TUẦN VI PHỤC SINH  (Ngày 9 – 15 tháng 5 năm 2021)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

“Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc ở đâu?”  Đó thường là câu hỏi đặt ra hôm nay do những người coi trọng vai trò của Giáo Hội trong đời sống họ, trong cộng đoàn và xã hội của họ.  Nói rằng có rất nhiều lộn xộn đưa tới thất vọng về tương lai Giáo Hội tại Ai-len và dĩ nhiên Âu châu là nơi biểu hiện rõ ràng nhất.

        Tương lai hệ tại việc tạo nên những con người cao thượng hơn là những tổ chức lớn lao.  Những người đặt tương lai lên đỉnh cơ cấu của Giáo Hội thường là những người đã làm cho các tổ chức mang vẻ vĩ đại, nên bản chất con người họ thường không phải là một ưu tiên.  Giữa một thế giới có những khả năng lớn lao và những ảnh hưởng ngày càng đa dạng, thì Ki-tô giáo lại tuyệt vọng vì tình trạng sứ giả thì không có thêm mà những viên chức quan lại thì chẳng ít đi.

        Tin Mừng nhắc nhở chúng ta rằng người ta muốn gặp những người tính nhân bản của họ biểu lộ điều gì đáng cho người ta ngưỡng mộ.  Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.  Rồi họ hỏi:  Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?  Ông không phải là con bác thợ sao?” (Lu-ca 4:22).  Người ta ngạc nhiên và nói: Ông này là người thế nào?’” (Mát-thêu 8:27).  Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: Người này đích thực là người công chính!’” (Lu-ca 23:47).

        Lại nữa, hơn hai ngàn năm qua, những nghi thức biểu lộ đức tin, những lời của truyền thống, những người cao thượng nhất đã để cho ân sủng ảnh hưởng tính nhân bản của họ, tất cả là một kho vĩ đại chứa đựng niềm hy vọng và là một suối nguồn giá trị khôn lường khi chúng ta dưỡng nuôi một đức tin thích hợp với thời đại chúng ta.

-  Alan Hilliard, Dippng into Lent

 

 

Sự hiện diện của Chúa

Bất cứ lúc nào ban ngày hay ban đêm, chúng ta đều có thể kêu cầu Chúa Giê-su.  Người luôn chờ đợi, lắng nghe chúng ta kêu cầu Người.  Thật là một phúc lành tuyệt diệu.  Không cần phải điện thoại, không cần phải e-mail, chỉ cần một lời thì thầm thôi.

 

Sự tự do

Nếu như Chúa cố gắng nói cho tôi biết điều gì, liệu tôi có biết không?

Nếu như Chúa an ủi tôi hoặc thách thức tôi, liệu tôi có để ý không?

Tôi xin Chúa ban ơn cho tôi được thoát khỏi những bận rộn của tôi và biết mở lòng đón nhận điều Chúa muốn nói với tôi.

 

Ý thức

Lạy Chúa, xin giúp con biết ý thức sự hiện của Chúa hơn.  Xin dạy con nhận biết sự hiện diện của Chúa nơi người khác.  Xin Chúa cho con đầy lòng biết ơn vì những lần Chúa đã tỏ ra cho con biết tình yêu của Chúa nhờ chăm sóc người khác.

 

Lời Chúa

Trong trạng thái tâm hồn chờ đợi, bạn hãy tin tưởng mở phần Kinh Thánh trong ngày.  Hãy tin rằng Chúa Thánh Thần đang  hiện diện và tỏ ra những điều đoạn Kinh Thánh sẽ nói với bạn.  Bạn hãy đọc với tâm tình suy tư, lắng nghe bằng đôi tai thiêng liêng những gì đang xảy ra trong tâm hồn bạn.  (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trangkế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Tâm sự cần cả nói lẫn lắng nghe.  Khi nói với Chúa Giê-su, tôi cũng cần biết dừng lại và lắng nghe nữa.

Tôi sẽ xin Chúa giúp tôi hoàn toàn đặt mình trong sự chăm sóc của Người, vì biết rằng lúc nào Người cũng muốn điều tốt cho tôi.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những lúc Chúa và tôi cùng ở lại với nhau và về những ơn Người soi sáng giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

Tuần VI Phục Sinh

 

Chúa Nhật, ngày 9 tháng 5

Gio-an 17:11b-19

 

Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 

*  Chia rẽ giữa các Ki-tô hữu là phản bội lại chính sự hiệp nhất mà Chúa Giê-su đã chết để làm chứng.  Chia rẽ là một gương xấu làm cho dân chúng không muốn tiếp nhận Tin Mừng.  Vậy bước nhỏ nào tôi có thể bắt đầu để đến với các Ki-tô hữu khác?

*  Từ “niềm vui” được gặp thấy 335 lần trong Kinh Thánh!  Niềm vui là hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng ta.  Chúa không muốn chúng ta phải phiền muộn.  Vậy niềm vui của Chúa Giê-su có trọn vẹn nơi tôi không?

_______________

 

Thứ Hai, ngày 10 tháng 5

Gio-an 15:26 – 16:4a

 

Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

             1 Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã.2 Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa.3 Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy.4 Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

 

*  Các môn đệ có thể làm chứng cho Chúa Giê-su vì họ đã cùng sống và làm việc bên Người.  Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giê-su hứa sẽ sai đến với họ Thánh Thần, “Đấng Bảo Trợ”, sau khi Người ra đi.  Công việc của Chúa Thánh Thần là xác nhận cuộc đời và tình yêu của Chúa Giê-su bằng cách làm chứng cho những gì là sự thật.

*  Để làm chứng cho một điều gì, tôi phải có kinh nghiệm bản thân để có thể nói rằng “Điều này là thật và tôi biết điều ấy”.  Lạy Chúa, con đã không được ở với Chúa từ ban đầu.  Con là một trong những kẻ đã không thấy mà tin.  Xin Chúa tỏ mình ra cho con, xin làm cho Thần khí Chúa mạnh mẽ trong con, để cuộc đời con và những lời con nói có thể làm chứng cho Chúa.

_______________

Thứ Ba, ngày 11 tháng 5

Gio-an 16:5-11

 

Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: "Thầy đi đâu?6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền.7 Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử:9 về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy;10 về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa;11 về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.

 

*  Dường như là Chúa Giê-su bỏ rơi các môn đệ rồi, nhưng Chúa bảo Người ra đi thì tốt cho họ, để Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần sẽ đến với chúng ta.  Nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần, chúng ta không phải dựa vào sức riêng chúng ta để có thể đến với Thiên Chúa.  Lời Chúa kêu gọi chúng ta là hãy trở nên nhạy cảm trước sự thúc giục của Thánh Thần để đời sống chúng ta được Thánh Thần uốn nắn.

*  Đôi khi đọc một đoạn Kinh Thánh, tôi không hiểu điều Chúa đang nói với tôi.  Nếu thế, tôi hãy để cho việc không hiểu ấy trở thành chính việc cầu nguyện của tôi;  tôi có thể nói với Chúa Giê-su hoặc cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho tôi về khó khăn tôi gặp trong đoạn Kinh Thánh.  Bạn hãy nhớ là Chúa Giê-su yêu mến bạn qua chính con người bạn ngay lúc này và tại đây.

*  Chúa Thánh Thần soi sáng chúng ta, nghĩa là Người thở hơi vào chúng ta và trong chúng ta.  Vậy tôi ngồi lại với hình ảnh ấy và để cho Chúa Thánh Thần thở hơi vào tâm hồn tôi.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 12 tháng 5

Gio-an 16:12-15

 

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

 

*  Đây là lúc Chúa Giê-su đang cận kề cái chết, và Người dốc hết tâm sự tình yêu đối với các môn đệ Người.  Chúa đã nói những lời này trong bữa Tiệc Ly khi Người tụ họp các môn đệ lại để chia sẻ sự sống với họ.  Các lời nói và hành động của Người an ủi và củng cố họ theo cách chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể giúp họ hiểu.

*  Nếu bạn có kinh nghiệm ở bên người mà bạn yêu thương khi họ sắp chết, chắc bạn sẽ hiểu được ý nghĩa những lời cuối cùng họ nói với các người thân yêu.  Có lẽ bạn sẽ nhớ những lời của họ, cách họ nói như thế nào và những cảm xúc bạn có trong thời điểm quý giá ấy.

*  Tình yêu Thiên Chúa Cha yêu mến Chúa Giê-su chính là tình yêu mà Chúa Giê-su yêu mến chúng ta!  Vậy tôi có thể xin ơn này, là được biết và cảm nghiệm thật sâu xa tình yêu cao vời này không?

_______________

 

Thứ Năm, ngày 13 tháng 5

Gio-an 16:16-20

 

"Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy."17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau: "Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: "Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy" và "Thầy đến cùng Chúa Cha"? "18 Vậy các ông nói: ""Ít lâu nữa" nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì! "19 Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: "Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: "Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy".20 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.

 

*  Chúa Giê-su nói với các môn đệ về cái chết và sự sống lại của Người. Người sẽ bị cất đi khỏi họ do cái chết, nhưng sẽ trở lại với họ sau khi sống lại.  Buồn phiền của họ sẽ đổi thành niềm vui.

*  Sự buồn phiền của chúng ta cũng sẻ đổi thành niềm vui.  Chúng ta hiểu những khó khăn trong đời sống chúng ta theo cách ấy, đó là trong ánh sáng của thập giá.  Buồn phiền là cơ hội để bước vào cảm nghiệm thập giá như phương thức để cùng Chúa Ki-tô đến với sự sống đời đời vậy.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 5

Lễ thánh Mát-thi-a, tông đồ

Gio-an 15:9-17

 

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

             12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

             16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

 

*  Yêu thương kẻ khác không được đặt trên điều kiện họ sẽ đáp trả ta thế nào.  Chúa Giê-su yêu mến tôi hoàn toàn, dù tôi tốt, xấu hay vô tình.  Tình yêu của tôi cũng phải mang đặc tính ấy.  Đây là thứ tình yêu phải trả giá đắt;  tình yêu có thể đòi hỏi chính mạng sống tôi nữa!

*  Tình yêu đắt giá này sẽ mang lại hoa trái dồi dào, dù tôi thấy được hay không.  Đúng vậy, tình yêu của Chúa Giê-su chỉ mang lại hoa trái sau cái chết của Người.  Tôi không được nản lòng khi tình yêu của tôi xem như là uổng phí.  Tình yêu đích thực không bao giờ mất được (1 Cô-rin-tô 13:8).  Những hành động yêu thương là các viên gạch xây dựng cuộc sống muôn đời.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 5

Gio-an 16:23b-28

 

Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.

        25 Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở.26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em.27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha."

 

* Chúa Giê-su nói:  “Cứ xin đi, anh em sẽ được”.  Có thể chúng ta không còn xác tín rằng cầu xin điều chúng ta muốn lúc chúng ta cầu nguyện là việc xứng đáng.  Chúa Giê-su đang chờ đợi chúng ta cầu xin.  Hết lòng cầu xin Chúa luôn đem lại một hồng ân do Người ban;  đó có thể là một ân sủng đặc biệt hoặc là ơn chúng ta xin, hoặc đó có thể chỉ là sự trợ giúp sâu xa Chúa ban để giúp chúng ta đối phó hoặc trưởng thành hơn trong lúc cuộc sống gặp khó khăn.

*  Chúa Giê-su nói về niềm vui.  Đâu là nguồn vui của tôi?  Tôi nhớ lại những lần mình đã vui mừng và để cho niềm vui ấy được trọn vẹn bằng cách nhận biết, trân quý và cảm tạ Chúa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2021