HẠT TRÂN CHÂU, MẸ ƠI

 

Những hạt gạo trắng non.

Hương thơm nực gạo mới.

Bầu trời sáng trong mơ.

Sương đầm đìa ngọn cỏ.

 

Ma-ri-a Mẹ ơi.

Suốt cuộc đời dương thế.

Hành trình của đức tin.

Đòi hy sinh từ bỏ.

 

Mẹ đẹp xinh ngàn xưa.

Con tim rực lửa cháy.

Dẫn người tới Thiên Đàng.

Bằng con đường tận hiến.

 

Ma-ri-a Mẹ ơi.

Trân châu chuỗi hạt ngọc.

Mẹ dặn dò muôn nơi.

Sám hối và cầu nguyện.

……………………………………………….

Nước Trời là của tôi.

 

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi