LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ / TUẦN 10 TN  (Ngày 6 – 12 tháng 6 năm 2021)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Khi Chúa lên mười hai tuổi, theo đoàn người lên Giê-ru-sa-lem và trên đường trở về nhà, thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a nhận ra mình đã lạc mất Chúa Giê-su.  Trước hết tìm kiếm xem Chúa có đi với những người họ hàng không, các ngài mới biết là không.  Hoảng sợ nên các ngài quay lại Giê-ru-sa-lem để tìm con.  Cuộc tìm kiếm gây hoảng sợ và trái tim các ngài tan nát.  Sau cùng các ngài tìm thấy Chúa Giê-su trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các vị tiến sĩ Lề Luật và những vị thông thái.  Họ kinh ngạc về sự khôn ngoan do cậu thiếu nhi này phát biểu.  Mẹ Ma-ri-a vội chạy đến với Chúa Giê-su và nắm lấy tay Người rồi chắc chắn cho Người biết là Người đã làm không đúng cũng như đã gây phiền muộn cho Mẹ và thánh Giu-se.  Chúa Giê-su bảo các ngài đừng lo lắng rồi nói thêm rằng:  Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?  Đối với Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se, có lẽ đó là lúc để nhận ra rằng con của các ngài đã có dấu hiệu sẽ thực hiện điều gì đặc biệt và dần dần sẽ đưa Chúa Giê-su xa các ngài mà các ngài không hiểu nổi.

        Trong một thời đại chúng ta nghe nói quá nhiều về trẻ em mất tích, tại đây chúng ta có thể cầu nguyện cho những người cha mẹ phải đối diện với một thực tại khủng khiếp và cuộc đời họ phải tan nát.  Chúng ta cũng có thể nhớ đến những đứa trẻ tuy không mất tích thể xác, nhưng có khi phải trải qua những thời gian dài lạc mất về đàng thiêng liêng và đôi khi không còn tìm lại được nữa.  Đây cũng có thể là căn nguyên của tình trạng đau lòng cho cha mẹ.  Sự kiện Chúa Giê-su được tìm thấy trong Đền Thờ có thể là trọng tâm việc cầu nguyện hôm nay, nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta sẽ dễ dàng tìm gặp Chúa hơn tại một nơi thờ phượng và chung quanh có những người đang thờ phượng Chúa.  Lại một lần nữa, mầu nhiệm là cơ hội để cầu nguyện cho các bậc cha mẹ và gia quyến khi chúng ta nhớ rằng thân nhân của Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm và lo lắng cho Chúa Giê-su vậy.

-  Vincent Sherlock, Telling the Rosary

 

Sự hiện diện của Chúa

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mát-thêu 11:28).  Lạy Chúa, này con đây.  Con đến tìm sự hiện diện của Chúa.  Con khao khát quyền năng chữa lành của Chúa.

 

Sự tự do

Nhờ ơn Chúa, con được sinh ra trong sự tự do.  Xin Chúa giải thoát con để con hưởng được những thú vui Chúa đã dựng nên cho con.  Lạy Chúa, xin cho con biết sống theo ý Chúa, hoàn toàn tin tưởng vào sự chăm sóc đầy yêu thương của Chúa.

 

Ý thức

Biết Chúa yêu thương tôi vô điều kiện, tôi thành thực nhìn lại ngày hôm qua cùng các biến cố và những cảm nghĩ của mình.  Tôi có điều gì để cảm tạ không?  Vậy tôi cảm tạ Chúa.  Có điều gì tôi phải hối hận không?  Vậy tôi xin ơn tha thứ.

 

Lời Chúa

Chúa nói với từng người chúng ta.  Tôi chú ý lắng nghe điều Chúa nói với tôi. Bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh vài ba lần, rồi hãy lắng nghe.  (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa, con biết chắc chắn nhiều lần Chúa đã bồng con đi.  Đã bao lần nhờ sức mạnh của Chúa mà con vượt qua được những giây phút khó khăn.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

 

Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô / Tuần 10 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 6 tháng 6

Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

Mác-cô 14:12-16,22-26   

 

Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? "13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó.14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: "Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta."16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua…

             22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy."23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này.24 Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa."26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.

 

*  Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa hôm nay trở lại với Phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh và nhấn mạnh đến việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể.  Chúng ta được nhắc nhớ đến bối cảnh Bữa Tiệc Ly (bữa ăn Vượt Qua, con chiên bị sát tế).  Những từ “mình Thầy” và “máu Giao Ước”, cả hai đều diễn tả việc Chúa Giê-su hoàn toàn hiến thân vì chúng ta.  Bữa Tiệc Ly mở đầu cho cuộc Thương khó.

*  Tôi có quý trọng “bánh bởi trời” do Chúa Giê-su ban tặng chúng ta không?

_______________

 

Thứ Hai, ngày 7 tháng 6

Mát-thêu 5:1-12

 

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:
3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

 

*  Điều thế giới coi là một thảm họa hoặc trống rỗng thì Chúa Giê-su lại coi là hạnh phúc:  khiêm nhường, than khóc, hiền lành, đầy bình an và những nhân đức khác nữa.  Chính Chúa Giê-su đã sống những đức tính này và chúng ta có thể nhận ra qua lời nói và hành động của Người trong suốt thời gian Người sống với chúng ta trên trần gian này.  Người có thể khích lệ chúng ta hãy sống theo tinh thần của Tám Mối phúc vì chính Người đã sống và đã biết rõ một cuộc sống toàn vẹn và thành thực dĩ nhiên là một cuộc sống hạnh phúc.

*  Đọc những “Mối phúc” này như đọc những câu tâm niệm là điều dễ dàng.  Chúng là những khẳng định nói lên viễn tượng của Chúa Giê-su.  Người đã sống những điều Người nói:  đó là cả cuộc đời sẽ hạnh phúc, ngay cả khi kinh nghiệm cho thấy chúng ta chẳng hề cầu xin cho được hạnh phúc ấy.  Hết những ai sống theo lối sống của Chúa thì chắc chắn được hạnh phúc và sẽ được hạnh phúc.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 8 tháng 6

Mát-thêu 5:13-16

 

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

        14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

 

*  Giàu có, quyền lực và kiểm soát được đánh giá cao trong thế giới này.  Nhưng Chúa Giê-su lại rút ra từ những điều nhỏ nhặt để dạy người ta những giá trị sâu xa.  Muối bảo quản thức ăn:  đối với một người nấu ăn lành nghề, muối làm tăng thêm khẩu vị.  Nhưng tác dụng của nó mình không thấy được.  Là muối cho đời, chúng ta có thể đem lại hiệu quả bằng cách giúp cho cuộc sống người khác thêm phần hứng thú phấn khởi.

*  Ánh sáng không thay đổi một căn phòng:  nhưng nó giúp chúng ta nhìn thấy những gì ở trong đó.  Nó giúp ta quý trọng những gì là tốt đẹp, tựa như nó điều động ta tránh những cái hố vậy.  Chúng ta là con cái sự sáng:  đời sống chúng ta được chiếu sáng do Chúa Giê-su là ánh sáng thế gian (Gio-an 8:12).  Ánh sáng này giúp ta nhận ra niềm hy vọng vinh quang ẩn tàng nơi chúng ta.  Cho nên chúng ta có thể vui mừng ngay lúc đang đi trong bóng tối của thế gian.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 9 tháng 6

Mát-thêu 5:17-19

 

"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

 

*  Chúa Giê-su không bãi bỏ những việc đạo đức và đức tin của người ta.  Người không hủy bỏ việc sống đức tin của một dân tộc hoặc một người.  Mọi sự tốt lành của tôn giáo và đức tin chúng ta đều là quý giá đối với Người.  Chúa ban ân sủng Người cho từng người chúng ta;  mỗi người cầu nguyện một cách hoặc thời gian cầu nguyện khác nhau, nơi chốn và cách thức khác nhau.  “Bạn hãy cầu nguyện như bạn có thể, chứ đừng như bạn không có thể”, đó là một lời khuyên rất xưa và rất khôn ngoan.  Cầu nguyện là bước vào và nghỉ ngơi trong mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa, mỗi người theo cách riêng của mình.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 10 tháng 6

Mát-thêu 5:20-26

"Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

 

*  Chúa Giê-su thường dùng cách phóng đại để dạy một điều thực sự quan trọng:  vậy đừng hiểu cách phóng đại ấy theo nghĩa đen, mà hãy lưu ý đến ý nghĩa điều Người muốn dạy.

*  Giận dữ, mắng chửi người khác không phải là lối sống Chúa Giê-su muốn chúng ta sống.

*  Hãy để ý đến cách chúng ta đối xử với nhau;  trước hết hãy tìm đến sự hòa giải.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 6 – Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-su

Gio-an 19:31-37

 

Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống.32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su.33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người.34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.35 Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin.36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập.37 Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.

 

*  Chúng ta cần phải biết nguồn gốc Kinh Thánh đưa tới việc sùng kính Thánh Tâm Chúa.  Nếu không, việc thực hành theo cảm tính sẽ len lỏi vào.  Tính cách biểu tượng của sự kiện cạnh sườn Chúa bị đâm thâu là một nền tảng vững chắc cho việc sùng kính.  Bạn hãy bước vào khung cảnh quen thuộc trên đồi Canvariô và “nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu”.  Hãy nhìn nước và máu chảy ra từ cạnh sườn Người.  Có những người giải thích việc này như cách diễn tả bí tích Thánh Thể và Rửa tội.  Vậy đối với tôi, việc ấy có ý nghĩa gì?

*  Hôm nay Thánh Tâm Chúa truyền đạt tình yêu của Người cho tôi như thế nào?

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 6 – Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Lu-ca 2:41-51

 

Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua.42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ.43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết.44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc.45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

        46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.47 Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu.48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con! "49 Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? "50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

             51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.52 Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.

 

*  “Ở nhà Cha con”.  Tôi có tin là nhà Cha cũng có thể gặp thấy ngay trong tâm hồn tôi không?  Nếu vậy, có lẽ tôi có thể mở lòng ra với Chúa để đón nhận một điều lạ lùng lớn lao hơn:  "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Gio-an 14:23).

*  Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se đã có một cuộc hành hương thánh đô Giê-ru-sa-lem đầy đau khổ khi đi kiếm người con yêu dấu bị lạc mất.  Không giống như các ngài, khi đến đền thờ Chúa Thánh Thần trong tâm hồn tôi, tôi đi mà chắc chắn sẽ được gặp Chúa tại đó.  

 

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2021