NHỚ MẸ

 

Mẹ ơi, con nhớ Mẹ nhiều.

Những chiều nhạt nắng, tơ vàng chùng giây.

Mẹ đẹp trong trắng mỹ miều.

Suối xanh phun nước, hoang liêu mây chiều.

 

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi