HOA CỦA TÊRÊSA, DÂNG MẸ

 

Có một loài hoa đẹp.

Mọc lặng lẽ trong vườn.

Thân hình vươn cao vút.

Mình lởm chởm đầy gai.

Xanh xanh lơ mầu lá.

Hoa nằm lòng trên môi.

Hái cắm trên dĩa ngọc.

Mầu trắng muốt, mầu vàng.

Mầu bạc đô ngọc bích.

Mầu xanh lá thiên thanh.

Hoa tên Hồng dễ mến.

Hoa của Têrêsa.

Cắm dâng kính Đức Bà.

Là tình thương trìu mến.

Hoa tận hiến tình yêu.

 

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi