CHÚA RA ĐỜI

   KHÔNG NÔI, KHÔNG GIƯỜNG.

 

No-en năm đó, Chúa giáng sinh.

Trong hang máng cỏ nhỏ xinh xinh.

Bò lừa thổi hơi ấm lòng Chúa.

Mục đồng mau mắn, chạy nín thinh.

 

Ô kìa tiếng hát Thiên Thần tấu.

Trổi khúc vinh danh khắp hoàn cầu.

Mau mau cung bái, người thiện chí.

Tất bật nhanh chân, kẻ u sầu.

 

Giê-su cứu độ loài nhân thế.

Sương lạnh, gió lùa, tiếng dế than.

Bêlem lạnh lẽo, đêm đầy lệ.

Của những người, không nơi nương thân.

 

Hài Đồng nằm ngủ say sao sáng.

Nhoẻn miệng, nụ cười nở trên môi.

Mùa Đông năm ấy, trời nhấp nhánh.

Sao Chúa không nằm ở trong nôi ?

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT


Mục Lục