TUẦN III PHỤC SINH  (Ngày 18 – 24 tháng 4 năm 2021)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Hành động bảo vệ và phục hồi Địa Cầu trên toàn thế giới hiện nay đang được đẩy mạnh và hỗ trợ do Thánh Thần của Thiên Chúa, Đấng ban sự sống:  “Chúa Thánh Thần cúi xuống, thế giới liền được ấp ủ nhờ hơi thở ấm áp và này đây được chắp cánh bay cao” (G. M. Hopkins).  Nhân loại không cô độc đang khi chiến đấu cho một chính nghĩa vô vọng.  Tiếng nói ngôn sứ từ mọi phía hỗ trợ cho thời điểm độc đáo lịch sử của ân sủng và thách thức.  Chúng ta khám phá ra rằng những gì xem ra đã mất hoặc không thể phục hồi vẫn có thể được sống lại, tựa như công việc cứu vớt những loài bị diệt chủng và trồng rặng cây xanh qua suốt miền sa mạc Phi châu.  Sự khôn ngoan và năng động vô bờ của vũ trụ đã sắp đặt mọi sự vật như thế giờ đây đang nằm trong khả năng của chúng ta:  thế là chúng ta không còn phiêu dạt trong vũ trụ cô độc này, nhưng chìm ngập trong đại dương của năng lực Thiên Chúa không ai hiểu được.  Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể, phải cầu nguyện và chịu đau khổ rất nhiều, vì biết rằng quyền năng Thiên Chúa đang hoạt động trong chúng ta để thực hiện những công cuộc của Thiên Chúa vượt trên cả mọi niềm hy vọng và mơ ước của chúng ta (Ê-phê-xô 3:20).  Trong cuộc khủng hoảng toàn cầu, chúng ta cũng chứng kiến sự phát triển bất ngờ của cộng đồng nhân loại, cho dù nó cũng thật mong manh.  Dân chúng thuộc mọi tôn giáo và không ai chịu bắt tay vào chính nghĩa chung, điều này đi ngược với ước mong thầm lặng của Thiên Chúa, là tất cả chúng ta đều có thể hiệp nhất nên một trong sự hài hòa của vũ trụ (Gio-an 17:11).

          Kế hoạch Tạo dựng của Thiên Chúa vẫn vững chắc và đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể, kể luôn việc phục hồi cuộc Tạo dựng:  xem Công vụ Tông đồ 3:21.  Trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa phán một lời là vũ trụ được tạo thành.  Vậy cũng nhờ một lời Thiên Chúa phán là vũ trụ được tái tạo.  Thiên Chúa chúng ta là một Thiên Chúa cứu độ, tạo dựng và tái tạo, một Thiên Chúa của tình yêu vô hạn luôn chạnh lòng thương xót muôn loài.  Tình yêu luôn là yếu tố chính yếu trong mọi quyết định của Thiên Chúa đối với bước kế tiếp cho Hành tinh của chúng ta:  tình yêu này không thể kết thúc, nhưng sẽ được tỏ hiện khi Thiên Chúa “có toàn quyền trên muôn loài” (1 Cô-rin-tô 15:28;  Cô-lô-xê 3:11).

          Như giám mục Desmond Tutu nói:  “Chỉ Thiên Chúa mới biết điều gì là kế tiếp!”

-  Brian Grogan, SJ, Creation Walk:  The Amazing Story of a Small Blue Planet

 

Sự hiện diện của Chúa

Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con kêu cầu Chúa, nhưng không phải để xin ơn này ơn nọ.  Con chỉ muốn ở lại trong sự hiện diện của Chúa.  Xin cho tâm hồn con biết đáp lại tình yêu của Chúa.

 

Sự tự do

Lạy Chúa là Đấng dựng nên con, Chúa đã ban cho con sự sống và ơn tự do.  Nhờ tình yêu của Chúa, con được hiện hữu trong thế giới này.  Xin cho con đừng bao giờ lãnh nhận sự sống một cách vô ích.  Xin cho con luôn biết tôn trọng quyền sống của người khác.

 

Ý thức

Tôi tự hỏi hôm nay tôi thế nào.  Tôi có đặc biệt mệt mỏi, bị áp lực hoặc lo lắng không?  Nếu có, tôi có thể bỏ đi những ưu tư đang làm tôi khó chịu không?

 

Lời Chúa

Lời Chúa đến với chúng con qua Kinh Thánh.  Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, để con biết đáp lại những giáo huấn của Tin Mừng.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Tôi bắt đầu nói với Chúa Giê-su về đoạn Tin Mừng vừa đọc.  Phần nào đã đánh động tâm hồn tôi?  Có lẽ lời của một người bạn hoặc câu chuyện tôi vừa nghe sẽ gợi lên trong ý thức của tôi.  Nếu có, câu chuyện có soi sáng cho điều đoạn Kinh Thánh nói với tôi không?

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

Tuần III Phục Sinh

 

Chúa Nhật, ngày 18 tháng 4

Lu-ca 24:35-48

 

Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em! "37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma.38 Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây? "40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem.41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không? "42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng.43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm."45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

 

*  Chúng ta hãy nhìn các môn đệ, cảm nhận sự sợ hãi của họ và quan sát nỗi sợ hãi của họ biến thành niềm vui khi họ nhận ra quả thực Chúa đang ở giữa họ và có thân xác rõ ràng.  Bạn hãy chia sẻ cảm xúc của các môn đệ.  Bạn có nhận thức được cảm xúc của Chúa không?

*  Chúa Giê-su lập đi lập lại “qui luật thánh giá” như Người đã nói với các môn đệ trên đường Em-mau.  Rồi Người truyền cho họ hãy tiếp tục sứ mệnh của Người.  Khi lắng nghe các môn đệ nhận lãnh sứ mệnh, bạn cảm thấy gì?

_______________

 

Thứ Hai, ngày 19 tháng 4

Gio-an 6:22-29

 

Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi.23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn.24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người.25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? "26 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận."28 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? "29 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến."

 

*  Dân chúng đi theo Chúa Giê-su không phải vì họ hiểu được ý nghĩa việc Chúa hóa bánh và cá ra nhiều, nhưng vì họ đã được ăn no nê.  Họ đã không có lòng tin như Chúa đòi hỏi, vì họ đã không nhận ra dấu chỉ của phép lạ nên mới không hiểu được ý nghĩa của phép lạ.

*  Bạn có giải thích được thái độ của những kẻ theo Chúa Giê-su khi họ xuống thuyền sang bờ bên kia để được xem thấy phép lạ không?  Đặt mình trong khung cảnh đó, bạn nghĩ bạn sẽ phản ứng như thế nào?

_______________

 

Thứ Ba, ngày 20 tháng 4

Gio-an 6:30-35

 

Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời."32 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian."34 Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy."35 Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!

 

*  Dân chúng biết chắc họ muốn điều gì, biết rõ Thiên Chúa đã làm gì trong quá khứ;  họ đã có một định kiến nên giờ đây họ muốn coi Chúa Giê-su có hợp với định kiến ấy không.  Đôi khi chúng ta đến với Chúa Giê-su theo cùng cách thức như vậy, xin điều chúng ta cần, mong được đặc biệt nhậm lời.  Còn Chúa Giê-su thì muốn mở tâm hồn chúng ta ra để lãnh nhận điều Thiên Chúa muốn ban;  cho nên chúng ta cần mở mắt mà nhận ra điều ấy là gì.

*  Lạy Chúa, xin giúp đỡ chúng con khi chúng con bị giới hạn do quá khứ.  Khi chúng con biết mình đã được chúc phúc, xin Chúa giúp chúng con cứ tiếp tục tín thác nơi Chúa, biết rằng chúng con chỉ đáng được chút ít thôi, nhưng biết sẵn sàng lãnh nhận ơn Chúa qua những cách thức mới.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 21 tháng 4

Gio-an 6:35-40

 

Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!36 Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin.37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết."

 

*  Ý của Thiên Chúa là không có gì bị mất đi;  ước chi tôi nhìn mọi sự tốt lành như là hồng ân của Thiên Chúa và như lời mời gọi hãy nhận lấy sự sống Chúa ban tặng.

*  Mỗi ngày rất nhiều điều được dâng lên Chúa!  Tôi cầu xin cho tất cả những ai được Chúa chúc phúc đều hiểu được rằng căn tính và số phận của họ nằm trong tay Chúa.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 22 tháng 4

Gio-an 6:44-51

 

Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.48 Tôi là bánh trường sinh.49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

 

*  Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy rằng Cha Người lôi kéo người ta tin và những ai tin vào Người (Chúa Giê-su) sẽ được sống muôn đời.  Người lập lại rằng Người là bánh hằng sống từ trời và những ai ăn bánh này (nghĩa là lắng nghe và thi hành lời Người dạy) sẽ không phải chết.  Bạn hiểu điều này thế nào?

*  Việc cầu nguyện của chúng ta không phải tự chúng ta khởi xướng, nhưng là lời đáp lại Thiên Chúa vì Người lôi kéo chúng ta.  Chúa lôi kéo tôi đến với điều chân thật, đến với những gì đem lại sự sống, đến với những gì là yêu thương.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 4

Gio-an 6:52-59

 

Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

 

*  Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.  Khi ăn thức ăn thường ngày, nếu chúng ta khỏe mạnh, chúng ta sẽ tiêu hóa chúng mà không nhận biết điều ấy.  Còn lãnh nhận Chúa trong Bí Tích Thánh Thể thì đòi chúng ta phải ý thức, phải đón nhận Chúa, phải thinh lặng, phải cầu nguyện với Chúa mà chúng ta vừa lãnh nhận.  Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa, con dâng lên Chúa ngày hôm nay và mọi ưu tư của tâm hồn con.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4

Gio-an 6:60-69

Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? "61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho."66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? "68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

 

*  Chúng ta cần có những hồng ân “thần khí và sự sống”, nếu không chúng ta sẽ giống như các môn đệ không còn đi theo Chúa Giê-su nữa.  Chúa đã ở đó trước mặt họ, nhưng họ lại không thể nhận ra Người là Đấng nào.  Chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có một số người được ơn đức tin mà thôi:  không phải đâu, nhưng Thánh Thần được đổ xuống trên mọi người và Chúa Giê-su hằng ước mong ban cho mọi người sự sống trọn vẹn.

*  Lạy Chúa, xin kéo con đến gần Chúa và xin Chúa hãy là thần khí và sự sống của con.

 

 

 

 

 

 

 

 

     


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2021