NGÀY THỨ HAI, 11/03

 

KHÁM PHÁ RA THIÊN CHÚA CỦA SỰ SỐNG

TRONG MỘT THẾ GIỚI MÀ SỰ SỐNG BỊ ĐE DỌA

Sự tôn thờ chân thật được chứng minh trong thông cảm với những người thấp kém và sự tái lập công bình.

 

Thánh Giuse, người công chính và trung thành, tự đặt mình dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa Sự Sống. Như các tổ phụ của người trong đức tin, Thánh Giuse xác tín rằng Thiên Chúa Duy Nhất có một dự án cho sự sống dồi dào, và hiện diện ở nơi sự sống bị đe dọa, cũng như nơi sự sống được chỉnh đốn. Khi thụ tạo của Thiên Chúa bị tổn thương thì chính là Thiên Chúa bị tổn thương, và thánh danh Ngài nhập cuộc vì Ngài là Thiên Chúa của những người nhỏ bé, của những người bị áp bức. Thiên Chúa tỏ chân dung thật của Ngài khi Ngài là Vị Giải thoát : "Ta đã nghe tiếng kêu than của dân ta ... Và Ta quyết giải thoát nó khỏi tay người Ai Cập” (Xh 3:7-11). Ngài cho dân Ngài biết họ sẽ không còn phải chịu đe dọa, xua đuổi và cùng khốn nữa : "Nơi các ngươi sẽ không còn người cùng khốn, Chúa sẽ trào đổ phúc lành trên các ngươi” (Tl 15:4-8). Thiên Chúa thấu suốt, như các ngôn sứ đã tuyên bố, rằng sự tôn thờ chân thật được chứng minh trong niềm cảm thông với những người thấp kém và sự tái lập công bình. Thánh Giuse nhìn thấy nơi Chúa Kitô Đấng đang đến mở ra một tương lai.

Ai là Thiên Chúa của chúng ta ?

Đối với chúng ta, ai là Thiên Chúa của chúng ta trong thời các tôn giáo bị dèm pha như những kẻ gây chiến ? Phải chăng cần gạt bỏ Thiên Chúa để được sống bình an ? Cũng như xưa kia, trước bạo lực, đói khát và đau khổ, người ta kêu lên : "Thiên Chúa của ngươi ở
đâu
?”
(Tv 41:11). Phải chăng các thiên thần hộ thủ của những xứ giầu có tỉnh thức hơn những vị ở những xứ nghèo, bởi vì ở nơi giầu ít trẻ nhỏ chết hơn ?

Thiên Chúa tỏ Nhan Thánh thật của Ngài

khi Ngài là Đấng Giải thoát.

Như các Kitô hữu ban đầu, chúng ta phải loại bỏ những thần giả dối để tìm lại Thiên Chúa chân thật, Đấng tiêu diệt chiến tranh (Jdt 16:2), Đấng tỏ mình là Hoàng Tử Bình An trong Đức Giêsu. Phải dìm mình sâu trong căn rễ của chúng ta để tìm lại những nét của thánh nhan Thiên Chúa. Ai là Thiên Chúa đối với chị kia khi bị chồng từ bỏ, đối với anh nọ mắc chứng sida nguy hiểm, với những công nhân của nhà máy bị đóng cửa, đối với từng triệu trẻ em phải chết đói nơi những xứ kém mở mang ? Sự bấp bênh, đói khổ, thất nghiệp, hiện tượng giới trẻ tự tử... đặt ra cho đức tin chúng ta những câu hỏi đáng kinh sợ : "Lạy Chúa, xin trỗi dậy. Sao Chúa còn ẩn mặt ?” (Tv 44:24-25).

Thánh Giuse và Chân phước An-rê đã tìm kiếm Vị Thiên Chúa Duy Nhất này, Đấng là hy vọng của các dân tộc và lòng từ bi đối với những người thấp bé.

Chúa Giêsu là hiện thân những đặc quyền của Thiên Chúa Sự Sống. Trong thời gian sự sống bị đe dọa dưới nhiều hình thức, Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta trên cùng một con tàu giữa biển cả dao động này.

Ghi chú : Đọc lời nguyện (tr.8) và Tụng ca (tr.29)


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà