TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 13 – 19 tháng 6 năm 2021)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Trong các thư của ngài, thánh Phao-lô đều nói về một cảm thức là được Thiên Chúa ban ân sủng trọng đại.  Mặc dù “kém hơn cả người nhỏ nhất trong số các thánh” (tức là những người được rửa tội), Phao-lô lại được ký thác cho một “ân sủng đặc biệt”.  Ân sủng thánh Phao-lô nói đến chính là Tin Mừng mặc khải mầu nhiệm Đức Ki-tô.  Thánh tông đồ có ấn tượng vô cùng sâu xa do “sự cao sâu mà tôi nhận biết được trong mầu nhiệm Đức Ki-tô”.  Ngài ý thức rằng ân sủng này được trao ban cho ngài mang theo một trách nhiệm. Ngài được kêu gọi để làm đầy tớ phục vụ Tin Mừng mà ngài đã được lãnh nhận, có trách nhiệm phải công bố cho những kẻ chưa hề nghe biết, rồi ngài coi mình như một “người quản lý” được ông chủ trao phó rất nhiều và giờ đây cần phải chứng tỏ rằng mình xứng đáng với những gì đã được trao phó.  Tất cả chúng ta đều được Chúa ban ân sủng cách này hay cách khác.  Chúng ta đã được rửa tội trong Đức Ki-tô;  chúng ta đã được chia sẻ Thánh Thần của Người;  Tin Mừng đã được ký thác cho chúng ta;  chúng ta là các chi thể của Nhiệm Thể Đức Ki-tô là Giáo Hội;  chúng ta đón tiếp Người đến làm bánh hằng sống nuôi chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể;  chúng ta được nhận lãnh sự hiện diện đầy thương xót của Chúa trong Bí Tích Hòa giải.  Giống như các người quản lý đáng tin cậy, chúng ta được Chúa ký thác cho rất nhiều.  Là những người quản lý “trung thành và khôn ngoan”, chúng ta cần gìn giữ kho tàng ân sủng đã lãnh nhận từ nơi Chúa và sống những gì Chúa đã ban cho ta.  Chúng ta được Chúa ban ân sủng để có thể đem đến cho người khác những gì chúng ta đã lãnh nhận.

-  Martin Hogan, The Word of God Is Living and Active

 

Sự hiện diện của Chúa

“Hãy thinh lặng và biết rằng Ta là Thiên Chúa!”  Lạy Chúa, lời Chúa đưa chúng con đến với vẻ trầm lặng và cao cả của việc Chúa hiện diện.

 

Sự tự do

Xin để tôi đây,

một mình trong phòng tối,

không ánh sáng mặt trời,

cũng chẳng có một người,

sẽ nói chuyện với tôi. 

Nhưng chính thinh lặng ấy,

đã giải thoát tôi rồi!

        - Trích từ một bài thơ của Chân phước Titus Brandsma,

        được sáng tác đang khi ngài là một tù nhân trong trại tập trung Dachau

 

Ý thức

Biết Chúa yêu thương tôi vô điều kiện, tôi có thể thành thực về bản thân mình.  Ngày hôm qua tôi thế nào và giờ đây tôi ra sao?  Tôi cởi mở chia sẻ với Chúa những cảm nghĩ của tôi.

 

Lời Chúa

Tôi dành thì giờ đọc chậm chậm lời Chúa vài lần, để cho mình ở lại trong bất cứ điều gì đánh động tâm hồn tôi.  (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa, đôi khi con nghĩ không biết sẽ nói gì với Chúa nếu con gặp riêng Chúa.  Con nghĩ con có thể nói “Tạ ơn Chúa” vì Chúa luôn ở với con.

 

Kết thúc

Tôi cám ơn Chúa về những lúc Chúa và tôi đã cùng ở với nhau và về những ơn soi sáng Người giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

Tuần 11 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 13 tháng 6

Mác-cô 4:26-34

 

Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."

             30 Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được?31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."

             33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe.34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

 

*  Những điều đơn giản chúng ta nói hoặc làm đều có thể gây ảnh hưởng lớn.  Một người có thể ảnh hưởng đến nhiều người, cho dù chúng ta không biết không hay.  Tựa như hạt giống tốt mọc lên từ dưới mặt đất, Nước Thiên Chúa phát huy sức sống của mình ngay trong lòng thế giới mà không ai có thể ngăn cản được.  Chúa là Thiên Chúa ở đây, ở kia và ở khắp mọi nơi.  Các hạt giống có thể mọc lên khắp cánh đồng, cũng vậy, Nước Thiên Chúa có thể tìm đủ cách để đi vào lòng người cũng như các cộng đồng qua những cách chúng ta không ngờ.  Hạt cải trở thành cây to cho chim trời;  Nước Thiên Chúa dành cho mọi người nam nữ và nhi đồng.Vậy có bao giờ bạn đã mang theo điều gì đó của Nước Thiên Chúa, như tình yêu và bình an, cầu nguyện và đức tin, công lý và hy vọng, mà bạn không nhận thấy việc ấy không?  Hãy để cho điều này đầy tràn tâm hồn bạn cùng với tâm tình tạ ơn khi bạn cầu nguyện.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 14 tháng 6

Mát-thêu 5:38-42

 

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

 

*  Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta hãy bước qua bên kia giới hạn của lề luật.  Chúng ta cần phải quảng đại và tinh thần sáng tạo nếu cần phải vượt lên trên những hạn chế trong cuộc sống.

