thiên Chúa.  Chúa yêu thương con hoàn toàn, bất kể con làm gì.  Xin cho con biết cầu chúc điều tốt lành cho người khác và cầu nguyện cho họ thay vì trả thù khi họ làm tổn thương con.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 3

Lu-ca 15:1-3, 11-32

 

Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: "Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. ..22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!31 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."

 

*  Dụ ngôn Đứa con hoang đàng cho con một hình ảnh về tình yêu bền vững của Thiên Chúa.  Lạy Chúa, Chúa cho con thấy Cha trên trời tỏ hiện qua hình ảnh con người chúng con.  Khi người cha ấy đón nhận đứa con đã mất, trong nước mắt và vui mừng, giết bê béo để ăn mừng, đem áo đẹp nhất mặc cho cậu và mở tiệc lớn, thì đó không phải là để làm vui lòng người khác, nhưng để nói lên nỗi vui sướng đầy tràn của chính ông vì con ông đã trở về.  Chúa cũng vui mừng vì con.

*  Một lần nữa Chúa lại hứa ban cho tôi ơn lành.  Tôi cầu xin cho mắt mình được mở ra để biết trân quí những gì Chúa đang làm trong đời sống tôi.     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2021