LỄ HIỆN XUỐNG / TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 23 – 29 tháng 5 năm 2021)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Cuộc đời đối với chúng ta có thể giống như một hành trình không thoải mái.  Có khi chúng ta nhiều lần còn cảm thấy lạc lõng.  Những lúc ấy, vấn đề không hẳn là chúng ta phải làm gì để tìm lại phương hướng đúng mà là chúng ta muốn để cho Chúa làm những gì.  Chúng ta có thể bị ám ảnh đến nỗi đánh mất cả những thời điểm đẹp đẽ và thư thái được ban cho chúng ta dọc đường.  Cuộc sống có thể tựa như hoàn toàn hoang dại.  Nhưng đó chưa phải là hết chuyện.  Những lúc tồi tệ kết thúc.  Điều này không để trấn át bạn hoặc làm nhẹ đi những khó khăn bạn phải đối phó.  Nhưng đó chỉ là một khẳng định về thực tại và hy vọng mà thôi.  Những lúc tồi tệ kết thúc rồi.

        Hiện nay bạn đang ở trong cuộc hành trình nào của cuộc đời bạn?  Bạn hãy gọi tên nó.  Bạn cảm thấy mình đang lạc lõng ở đâu? Bạn hãy gọi tên nó.  Bạn hãy hít hơi vào và thưa với Chúa:  “Chúa ơi, con thấy con đang đi lạc”, rồi bạn thở ra và nói:  “Chúa ơi, con để cho Chúa tìm thấy con”.  Bạn hãy lập đi lập lại như thế trong mấy phút.

        Giê-rê-mi-a 29:11:  “Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng”.

-  Brendan McManus, SJ, and Jim Deeds, Deeper into the Mess:

 Praying Through Tough Times

 

 

Sự hiện diện của Chúa

“Hãy thinh lặng và biết rằng Ta là Thiên Chúa!”  Lạy Chúa, lời Chúa dẫn chúng con tới vẻ trầm lặng và cao cả của việc Chúa hiện diện.

 

Sự tự do

Chúa không xa lạ gì đối với sự tự do của tôi.  Thánh Thần thở hơi sống vào tận cùng những ước muốn sâu xa của tôi, nhẹ nhàng thúc giục tôi đến với tất cả những gì là tốt lành.  Vậy tôi xin ơn biết để cho Chúa ThánhThần uốn nắn tôi.

 

Ý thức

Tôi cảm nhận được niềm hy vọng, khích lệ và phát triển ở đâu trong cuộc đời tôi?  Nhìn lại mấy tháng qua, tôi thấy được những sinh hoạt và những cơ hội nào đã sinh hoa kết quả.  Nếu có, tôi sẽ quyết tâm dành thì giờ và không gian cho những sinh hoạt và cơ hội ấy trong tương lai.

 

Lời Chúa

Lời Chúa đến với chúng con qua Kinh Thánh.  Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con để con biết đáp lại những giáo huấn Tin Mừng.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Khi tôi cầu nguyện, điều gì dấy động lên trong tâm hồn tôi?  Tôi cảm thấy được an ủi, bối rối hay lạnh nhạt?  Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi bên cạnh, rồi tôi chia sẻ cảm nghĩ của tôi với Người.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

 

Lễ Hiện Xuống / Tuần 8 Thường niên

Chúa Nhật, ngày 23 tháng 5

Gio-an 20:19-23

 

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

 

*  Các môn đệ Chúa Giê-su sợ hãi.  Còn tôi, điều gì làm tôi sợ hãi?

*  Sợ hãi có phải là một nguồn bình an đối với tôi không?  Có khi nào tôi thấy như mình đang ở trong phòng với các môn đệ Chúa không?  Rồi khi ấy điều gì đã xảy ra?

*  “Người thổi hơi vào các ông”!  Điều này nhắc nhớ tới đoạn sách Sáng Thế và Thiên Chúa thổi hơn vào khoảng hỗn mang.  Vậy tôi có thể cầu xin Người thổi hơi vào sự hỗn loạn của đời tôi không?

*  Tôi có thể xin Chúa Thánh Thần ban xuống đầy lòng tôi ơn bình an và ánh sáng của Người không?

_______________

 

Thứ Hai, ngày 24 tháng 5

Mác-cô 10:17-27

 

Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? "18 Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ."20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! "24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu? "27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."

 

*  Có bao giờ bạn thấy buồn vì mình đã không làm được điều gì tốt mà bạn có thể không?  Hoãn lại cuộc đi thăm một người bệnh hoặc cô đơn, không giúp đỡ một người đang gặp khó khăn về tài chánh, không dành thì giờ cầu nguyện, không lắng nghe con cái hoặc những người thân… rất nhiều cách bạn có thể làm, không quá khó khăn, đã có thể giúp bạn đáp lại tiếng gọi của tình yêu.  Đây là điều tựa như cảm nghĩ của anh nhà giàu đã buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải.  Bạn hãy lấy việc này làm đề tài cầu nguyện hôm nay.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 25 tháng 5

Mác-cô 10:28-31

 

Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! "29 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."

 

*  Kinh nghiệm của một người đánh cá đã dạy cho ông Phê-rô biết rằng tích trữ là việc cần thiết.  Mặc dù ông là người nhiệt thành và bộc trực, nhưng giờ đây dường như ông hoảng sợ khi bất chợt nhận ra có lẽ mình sẽ chẳng được lợi lộc gì.  Tôi cầu xin cho mình biết tín thác hơn vào sứ điệp của Chúa Giê-su và vào sự hiện diện của Người đối với tôi.  Tôi xin Chúa giúp tôi cảnh thức về bất cứ điều gì khiến tôi trở nên tính toán hay đề phòng.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 26 tháng 5

Mác-cô 10:32-45

Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình:33 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại.34 Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại."

             35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây."36 Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? "37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang."38 Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? "39 Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được."

             41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

 

*  Hễ ai theo Chúa Giê-su thì không được làm đầy tớ của Chúa, nhưng phải “làm đầy tớ mọi người”.  Người đầy tớ thường là thuộc quyền một người chủ duy nhất.  Vậy khi nói rằng các môn đệ Chúa phải trở nên “đầy tớ mọi người”, Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh đến lý tưởng tình yêu và phục vụ không mang tính kỳ thị.  Điều này quả là cuộc Thương khó của tôi.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 27 tháng 5

Mác-cô 10:46-52

 

Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "49 Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây! " Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy! "50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.51 Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh? " Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được."52 Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! " Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

 

*  Lạy Chúa, đôi khi buổi sáng mở mắt ra, con không để ý đến nắng lên, cây cối xanh tươi, mầu sắc trong phòng, vẻ ấm áp hay buồn sầu trên những gương mặt chung quanh con.  Nếu như con bị mù như anh Ba-ti-mê trong bài Tin Mừng hôm nay, con sẽ mong mỏi được mở mắt ra và nhìn thấy tất cả những gì có thể.  Có thể con không có một thế giới đủ ánh sáng chung quanh con.

*  Lạy Chúa, xin cho con được nghiền ngẫm tất cả những gì mắt con có thể nhìn thấy:  không phải những pha trên màn ảnh TV, nhưng là cảnh người cũng như cảnh vật không ngừng thay đổi chung quanh con.  Cùng với anh Ba-ti-mê, con cầu nguyện:  “Lạy Thầy, xin cho con nhìn thấy được”.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 5

Mác-cô 11:11-26

 

Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với Nhóm Mười Hai.

             12 Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-su cảm thấy đói.13 Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả.14 Người lên tiếng bảo cây vả: "Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa! " Các môn đệ đã nghe Người nói thế.

             15 Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu.16 Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ.17 Người giảng dạy và nói với họ: "Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! "18 Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người.19 Chiều đến, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành.

             20 Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ.21 Ông Phê-rô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giê-su: "Kìa Thầy xem: cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi! "22 Đức Giê-su nói với các ông: "Anh em hãy tin vào Thiên Chúa.23 Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: Dời chỗ đi, nhào xuống biển! , mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý.24 Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý.25 Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. (26 Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em)."

 

*  Điều khiến Chúa Giê-su giận dữ, đó là việc buôn bán và đổi tiền đã làm mất đi sự tôn nghiêm của Đền Thờ.   Những kẻ đổi tiền và bán chim câu đã lợi dụng ưu huệ và được phép để tăng giá bóc lột những khách hành hương nghèo.  Người ta đã dựng hàng rào để ngăn cách giữa các sân đền thờ để ngăn lại những người dân ngoại và phụ nữ không được vào.

*  Tôi có luôn luôn tôn kính thánh đường không?  Đó là nhà cầu nguyện chứ không phải nơi buôn bán, dành cho muôn dân chứ không phải cho riêng một số người, và là nơi cho mọi người có thể gặp được Chúa.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 5

Mác-cô 11:27-33

 

Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Người đang đi trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi:28 "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? "29 Đức Giê-su đáp: "Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.30 Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi! "31 Họ bàn với nhau: "Nếu mình nói: "Do Trời", thì ông ấy sẽ vặn lại: "Thế sao các ông lại không tin ông ấy?32 Nhưng chẳng lẽ mình nói: "Do người ta"? " Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ.33 Họ mới trả lời Đức Giê-su: "Chúng tôi không biết." Đức Giê-su liền bảo họ: "Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy."

 

*  Kẻ thù của Chúa Giê-su chất vấn về nguồn gốc quyền bính của Người.  Họ sợ quyền bính của Chúa làm giảm đi quyền lực của họ.  Chúa Giê-su thích giao du với những kẻ tội lỗi và những người thu thuế hơn, bởi vì họ không đòi hỏi bất cứ quyền bính nào cho họ cả.

*  Quyền bính đích thực không phải là một sở hữu riêng tư.  Quyền bính đến từ Thiên Chúa và phải luôn được sử dụng theo con mắt của Chúa.  Bất cứ thứ quyền bính nào chúng ta có, như quyền của cha mẹ, giáo viên, linh mục và những người khác nữa, chúng ta đều phải sử dụng quyền bính trong tinh thần tế nhị, để làm hài lòng Thiên Chúa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2021