*  Tôi nghĩ xem mình làm sao thoát được những hạn chế khi muốn hành động theo tinh thần quảng đại.  Tôi xin Chúa soi sáng và giúp đỡ tôi.

*  Lề luật và việc bổn phận sẽ giúp để có những hướng dẫn căn bản, nhưng sẽ không đủ cho người môn đệ Chúa và chắc chắn không đủ cho người muốn làm bạn hữu với Chúa Giê-su.  Vậy tôi cần sự quảng đại hoặc tự do nhiều hơn ở những lãnh vực nào để đáp lại viễn tượng Chúa Giê-su đề ra trước mắt tôi?

_______________

 

Thứ Ba, ngày 15 tháng 6

Mát-thêu 5:43-48

 

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

 

*  Dường như Chúa kêu gọi hãy can đảm, dạy chúng ta hãy tận dụng những khả năng của chúng ta.  Người thực sự xin chúng ta hãy lệ thuộc vào Người, để cho thần khí của Người được sống động.

*  Điều Chúa Giê-su đề nghị sẽ làm cho cán cân của thế gian đảo ngược;  nó đi ngược lại những sắp xếp gọn gàng của những đầu óc ngăn nắp.  Lạy Chúa, xin giúp con lãnh nhận ơn can đảm và sức mạnh để con biết hành động theo những cách thức bất ngờ và đem lại sự sống.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 16 tháng 6

Mát-thêu 6:1-6, 16-18

"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh…

             16 "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

 

*  Đoạn Tin Mừng này đánh động tâm hồn tôi thế nào?  Tôi có nhận thấy mình giả hình hoặc như người Pha-ri-sêu không?

*  Tôi có nghiệm thấy mình bị căng thẳng giữa đoạn Tin Mừng này và lời Chúa kêu gọi hãy trở nên muối và ánh sáng cho trần gian để làm chứng cho đức tin của mình không?

*  Tôi có thể đi vào phòng, đóng cửa lại để ở với Thiên Chúa Cha không?  Việc này liệu có giúp tôi chấp nhận là mình được yêu thương hết tình không?  Hoặc giúp tôi mở lòng để trở nên như thế không?

_______________

 

Thứ Năm, ngày 17 tháng 6

Mát-thêu 6:7-15

 

"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:
"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
10 triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;
12 xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con;
13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

 

*  Những kỹ thuật giúp cầu nguyện có thể học được cũng như những thói quen đơn giản và những khéo léo được mở mang.  Tuy nhiên đôi khi chúng ta vẫn cần phải nói lên một lời kêu cầu chân thành với Chúa Cha.

*  Lời cầu khẩn chân thành của tôi là biết tin và tín thác rằng Chúa đang hiện diện để bênh vực tôi và yêu thương tôi.

*  Tiếp đến, lời cầu khẩn chân thành của tôi là được biết rằng Chúa hiện diện ở đó cho tôi, Chúa hiện diện ở đó cho tất cả chúng ta, đang yêu thương và chăm sóc tất cả chúng ta.

*  Cho nên việc cầu nguyện của tôi phải giúp tôi mở lòng ra cho mọi người tôi đã làm tổn thương hoặc những người đã làm tôi bị thương tổn.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 6

Mát-thêu 6:19-23

 

"Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi.20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

             22 "Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng.23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!

 

*  Lại một lần nữa Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa nhìn thấu tâm hồn và Người muốn chúng ta hãy tự hỏi xem những ưu tiên thực sự của chúng ta là gì.  Lòng của tôi để ở đâu?  Kho tàng của tôi ở đâu?  Cái gì là vững bền, không thể bị mối mọt đục khoét, hay đó chỉ là vật chất hoặc chóng qua, như tiền bạc, thành công, hư danh?

*  Nhìn vào tâm hồn mình, có thể tôi thấy nó bị phân chia, không nhất định, bị lôi kéo giữa những sự trung thành mâu thuẫn nhau, ánh sáng yếu ớt và không soi chiếu cho đường đi của tôi trong đời.  Với tâm tình cảm tạ, tôi nhìn vào những người tôi ngưỡng mộ vì họ trung thực, rồi tôi xin ơn có được một tâm hồn không bị phân chia.

*  Nếu tâm hồn tôi đang đen tối, khi ấy tôi cảm tạ Chúa Giê-su nhờ lời Người đã giục giã tôi bước đi hướng tới ánh sáng.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6

Mát-thêu 6:24-34

 

"Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

 

*  Tôi lắng nghe những lời Chúa Giê-su nói, không phải chỉ là những lời khuyên;  Tôi xét xem Người sống những lời Người đã nói như thế nào.  Tôi nghĩ tới sự khác biệt của những người sống lời Chúa và tiếp tục nghĩ làm sao tôi thực hiện được sự khác biệt ấy trong đời mình.  Tôi nói với Chúa về những lo lắng của tôi và lắng nghe Người trả lời như Người đang chăm sóc cho tôi.

*  Chúa Giê-su cho chúng ta thấy lo lắng làm cho đức tin yếu kém.  Tôi đặt những lo lắng của tôi trước mặt Chúa và xin Người giúp tôi nhìn chúng dưới những góc nhìn chân thật hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2021