TUẦN V PHỤC SINH  (Ngày 2 – 8 tháng 5 năm 2021)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Trong khi dưỡng bịnh sau khi bị thương, Inhaxiô Loyola đã mất nhiều thời gian nằm trên giường.  Ngài có quá nhiều thì giờ và tìm sự khuây khỏa.  Đầu tiên ngài muốn đọc những tác phẩm giả tưởng nổi tiếng để thỏa óc tưởng tượng phong phú của mình.  Nhưng ngài thất vọng khi thấy những cuốn sách ngài muốn đọc lại không kiếm được, nên đành phải đọc những cuốn sách thánh thiện.  Đọc những sách này khiến ngài có thì giờ suy nghĩ về Chúa Giê-su và cuộc đời các thánh.  Đầu tiên ngài thích tưởng tượng những điều thế tục hơn, nhưng dần dần ngài thấy vui thích nhiều hơn khi mơ tưởng về Chúa Giê-su và đời sống các thánh nhân.

          Nhờ dành không gian cho một điều gì mới mẻ, Inhaxiô bắt đầu chiêm niệm những điều vượt trên cả tiêu chuẩn của những tham khảo.  Ngài bắt đầu suy xét khả năng Thiên Chúa đã yêu thương ngài và muốn tạo một mối tương quan với ngài.  Khi mở lòng đón nhận điều này, Inhaxiô có thể làm cho nhiều điều có ý nghĩa rồi ngài nhận ra là mình đã được kêu gọi tiếp nhận một hình thức phục vụ cao cả hơn là ngài đã dự phóng trước kia.  Càng đi sâu hơn vào chiêm niệm, Inhaxiô càng thấy những vui thích trước đây không còn thích hợp nữa.  Đổi lại, ngài đã khám phá ra đâu là sự thành công và thỏa mãn đích thực.

-  Patrick Corkery, SJ. The Sacred Heart Messenger

 

 

Sự hiện diện của Chúa

Lạy Chúa Giêsu, khi con kêu cầu Chúa, con thấy mình thường xin xỏ Chúa điều này điều nọ.  Nhưng hôm nay con chỉ muốn ở trong sự hiện diện của Chúa.  Xin Chúa lôi kéo tâm hồn con để biết đáp lại tình yêu của Chúa.

 

Sự tự do

Lạy Chúa, xin cho con được tự do, thoát khỏi tính tham lam và ích kỷ.

 

Ý thức

Tôi cảm thấy thế nào?  Lòng nhẹ nhàng hay nặng nề?  Có thể tôi thấy rất bình an, sung sướng được ở đây.

Cũng thế, tôi có thể thấy thất vọng, lo lắng hoặc giận dữ.

Tôi biết mình thực sự như thế nào.  Nhưng chính con người ấy của tôi là con người Chúa vẫn yêu thương.

 

Lời Chúa

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã làm người phàm để cảm thông với con.  Chúa đã bước đi và làm việc trên trái đất này.  Chúa đã chịu đựng cái nóng thiêu đốt và phấn đấu với lạnh lẽo.  Tất cả thời gian Chúa sống trên mặt đất này dành để chăm sóc nhân loại.  Chúa đã chữa lành người đau ốm bệnh tật, Chúa đã cho kẻ chết sống lại.  Nhưng quan trọng nhất, Chúa đã cứu con khỏi sự chết.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Tôi có thấy mình phản ứng khi cầu nguyện bằng Lời Chúa không?  Tôi có cảm thấy mình bị thách đố, được an ủi, giận dữ không?  Tưởng tượng Chúa Giê-su ngồi hoặc đứng bên cạnh, tôi nói ra những cảm nghĩ của tôi như một người bạn thân thiết nói với một người bạn khác.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

 

Tuần V Phục Sinh

Chúa Nhật, ngày 2 tháng 5

Gio-an 15:1-8

 

"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

 

*  “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”.  Chúng ta có thể nhớ lại mọi sự của chúng ta tùy thuộc vào Chúa Ki-tô để sống và yêu thương.  Bạn hãy gợi lại những hồng ân Chúa ban bao năm qua và cầu xin Người ban thêm nữa.

*  Chúa Cha cắt tỉa chúng ta, hoạt động sâu xa trong tâm hồn chúng ta để lôi kéo chúng ta đến gần Người hơn trong Đức Ki-tô.  Vậy tôi có cưỡng lại những cố gắng của Người không?  Chúng ta hãy xin ơn biết mở lòng đón nhận công việc tỉa cành của Người.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 3 tháng 5

Lễ thánh Phi-líp-phê và thánh Gia-cô-bê, tông đồ

Gio-an 14:6-14

 

Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện."9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

 

*  Đi theo Chúa Giê-su là lời kêu gọi sống trong một mối tương quan.  Chúa Giê-su mời gọi tôi bước vào tận lòng cuộc sống, căn nguyên mọi sự tốt lành;  để ở với Người “trong Chúa Cha”.

*  Các sách Tin Mừng nói cho chúng ta biết rằng mối tương quan mật thiết Chúa Giê-su có với Chúa Cha đã giúp Người sống và cư xử theo đường lối Cha Người.  Chuyển động của Thần Khí Thiên Chúa trong tâm hồn tôi lôi cuốn tôi vào trong đời sống Chúa Giê-su và Cha Người.  Tôi dành một chút thì giờ để nhận ra và trân trọng những lãnh vực Thiên Chúa đang hoạt động trong tôi và chung quanh tôi.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 4 tháng 5

Gio-an 14:27-31a

 

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.28 Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy.31 Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.

 

*  Anh em đã nghe Thầy bảo: Thầy ra đi và đến cùng anh em’”.  Chúng ta được nhắc nhở về hình ảnh dễ thương của Chúa Giê-su là người tôi tớ đi trước chúng ta để chuẩn bị chỗ ở cho chúng ta, rồi Người trở về để đem chúng ta đi theo khi chỗ ở đã sẵn sàng.

*  “Thủ lãnh thế gian” đang đến;  bóng tối đang tìm cách tiêu diệt Ánh Sáng.  Nhưng Ánh Sáng thì mạnh hơn:  “Nó không làm gì được Thầy”.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 5 tháng 5

Gio-an 15:1-8

 

"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

 

*  Từ “ở lại” thật là êm đềm đối với người Do-thái vì họ đã từng là dân du mục và lưu đày.  Họ khát khao một nơi chốn để có thể vĩnh viễn nghỉ ngơi.  Chúa Giê-su ban cho không phải một xứ sở để ở, nhưng ban chính bản thân Người để chúng ta ở lại.  Mối tương quan mới là quan trọng, chứ không phải một nơi chốn.  Tôi cảm tạ Chúa mặc dù đời tôi luôn thay đổi.  Chúa Giê-su là nhà của tôi, nơi nghỉ ngơi suốt đời.

*  Khi cảm thấy đời mình khô cằn và không sinh hoa trái, tôi có thể nhận ra rằng đó là vì tôi “tách rời” với Chúa Giê-su và như thế tôi sẽ chẳng làm gì được.  Choáng váng, tôi có thể quyết tâm theo cho kịp Chúa trong việc cầu nguyện.  Khi ấy tôi sẽ thấy mình bắt đầu “sinh nhiều hoa trái”.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 6 tháng 5

Gio-an 15:9-11

 

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

 

*  Chúa Giê-su dạy chúng ta phải giữ các điều răn “của Người”.  Bạn hãy nghĩ đến một trong những điều răn ấy.  “Anh em hãy yêu thương kẻ thù”. “Hãy giơ má kia ra cho người ta vả”.  “Hãy vác thập giá mình hằng ngày”.

*  Chúa nhắc nhở chúng ta là Người đã giữ các điều răn của Cha Người, làm theo ý Cha trong mọi sự.  Noi gương Chúa Giê-su vâng theo thánh ý Chúa Cha là nền tảng của đời sống Ki-tô hữu.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày7 tháng 5

Gio-an 15:12-17

 

Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

 

*  Chúa Giê-su đã chọn tôi.  Người đã dựng nên tôi và Người đã gọi tôi vì yêu thương tôi.  Vậy tôi muốn quảng đại đáp lại lời Người gọi.  “Lạy Chúa, xin Chúa dạy con biết sống quảng đại”.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 8 tháng 5

Gio-an 15:18-21

 

Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.

 

*  Lạy Chúa, làm sao con chịu nổi khi bị “ghét”?  Có lẽ chịu được, nhưng chỉ khi con nhớ rằng lúc ấy con không phải ở một mình;  nhưng Chúa đang ở với con.

*  Làm chứng cho tình yêu nghĩa là bênh vực công lý, mà kẻ bất công sẽ chẳng ưa điều ấy.  Bênh vực sự thật sẽ làm cho những kẻ sống nhờ gian dối phải nổi giận.  Con không đi tìm sự rắc rối, nhưng nếu có gặp rắc rối thì xin cho con đừng bỏ chạy.  Nước Chúa là vương quốc của công lý và sự thật.  Hết đời con, con sẽ vui mừng được đóng góp những gì có thể vào sự phát triển của Nước Chúa và những người mà con đã đứng bên cạnh họ sẽ bầu cử cho con.

 

 

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2021