BÀI THỨ 013

CUỘC THĂM VIẾNG THÁNH THIỆN

Gieo Rắc Đời Sống Siêu Nhiên

 

Chú Dẫn:  Mẹ Maria cảm động trước tin báo của Thiên Thần, liền lên đường tiến về Hébron. Vào nhà Zacharia, Mẹ chào mừng Elizabeth. Ngay lúc đó, Elizabeth cảm thấy đứa con trong lòng nhảy mừng, tâm hồn tràn đầy ơn Chúa Thánh Linh, Elizabeth kêu lên: oáng sieâu nhieân

EÄN

Bà được phúc hơn mọi người nữ và con trong lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được diễm phúc Mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi thế này? Tiếng nói của Bà vừa lọt tai tôi thì con tôi liền nhảy mừng trong lòng. Ôi! Bà được phúc vì đã tin! Và tất cả những điều Chúa đã hứa với bà sẽ được thực hiện.’ Nghe tới đây, Mẹ Maria liền cất tiếng: ‘Linh hồn tôi ngợi khen Chúa!

Ngày mai và những ngày kế tiếp, tôi sẽ theo Mẹ thánh đi từ Nazareth tới Hébron. Ở Nazareth, mầu nhiệm Nhập Thể đã hoàn thành trong âm thầm lặng lẽ; tại Hébron mầu nhiệm lại tỏ bày trong huy hoàng.

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Tôi sẽ tìm hiểu tại sao Mẹ đến Hébron: Mẹ vội vã khởi sự sứ mạng đem Chúa Giêsu đến các tâm hồn. Tôi sẽ suy niệm về ước vọng bao la của Mẹ muốn ban phát Chúa Giêsu, muốn làm cho Ngài luôn được nhận biết và yêu mến hơn, làm cho Ngài lớn lên trong mọi người là chi thể trong nhiệm thể Chúa.

Mọi tâm hồn sống mật thiết với Chúa Giêsu đều phải có ước vọng như vậy. Còn tôi thì sao?

Muốn đem Chúa đến tha nhân, trước hết phải mang Ngài luôn trong mình, tức là yêu mến Ngài, giao hòa tình cảm với Ngài và ngoan ngoãn vâng theo mọi tác động của Ngài. Không có khát vọng hăng say kết hợp mật thiết với Ngài, ta chỉ là khí cụ vô dụng, một máng nước trống rỗng. Đời sống của tôi phải chăng sẽ trở nên vô dụng như thế? Ngày mai tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận về điểm này.

 

NGUYỆN NGẮM

 

MẸ MARIA BAN PHÁT SỰ SỐNG CHÚA GIÊSU

Linh hồn: Lạy Mẹ Maria, tại sao Mẹ lại rời bỏ bầu khí yên lặng Mẹ đang sống, một bầu khí còn phảng phất dấu vết của sứ thần hiện ra, một bầu khí thân mật nhờ sự hiện diện của Ngôi Lời trong lòng Mẹ? Lúc đó Chúa Giêsu thuộc về mình Mẹ và không có gì làm Mẹ lãng quên được Ngài.  Phần con, dù chỉ yêu Chúa rất ít, con cũng không thấy có gì vui thú êm dịu hơn là được quỳ bên Nhà Tạm một mình, trong ngôi thánh đường vắng vẻ. Khi ấy con có cảm tưởng chỉ có một mình con sống trong thế gian này thôi. Và ý nghĩ đơn sơ này đã liên kết con với Ngài hơn tất cả mọi tư tưởng cao siêu khác. Ôi! Lạy Mẹ Maria, Mẹ yêu Chúa hơn con yêu gấp ngàn lần và Mẹ là ngôi Nhà Tạm sống động, như thế Mẹ còn thiếu chi? Mẹ còn cần tìm kiếm gì bên ngoài nữa?

Maria: Con ơi, Mẹ chẳng tìm chi cả. Mẹ có Chúa Giêsu là đủ rồi. Ngài làm Mẹ thỏa mãn mọi sự. Nhưng sống trong lòng Mẹ, Ngài muốn nhờ Mẹ làm trung gian để được tận hiến. Vai trò của Mẹ là mang Chúa Giêsu đến các tâm hồn, và ban sự sống Ngài cho họ. Mẹ đã thi hành việc này cho Giáo Hội sơ khai. Mẹ còn âm thầm tiếp tục mãi với thời gian. Và Mẹ đang hoạt động bên con.

Linh hồn: Ôi Mẹ của con, vai trò của Mẹ cao đẹp biết mấy! Dù Chúa Giêsu có thể tự mình tận hiến, nhưng Ngài đã muốn nhờ Mẹ làm trung gian. Khi chọn Mẹ, Ngài cũng muốn chúng con có một người Mẹ. Người Mẹ đó chính là Mẹ, Mẹ của Ngài. Chính Ngài thúc đẩy Mẹ đến với Thánh Gioan Tiền Hô, và chính sự hiện diện của Mẹ đã tạo nên phép lạ. Chúa và Mẹ cũng thông ban sức sống thần linh cho các tâm hồn. Hành động của hai Đấng tuy khác nhau nhưng không thể tách rời nhau được.

 

SỐNG TRONG NGUỒN SỐNG ĐỂ BAN PHÁT SỰ SỐNG

Maria: Con ơi, nếu con hiểu rõ lời con vừa nói, con đã thông hiểu đường lối ban phát sự sống thần linh. Mẹ chỉ là máng chuyển ơn. Vậy thì điều kiện của máng chuyển ơn là gì? Chính là sự kết hợp với nguồn ơn. Trên đường đi Hébron, Mẹ không xa cách Chúa Giêsu. Mẹ mang Chúa theo Mẹ. Mẹ luôn tưởng nghĩ về Ngài trong mọi lúc may rủi trên nẻo đường.  Con ơi, hãy học lấy điều đó. Chính đó là bí quyết thành công của Mẹ nơi các tâm hồn. Nếu mất liên lạc với Ngài, Mẹ sẽ không còn là một khí cụ đắc dụng nữa: đời sống ân sủng sẽ không còn chảy qua máng chuyển ơn nơi Mẹ, nên máng ơn sẽ khô cạn.

Con hãy suy nghĩ về những lời này. Chúng cũng áp dụng được vào chính bản thân con.

Linh hồn: Con cảm tạ Mẹ. Vâng, con hiểu rằng: Chúa Giêsu càng hiến thân cho con, con càng phải ban phát Ngài cho tha nhân. Hơn nữa, con chỉ có thể ban phát Ngài khi con biết kết hợp mật thiết với Ngài như Mẹ.

Nếu Ngài hiến thân cho tôi hơn bao người khác, liệu tôi có say sưa chiêm ngưỡng và vui hưởng Ngài không? Càng chiêm ngưỡng, và yêu Ngài, tôi càng cảm thấy càng làm cho người khác cũng chiêm ngưỡng và yêu mến Ngài như tôi. Đây là một trong những tâm tình lâu bền và đẹp đẽ nhất của bản tính nhân loại.

Chúa Giêsu đã hiến thân cho tôi, sống trong tôi. Và nếu Ngài sống trong tôi tại sao tôi không có những tâm tình của Ngài? Ngài chẳng ở đó để thúc đẩy tôi khi tôi biết lắng nghe Ngài sao? Vả lại, tôi đã biết tâm tình của Ngài vì Ngài đã tuyên bố rõ ràng: ‘Ta đến mang lửa Tình Yêu Thần Linh xuống gian trần, và Ta chẳng muốn gì hơn là nhìn thấy lửa ấy lan rộng ra mãi.’ Nhưng trong giờ phút này, Ngài không tự mình chuyển thông lửa nhiệt thành như hồi nào nữa. Ngài lại đặt trong tay tôi, và tay tôi trở nên tay Ngài. Ngài muốn đến với các tâm hồn qua sự trung gian của tôi. Phải chăng để băng bó các vết thương và nâng đỡ những yếu hèn của họ? Phải chăng còn để cứu chuộc họ bằng những khổ hạnh và nước mắt của tôi? Có biết bao phương thế để ban phát Chúa Giêsu. Dầu sao đi nữa, cũng có một phương thế hữu hiệu nhất, đó là dùng ảnh hưởng của các nhân đức.

Để lôi cuốn các tâm hồn, chỉ cần sự thánh thiện. Mẹ Maria đến thăm Elizabeth và chỉ cất tiếng chào đơn sơ, thế mà những phép lạ vĩ đại liền được thực hiện.

Khi Chúa Giêsu sống động trong tâm hồn nào, Ngài tỏa sáng ra bên ngoài và tạo cho tâm hồn đó là một vẻ đẹp đạo đức vượt trên tất cả các vẻ đẹp khác. Ngài biến đổi lời ăn tiếng nói của họ khác hẳn với ngôn ngữ loài người. Tôi biết điều đó qua những người đạo đức phản chiếu Chúa Giêsu. Tôi cảm phục họ. Ở bên họ, tôi  söï trung gian cuûa toâi. phaûi giôø phuùt naøy, ng aáy lan roäng ra maõi"g nghe ng  ng?aát cuûa baûn tính nhaân loaïi.

ùng chuyeån ôn nôi me,cảm thấy mình trở nên tốt lành hơn.

Chớ gì tôi được như họ, nghĩa là chớ gì tôi biết phó thác cho Chúa Giêsu, biết từ bỏ chính bản thân và yêu Chúa quảng đại! Như thế khi giao tiếp tôi sẽ không còn thái độ cọc cằn, không còn thái độ hấp tấp hay lạnh nhạt đến độ dửng dưng. Tôi sẽ luôn tỏ ra bình tĩnh, nhân hậu, niềm nở chân thành và ban phát Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, con không xin đặc ân này cho bản thân con. Con xin là xin cho Chúa và cho các linh hồn mà Chúa muốn dùng con để chinh phục.

Nếu Chúa thấy con bất xứng, thì ngay trong cảnh bất xứng này, con kêu xin Chúa một điều: xin Chúa hối giục các tâm hồn trung thành hơn để đạt tới những gì con không thể thực hiện. Như thế con cũng được góp phần nhỏ mọn vào niềm vui các tâm hồn sẽ dâng lên Chúa.

 

LÒNG NHIỆT THÀNH LÀ ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT

Tôi có quan niệm sai lầm như nhiều người khác rằng: lòng nhiệt thàh chỉ dành riêng cho các linh mục thôi chăng? Không, Chúa Giêsu đòi hỏi mọi tâm hồn sống trong ơn thánh, nghĩa là mọi tâm hồn sống sức sống của Ngài đều phải nhiệt thành, nên trong đó có cả tôi nữa. Cho đến bây giờ tôi đã làm được gì và quyết tâm làm gì? Tôi có nghĩ đến việc làm cho các phần tử trong gia đình, các bạn hữu, các người thuộc quyền tôi chăm sóc yêu mến Chúa Giêsu chưa?

Tôi phải nhớ rằng lòng nhiệt thành lấy tình yêu làm nguyên tắc và sự quên mình làm điều kiện. Hai điều này giúp tôi thắng vượt mọi e lệ. Maria, một trinh nữ yếu ớt, mà quyết đi xa vì Mẹ thấy rằng Mẹ phải hoàn thành một sứ mạng. Tôi khơi lại từng thái độ, diện mạo, nụ cười và giọng nói của Mẹ. Đó không những là một bài học mà còn là một khích lệ lớn lao cho tôi.

Dù không bằng Mẹ Maria, tôi vẫn có thể liên kết với Thiên Chúa, cộng tác vào việc cứu chuộc của Ngài. Chúa Giêsu dùng tôi để hoạt động. Ngài  dùng tôi để lớn lên trong các tâm hồn. Ngài cảm thấy, phải, Ngài cảm thấy biết ơn tôi: nên Ngài yêu tôi hơn. Vinh dự và vui sướng biết bao! Thế mà ít người biết tới!

Ôi, chớ gì tôi mặc lấy Chúa Giêsu thực sự và để Ngài tự do hoạt động trong tôi, còn tôi sẽ là người thông ngôn, là ngườ đại diện của Ngài; là Giêsu thứ hai, tiếp nối sự sống và hoạt động của Ngài.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Hôm nay tôi sẽ nói về Thiên Chúa với một vài người. Tôi chú ý đến việc biểu lộ Chúa Giêsu trong ngôn ngữ và cử chỉ.

 

----------o0o----------