TUẦN II PHỤC SINH  (Ngày 11 – 17 tháng 4 năm 2021)   

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

        Cầu nguyện là một mầu nhiệm tuyệt vời.  Nhiều năm trước đây, cô giáo tiểu học đầu tiên của tôi đã nói với học sinh về mầu nhiệm này.  Bây giờ tôi không nhớ chính xác những lời của cô, nhưng tôi nhớ rất rõ ảnh hưởng do một số lời của cô đã có đối với tôi.  Chắc chắn cô đã giúp tôi xác định một cuộc hành trình đặc biệt với Chúa, đó là cầu nguyện.  Cô giáo đã dạy chúng tôi là chúng tôi có thể cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, điều mà tôi nhớ nhất, và tôi thấy lời dạy đó đã giúp ích lợi cho tôi nhiều nhất.  Người ta không cần phải luôn cầu nguyện cùng với người khác.  Người ta có thể cầu nguyện một mình và riêng tư (như Chúa Giê-su đã làm).

        Suốt nhiều năm việc cầu nguyện của tôi đã được gợi hứng do thánh ca, do một số hình ảnh thiên nhiên, do những đoạn Kinh Thánh và do những ngôi thánh đường đẹp.  Tôi cũng được thúc giục cầu nguyện nhờ những linh mục thánh thiện và khung cảnh con người chịu đau khổ.  Bất cứ điều gì nâng tâm hồn và trí khôn lên cùng Chúa thì chắc chắn đều là một nguồn suối cầu nguyện.  Do đó, thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giê-su mới viết về “việc nâng cao tâm hồn, một cái ngước nhìn lên Thiên Đàng, một tiếng kêu để nhận biết và yêu mến Chúa” trong những lúc cầu nguyện.

        Tôi đặc biệt liên kết tiếng đại phong cầm với lời kêu gọi cầu nguyện.  Hồi còn trẻ, tôi đã được phúc nghe thứ âm nhạc ấy trong một thánh đường Cát-minh ở phố Whitefriar tại Dublin, nơi cha tôi thường đưa tôi đến tham dự Thánh lễ.  Thiên nhiên, một con đường nhỏ bên bãi biển hoặc một bờ sông lặng lẽ, tất cả đều có thể đem chúng ta vượt trên những thực tại cuộc sống trần thế và có thể dẫn đến những hứng thú mới nhờ cầu nguyện.

-  Aideen Madden, The Sacred Heart Messenger

 

 

Sự hiện diện của Chúa

Lạy Chúa, hôm nay khi con đến với Chúa, xin Chúa cho tâm hồn con, toàn thể bản thân con được tràn đầy vẻ tuyệt vời của việc Chúa hiện diện.  Xin Chúa giúp con biết tiếp nhận Chúa khi con gạt qua một bên mọi lo lắng của thế gian này.  Xin Chúa cho tâm trí con được đầy tràn bình an của Chúa.

 

Sự tự do

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn thoát khỏi những quá khích của cuộc sống này.  Xin cho con đừng bị vướng mắc vào ham muốn giàu có.  Xin Chúa giữ tâm trí con được tự do để yêu mến và phụng sự Chúa.

 

Ý thức

Tôi đang sống giữa một mạng lưới những mối tương quan:  liên hệ với thiên nhiên, con người và Thiên Chúa.  Tôi tìm hiểu những liên hệ này, cảm tạ Chúa về sự sống tuôn trào qua những liên hệ ấy.  Một số liên hệ đã bị bóp méo và đổ vỡ;  tôi có thể cảm thấy hối tiếc, giận dự hoặc thất vọng.  Tôi xin Chúa ban ơn biết chấp nhận và ơn tha thứ.

 

Lời Chúa

Chúa nói với từng người chúng ta.  Tôi chú ý lắng nghe điều Người nói với tôi.  Bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh vài lần rồi hãy lắng nghe.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa Giê-su, Chúa nói với con qua những lời Tin Mừng.  Xin cho con biết đáp lại tiếng Chúa gọi hôm nay.  Xin Chúa dạy con nhận ra bàn tay Chúa đang hoạt động trong cuộc sống hằng ngày của con.

 

Kết thúc

Tôi cám ơn Chúa về những lúc Chúa và tôi đã cùng ở với nhau và về mọi ơn Người soi sáng giúp tôi hiểu đoạn Tin Mừng.

 

Tuần II Phục Sinh

Chúa Nhật Lòng Chúa Thương xót, ngày 11 tháng 4

Gio-an 20:19-31

 

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em."27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

 

*  Ông Tô-ma đặt tay vào những vết thương của Chúa Giê-su, rồi cảm nghiệm ấy khiến ông trước hết khẳng định thiên tính của Chúa Ki-tô:  “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”  Chúa Giê-su hoàn toàn là con người, hoàn toàn là Thiên Chúa.  Người đời đời là con người, đời đời là Thiên Chúa.  Nhân tính của Người được vinh hiển hệt như thiên tính của Người được nhân loại hóa.  Bản tính nhân loại của chúng ta sẽ vĩnh viễn ở trong Người;  bản tính Thiên Chúa của Người ngự trong chúng ta và sẽ ở lại với chúng ta cho đến ngày tận thế.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 12 tháng 4

Gio-an 3:1-8

 

Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái.2 Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: "Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy."3 Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên."4 Ông Ni-cô-đê-mô thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? "5 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.6 Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy."

 

*  Ông Ni-cô-đê-mô là một bậc thầy.  Khi Chúa Giê-su ráng dạy ông Ni-cô-đê-mô thì dường như ông không muốn học.  Cho đi là việc của Thiên Chúa, còn nhận lãnh là bổn phận chúng ta.  Vậy là một người học hỏi, tôi đã tiếp thu như thế nào?  Tôi có mở lòng ra không?  Đâu là những giới hạn và điều kiện tôi đặt ra?

_______________

Thứ Ba, ngày 13 tháng 4

Gio-an 3:7-15

 

Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy."9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? "10 Đức Giê-su đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy!11 Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi.12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? "13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

 

*  Giống như ông Ni-cô-đê-mô, tôi cũng thắc mắc “được sinh ra một lần nữa” nghĩa là gì.  Tôi xin Chúa Giê-su cắt nghĩa cho tôi hiểu.  Người bảo tôi rằng Người muốn tôi hãy hiện diện trong thế giới này một cách mới mẻ:  tôi phải bắt đầu lại.  Người muốn tôi phải sống cuộc sống đầy tràn Thánh Thần.  Tôi phải lắng nghe những thúc giục của Thánh Thần khi tôi chọn lựa.  Người bảo tôi nếu sống như thế, tôi sẽ trở nên “ánh sáng trần gian”!

_______________

 

Thứ Tư, ngày 14 tháng 4

Gio-an 3:16-21

 

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."

 

*  Thiên Chúa yêu thương thế gian, yêu thương mỗi người chúng ta, yêu thương tôi.  Đây là tất cả sứ điệp của Chúa Giê-su được biểu lộ qua những lời Người nói và thể hiện qua con người của Người, trực tiếp hay gián tiếp, trong toàn thể cuộc sống của Người.  Bản thân tôi có xác tín điều này không?

*  Chúng ta sống trong thế giới mới của Thiên Chúa khi chúng ta yêu thương, yêu thương tha nhân và yêu mến Chúa.  Cầu nguyện là đắm chìm trong mầu nhiệm được Chúa yêu thương.  Nhưng thời khắc cầu nguyện như chúng ta đang cầu nguyện bằng tài liệu Không gian Thánh thiện này sẽ đưa chúng ta vào “cõi trên cao”, tức thế giới tình yêu, mầu nhiệm và vững bền.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 15 tháng 4

Gio-an 3:31-36

 

Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người;32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người.33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật.34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy."

 

*  Lạy Chúa, khi nhìn Chúa, con cảm thấy mình quá trần tục.  Con bị sa lầy trong bùn nhơ, bận rộn với những lo lắng và ước ao nhỏ mọn.  Xin Chúa nâng con dậy:  xin tiếp tục giúp con nhớ rằng Chúa muốn con ở lại với Chúa trong lãnh vực thần linh mà Chúa đang cư ngụ.  Mọi sự đều trong tay Chúa, kể cả chính con, nên xin Chúa giúp con vững tin hơn vào Chúa và lời Chúa ban sự sống đời đời.  Xin cho con giống như Chúa và nói “lời Chúa” cho người khác.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 4

Gio-an 6:1-15

 

Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a.2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm.3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ.4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.

        5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? "6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.7 Ông Phi-líp-phê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút."8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người:9 "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! "10 Đức Giê-su nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi."13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian! "15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

 

*  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su làm phép lạ khiến bánh và cá hóa nhiều.  Dĩ nhiên đó là một biểu tượng của Bí tích Thánh Thể;  có những dấu hiệu chủ ý để nói lên điều ấy.  Biến cố này đáng ghi nhớ, nhưng ý nghĩa chỉ mờ nhạt nếu so sánh với những diệu kỳ của Bí tích Thánh Thể.  Vậy bạn hãy cố dành chút thì giờ nhìn xem khung cảnh, nói với những người tham dự biến cố và rút lấy những hoa trái cho bạn và đời sống bạn.

*  Tặng phẩm nhỏ mọn của một em bé đã nuôi sống dân chúng.  Những gì chúng ta dâng hiến, Thiên Chúa có thể làm thành vô cùng phong phú.  Những nỗ lực của chúng ta để sống trong tình yêu của Chúa và đi theo Người sẽ chẳng là gì nếu không có Người.  Chúng ta chẳng biết được những cố gắng của mình để yêu thương, giúp đỡ và hỗ trợ người khác sẽ mang lại kết quả thế nào đâu.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 4

Gio-an 6:16-21

 

Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ,17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông.18 Biển động, vì gió thổi mạnh.19 Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ.20 Nhưng Người bảo các ông: "Thầy đây mà, đừng sợ! "21 Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

 

*  Khung cảnh này cho chúng ta thấy thế nào là một vì Thiên Chúa!  Nguồn năng của chúng ta chẳng bao giờ đủ, nhưng Thiên Chúa thì nguồn năng của Người vô hạn, đủ để chúng ta làm những gì Chúa muốn.

*  Chúa Giê-su mặc khải Thiên Chúa của sự phong phú, nhưng bạn hãy lưu ý chủ tâm của Người là hướngvề những người nghèo và thiếu thốn chứ không phải làm cho người giàu được giàu thêm.  Chúa Giê-su cần chúng ta giúp để chăm sóc cho những người ở đáy xã hội nhân loại.  Đây cũng là chủ đề thông điệp Laudato Si’ của Đức Giáo hoàng Phanxicô. 

 

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2021