CÂY TỪ BI

 

Suốt mùa đông lạnh giá.

Từ Bi bỗng se vàng.

Thân cụp mình co quắp.

Như giấc ngủ miên man.

 

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi