NGÀY THỨ SÁU, 15/03

 

DẤN THÂN TRONG NHỮNG NẺO ĐƯỜNG MỚI

CỦA THÁNH THẦN ĐỂ NƯỚC CHÚA TRỊ ĐẾN

 

Thánh Giuse và Mẹ Maria đã chuyển hướng về thời đại mới. Như Abraham, các Ngài dấn thân cho sứ mệnh, ra đi mà chẳng rõ mình đi về đâu. Trước Gioan Tẩy Giả, các ngôn sứ đã loan báo một thay đổi lớn. Cũng mong đợi như những người nghèo của Đức Giavê, Thánh Giuse, người công chính, đã tự hỏi tất cả rồi sẽ xẩy ra như thế nào. Với thầm lặng và phó thác, Thánh Giuse đã nên một nhân chứng đặc biệt trong chương trình của Thiên Chúa. Sắp đến lúc Chúa Giêsu lên tiếng nơi công cộng và loan báo một thay đổi lớn lao: "Phúc cho những người nghèo khó, những tâm hồn trong sạch, những người kiến tạo hòa bình, những người bị bách hại vì sự công chính ...". Chúa Giêsu loan báo một sự đảo lộn hướng về Nước Thiên Chúa... Và Ngài sẽ ở với dân Ngài đến tận cùng thời gian.

Nơi đâu nước Thiên Chúa sẽ đến ? Ở đâu sẽ thể hiện những Mối Phúc? Ở đâu xảy ra những dấu chỉ thời gian ? "Hãy đi tin lại cho Gioan mọi điều tai nghe mắt thấy : kẻ mù được sáng mắt, kẻ què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết sống lại, và người nghèo khó được nghe loan báo Tin Mừng” (Mt 13:3-6).

Hãy đưa mắt quan sát kỹ

những dấu chỉ thời gian

Hành động của chúng ta hôm nay phải được đặt trong những công trình của Thánh Thần. Ở đâu Thánh Thần của Đấng Phục Sinh đã khởi công ? Nước Thiên Chúa đến trong những phong trào ngôn sứ nào ? Nơi đâu những Mối Phúc đang vận hành ? Cần đưa mắt quan sát kỹ những dấu chỉ của thời gian. Chúng ta được kêu mời tỉnh thức để khám phá ra hành động của Chúa và sự đến của Nước Người : "Này đây, Ta đang gầy dựng một thế giới mới. Nó đã hé rạng, hồ dễ các ngươi lại không hay biết ?” (Is 43:19). Thông thường, với những bộ mặt thế tục, nơi môi trường và thế giới chúng ta, con người đều chấp nhận một tổ chức đi ngược lại dự án của Chúa Cha, và đề nghị những đường lối mới.

Có thể có một thế giới khác

Ngày nay, con đường sống chúng ta phải qua những mối hy vọng gay go của những người nghèo và những người bị quên lãng. Khi phong trào toàn cầu hóa công bố một thế giới khác khả hữu, khi những cuộc biểu tình lớn của nữ giới tiếp tục, khi phong trào loại bỏ sự nghèo khó được tổ chức, khi sự đơn sơ tình nguyện trở thành một kiểu sống, khi sự khai triển lâu dài và của công được tìm lại, khi nền thương mại được công minh và những chung cư xã hội được thể hiện... thì Nước Thiên Chúa đến trong những sự kiện. Đời sống cứ tiến triển ở những nơi chốn khác nhau trong thời đại chúng ta. Chúng ta ở trong sự tạo dựng đã nảy mầm và sống trong sức mạnh của Đấng Phục Sinh.

Ghi chú : Đọc Lời nguyện (tr.8) và Tụng ca (tr.29).


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà