TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 4 – 10 tháng 9 năm 2022)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Ghen tương thì giết hại, đố kỵ cũng vậy, vậy chẳng phải là cao thượng khi vui mừng vì vận mạng tốt đẹp của người khác hay sao?

        Tình yêu là điều chúng ta đem theo mình vào cuối đời.  ‘Chúng ta sẽ bị phán xét trong đêm cuối đời do tình yêu’ (thánh Gio-an Thánh giá).  Tình yêu dành cho những kẻ gần người xa, vì trong Tin Mừng, tình yêu không chỉ đối với gia đình, bạn bè, người có sức hấp dẫn, người láng giềng, nhưng dành cho mọi người.

        Có những tên gọi khác nhau về tình yêu Ki-tô – tình yêu hằng ngày gần gũi và thân ái, tình bạn, tình yêu hôn nhân, những mối tương quan.  Tình yêu trong thế giới rộng rãi hơn, như trong công việc của chúng ta, tại đây chúng ta sống một cách dễ thương, công bình với mọi người, không lạm dụng người khác vì lợi ích cá nhân mình;  Trong thế giới rộng rãi hơn, ở đó một tình yêu đại đồng khiến cho tôi muốn tạo một sự khác biệt trong thế giới to lớn hơn.  Tình yêu đem chúng ta ra biển rộng mênh mông.  Tình yêu liên hệ chúng ta với mọi người.  Tình yêu rõ ràng không chủ ý bắt chúng ta liên hệ với mọi người – cũng không bắt chúng ta phải thích mọi người.  Yêu là khi đời sống của người khác trở nên ít ra cũng quan trọng như đời sống chúng ta;  rồi trong những tình yêu sâu xa nhất như hôn nhân, gia đình và bạn thân, đời sống của người khác còn trở nên quan trọng hơn nữa.

        Tình yêu tạo nên những thay đổi – chúng ta nhìn lại và thấy những người chúng ta yêu thương làm được sự khác biệt.  Đời sống quá ngắn ngủi nên không thể nhìn thẳng vào tình yêu mà từ chối.  ‘Chúng ta được nắn đi đúc lại do những người yêu thương chúng ta, và dù tình yêu của họ đã qua rồi, nhưng chúng ta vẫn là tác phẩm của họ’ (Francois Mauriac).

Lạy Chúa Giê-su, Trái Tim Chúa rộng mở để yêu thương tất cả chúng con, xin làm cho trái tim chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

Donal Neary, SJ,

Gospel Reflections for Sundays of Year C:  Luke

 

Sự hiện diện của Chúa

Tôi dừng lại một lúc để suy nghĩ về sự hiện diện ban sự sống của Chúa trong từng phần thân thể tôi, trong mọi sự chung quanh tôi và trong tất cả cuộc sống tôi.

 

Sự tự do

Trong lúc này nhiều quốc gia đang chịu đau khổ vì chiến tranh tàn khốc.  Tôi cúi đầu cảm tạ Chúa ban cho tôi sự tự do.  Tôi cầu nguyện cho các tù nhân và nhửng người bị bắt bớ.

 

Ý thức

Biết Chúa yêu thương tôi vô điều kiện, tôi thành thực nhìn lại ngày hôm qua với các biến cố và cảm nghĩ của tôi.  Tôi có điều gì để cảm tạ Chúa không?  Vậy tôi dâng lời cảm tạ.  Có điều gì tôi phải hối hận không?  Vậy tôi xin ơn tha thứ.

 

Lời Chúa

Giờ đây tôi lấy bài Kinh Thánh trong ngày.  Tôi đọc chậm chậm từng lời và xem có câu nào hoặc tâm tình nào lôi cuốn tôi không.

(Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa, con biết rõ có nhiều lần Chúa đã bồng con đi.  Có nhiều lần nhờ sức mạnh của Chúa mà con đã vượt qua được những lúc đen tối trong đời.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

Tuần 23 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 4 tháng 9

Lu-ca 14:25-33

 

Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:

        26 "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

             28 "Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo:30 "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng?32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

 

*  Chúa Giê-su muốn chúng ta biết lượng sức công việc trước mặt;  khi công việc ấy dường như quá sức chúng ta, chúng ta phải làm gì?  Chúng ta tìm đến ai để xin giúp đỡ?  Tôi cầu xin Chúa giúp tôi nhớ những gì tôi cần phải có, để tôi luôn có lòng khiêm nhường và tin tưởng mà xin người khác giúp đỡ.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 5 tháng 9

Lu-ca 6:6-11

 

Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải.7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người.8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây! " Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó.9 Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? "10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra! " Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường.11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.

 

*  Chúng ta thi hành những ưu tiên trong cuộc sống như thế nào?  Đôi khi chúng ta có nấp đằng sau những bổn phận của mình mà không tỏ ra lòng cảm thông không?  Khi chính chúng ta lãnh nhận một hành vi ưu ái, chúng ta hết lòng cảm tạ vì người cho đã ưu tiên làm một việc tốt cho chúng ta.

*  Thử hỏi những gì chúng ta có mà không phải là đã nhận được?

_______________

 

Thứ Ba, ngày 6 tháng 9

Lu-ca 6:12-19

Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích,16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

             17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành.19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

 

*  Tin Mừng Lu-ca đề cao trọng tâm của việc cầu nguyện trong đời sống và sứ mệnh của Chúa Giê-su.  Những quyết định và lựa chọn của Người đều xuất phát từ những thời khắc cầu nguyện thật lâu trong sự hiệp thông với Đấng Người gọi là ‘Áp-ba’.  Người tuyển chọn mười hai người rất bình thường và trao cho họ công tác giúp cho những giá trị của Người được thế gian biết đến.

*  Lạy Chúa, con đến với Chúa trong giờ cầu nguyện này để cảm nhận sự hiện diện của Chúa.  Xin cho con lại nghe tiếng Chúa kêu gọi con.  Xin cho con cảm nhận quyền lực Chúa đang hoạt động trong và qua con.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 7 tháng 9

Lu-ca 6:20-26

 

Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:
"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
21 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.
22 "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

24 "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.
25 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.
"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.
26 "Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

 

*  Mỗi Mối Phúc diễn tả một tình trạng của con người mà chúng ta muốn thoát ra khỏi, nhưng Chúa Giê-su lại gọi đó là những mối phúc.  Tôi nhận xét nơi tôi đâu là lý do khiến tôi vội vã tránh sự nghèo khó, đói hoặc khóc.  Tôi xin Chúa Giê-su giúp tôi nhìn lại để tôi nhận ra được ân sủng là gì bất kể những gì nhận thấy bề ngoài.

*  Tôi cầu nguyện cho tất cả những ai đang bị chối bỏ, tố cáo hoặc thù nghịch;  Tôi xin cho mình biết nhận ra nơi họ những gì Chúa Giê-su nhận biết và xét xem Chúa Giêsu muốn tôi học điều gì nơi những người ấy.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 8 tháng 9

Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a

Mát-thêu 1:1-16, 18-23

 

Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:

        2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.1 Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.

             12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

             … 18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."

 

*  Tôi đề nghị chúng ta đặt căn bản cho giờ cầu nguyện này trên những lời của thánh Inhaxiô dạy khi ngài đưa ra việc chiêm ngưỡng sự Giáng Sinh của Chúa, sao cho thích hợp với mục đích của chúng ta:  Tôi sẽ nhìn thấy những người như thánh Gio-a-kim, An-na, các đầy tớ và bé Ma-ri-a sau khi cô ra đời.  Tôi sẽ đóng vai người đầy tớ đang có mặt và nhìn vào các ngài, chiêm ngưỡng các ngài và phục vụ các ngài những lúc cần thiết, với tất cả lòng tôn kính và khâm phục.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 9

Lu-ca 6:39-42

 

Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!

 

*  Chúa Giê-su không chối bỏ rằng người ta có những sai lầm, nhưng Người mời gọi tôi trước tiên hãy nhìn vào chính những điểm mù của mình.  Nếu người công chính còn sa ngã bảy lần một ngày thì tôi bao nhiêu lần?  Chúa Giê-su dùng lối nói hài ước để trình bày quan điểm của Người.  Người mời gọi tôi hãy tưởng tượng xem có bao nhiêu người đáng lẽ sẽ không bị tôi làm tổn thương nếu như tôi có trước mắt một danh sách những lầm lỗi của mình!

*  Lạy Chúa, xin cho con biết ý thức hơn những thiếu sót của mình, để con trở nên dễ thương hơn khi tiếp xúc với người khác.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 9

Lu-ca 6:43-49

 

"Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.

         46 "Tại sao anh em gọi Thầy: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! , mà anh em không làm điều Thầy dạy?

        47 "Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai.48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc.49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành."

 

*  Lạy Chúa, để làm môn đệ trưởng thành quả thực phải trả một giá đắt!  Ngày nay Ki-tô hữu phải đương đầu với nhiều bão tố.  Nếu không có một nền móng vững chắc, con sẽ gặp nguy hiểm bị cuốn trôi.  Chúa tìm con và Chúa biết con, nên xin Chúa ban cho con đức khôn ngoan và sức mạnh, để con biết lắng nghe tiếng Chúa và sống theo chân lý của Chúa.  Chúa là nền móng chắc chắn và duy nhất của con trong những lúc con bị áp lực và thử thách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2022