TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 18 – 24 tháng 7 năm 2021)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Xin vâng qua những mau mắn của Mẹ, những chuyển động nội tâm của Mẹ,

Xin vâng qua ánh sáng nội tâm của Mẹ, những cảm giác ấm áp của Mẹ.

Xin vâng qua đôi bàn tay Mẹ mở ra để sẵn sàng đón nhận,

Bạn hãy hát lên lời Alleluia để chúc mừng sự thấp hèn huy hoàng của Mẹ.

 

Xin vâng qua ánh mắt chăm chú của Mẹ, qua những ý nhị dịu dàng của Mẹ,

Xin vâng qua phúc lộc phong phú của Mẹ, qua sự quan tâm đến Mẹ từ trời cao.

Xin vâng qua đôi mắt của mẹ tràn đầy sự thanh khiết,

Bạn hãy hát lên lời Alleluia để chúc mừng Mẹ đầy ân phúc huy hoàng.

 

Xin vâng qua con đường mở rộng của Mẹ, qua những mời gọi nồng nàn của Mẹ,

Xin vâng qua sự chân thực của Mẹ, qua bản chất con người thế gian của Mẹ,

Xin vâng qua việc Mẹ đón nhận với tất cả bản thân mình,

Bạn hãy hát lên lời Alleluia để chúc mừng Mẹ cưu mang ân phúc huy hoàng.

 

Xin vâng qua tâm hồn can đảm của Mẹ, qua những khát vọng can trường của Mẹ,

Xin vâng qua việc Mẹ trải lòng ra với Chúa, qua hành động Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng.

Ôi, lạy Chúa tôi!  Phải, xin vâng, đời đời vẫn xin vâng!

-  “The Magnificent Magnificat of Mary,” Gavin Thomas Murphy,

Bursting Out in Praise:  Spirituality & Mental Health

 

Sự hiện diện của Chúa

Lạy Chúa, khi con đến với Chúa, xin Chúa cho tâm hồn con và toàn thân con được tràn đầy sự diệu kỳ của việc Chúa hiện diện.  Xin Chúa giúp con tiếp nhận Chúa khi con gạt qua một bên mọi lo lắng của thế gian này.  Xin Chúa cho tâm trí con được đầy tràn bình an của Chúa.

 

Sự tự do

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được tự do thoát khỏi những thái quá của cuộc sống này.  Xin Chúa dừng để con bị vướng mắc vào ước muốn được giàu sang.  Xin giữ tâm trí con được tự do để yêu mến và phụng sự Chúa.

 

Ý thức

Tôi đang sống giữa một mạng lưới những mối tương quan:  liên hệ với thiên nhiên, với người khác và với Chúa.  Tôi nhìn lại những mối liên hệ này, để cảm tạ Chúa vì cuộc sống trải qua những liên hệ ấy.  Một số liên hệ đã bị bóp méo hay đổ vỡ;  Có thể tôi cảm thấy hối tiếc, giận dữ, thất vọng.  Tôi xin ơn biết chấp nhận và tha thứ.

 

Lời Chúa

Chúa nói riêng với mỗi người chúng ta.  Tôi lắng nghe điều Chúa nói với tôi.  Bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh vài lần, rồi lắng nghe.  (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa Giê-su, Chúa phán dạy con qua những lời Tin Mừng.  Xin cho con biết đáp lại lời Chúa kêu gọi hôm nay.  Xin Chúa dạy con biết nhận ra bàn tay Chúa đang hành động trong ngày sống của con.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa vì những lúc Chúa và tôi đã cùng ở với nhau và vì những ơn Người soi sáng giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

Tuần 16 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 18 tháng 7

Mác-cô 6:30-34

 

Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.31 Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài.34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

 

*  Lạy Chúa, nhiều lần con muốn rời xa những đám đông, khi con cảm thấy bị áp lực do việc tụ họp.  Lại có nhiều lần con chỉ muốn có ai đó biết rằng con đang hiện diện;  có thể con ở một mình đã quá lâu rồi.  Nếu con đến được với Chúa trong cầu nguyện và biết rằng Chúa là trung tâm quan trọng đối với con hơn con nghĩ, thì con sẽ cảm thấy bình an giống như các tông đồ Chúa đã cảm nhận.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 19 tháng 7

Mát-thêu 12:38-42

 

Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ."39 Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy.41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.

 

*  Tôi cần được biến đổi thiêng liêng trong đời sống mình để trở nên sống động đối với Chúa.  Đó chính là sự sống lại đối với tôi.  Khi ấy, tôi có thể trở thành một dấu chỉ hữu ích cho thế hệ này.

*  Ki-tô hữu chân chính là những dấu chỉ để thế gian nhận thấy được và nhờ đó người ta nhận biết Chúa Giê-su.  Người ta nhận ra Chúa Giê-su qua bạn và tôi.  Là Ki-tô hữu, là Giáo Hội, chúng ta luôn là những chứng nhân cho lòng nhân từ cứu độ của Thiên Chúa.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 20 tháng 7

Mát-thêu 12:46-50

 

Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.47 Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy."48 Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? "49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."

