NGÀY THỨ TÁM, 17-03

 

LÀM VIỆC CHO MỘT GIÁO HỘI

CỦA NHỮNG TÍN HỮU VÀ NHÂN CHỨNG

 

Chúng ta ở vào giai đoạn cuối của một Giáo Hội tìm kiếm những đường lối mới. Chúng ta cần đức tin và lòng phó thác của Thánh Giuse để đọc được những dấu chỉ thời gian và bước đi với Chúa Giêsu trên một bờ khác. Các môn đệ đã sống cái kinh nghiệm biến đổi mạnh mẽ khi Chúa còn sống, và họ muốn tụ họp để tiếp tục trong chính con đường đó. Họ tự nhủ: Phải tiếp tục công việc của Chúa Giêsu tại Galilêa. Họ bất đầu tụ họp, nói về Chúa, muốn hành động và gây chú ý như Ngài. Giáo Hội đã được sinh ra...

Giáo Hội được sinh ra từ Sứ điệp của Chúa Giêsu, nên phải thể hiện cũng những lựa chọn và làm việc  cho cùng một mục đích. Giáo Hội nối tiếp sự hiện diện và những hành động gây chú ý của Chúa Giêsu qua các thời đại. Tin Mừng phải được liên tiếp loan báo cho người nghèo và hiến dâng những đường lối hy vọng để Nước trời trị đến với những canh tân mạnh mẽ : Tất cả đều thuộc về anh chị em. Nhưng anh chịem thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa (1Cr 3: 22-23). Sứ điệp Giáo Hội nhận từ Chúa Kitô chính là tiếp tục rao giảng Tin Mừng.

Hoạt động cho thế giới mới mau đến

Đâu là sứ mệnh của chúng ta trong nền văn hóa mới, và trong thế giới mà sự sống bị đe dọa này ? Làm thế nào để cho thế giới mới Chúa Giêsu đã hứa được mau đến ? Chúng ta phải đặt mình trong gợi ý do học thuyết xã hội của Giáo Hội và những thực hành mang tính giải thoát khác của môi trường, từ lời nói tới hành động. Tất cả từ lối nhìn đức tin, cung cách dấn thân, cách sống trong Giáo Hội đều phải tự vấn. Dĩ nhiên, đức tin của chúng ta có một chiều kích xã hội không thể đảo ngược lại được, vì chúng ta nối tiếp sự thực hành giải thoát của Chúa Giêsu. Cần đi từ một Giáo Hội của những người thực hành đến một Giáo Hội của những môn đệ, và hoạt động cho thế giới mới đến. Ba vấn đề cốt yếu : Tu đức, cộng đồng và hợp tác truyền giáo. Chúng ta đang ở trong Giáo hội truyền giáo và nhân chứng. Cần chuyển từ một Giáo Hội pháo đài sang một Giáo Hội khôn ngoan đúng mức.

Hy sinh mạng sống như Ngài

Sứ mệnh của chúng ta phải đi sâu vào sứ mệnh của Chúa Giêsu. Phải hành động như Ngài để sự sống dồi dào hiển thắng. Chúa Giêsu không đến loan báo chính mình. Ngài đến loan báo sự khởi đầu của một thời kỳ mới : “Thời gian đã mãn. Hãy tin vào Phúc Âm” (Mc 1:14). Các môn đệ Chúa Giêsu phải có cùng những cảm nghĩ, giao tiếp và ngay cả những giải pháp như Thầy, cho tới chỗ hy sinh mạng sống mình như Thầy.

Hãy ra khơi và sang tận bờ bên kia

Theo vết chân Chúa Giêsu, dù phải đi ngược dòng. Các môn đệ phải sống và tranh đấu  cho sự nghiệp của Thầy. Chúa Giêsu đã loan báo một thay đổi sâu xa trong cách nhìn Thiên Chúa và nhân loại. Ngài ở giữa chúng ta, tận con tim phát sinh những hành động của chúng ta. Chúa Giêsu  rất thông cảm với lớp dân đau khổ. Ngài đặt tình yêu và lòng xót thương ở trung tâm cuộc sống của Ngài. Chúa Thánh Thần, Cha của những người nghèo khó, khích lệ cái sức mạnh mới này để hướng về Nước Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ của ngài ra khơi và vượt tới bờ bên kia... Phải làm những việc mới mẻ với tinh thần táo bạo hầu tiếp tục sức mệnh  của Chúa Giêsu trong nền văn hóa mới này. Sứ mệnh của chúng ta dựa trên lời hứa của Chúa Giêsu : Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28:20).

Ghi chú : Đọc Lời nguyện (tr.8) và Tụng ca (tr.29)


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà