TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 24 – 30 tháng 7 năm 2022)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Chúng ta nghe chính miệng Chúa Giê-su nói rằng:  Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy” (Gio-an 16:32).  Cụm từ đơn giản “ở với Thầy” đã đủ để minh chứng tất cả những gì đang xảy ra:  Chúa Giê-su đã được Cha Người trao cho sứ mệnh thực hiện một công việc đặc biệt, nhưng Người vẫn có thể cảm nhận sứ mệnh ấy không xứng hợp với Người, như cơn hấp hối tại Vườn Ghết-si-ma-ni cho thấy (Mác-cô 14:32-36).  Tuy nhiên như thánh sử Gio-an bảo chúng ta, Thiên Chúa sẽ “ở với” Chúa Giê-su để nâng đỡ Người, như thiên thần đã làm tại Ghết-si-ma-ni (Lu-ca 22:43), và Cha Người sẽ không bỏ rơi Người cho dù Người cảm thấy như bị ruồng bỏ (Mát-thêu 27:46).

        Chúng ta cần để mắt và lắng tai khi tham dự phụng vụ và nghe đọc Lời Chúa để gặp thấy những lần nói đến việc Thiên Chúa “ở với” chúng ta và các tôi tớ khác được Người tuyển chọn, hầu chúng ta thấm nhuần được ý nghĩa thần học đầy đủ của cụm từ ấy.  Điều này sẽ khích lệ chúng ta quý trọng sự sâu xa và mọi hàm ý của lời chào rõ ràng đơn giản trên toàn thế giới:  “Chúa ở cùng anh chị em”.  Vì đã quá quen thuộc với lời chào này nên Ki-tô hữu chúng ta không nghĩ đến và không mấy quý trọng.  Nghe lời chào ấy từ miệng linh mục trong Thánh lễ, chúng ta cần phải ngưng lại những suy nghĩ bình thường để hiểu rằng:  đây không phải chỉ là một lời chúc lành, nhưng luôn luôn là một thách đố.  Như chúng ta thấy trong Kinh Thánh, lời chào này chứa đựng một sứ mệnh đặc biệt từ trước mà chúng ta đã lãnh nhận bởi Chúa.  Lời chào phải nhắc nhở chúng ta rằng Chúa hứa sẽ “ở với” chúng ta, như Chúa Giê-su Phục Sinh đã hứa với các môn đệ (Mát-thêu 28:20), bất chấp hay vì những bất xứng của chúng ta, để Thiên Chúa có thể nhờ chúng ta mà thực hiện điều Người xin chúng ta làm trong lúc này của cuộc sống.  Đó là điểm chính vậy.

Jack Mahoney, SJ,

Glimpses of the Gospels

 

Sự hiện diện của Chúa

Bất cứ giờ nào ban ngày hay ban đêm, chúng ta đều có thể kêu cầu Chúa Giê-su.  Người luôn chờ đợi, lắng nghe chúng ta kêu cầu.  Thực là một phúc lành tuyệt vời.  Không cần điện thoại, emails, nhưng chỉ một tiếng thì thầm thôi.

 

Sự tự do

Nếu Chúa muốn nói với tôi điều gì đó, liệu tôi có biết không?

Nếu Chúa vỗ về tôi hoặc thách đố tôi, liệu tôi có nhận thấy không?

Tôi xin ơn được tự do thoát khỏi mọi bận rộn của mình và biết mở tâm hồn đón nhận điều Chúa nói với tôi.

 

Ý thức

Lạy Chúa, xin giúp con biết ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa.  Xin Chúa dạy con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người khác.  Xin cho tâm hồn con được tràn đầy lòng biết ơn vì những lần tình yêu Chúa đã được biểu lộ cho con qua sự chăm sóc của người khác.

 

Lời Chúa

Trong tình trạng tâm trí chờ đợi, bạn hãy tin tưởng lấy đoạn Tin Mừng trong ngày.  Hãy tin Chúa Thánh Thần đang hiện diện và sẽ tỏ ra bất cứ điều gì đoạn Kinh Thánh nói với bạn.  Hãy đọc với thái độ suy tư, lắng nghe bằng đôi tai của nội tâm những gì sẽ xảy ra trong tâm hồn bạn.

(Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Tâm sự đòi hỏi cả nói lẫn lắng nghe.  Khi nói với Chúa, tôi cũng học dừng lại và lắng nghe.  Tôi hình dung ra vẻ dịu hiền trong đôi mắt Chúa và tình yêu trong nụ cười của Người.  Tôi có thể hoàn toàn thành thực với Chúa Giê-su khi tôi nói với Người về những lo lắng và nghi ngờ của tôi.  Tôi sẽ xin Chúa giúp tôi hoàn toàn đặt mình trong sự chăm sóc của Người, vì biết rằng Người luôn muốn điều tốt cho tôi.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những lúc Chúa và tôi đã cùng ở với nhau và về những ơn Người soi sáng giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

Tuần 17 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 24 tháng 7

Lu-ca 11:1-13

 

Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông."2 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,
3 xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy;
4 xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."

5 Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả";7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.?8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? "

 

*  Lạy Cha trên trời, mỗi ngày con đều lệ thuộc vào Cha.  Con tin tưởng cầu xin có bánh ăn hằng ngày cho gia đình con và cho con.  Thế là Cha tiếp tục quảng đại ban cho con.  Con cũng cảm tạ Cha về ơn tha thứ đầy yêu thương khi con làm cho Cha phải thất vọng.  Xin Cha ban cho con một trái tim biết tha thứ khi người khác làm cho con phải thất vọng.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 25 tháng 7

Mát-thêu 20:20-28

Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy."22 Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi."23 Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được."

             24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."

 

*  Ông Gia-cô-bê và ông Gio-an là hai trong số ba tông đồ gần gũi Chúa Giê-su nhất.  Tuy nhiên xem ra họ cũng đã hiểu lầm sứ điệp của Người nên đã xin Người cho họ những địa vị cao nhất trong vương quốc tương lai.  Không lạ gì khi tôi cũng cảm thấy bị quyền lực và thế giá lôi cuốn, rồi ngay tới Giáo Hội ngày nay dường như cũng không ngoại trừ có những đấu đá quyền lực.  Tôi xin được hiểu Tin Mừng sâu xa hơn và thông điệp căn bản về việc phục vụ.  Tôi xin Chúa Giê-su làm cho tôi thành một môn đệ đích thực của Người, có thể uống cùng một chén đắng Người uống.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 26 tháng 7

Mát-thêu 13:36-43

 

Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe."37 Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người.38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần.39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người,42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.

 

*  Chúng ta phải sống trong một thế giới có cả điều ác lẫn điều thiện.  Chúa Giê-su cảnh giác rằng chỉ trong ngày tận thế mọi sự mới được giải quyết.  Trong khi đó chúng ta không được thất vọng khi phải đối mặt với sự dữ, nhưng phải tin rằng Chúa có thể đem lại điều tốt từ sự dữ của loài người.  Tôi cầu xin là vào ngày cuối cùng lịch sử, tất cả chúng ta đều có thể được nên công chính và cùng chiếu sáng như mặt trời.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 27 tháng 7

Mát-thêu 13:44-46

 

"Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
45 "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy
.

 

*  Những người đi tìm kiếm, dù có thể không biết rõ những gì họ đang tìm kiếm nhưng lại chân thành theo đuổi cuộc tìm kiếm của họ, vẫn cho thấy Thiên Chúa ở với họ.  Sự bình an của họ sẽ có mặt trong khi tìm kiếm, cũng như sẽ có mặt lúc họ tìm được.

*  ‘Hãy cho con tìm kiếm Chúa khi con ước muốn Chúa;  hãy cho con ước muốn Chúa khi con tìm kiếm Chúa;  hãy cho con gặp được Chúa khi con yêu mến Chúa;  hãy cho con yêu mến Chúa khi con gặp được Chúa’ (Thánh Anselmô).

_______________

 

Thứ Năm, ngày 28 tháng 7

Mát-thêu 13:47-53

 

"Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính,50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

             51 "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? " Họ đáp: "Thưa hiểu."52 Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ."

 

*  Trong câu chuyện sống động về ngày kết thúc lịch sử nhân loại, Chúa Giê-su cố gắng thách thức chúng ta hãy ý thức rằng mọi quyết định chúng ta làm hằng ngày đều là quan trọng.  Ưu tư nói chung của Người là chúng ta hãy luôn yêu thương nhau:  đây chính là điều làm nên thân phận đời đời của chúng ta.  Số phận ấy sẽ không phải là nói “Việc gì tôi phải giúp đỡ người thiếu thốn này” hoặc “Tôi có thể tránh xa người này, vì chẳng có ai biết đâu!” 

*  Chúng ta cần phải luôn luôn thêm lòng yêu mến người khác, chứ đừng sống cho bản thân mình.  Đó là lối sống Ki-tô hữu.  Niềm vui của chúng ta cuối cùng sẽ là nhận ra chúng ta đã giúp đỡ người khác trở nên con người như Thiên Chúa muốn.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7

Lễ thánh nữ Mác-ta

Gio-an 11:19-27

 

Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời.20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà.21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy."23 Đức Giê-su nói: "Em chị sẽ sống lại! "24 Cô Mác-ta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết."25 Đức Giê-su liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? "27 Cô Mác-ta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."

 

*  Đức tin vào Chúa Giê-su của thánh Mác-ta là tuyệt đối.  Cô tin là em La-da-rô của cô sẽ sống lại trong ngày sau hết.  Cô đã nhận biết Chúa Giê-su là “Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa”.

*  Tin vào sự sống lại giúp chúng ta sống với thái độ hy vọng, chia sẻ niềm vui chiến thắng của Đức Ki-tô Phục Sinh trên tội lỗi và sự chết.  Chính vì sự phục sinh mà Chúa Ki-tô ở với tôi trong tất cả hành trình cuộc sống của tôi.  Vậy tôi có thể nhận ra sự hiện diện của Người và mở tâm hồn để gặp gỡ Chúa trọn vẹn hơn không?

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 7

Mát-thêu 14:1-12

 

Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su,2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ."

             3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua.4 Ông Gio-an có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy."5 Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ.6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích.7 Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho.8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm."9 Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô.10 Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an.11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ.12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.

 

*  Thánh Gio-an Tẩy Giả là gương mẫu cho chúng ta về sự chân chính.  Cũng như ngài, mỗi người chúng ta được kêu gọi một cách để làm ngôn sứ, phát ngôn viên của Chúa về đường lối của Người.  Việc đó không luôn dễ dàng.  Vậy bạn hãy dành một lúc để suy nghĩ vầ điều này trong giờ cầu nguyện của bạn.

 

 

 

 

    


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2022