TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 15 – 21 tháng 8 năm 2021)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mội ngày trong tuần:

 

Mẹ Ma-ri-a được đưa lên trời cả hồn lẫn xác là điều được coi như phần thưởng chính đáng dành cho một cuộc đời đã thực sự dâng hiến cho Thiên Chúa.  Điều này cho chúng ta biết rằng Mẹ Ma-ri-a đã không đi qua cánh cửa sự chết để vào thiên đàng, nhưng là ngay khi thành thai, Mẹ đã đặc biệt được tuyển chọn cho vinh dự này.

        Khi lên trời, Mẹ Ma-ri-a đem theo mọi nhu cầu của trần gian và tiếp tục chuyển cầu cho loài người, nhìn nhận và đáp lại nhu cầu của họ.

        Chứng từ của Mẹ Ma-ri-a, như được ghi lại trong cuộc hiện ra tại Knock năm 1879, nói lên rõ ràng sự thật của bản chất Mẹ.  Đứng yên lặng cùng với thánh Giu-se và môn đệ yêu dấu Gio-an là người được ký thác tại đồi Canvariô để chăm sóc cho Mẹ, Mẹ chỉ tay hướng về bàn thờ và trên đó là Chiên Thiên Chúa.  Mẹ tiếp tục coi mình đóng vai trò “nữ tỳ của Chúa” và khích lệ chúng ta hãy luôn nhận biết Thiên Chúa, quay về với Người trong cầu nguyện và hãy tạ ơn.

        Cho nên việc Mẹ hồn xác lên trời không phải là một cuộc ly biệt hoặc được đem đi khỏi chúng ta, nhưng là tiếp tục mối tương quan của Mẹ Ma-ri-a với chúng ta vì Mẹ để ý đến nhu cầu của chúng ta, đáp lại những nhu cầu ấy và luôn luôn làm theo thánh ý Chúa.

        Cầu nguyện để cảm tạ vì Mẹ Ma-ri-a đã thưa “Xin vâng” là điều dọn đường cho Chúa Ki-tô đến.  Chúng ta cũng có thể nhớ đến người mẹ sinh ra chúng ta và cảm tạ Chúa vì những hành vi quên mình của bà.  Chúng ta có thể xin Chúa chúc lành cho đời sống gia đình chúng ta và chữa lành những chia cách hoặc bất hạnh.

-  Vincent Sherlock, Telling the Rosary

 

Sự hiện diện của Chúa

Tôi dừng lại một chút để suy nghĩ về sự hiện diện của Chúa ban sức sống trong từng phần thân thể của tôi, trong mọi sự chung quanh tôi và trong tất cả cuộc sống tôi.

 

Sự tự do

Nhiều quốc gia đang chịu đau khổ quằn quại vì chiến tranh trong lúc này.  Tôi cúi đầu cảm tạ Chúa đã ban cho tôi được tự do.  Tôi cầu nguyện cho mọi tù nhân và những người bị bắt bớ.

 

Ý thức

Biết Chúa yêu thương tôi vô điều kiện, tôi thành thực nhìn lại ngày qua với các biến cố và mọi cảm nghĩ của tôi.  Tôi có điều gì để cảm tạ Chúa không?  Vậy tôi xin cám ơn Người.  Tôi có điều gì phải hối hận không?  Vậy tôi xin ơn tha thứ.

 

Lời Chúa

Giờ đây tôi lấy phần Kinh Thánh ngày hôm nay.  Tôi chậm chậm đọc từng lời và xem có câu nào hoặc tâm tình nào lôi cuốn tôi không.  (Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa, con biết chắc chắn có nhiều lần Chúa đã bồng con đi.  Rất nhiều lần nhờ sức mạnh Chúa mà con đã vượt qua được những lúc đen tối.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

Tuần 20 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 15 tháng 8

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lu-ca 1:39-56

 

Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

             46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48 Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."
        56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

 

*  Trong lời nguyện tha thiết này của Mẹ Ma-ri-a, không có sự khiêm nhường giả dối.  Nhưng đó là sự khiêm nhường đích thực vì biết rằng tất cả những gì được hoàn thành nơi Mẹ đều là do Thiên Chúa, “vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”.  Mẹ Ma-ri-a không hề cố ý làm giảm thiểu đi sự cao cả này.  Mẹ chấp nhận sự cao cả ấy một cách trọn vẹn, vui mừng và với tâm tình chờ đợi.  Bài ca ngợi khen vĩ đại của Mẹ là sự biểu lộ huy hoàng niềm hy vọng của Mẹ.

*  Lạy Chúa, con xin Chúa ban cho con lòng tin tưởng và quảng đại của Mẹ Ma-ri-a.  Con không chỉ xin biết lắng nghe tiếng Chúa và thi hành thánh ý Chúa, mà còn xin lắng nghe và thi hành trong vui mừng và không chút sợ hãi.  Con muốn đáp lại tiếng Chúa gọi với lời “Xin vâng” vui mừng, biết chắc rằng khi con sẽ làm điều mình chưa được biết, thì hành trình của con sẽ được chiếu sáng nhờ sự hiện diện đầy sức biến đổi của Chúa, và như lời Thánh vịnh tiên báo, “tay Chúa sẽ dẫn con đi, cánh tay phải Chúa sẽ nắm chặt lấy con”.

________________

 

Thứ Hai, ngày 16 tháng 8

Mát-thêu 19:16-22

 

Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? "17 Đức Giê-su đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn."18 Người ấy hỏi: "Điều răn nào? " Đức Giê-su đáp: "Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian.19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình."20 Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? "21 Đức Giê-su đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

 

*  Thật là thú vị, các điều răn Chúa Giê-su kể ra cho chàng thanh niên giầu có lại không có ba điều răn đầu liên quan đến Thiên Chúa.  Nhưng Người chỉ kể ra những điều răn liên hệ tới mối tương quan giữa chúng ta với nhau thôi.  Vậy sứ điệp rõ ràng:  chúng ta không sống cô độc.  Yêu tha nhân là cánh cửa dẫn đến sự sống đời đời.

*  Những vướng mắc nào trong cuộc đời đang giữ tôi lại khiến tôi không thể đi sâu hơn vào mối tương quan với Chúa và anh chị em?

_______________

 

Thứ Ba, ngày 17 tháng 8

Mát-thêu 19:23-30

Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời.24 Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: "Thế thì ai có thể được cứu? "26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được."

             27 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? "28 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.

             30 "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."

 

*  Chúa Giê-su khẳng định rõ ràng rằng tiền bạc của cải có thể là trở ngại đích thực ngăn cản người ta vào Nước Trời.  Đâu là mối quan hệ của tôi với tiền bạc?  Tôi có một thái độ quân bình hay tiền bạc ảnh hưởng đến sự tự do chọn lựa của tôi, giống như nó đã ảnh hưởng đến kẻ từ chối làm môn đệ Chúa vì “anh ta có nhiều của cải”.  Tôi xin được ánh sáng soi dẫn và sự tự do.

*  Đôi khi tôi thấy mình cũng hỏi như thánh Phê-rô trong bài Tin Mừng hôm nay:  “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy.  Vậy chúng con sẽ được gì?”  Tôi nhìn lại những lần Chúa Giê-su hứa ban lại gấp trăm lần tất cả những gì tôi hy sinh để theo Chúa đã được thể hiện trong đời mình.  Tôi để cho lòng quảng đại và trung thành của Chúa đánh động tâm hồn tôi.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 18 tháng 8

Mát-thêu 20:1-16

 

"Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ.4 Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng."5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy.6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? "7 Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho! "8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất."9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền.10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền.11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ:12 "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt."13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao?14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó.15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? "16 Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

 

*  Dụ ngôn này diễn tả một thế giới làm việc thiếu vắng niềm vui, trong đó người ta tham dự trong vòng một ngày, thậm chí chỉ một giờ.  Không có niềm vui trong công việc, mà chỉ có sự nặng nề và bất an khiến người ta giận dữ và căng thẳng.  Trong thế giới chúng ta cũng vậy, càng ngày càng có nhiều người không tìm được niềm vui trong công việc, mà chỉ thấy lo lắng và khó khăn.

