TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 22 – 28 tháng 8 năm 2021)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Một trong những phát triển thú vị và hiệu quả nhất trong nền thần học và tu đức hiện đại là việc coi trọng một “câu chuyện” như là nguồn hoặc phương tiện chuyển tải mặc khải.  Dù đó là việc kể chuyện của Cựu Ước hoặc sách Tin Mừng hay Công vụ Tông đồ, hoặc những câu chuyện sau này về những người thánh thiện thấm nhập vào truyền thống Ki-tô giáo, thì những người đi tìm Chúa trong thời đại chúng ta đều gặp thấy trong “câu chuyện” một phương thức luôn có thể được sử dụng để học hỏi về sự giao tiếp nhiệm mầu của Thiên Chúa với dân Người.

        Các câu chuyện đều có khả năng soi sáng và hướng dẫn, không phải bằng cách truyền đạt chân lý cách trừu tượng hay thuần lý.  Khi ấy điều này rút ra câu chuyện riêng tư của người đi tìm Chúa nhờ họ nhận ra được những điểm song song và tương đồng cũng như nhờ cảm nghiệm được những âm vang vui mừng hoặc đau khổ.

        Do đó, chúng ta nhận thấy càng ngày người ta càng trân quý lối viết văn có thể được gọi là tự thuật thiêng liêng.  Đây là một thuật ngữ có thể hiểu được và tiện lợi, tuy nhiên cũng nguy hiểm là nó có thể khiến người ta nghĩ những tác phẩm này gần giống với các sách tự thuật “thế tục” của các chính trị gia, các ngôi sao thể thao, minh tinh, vv… Như thế nó có thể dẫn người ta đi sai đường.

        Lối viết tự thuật thế tục là viết về những gì một người đặc biệt đã cảm nghiệm, hoàn tất, suy nghĩ hay nói năng.  Trái lại, tự thuật thiêng liêng là viết về những gì Thiên Chúa đã hoạt động nơi con người.  Cho nên trước hết đó là ghi lại việc Thiên Chúa can dự vào đời sống của một người.  Thiên Chúa là nhân vật chính.  Dĩ nhiên những người kể lại sẽ ghi xuống những biến cố của đời họ, sẽ viết về những mối tương quan của con người và cách họ đã sử dụng sự tự do như thế nào.  Nhưng tất cả những điều này sẽ được thông đạt và giải thích trong mối liên hệ với việc chủ động của Thiên Chúa.

-  Brian O’Leary, SJ, Radical Discipleship:

Probing the Ignatian Tradition

 

 

Sự hiện diện của Chúa

Tôi nhắc nhở mình rằng khi tôi ngồi đây lúc này, Chúa đang âu yếm nhìn tôi và giúp cho tôi được hiện hữu.

 

Sự tự do

“Rất ít người ý thức được những điều Chúa sẽ làm cho họ nếu như họ phó mình trong tay Người và để mình được đào tạo do ân sủng Người” (Thánh Inhaxiô Loyola).  Tôi xin ơn biết hoàn toàn phó thác cho tình yêu Thiên Chúa.

 

Ý thức

Tôi cảm nhận được niềm hy vọng, khích lệ và phát triển trong những lãnh vực nào của đời tôi?  Nếu có, tôi sẽ quyết tâm dành thì giờ và không gian cho những lãnh vực ấy trong tương lai.

 

Lời Chúa

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã làm người phàm để cảm thông với con.  Chúa đã bước đi và làm việc trên mặt đất này.  Chúa đã chịu đựng cái nóng thiêu đốt và phấn đấu với giá lạnh.  Tất cả thời giờ của Chúa trên trần gian này là để chăm sóc cho con người.  Chúa đã chữa lành kẻ ốm đau bệnh tật, Chúa đã cho kẻ chết sống lại.  Nhưng quan trọng hơn hết, Chúa đã cứu con khỏi sự chết.

(Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Điều gì dậy lên trong tôi khi tôi cầu nguyện?  Tôi cảm thấy được an ủi, bối rối hay lạnh nhạt?  Tôi tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng hoặc ngồi cạnh tôi và tôi chia sẻ cảm nghĩ của tôi với Người.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

Tuần 21 Thường niên

Chúa Nhật, ngày 22 tháng 8

Gio-an 6:60-69

 

Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? "61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

             64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho."66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

             67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? "68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

 

*  Lạy Chúa, con tha thiết ước ao như thế nào để có được mối tương quan biến đổi này do Chúa ban cho con?  Chúa muốn nâng con lên mức độ “thần khí và sự sống”.  Thánh I-rê-nê đã nói từ lâu rằng:  “Vinh quang Thiên Chúa chính là con người được sống động hoàn toàn”.  Con biết con mới chỉ sống một nửa là hết sức rồi, cho nên tại đây và lúc này con xin Chúa hành động trên con để con được giống Chúa hơn nữa.  Chúa sống hoàn toàn như một con người, đó là vì Chúa hết sức mở lòng cho Thiên Chúa.

*  Xin Chúa làm cho điều ấy xảy ra cho con, dù phải trả bất cứ giá nào!  Xin Chúa cầm lấy tay con, nắm thật chặt và đem con đi theo Chúa, để con sẽ nên giống Chúa mỗi lúc một hơn.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 23 tháng 8

Mát-thêu 23:13-22

 

"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. (14 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn).

        15 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người.

        16 "Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: "Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc."17 Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn?18 Các người còn nói: "Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc."19 Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn?20 Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề.21 Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề.22 Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. (14 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn).

        15 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người.

        16 "Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: "Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc."17 Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn?18 Các người còn nói: "Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc."19 Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn?20 Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề.21 Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề.22 Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.

 

*  Chúa Giê-su sử dụng ngôn từ mạnh mẽ nhất để lên án những kẻ coi nặng việc giữ đạo bề ngoài hơn những gì cốt yếu trong tâm hồn.  Tôi để Chúa dẫn dắt tôi trong giờ cầu nguyện này, giúp tôi sẵn sàng bỏ đi những thói quen, nghi thức và những việc bề ngoài vô ích, để tôi có thể dễ lắng nghe tiếng Chúa hơn.

*  Tôi cầu nguyện cho cộng đoàn tôi đang cùng họ thờ phượng;  mong sao chúng tôi đừng bao giờ lẫn lộn những thứ đẹp đẽ bề ngoài đang có hoặc đang làm với nguồn gốc của những thứ ấy, nhưng được cùng nhau thêm lòng khiêm nhường phụng sự Chúa.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 24 tháng 8

Lễ thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ

Gio-an 1:45-51

 

Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét."46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? " Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem! "47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! "50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

 

*  Đức Giáo hoàng Phanxicô mơ ước mỗi Ki-tô hữu là một “người rao giảng Tin Mừng”.  Ý của ngài là chúng ta hãy chia sẻ Tin Mừng của tình yêu Thiên Chúa cứu độ toàn thể nhân loại.  Đây có thể là một trách nhiệm ám ảnh mọi người, nhưng ông Phi-líp-phê lại cho thấy việc đó rất giản dị.  Tâm hồn ngài đã cảm động khi gặp Chúa Chúa Giê-su, nên ngài ra đi chia sẻ điều ngài đã khám phá với bạn hữu mình.  Ngài không tranh cãi với ông Na-tha-na-en, nhưng chỉ nói “Cứ đến mà xem!”  Chúng ta còn thấy thánh Phi-líp-phê làm điều tương tự khi ngài thấy có một số người Hy-lạp muốn gặp Chúa Giê-su nữa.

*  Bạn có thể cầu nguyện:  “Lạy Chúa, xin ban cho con được hiểu biết nội tâm về Chúa, để đốt lên ngọn lửa ao ước chia sẻ Chúa cho người khác.  Cho dù con không nêu danh Chúa lên, nhưng xin để con luôn làm tin vui cho những người con gặp.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 25 tháng 8

Mát-thêu 23:27-32

 

"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.28 Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!

        29 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính.30 Các người nói: "Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ."31 Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ.32 Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!

 

*  Nói sự thật trước bạo quyền là một trong những câu nói lôi kéo trí tưởng tượng của chúng ta.  Ngay trong thời buổi dân chủ, chúng ta vẫn cần có những người mạnh bạo sẵn sàng trả giá cho việc nói sự thật.  Tôi nhìn vào Chúa Giê-su khi Người đương đầu với những kẻ có quyền lực trong thời Người, với các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như chính trị, và cầu nguyện cho những người tự nguyện liều mình để nói sự thật trước bạo quyền.  Tôi cũng cầu nguyện cho những kẻ lạm dụng quyền lực và cho các nạn nhân của sự lạm dụng ấy.

*  Tôi cầu xin cho con mắt nội tâm của tôi được trong sáng để tôi tỉnh thức đối với những mâu thuẫn giữa tư tưởng và hành động.  Tôi xin ơn tha thứ cho mọi hình thức giả hình của tôi và tôi cầu nguyện cho những người phải đau khổ vì những yếu đuối của tôi.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 26 tháng 8

Mát-thêu 24:42-51

"Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

             45 "Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc?46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy.47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: "Còn lâu chủ ta mới về",49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa,50 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết,51 và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

 

*  Ân sủng và sự hiện diện của Chúa có thể đánh động tâm hồn chúng ta bất cứ lúc nào.  Một lúc giữa cảnh đồng quê, một kinh nguyện trong Thánh lễ, một vòng tay của người thân yêu, một sự nâng đỡ khi gặp khó khăn, tất cả đều có thể là cánh cửa mở ra cho Chúa đến.  Một số người đã nhớ đến sự hiện diện của Chúa trên giường lúc hấp hối.  Bạn hãy lưu ý những khi Chúa đến với bạn và để lại một tia sáng mờ mờ thôi nhưng tồn tại nhiều năm trời.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 8

Mát-thêu 25:1-13

 

"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! "7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! "9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! "12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! "13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

 

*  Đây là một dụ ngôn dở dang vì chú ý đến điều dường như là tính ích kỷ của những cô phù dâu đã sẵn sàng.  Tôi phải xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ, vì Người đã soi sáng cho Chúa Giê-su nói theo cách thức này để giúp tôi biết lắng nghe và khiêm nhường học hỏi.

*  Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng có một thời điểm đúng lúc và một thời điểm đã quá muộn.  Tôi xin Chúa giúp để tôi ý thức được điều tôi có thể làm lúc này, biết nhận ra chú rể đang đến gần và đón tiếp Người.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 8

Mát-thêu 25:14-30

 

"Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! "26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

 

*  Những yến bạc của tôi:  tôi ở lại trong tâm tình tạ ơn vì những hồng ân mình đã nhận được, trước hết là ngạc nhiên nhìn vào những hồng ân đó:  sự sống của tôi, sức khỏe, đức tin và nhất là những người giúp cho tôi được đầy tràn cũng như những người giúp tôi được trưởng thành như hiện thời.  Rôi tôi nghĩ đến mình được tất cả những điều ấy một cách nhưng không, đồng thời tôi xin Chúa ơn biết phải cảm tạ bằng cách tôn trọng những hồng ân của người khác.

*  Tôi tự hỏi mình có giống như hai hạng người đầu tiên, là những người đã làm việc vất vả để những yến bạc của họ được sinh lợi, hay tôi giống hạng người thứ ba chỉ lo mất những gì mình có nên cuối cùng đã mất tất cả.  Có lẽ tôi vừa giống hai hạng người đầu tiên một chút, vừa giống hạng người thứ ba một chút, cho nên tôi xin ơn tự do nội tâm để có thể tỏ lòng biết ơn qua lối sống của tôi.

 

 

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2021