TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 2 – 8 tháng 10 năm 2022)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Chúng ta nhìn thấy những công trình của Chúa chung quanh chúng ta và cố gắng nhận ra sự sống Thiên Chúa ở ngay giữa cuộc sống thực tại.  Thánh Inhaxiô không để lại quy tắc chi tiết ấn định thời gian bao lâu chúng ta phải cầu nguyện.  Trái lại, ngài xin chúng ta hãy luôn giữ Chúa ở trước mắt chúng ta.  Đây là cách chiêm niệm trong hành động.  Đó là một mệnh lệnh quan trọng, tuy nhiên chúng ta biết thế nào là đang làm một điều gì đó dù thích hay không, trong khi đầu óc vẫn nghĩ về một người khác.  Tôi tình cờ gặp được những người di dân đang làm việc tại mỏ kim cương ở Nam Phi châu.  Họ phải làm việc nhiều giờ ở độ sâu dưới mặt đất để kiếm tiền đem về cho gia đình (vừa làm việc vất vả, vừa nghĩ đến gia đình).

        Chiêm niệm đã được mô tả như là ‘nhìn thật lâu và đầy yêu thương vào điều có thực’.  Thiên Chúa nhìn vào thế giới chúng ta như thế đấy.  Rồi Thiên Chúa ‘ra tay’ và can thiệp vì chúng ta.  Theo ý nghĩa này, Thiên Chúa là CHÍNH sự ‘chiêm nhiệm trong hành động’.  Dĩ nhiên Chúa Giê-su cũng vậy.  Người cầu nguyện, Người làm việc, Người chịu đau khổ, nhưng luôn luôn ở trong sự hiện diện của Cha Người.  Người có một tâm hồn biết phân định, nhờ đó Người có thể nói ‘Tôi hằng làm những điều đẹp ý Chúa Cha’ (Gio-an 8:29).  Là bạn đồng hành của Chúa Giê-su, chúng ta cố gắng bắt chước Người.  Không phải tình cờ mà các tu sĩ tiên khởi dòng Tên đã muốn được người ta gọi là ‘các bạn đồng hành của Chúa Giê-su’.

Brian Grogan, SJ,

                                                                                                     Finding God in All Things

 

Sự hiện diện của Chúa

Lạy Chúa, hôm nay con đến với Chúa, xin Chúa cho tâm hồn con và tất cả con người con được tràn đầy lòng ngưỡng mộ sự hiện diện của Chúa.  Xin Chúa giúp con biết tiếp nhận Chúa khi con gạt qua một bên mọi lo lắng trần gian này.  Xin cho tâm trí con được đầy bình an của Chúa.

 

Sự tự do

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được tự do thoát khỏi mọi thái quá của cuộc đời này.  Xin Chúa đừng để con bị vướng mắc vào ước muốn được giàu có.  Xin giữ tâm trí con được tự do để yêu mến và phụng sự Chúa.

 

Ý thức

Tôi đang ở trong một mạng lưới gồm các mối tương quan với thiên nhiên, với người khác và với Chúa.  Nhìn lại những tương quan này, tôi cảm tạ Chúa vì sự sống tràn lan qua chúng.  Một số tương quan bị bóp méo hoặc đổ vỡ;  tôi có thể cảm thấy hối tiếc, giận dữ hoặc thất vọng.  Tôi cầu xin ơn biết chấp nhận và tha thứ.

 

Lời Chúa

Chúa nói với từng cá nhân chúng ta.  Tôi chú ý lắng nghe điều Người nói với tôi.  Bạn hãy đọc đoạn Kinh Thánh một ít lần rồi lắng nghe.

(Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu muốn.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa Giê-su, Chúa nói với con qua những lời Tin Mừng.  Xin cho con biết đáp lại lời Chúa gọi con hôm nay.  Xin Chúa dạy con nhận biết bàn tay Chúa hoạt động trong ngày sống của con.

 

Kết thúc

Tôi cám ơn Chúa về những lúc Chúa và tôi đã cùng ở với nhau và về những ơn Người soi sáng giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

Tuần 27 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 2 tháng 10

Lu-ca 17:5-10

 

Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con."6 Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em.

             7 "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi",8 chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau! ?9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."

 

*  Tôi hợp cùng các tông đồ và tha thiết cầu xin Chúa:  ‘Xin thêm lòng tin cho chúng con’.  Với thái độ cởi mở và ngưỡng mộ, tôi lắng nghe Chúa Giê-su trả lời đầy khích lệ khi tôi nhìn lại đức tin của mình:  Đức tin của con lớn bằng hạt cải thôi cũng đã đủ rồi!

*  Trong khi rõ ràng người đầy tớ chỉ ăn sau khi đã phục vụ ông chủ, thì tại Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã làm ngược lại:  Người nhấn mạnh việc Người rửa chân cho các môn đệ.  Rồi Người gọi họ là bạn hữu của Người.  Tôi xin được ơn tự do để coi chính mình như tên đầy tớ vô dụng, chứ đừng muốn hơn cả Thầy mình.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 3 tháng 10

Lu-ca 10:25-37

Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia tài?”

             26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? "27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình."28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống."

             29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi? "30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác."36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? "37 Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."

 

*  Lạy Chúa, khi con đi trong cuộc sống như thế này mỗi ngày, xin Chúa cho con biết mở mắt để nhận ra những anh chị em con bị loại ra lề xã hội và chịu đau khổ.  Xin Chúa ban cho con một trái tim biết yêu mến Chúa khi Chúa hiện diện trong khuôn mặt người khác.  Xin ban cho con những bàn tay để giúp đỡ cũng như đôi môi để cầu nguyện.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 4 tháng 10

Lu-ca 10:38-42

 

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay! "41 Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."

 

*  Chúa Giê-su có vẻ như ưa thích chiêm niệm hơn hành động, khi Người khen ngợi cô Ma-ri-a và phê bình cô Mác-ta.  Tuy nhiên Người không thể bảo chúng ta cứ vui lòng ngồi bên chân Người mà lắng nghe lời Người, vì Người luôn nhấn mạnh rằng thực sự lắng nghe lời Người có nghĩa là hãy đem ra thực hành.  Vấn đề Người đặt ra cho cô Mác-ta là cô đã quá lo lắng và bận tâm về nhiều việc quá, đến nỗi không thực sự lắng nghe Người.  Vậy tôi có xứng đáng bị trách mắng như vậy không?  Tôi xin có được một tâm hồn thanh khiết, thực sự chú ý đến những gì sẽ không bị lấy đi mất.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 5 tháng 10

Lu-ca 11:1-4

 

Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông."2 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,
3 xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy;
4 xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."

 

*  Hiển nhiên việc cầu nguyện là cốt yếu đối với Chúa Giê-su – do chân tính và sứ mệnh của Người.  Cầu nguyện biểu lộ mối quan hệ giữa Chúa Giê-su với Cha Người.  Người đã dạy các môn đệ cầu nguyện, và Người đã dành riêng thì giờ để Người cầu nguyện, bất kể điều gì là cần thiết và đòi hỏi gây áp lực trên Người.  Vậy tôi có làm giống như vậy không?

_______________

 

Thứ Năm, ngày 6 tháng 10

Lu-ca 11:5-13

 

Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả";7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.?8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? "

*  Tôi nhìn lại bao lần tôi xin và đã được, tìm và đã thấy, gõ cửa và đã được mở cho.  Tôi cũng nhớ lại những lần mình đã không nhận được, đã không thấy và cửa vẫn đóng lại.  Với tất cả lòng đơn sơ, tôi cầu xin Chúa ban đức tin và lòng tín thác, ơn tự do để nhìn vào mối tương quan với Chúa.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10

Lu-ca 11:16-26

 

Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ."16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.

             23 "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
             24 "Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi."25 Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi.26 Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước."

 

*  Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ xem mình có canh giữ tâm hồn, các cảm nghĩ, ân sủng và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần không, hay là ‘tôi cứ để mặc, cảm thấy mình được an toàn, tin rằng mọi sự sẽ tốt đẹp?  Nếu bạn không canh giữ cho mình, thì kẻ mạnh hơn bạn sẽ tới’.

*  Đức Giáo Hoàng nói:  ‘Có ba tiêu chuẩn.  Thứ nhất, đừng lẫn lộn chân lý.  Chúa Giê-su chiến đấu chống lại ma quỷ.  Thứ hai:  ai không đi với Chúa Giê-su là chống lại Chúa Giê-su.  Không thể chấp nhận thái độ lưng chừng.  Thứ ba:  tỉnh thức canh giữ tâm hồn chúng ta vì ma quỷ rất xảo quyệt.  Nó không khi nào chịu thua đâu.  Nó chỉ chịu thua vào ngày tận thế mà thôi.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 8 tháng 10

Lu-ca 11:27-28

 

Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! "28 Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."

 

*  Tôi dành thời giờ để vui mừng cùng Mẹ Ma-ri-a, thân mẫu Chúa Giê-su, Đấng gần với Người nhất và có ảnh hưởng lớn nhất trên Người.

*  Tôi xin Mẹ giúp tôi thêm lòng tín thác và tự do tâm hồn, để giống như Mẹ, tôi cũng biết lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.

                                                                                              


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2022