TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN  (Ngày 6 – 12 tháng 11 năm 2022)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Niềm vui khi người ta tin có thể tựa như một ‘thứ dư thửa’ trong môi trường thách thức đức tin hôm nay.  Nhiều người chúng ta vẫn đang phấn đấu để giữ vững đức tin, nói chi đến thái độ vui mừng về đức tin.  Tuy nhiên, quả thực có một niềm hạnh phúc sâu xa trong đức tin.  Trước hết, mọi sự chung quanh chúng ta đều là một hồng ân và đứng sau tất cả mọi hồng ân ấy chính là Đấng ban phát hồng ân.  Thứ hai, tình yêu là tâm điểm của hồng ân đó, nên trong đức tin chẳng có gì là ‘mất’ hay ‘phí phạm’ cả.  Đức tin, đức cậy và đức mến đều tồn tại, nhưng lớn lao nhất vẫn là đức mến.  Cuối cùng, tại sao chúng ta không ‘cho phép’ mình có được niềm vui đích thực trong tất cả những điều Chúa đã làm cho chúng ta và vẫn đang làm cho chúng ta qua Chúa Giê-su và trong Chúa Thánh Thần?

Kieran J. O’Mahony, OSA,

Hearers of the Word:  Advent & Chritmas, Year A

 

 

Sự hiện diện của Chúa

“Hãy thinh lặng và biết rằng Ta là Thiên Chúa!”  Lạy Chúa, lời Chúa đem chúng con đến với vẻ thanh tĩnh và cao cả của việc Chúa hiện diện.

 

Sự tự do

Xin để tôi đây,

một mình trong phòng tối,

không ánh sáng mặt trời,

cũng chẳng có một người,

sẽ nói chuyện với tôi. 

Nhưng chính thinh lặng ấy,

đã giải thoát tôi rồi!

        - Trích từ một bài thơ của Chân phước Titus Brandsma,

        được sáng tác đang khi ngài là một tù nhân trong trại tập trung Dachau

 

Ý thức

Biết Chúa yêu thương tôi vô điều kiện, tôi có thể thành thực cảm thấy thế nào về chính mình?  Ngày hôm qua tôi cảm thấy thế nào và hiện giờ ra sao?  Tôi cởi mở chia sẻ những cảm nghĩ của mình với Chúa.

 

Lời Chúa

Tôi dành thời giờ chậm chậm đọc Lời Chúa vài lần, để cho mình dừng lại ở bất cứ điều gì đánh động tâm hồn tôi.

(Xin bạn lấy phần Lời Chúa ở những trang tiếp theo.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa, đôi khi con không biết sẽ nói gì với Chúa nếu con được gặp mặt Chúa.  Con nghĩ con có thể nói “Tạ ơn Chúa”, vì Chúa luôn hiện diện ở đó vì con.

 

Kết thúc

Tôi cảm tạ Chúa về những lúc Chúa và tôi đã cùng ở với nhau và về những ơn Người soi sáng giúp tôi hiểu đoạn Kinh Thánh.

 

Tuần 32 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 6 tháng 11

Lu-ca 20:27-38

 

Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết.30 Người thứ hai,31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào.32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết.33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? "

             34 Đức Giê-su đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp.38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."

 

*  Tin vào sự sống lại của chính bạn, đó là một hồng ân tuyệt vời trong cuộc sống này.  Điều ấy mang lại ý nghĩa cho tất cả những gì làm nên đời sống bạn.  Niềm tin ấy cũng được biểu lộ khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta được an nghỉ, là việc đặc biệt trong tháng 11 này.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 7 tháng 11

Lu-ca 17:1-6

 

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.3 Anh em hãy đề phòng!

             4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: "Tôi hối hận", thì anh cũng phải tha cho nó."

             5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con."6 Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em.

 

*  Việc chính chúng ta sa ngã hoặc làm cho người khác sa ngã không phải là lý do để chúng ta thôi cố gắng tha thứ và yêu thương.  Chúng ta đừng khi nào quên rằng yêu thương và tha thứ bắt đầu từ nơi chúng ta trước.

*  Lạy Chúa, xin ban cho con vào cuối ngày có thể nói được như thánh Phao-lô:  ‘Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin’ (2 Tm 4:7).

_______________

 

Thứ Ba, ngày 8 tháng 11

Lu-ca 17:7-10

 

"Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi",8 chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau! ?9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."

 

*  Chú giải đoạn Tin Mừng này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói:  ‘Chúa Giê-su đã dạy chúng ta rằng “kẻ lãnh đạo trở nên người phục vụ” và “nếu ai muốn đứng đầu thì phải làm kẻ phục vụ mọi người”.  Như thế, Chúa Giê-su đảo ngược giá trị của thế gian.  Không phải tình cờ mà khi chúng ta tự ý phục vụ Chúa thì chúng ta cảm thấy được bình an sâu xa hơn.  Một lần nữa thực sự giống như nghe Chúa phán:  “Hãy đến, hỡi đầy tớ tốt lành và trung thành!”

*  Hôm nay tôi phải ý thức rằng qua những lời ngôn sứ Mi-kha, điều cần thiết nhất là hãy ‘hành động công chính, yêu thương tha thiết và khiêm nhường bước đi trước mặt Chúa!’

_______________

 

Thứ Tư, ngày 9 tháng 11

Lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô

Gio-an 2:13-22

 

Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

        18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? "19 Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại."20 Người Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? "21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

 

*  Thánh Phao-lô nói:  ‘Chúng ta là đền thờ của Chúa trong thế gian này’.  Vậy tôi có thực sự hiểu được thực tại lớn lao này, đó là tôi là một đền thờ sống động trong đó lời Chúa được phán dạy muôn đời không?

_______________

 

Thứ Năm, ngày 10 tháng 11

Lu-ca 17:20-25

Người Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? "21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

             23 Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm.24 Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy,25 và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.

 

* Triều đại Thiên Chúa đã đến gần;  chỉ có Chúa mới soi sáng cho tôi và giúp tôi mỗi ngày một chút để làm cho Triều đại Thiên Chúa được sinh hiệu quả hơn.

*  Nhiều người không thấy được Triều đại Thiên Chúa đến gần;  tôi cầu xin Chúa chúc lành cho tôi để có thể nhận ra Thần Khí Thiên Chúa đã hoạt động trong thế giới quanh tôi.  Có thể tôi xem lại đâu là lãnh vực tôi cảm thấy bị thách đố nhiều nhất, với hy vọng nhận ra Chúa đang hành động cho lợi ích của mọi người.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11

Lu-ca 17:26-37

 

"Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả.28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất.29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả.30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.

        31 "Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại.32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót.33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.34 Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại."37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ở đâu vậy? " Người nói với các ông: "Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó."

 

*  Cách duy nhất để chuẩn bị là hãy sống tốt, một cuộc sống dựa trên nền tảng tình yêu.  Khi ấy việc Con Người đến sẽ không phải là một đại họa nữa, nhưng là cuộc giải phóng cuối cùng cho chúng ta.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 11

Lu-ca 18:1-8

 

Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc."

             6 Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó!7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? "

 

*  Chúa Giê-su nhẹ nhàng nhắc nhở chúng ta cần phải cầu nguyện và đừng ngã lòng.  Người biết chúng ta cần được nghe những lời này luôn luôn khi chúng ta tự hỏi không biết việc cầu nguyện có đem lại kết quả hay không.  Tôi xin ơn biết lắng nghe Chúa Giê-su đang khích lệ tôi cố gắng cầu nguyện luôn luôn và giúp tôi đừng ngã lòng.

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2022