MUC LUC
   HẠNH CÁC THÁNH


HẠNH CÁC THÁNH
THEO NĂM PHỤNG VỤ


Khải Huyền 7, 9-14

do linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT, Ðàlạt phụ trách