TUẦN IV PHỤC SINH  (Ngày 25 tháng 4 – ngày 1 tháng 5, năm 2021)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Thánh tông đồ Phao-lô nói thẳng nói thật.  Trong một bức thư, ngài viết:  Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” (1 Cô-rin-tô 15:14).  Không có sự sống lại thì chẳng có vấn đề Ki-tô giáo nữa.  Không có đức tin vào sự phục sinh của Đức Giê-su thì không có đức tin Ki-tô giáo.  Nếu Đức Giê-su không sống lại, thì đích thực cuộc đời Người chỉ là câu chuyện gây ấn tượng với một kết thúc bi thảm:  việc Người bị hành quyết.

          Đức Giê-su đã không tự mình sống lại từ kẻ chết.  Nhưng Thiên Chúa là Đấng làm cho Người sống lại.  Vào cuối đời và cái chết của Đức Giê-su, đây là ấn ký của chính Thiên Chúa.  Khi làm như vậy, Thiên Chúa xác định và chấp thuận điều Đức Giê-su đã nghĩ là quan trọng.  Nhờ sự Phục Sinh, câu chuyện Đức Giê-su, Con Thiên Chúa, rõ ràng là câu chuyện của Thiên Chúa.

          Nhờ sự Phục Sinh, các Ki-tô hữu mới thấy rõ Tin Mừng của Đức Giê-su thực sự đến từ Thiên Chúa.  Đức Giê-su là khuôn mẫu cho mọi người noi theo.  Đường lối yêu thương của Người là đường lối được Thiên Chúa chấp thuận để dẫn đưa người ta đến với sự sống như Thiên Chúa muốn.

-  Nikolaas Sintobin, SJ, Did Jesus Really Exist? 

and 51 Other Questions

 

Sự hiện diện của Chúa

Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con đến với Chúa để mong được ở trong sự hiện diện của Chúa.  Con ao ước yêu mến Chúa như Chúa yêu thương con.  Ước chi đừng có gì ngăn cách con với Chúa.

 

Sự tự do

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được sự tự do của Thánh Thần.  Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn và linh hồn con để con được vui sống trong tình yêu Chúa.

 

Ý thức

Tôi đang ở đâu với Chúa?  Với người khác?  Tôi có điều gì để cảm tạ Chúa không?  Vậy tôi cảm tạ Chúa.

Có điều gì khiến tôi phải hối hận không?  Vậy tôi xin ơn tha thứ.

 

Lời Chúa

Lời Chúa đến với chúng con qua Kinh Thánh.  Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con để con biết đáp lại giáo huấn Tin Mừng.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lời Chúa đã đánh động tâm hồn tôi thế nào?  Tâm hồn tôi vẫn lạnh lẽo?

Lời Chúa có an ủi tôi và đưa tôi tới hành động một cách mới mẻ không?

Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đứng hoặc ngồi cạnh tôi;  tôi đem những cảm nghĩ của mình chia sẻ với Người.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những lúc Chúa và tôi đã cùng ở với nhau và về những ơn soi sáng Người giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

Tuần IV Phục Sinh

 

Chúa Nhật, ngày 25 tháng 4

Gio-an 10:11-18

 

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được."

 

*  Ngày Chúa Nhật nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không một mình đến với Chúa;  việc thờ phượng lôi kéo ta vào cộng đoàn và làm cho ta trở thành các con chiên của vị Mục Tử Nhân Lành.  Được coi như một con chiên không phải là hạ giá trị chúng ta, nhưng là giúp chúng ta đừng nghĩ quá về mình.  Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta hãy sống khiêm nhường và tín thác, cảnh giác chúng ta trước những kẻ chỉ làm việc để lãnh tiền công và Người canh chừng chống lại những gì có thể cướp chúng ta đi hoặc làm cho chúng ta tan đàn.

*  Mục tử để mắt nhìn chiên và nhìn xa trông chừng nguy hiểm.  Tôi xin Chúa ban ơn khiêm nhường để tôi biết lắng nghe tiếng vị Mục Tử Nhân Lành, để cho Người dẫn dắt tôi và tin rằng Người cũng đang dẫn dắt các người khác nữa, mặc dù theo những cách tôi không hiểu được.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 26 tháng 4

Gio-an 10:1-10

 

"Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ."6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.7 Vậy, Đức Giê-su lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ.9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

 

*  Câu Phúc Âm dễ thương và rất hấp dẫn chỉ gặp thấy trong Tin Mừng Gio-an, đó là Chúa Giê-su “đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”.  Ở đây chúng ta có một hình ảnh về tự do đầy đủ cùng với sự an toàn trọn vẹn;  quả thực đây chẳng khác gì một phiên bản Thánh Vịnh 23 của Tân Ước vậy, bởi chiên sẽ chẳng thiếu thốn gì và Đấng chúng theo là tất cả sự sống, sự tốt lành và nhân hậu cho chúng.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 27 tháng 4

Gio-an 10:22-30

 

Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông.23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn.24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết."25 Đức Giê-su đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.30 Tôi và Chúa Cha là một."

 

*  Nếu việc cầu nguyện và đời sống Ki-tô của tôi nhàm chán và thiếu sức sống thì có phải là vì tôi không tin mọi điều Chúa Giê-su đã nói với tôi về tình yêu Người yêu thương tôi không?  Chúng ta, những Ki-tô hữu, phải là những người hạnh phúc nhất, bất kể mọi khó khăn của chúng ta.  Tại sao?  Vì tương lai của ta hoàn toàn chắc chắn và hoàn toàn hấp dẫn.  Không có kỳ hạn hay điều kiện nào cả.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 28 tháng 4

Gio-an 12:44-50

 

Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi;45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.46 Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian.48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.49 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì.50 Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi."

 

*  Chúa Giê-su luôn chỉ cho chúng ta biết Cha Người.  Mối tương quan của Người với Chúa Cha tốt đẹp ngoài sức chúng ta tưởng tượng.  Các Ngài say mê đối với nhau, chia sẻ mọi sự với nhau và cùng nhau làm việc.  Các Ngài cùng nghĩ về thế gian như nhau.  Bạn thử tưởng tượng một mối tương quan hài hòa nhất bạn đang có, rồi nhân lên gấp ngàn lần, thì bạn mới chỉ cảm nhận được một phần rất nhỏ nào đó về sự hài hòa giữa Chúa Cha và Chúa Con mà thôi!

*  Nhưng sự mặc khải vĩ đại là tất cả chúng ta được mời gọi vào trong đời sống gia đình Thiên Chúa.  Chúng ta sẽ được rũ sạch bụi trần và được vô cùng hạnh phúc khi gặp Thiên Chúa trực tiếp.  Nếu muốn điều này khởi sự ngay từ bây giờ, tôi có thể mở lòng ra hơn với Chúa trong giờ cầu nguyện hằng ngày của tôi.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 29 tháng 4

Thánh Catarina Siêna, trinh nữ và tiến sĩ Hội Thánh

Gio-an 13:16-20

 

Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy."

 

*  Đoạn Tin Mừng này tiếp theo việc Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ.  Điều nên ghi nhận là thánh Gio-an đã thay thế việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly bằng việc rửa chân cho môn đệ.  Chúa Giê-su muốn các môn đệ phải nhớ bài học này như tâm điểm giáo huấn của Người, nên Người đặt việc phục vụ ấy vào trong bữa tiệc từ giã long trọng của Người.

*  Các môn đệ Chúa Giê-su được kêu gọi hãy phục vụ.  Chính Người là mẫu gương phục vụ.  Bạn hãy suy nghĩ thế nào là làm môn đệ Chúa Giê-su.  Đôi khi tôi có sống mối tương quan với Chúa một cách vô ích không?

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 4

Gio-an 14:1-6

 

Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? "6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

 

*  Linh mục Teilhard de Chardin, nhà thần bí dòng Tên, rất thích nhắc nhở chúng ta rằng:  “Chúng ta là những hữu thể thiêng liêng mang một cảm nghiệm nhân loại, chứ không phải là những hữu thể nhân loại mang một cảm nghiệm thiêng liêng”.  Chiều kích thiêng liêng thì bao gồm và vượt trên chiều kích nhân loại của đời sống chúng ta.  Vậy bạn có cảm thấy đời sống bạn bao gồm và còn hơn cả những năm tháng cuộc đời trên dương thế này không?

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 1 tháng 5

Mát-thêu 13:54-58

 

Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?55 Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao?56 Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? "57 Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi."58 Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

 

*  Chúng ta dễ lơ là hoặc coi khinh những gì là quen thuộc.  Vậy Chúa Giê-su cảm thấy thế nào khi đồng hương của Người “xúc phạm đến Người” chỉ vì họ đã biết Người?  Bạn hãy nói với Chúa Giê-su về điều này. Nhớ lại những gì bạn đã cảm thấy khi người ta lỗ mãng đối với bạn.

*  Bạn hãy xin Chúa Giê-su ban cho bạn ơn nhận ra rằng mỗi lần gặp gỡ Người khi bạn cầu nguyện là bạn đang gặp gỡ Thiên Chúa.  Hãy để cho sự vồn vã gây khó chịu của Người nắm lấy bạn.  Giống như Mẹ Ma-ri-a, bạn hãy để cho Chúa Giê-su làm “những hành động quyền năng” qua bạn để mưu ích cho thế giới.

 

 

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2021