 

*  Ở đây Chúa Giê-su mời gọi tôi trở nên môn đệ Chúa.  Điều này không có nghĩa là vùng vằng bước theo Chúa, nhưng là trở thành một phần tử yêu quý của gia đình Chúa.  Mẹ Ma-ri-a là môn đệ gương mẫu:  Mẹ hoàn toàn mở tâm hồn đón nhận thánh ý Chúa và nâng đỡ Chúa Giê-su trong sứ vụ của Người.  Mẹ là người mẹ dịu dàng và giúp đỡ mọi con cái Chúa trở thành anh chị em với nhau trong Chúa.

*  “Gia đình là nơi căn bản cho giao ước giữa Giáo Hội và mọi tạo vật của Thiên Chúa” (ĐGH Phanxicô).

_______________

 

Thứ Tư, ngày 21 tháng 7

Mát-thêu 13:1-9

 

Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.9 Ai có tai thì nghe."

 

*  Đây là dụ ngôn về thái độ lạc quan của Ki-tô hữu:  mặc dù người gieo chỉ làm việc tương đối tốt thôi, nhưng hầu hết hạt giống đều rơi vào chỗ đất tốt, mang lại bông hạt dồi dào, ít nhất cũng được gấp ba mươi lần.  Vậy ai có tai thì nghe!

_______________

 

Thứ Năm, ngày 22 tháng 7

Gio-an 20:1-2, 11-18

 

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."

             11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.13 Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc? " Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu! "14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su.15 Đức Giê-su nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? " Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về."16 Đức Giê-su gọi bà: "Ma-ri-a! " Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: "Ráp-bu-ni! " (nghĩa là "Lạy Thầy").17 Đức Giê-su bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em"."18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

 

*  Bà Ma-ri-a Mác-đa-la hiện nay được nâng lên bậc “tông đồ”:  vì bà là người báo tin, người trao sứ điệp, vị tiền hô.  Đức tin của bà mạnh mẽ đủ để bà được Chúa Giê-su Phục sinh trao cho bà sứ mệnh ra đi và chia sẻ đức tin này với các môn đệ Chúa.

*  Dường như có hai giai đoạn thanh tẩy đức tin vào Chúa Phục Sinh của bà Ma-ri-a.  Giai đoạn thứ hai là khi bà cố gắng hiểu thực tại mới này bằng cách cố gắng giữ chặt lấy hình ảnh Chúa Giê-su.  (Trong sách Tin Mừng khác, có hai người phụ nữ cũng cố gắng giống như vậy).  Điều này chính là một đặc ân được cảm nghiệm bằng giác quan theo một cách phóng đại.

*  Giai đoạn thứ nhất là lúc bà Ma-ri-a dường như hơi chậm nhận ra sự hiện diện của Chúa (bà tưởng lầm Chúa là ông làm vườn).

*  Đức tin Ki-tô giáo đòi chúng ta phải tránh cả hai lỗi lầm:  đừng quá cố gắng để “hiểu các phép lạ” – và đồng thời hãy mở lòng đón nhận sức mạnh dồn dập của những dấu vết về sự hiện diện của Chúa được Người để lại cho chúng ta.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 7

Mát-thêu 13:18-23

 

"Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."

 

*  Chúng ta đã quá quen nghe các dụ ngôn của Chúa Giê-su đến nỗi không biết quý trọng sự khôn ngoan của những dụ ngôn ấy, sự khôn ngoan được biểu lộ thật tuyệt vời qua ngôn ngữ ai cũng hiểu được.  Trong chương trước đoạn Tin Mừng này, chúng ta đã nghe Chúa Giê-su nói “Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa!” (Mát-thêu 12:42)

*  Khi đọc bài Tin Mừng hôm nay, bạn hãy ở lại trong đức khôn ngoan của Chúa Giê-su như là một trong những phẩm tính lôi cuốn nhất của Người.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 7

Mát-thêu 13:24-30

 

Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó! " Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? " 29 Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."

 

*  Đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng sự hoàn thiện đòi người ta phải cảnh giác về những lỗi lầm của mình và phải làm sao nhổ chúng đi tận gốc rễ.  Tuy nhiên, khi chúng ta quen thuộc với thái độ của Chúa Giê-su đối với con người bị giới hạn và tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta học chấp nhận khía cạnh giới hạn và tội lỗi ấy như Chúa Giê-su đã làm cho ông Da-kêu (Lu-ca 19:1-10).  Nếu chúng ta không chấp nhận khía cạnh này của con ngườ chúng ta, chúng ta sẽ có khuynh hướng bám chặt lấy nó và không còn biết quý trọng sự sống đầy tràn mà Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta.

*  Bạn hãy ở với Chúa Giê-su và để Người dạy bạn cách hãy để cỏ lùng mọc lên chung với lúa, kẻo khi nhổ cỏ đi, bạn sẽ không biết quý trọng tất cả những gì tốt lành và còn đẹp đẽ nữa về cuộc sống của bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2021