*  Ông chủ giới thiệu một phong cách mới:  người ta làm việc nặng nhọc, nhưng ở đây công việc có phẩm giá của nó, ngay đến những kẻ không sao kiếm được công việc để làm cả ngày mà cũng lãnh được đủ để bảo toàn phẩm giá của họ.  Quy luật của Nước Trời thì khác:  người ta vượt lên trên sự công bằng khắt khe để tạo nên sự kính trọng và liên đới.  Lạy Chúa, xin cho Nước Chúa đến trong thế giới chúng con, một thế giới đầy bất công và căng thẳng.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 19 tháng 8

Mát-thêu 22:1-14

 

Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:2 "Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! "5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn,6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới."10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

        11 "Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới,12 mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? " Người ấy câm miệng không nói được gì.13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít."

 

*  Dụ ngôn Tiệc cưới trong bài Tin Mừng hôm nay được Chúa Giê-su kể khi Người thấy người ta đang tìm cách chối bỏ Người.  Câu chuyện mang tính biểu tượng.  Nhưng lời Chúa mời gọi chúng ta lại là lời đích thực.  Đó là lời mời gọi nhắm đến cuộc sống tốt lành.  Lời mời gọi vào Nước Trời được trải rộng, tuy nhiên chúng ta được tự do để nhận lời hay từ chối.  Bất chấp thân phận thấp hèn trong đời, tôi vẫn được đón nhận.  Tôi sẽ rũ bỏ mọi rách rưới của bất công, con người không mấy tốt đẹp của tôi, để mặc lấy y phục mới của con người mới và đáng yêu hơn.

*  Tôi xin Chúa giúp tôi đáp lại hết sức có thể trước lời mời gọi này.  Đó có phải là tiếng thì thầm trong tôi không?

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 8

Mát-thêu 22:34-40

 

Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. -35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng:36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? "37 Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."

 

*  Bài Tin Mừng hôm nay chú ý đến sứ điệp của Chúa Giê-su về tình yêu;  hai tình yêu kết hợp nơi mỗi người chúng ta.  Mến Chúa với yêu người, đó là điều răn của Chúa Giê-su.  Không có điều răn này của Chúa Giê-su, tất cả những gì chúng ta nói và làm cho Người thì chỉ là làm cho chúng ta mà thôi.  Không có việc giữ đạo nào ở trên luật yêu thương này.  Chúa Giê-su đã nói ra luật này và Người đã sống.  Người không khi nào để cho những quy luật tôn giáo lấn lướt nhu cầu yêu thương.  Sứ điệp của Chúa Giê-su bao gồm tất cả và liên hệ với mọi mối tương quan của chúng ta, tương quan mật thiết của hôn nhân, gia đình và bạn bè, và đó cũng là lời kêu gọi yêu thương thế giới rộng lớn hơn, đặc biệt tại những nơi mà những thiếu thốn thật lớn lao.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 8

Mát-thêu 23:1-12

 

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".

             8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

 

*  Lạy Chúa, Chúa không chấp nhận những việc phô diễn giả trá và tự tôn mình lên.  Chúa bảo:  “Tất cả anh em đều là học trò”.  Trong đường lối hoạt động nhiệm mầu của Kinh Thánh, mỗi ngày con được lớn lên để hiểu biết đường lối Chúa hơn.  Lạy Chúa, Chúa chính là Thầy của con.

*  Căn tính của Ki-tô hữu là người tôi tớ, môn đệ, kẻ khiêm nhường theo Chúa.  Sự vĩ đại là ở nơi tình yêu, nơi tự nguyện phục vụ những nhu cầu của người khác như Chúa Giê-su đã phục vụ.  Những lời này có thể được ghi nhớ trong Bữa Tiệc Ly, khi Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ.  Nhiều văn hóa và nhiều nhóm người tôn vinh sự thành công, giàu có và tự phụ mình quan trọng.  Bạn hãy nhớ lại khi cầu nguyện có lúc nào đó bạn đã cảm thấy mình được hân hạnh phục vụ người ta hoặc đã làm một điều thực sự xứng đáng cho họ.  Bạn hãy dâng lên Chúa ký ức này trong tâm tình cảm tạ.

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2021